Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 7 oktober 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 40

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Uitkomsten van het Kamerdebat over het steunpakket voor ondernemers
 2. Herziening technische voorschriften passagiersschepen
 3. Veiligheid boven alles
 4. Overzicht van de stremmingen 2021 van de sluizen in de Boven-Rijn
 5. Bemanningsreglement voor de Rijn wordt Europees
 6. Programma sociaal domein 2022-2023 vastgesteld
 7. Schrijf u nu nog in voor het tweede PLATINA3 stage-event
 8. Benoeming van een nieuwe secretaris-generaal bij de CCR
 9. Geplande werkzaamheden Afsluitdijk bruggen en sluizen
 10. Uitbreiding doelgroep elektronische meldplicht per 1 december 2021
 11. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Uitkomsten van het Kamerdebat over het steunpakket voor ondernemers

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet om
per 1 oktober te stoppen met de steunpakketten voor ondernemers die zijn getroffen door het coronamaatregelen, heeft er op woensdag 29 september een Kamerdebat plaatsgevonden met enkele positieve moties. Het CBRB heeft samen met verschillende ondernemers uit de Ledengroep Personenvervoer, maar ook samen met VNO-NCW en MKB-Nederland de noodklok geluid en opgeroepen tot het verlengen van de generieke steunpakketten voor ondernemers in de toeristische en congresbranche
.

Met een aantal met algemene stemmen aangenomen moties wordt de vaste lastenregeling voor de nachthoreca verbreed en roept de Tweede Kamer op tot overbruggingsfinanciering voor bedrijven in de toerisme- en congressector, die nog lang de gevolgen zullen ondervinden van de beperkingen in het internationale reizen.

Regeling vaste lasten verbreed
De regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca is middels een motie van VVD-Kamerlid Aartsen voor het vierde kwartaal toch opengesteld voor alle ondernemers – ongeacht de sector – met een omzetverlies van 50 procent of meer.

De winter door
Het CBRB is, net als VNO-NCW en MKB Nederland, tevreden met de motie van D66-Kamerlid De Jong, die het kabinet oproept een overbruggingskredietregeling te onderzoeken voor kapitaalintensieve, seizoenafhankelijke bedrijven voor het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste van 2022, om hen ‘de winter door’ te helpen.

Problematische schulden
Goed is verder de aangenomen motie van Aartsen, die het kabinet vraagt met een actieplan te komen om problematische schulden te voorkomen bij ondernemers die met hun bedrijf failliet gaan. De Kamer heeft via een motie van D66 het kabinet ook gevraagd hoe ondernemers geholpen kunnen worden met het beëindigen van hun bedrijf zonder achter te blijven met een grote schuld.

Vangnet zzp’s verbeteren
Naar aanleiding van een motie van GroenLinks en ChristenUnie moet het kabinet aan de slag om het vangnet voor zzp’s te verbeteren.

Positief
Het CBRB is positief over de ingediende moties. In eerste instantie hield het kabinet voet bij stuk om per 1 oktober de stekker uit de steunpakketten te trekken. Door de nu ingediende moties wordt het kabinet opgeroepen een regeling te onderzoeken. Eerst was hier geen ruimte voor, nu lijkt het kabinet deze beslissing te heroverwegen. Het CBRB houdt in de gaten hoe het kabinet dit verder zal oppakken en geeft desgewenst graag input voor de overbruggingsfinanciering. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Herziening technische voorschriften passagiersschepen

Op 6 en 7 oktober vond de bijeenkomst van de werkgroep CESNI/PT/PAX plaats. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende Europese lidstaten, van klassenbureaus, de scheepsbouwsector en natuurlijk de passagiersvaart zelf (EBU en IG Rivercruise), en houdt zich bezig met de herziening van de voorschriften voor passagiersschepen.
 
De belangrijkste besproken punten:
 • Minimumaantal hutten / zitplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Uitgangen die gewoonlijk worden gebruikt voor het aan of van boord gaan
 • Schepen zonder vrije ruimte op het dek
 • Het gebruik van materialen die niet voldoen aan de FTP-code (brandveiligheid) maar aan gelijkwaardige regelgeving van een van de lidstaten
 • Minimale oppervlakte van messrooms
 • Trappen tussen dekken
 • Resterende veiligheidsafstand / resterend vrijboord
 • Overgangsbepalingen
Een van de onderwerpen die (helaas) niet meer aan de orde geweest is, is het gebruik van kookgelegenheden in passagiersruimten. Tijdens eerdere bijeenkomsten van de werkgroep CESNI/PT/PAX bleek helaas, dat er geen overeenstemming bereikt kon worden over het voorstel om de regelgeving aan te passen aan de huidige praktijk (waarbij kookgelegenheden in passagiersruimten gebruikelijk zijn voor ontbijt- en andere buffetten en bij live cooking-evenementen).
 
Een nieuw onderwerp betrof de overgangsbepalingen voor schepen die uitsluitend varen op vaarwegen buiten de Rijn (“zone R”) en die vallen onder artikel 29 van Richtlijn 2016/1629, oftewel schepen waarvoor de bepaling “geen klaarblijkelijk gevaar” van toepassing is. Voor deze schepen geldt in feite een oneindige overgangstermijn, zolang er geen sprake is van “klaarblijkelijk gevaar”. Om te voorkomen dat de mogelijke kloof tussen deze passagiersschepen enerzijds en passagiersschepen die wél aan alle voorschriften in de ES-TRIN voldoen anderzijds, steeds groter wordt, is een voorstel opgesteld voor een aantal overgangstermijnen, om te beginnen op het gebied van uitrusting.
 
Dit was de laatste bijeenkomst van de werkgroep CESNI/PT/PAX; de werkzaamheden zijn nu (min of meer) afgerond. De afgeronde voorstellen zullen nu voor formele besluitvorming worden voorgelegd aan het CESNI-comité.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Veiligheid boven alles

Man overboord; een risico in de binnenvaart

Overboord vallen komt helaas voor in de binnenvaart en dit kan, in het ergste geval, leiden tot verdrinking. Om dit te voorkomen, is het nemen van maatregelen en bewustzijn bij werkgevers en werknemers in de binnenvaart van de risico’s erg belangrijk.

Wees extra alert bij het overstappen naar de kade, steiger of een ander schip, tijdens het meren en ontmeren en let ook op orde en netheid! Het lijken van die inkoppers, maar het is niet zo van zelfsprekend als het lijkt. Want in Europa vinden er jaarlijks 10 tot 20 verdrinkingen plaats in de binnenvaart, elke verdrinking is er één te veel! Wij willen dan ook aandacht geven aan de handreikingen voor werkgevers en werknemers voor veiligheidsrisico’s, voorkomen is beter dan genezen.

Uitglijden, struikelen en vallen
In de herfst- en winterperiode zijn de weeromstandigheden van grote invloed op de veiligheid aan boord van een schip. Het is belangrijk om in deze periode extra alert te zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden op het schip. Het Platform Zero Incidents (PZI) heeft een korte video gemaakt over deze risico’s. 

Reddingsvesten
Het voorkomen van een man of vrouw die overboord valt is de belangrijkste eerste stap. Maar mocht het toch gebeuren dan moet de schade beperkt blijven. Een reddingsvest is er om de gevolgen te beperken. Te allen tijde moet iedereen aan boord op een goed en betrouwbaar reddingsvest kunnen vertrouwen. Daarbij is onderhoud van de reddingsvesten, maar ook het juist gebruiken van een reddingsvest van belang! Zie de leaflet veilig gebruik & onderhoud van reddingsvesten.

Praktische handreikingen
Voor praktische handreikingen om veiligheidsrisico’s te voorkomen, kunt u kijken op de website van PZI. Er zijn verschillende Safety Flashes en Safety Alerts beschikbaar, ook over man overboord en het gebruik van het reddingsvest. Deze documenten zijn beschikbaar in verschillende talen (NL, EN, DE en FR).

Branche RI&E
Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel (verschillende) arbeidsrisico’s zijn.  De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever tot een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Binnenvaartbedrijven kunnen gebruik maken van de branche RI&E. Meer informatie is te vinden op www.arbo-binnenvaart.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overzicht van de stremmingen 2021 van de sluizen in de Boven-Rijn en het Grand Canal d ’Alsace

De laatste jaren zijn er met grote regelmaat langdurige stremmingen door reparatie en onderhoud van de sluizen in de Boven-Rijn en het Grand Canal d ’Alsace. Er moet nog steeds veel gebeuren voordat de sluizen in deze belangrijke vaarweg voldoende gemoderniseerd zijn.

Hier vindt u het overzicht van de stremmingen van de sluizen in deze vaarweg in 2021. Het binnenvaartbedrijfsleven benadrukt herhaaldelijk het belang van vervoerszekerheid voor de binnenvaart, de industrie, het toerisme en de diverse havens. Er is dan ook samen met de CCR dringend gevraagd aan de Duitse en Franse delegatie om:
 • de werkzaamheden zo veel mogelijk te bespoedigen en de scheepvaart zo gering mogelijk te belemmeren
 • de scheepsexploitanten vroegtijdig en met gebruik van River Information Services over de stremmingen en in het bijzonder over afwijkingen van de oorspronkelijke planningen te informeren
 • en voldoende ligplaatsen voor de schepen, die vanwege de stremmingen op een schutting moeten wachten, gereed te houden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bemanningsreglement voor de Rijn wordt Europees


Lees dit artikel met Ingrid Blom, secretaris Sociale Zaken van het CBRB, in de scheepvaartkrant.

Meer weten of deze bemanningsregeling? Lees onze speciale nieuwsbrief over de "Routekaart voor nieuwe Europese bemanningsregeling".
 

Programma sociaal domein 2022-2023 vastgesteld

Eind september hebben de Europese sociale partners samen het werkprogramma voor de komende twee jaar goedgekeurd. In de sectorale sociale dialoog (SSDC) van onze sector werken we samen aan belangrijke thema’s.
 
Bovenaan het werkprogramma staan de voor de binnenvaart belangrijke strategische ambities: Green Deal, NAIADES III en PLATINA3. De sociale partners willen de impact op de sociale dimensie bespreken en waar mogelijk deze ontwikkelingen en ambities ondersteunen.
 
Een belangrijk onderwerp voor sociale partners is het Europese gesprek over de nieuwe bemanningsregeling; vernieuwing is noodzakelijk om aan te sluiten op huidige eisen en te anticiperen op toekomstige veranderingen. We willen een duurzaam resultaat in de nieuwe bemanningsregeling.
 
In januari 2022 gaat de regelgeving rondom erkenning beroepskwalificaties in. Een belangrijke stap voorwaarts voor de Europese arbeidsmarkt. Aandacht voor de implementatie en doorbouwen aan toekomstige eisen staan met dit werkplan op de agenda.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Schrijf u nu nog in voor het tweede PLATINA3 stage-event

Samen met zijn partners nodigt het PLATINA3-team u graag uit voor het komende PLATINA3 stage-event op 19 oktober. Dit tweede (online) PLATINA3 stage-event wordt georganiseerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) met Engels als werktaal.

Op 19 oktober kunt u diverse belangrijke speeches volgen van o.a. Hugues van Honacker (DG Move van de Europese Commisie) en Caroline Nagtegaal (lid van het Europees Parlement). De PLATINA3 sessies zijn ook een unieke gelegenheid om ideeën uit te wisselen en meer te weten te komen over de nieuwste ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen van de binnenvaart.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de publicatie van het NAIADES III Communicatie- en Actieplan en de CCR-studie over de energietransitie naar een emissievrije binnenvaartsector. Onderwerpen als economische en financiële belemmeringen voor modal shift, financiering en financiering van de energietransitie van de Europese binnenvaartvloot en de nauwkeurige Europese vlootgegevens ter ondersteuning van toekomstig EU-beleid zullen op de agenda staan. De PLATINA3-sessies worden volledig ontworpen als een interactief evenement. Het maakt op efficiënte wijze waardevolle en toekomstgerichte uitwisselingen mogelijk tussen experts uit het bedrijfsleven, verenigingen, instellingen, internationale organisaties en andere belangrijke stakeholders uit de IWT-gemeenschap.
Klik hier om aan te melden voor tweede PLATINA3 stage-event

Wat houdt PLATINA3 in?

PLATINA3 biedt gerichte coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten om het vervoer over de binnenwateren in Europa te promoten. PLATINA3 slaat de brug naar toekomstige onderzoeks-, innovatie- en implementatiebehoeften binnen de binnenvaart in Europa. Een hoofddoelstelling is het verschaffen van de kennisbasis voor de uitvoering van de Europese Green Deal met het oog op de verdere ontwikkeling van het IWT-actieprogramma (NAIADES) van de EG richting 2030.

PLATINA3 behandelt de volgende onderwerpen voor het succes van de binnenvaart:
 1. integratie en digitalisering van binnenvaart met het oog op modal shift en synchromodaliteit
 2. emissievrije, geautomatiseerde en klimaatbestendige vloot
 3. geschoolde arbeidskrachten anticiperend op emissievrij en automatisering
 4. slimme en klimaatbestendige waterweg- en haveninfrastructuur met schone energiehubs.
PLATINA3 is gestructureerd rond de werkpakketten/thema's: markt, vloot, banen & vaardigheden en infrastructuur. 

Wilt u meer weten over PLATINA3? Lees dan onze speciale nieuwsbrief die wij eerder dit jaar over dit onderwerp hebben uitgebracht.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van PLATINA3

Naar boven

 

Benoeming van een nieuwe secretaris-generaal bij de CCR

De delegaties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) hebben met ingang van 1 november van dit jaar mevrouw Lucia Luijten benoemd tot secretaris-generaal van de CCR. Zij volgt de heer Bruno Georges op, wiens ambtstermijn eind oktober eindigt.

Mevrouw Luijten (Master of Science – Environmental Sciences, met een specialisatie in afvalwatertechnologie) is in 2002 in dienst getreden bij het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij leidde tot 30 september 2021 de afdeling binnenvaart en vaarwegen (sinds 2013). Als plaatsvervangend commissaris in de Nederlandse delegatie heeft mevrouw Luijten sinds 2015 actief deelgenomen aan de werkzaamheden van de CCR en CESNI (het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart).

In 2015 en van 2018 tot en met 2019 heeft zij het voorzitterschap van CESNI bekleed. Zij kijkt ernaar uit om nu rechtstreeks vanuit Staatsburg haar competenties en ervaring in te zetten in het kader van de CCR. De delegaties van de lidstaten en de leden van het secretariaat heten mevrouw Luijten van harte welkom en bedanken dhr. Georges voor alles wat hij aan het hoofd van het secretariaat in de afgelopen vijf jaar in deze functie voor de Rijn- en Europese binnenvaart heeft gedaan.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de CCR

Naar boven

 

Geplande werkzaamheden Afsluitdijk bruggen en sluizen

In november zijn er geplande werkzaamheden aan het Lorentzcomplex bij Kornwerderzand bij de Afsluitdijk:
 • Zaterdag 13 november van 06:00 uur t/m woensdag 17 november 22:00 uur;
 • Zaterdag 20 november van 06:00 uur t/m woensdag 24 november 22:00 uur. 
Tijdens de werkzaamheden aan het Lorentzcomplex kan vaarwegverkeer omvaren via de Stevinsluis. Houd rekening met langere vaartijden en langere wachttijden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.
Actuele informatie is ook te vinden op www.vaarweginformatie.nl

Naar boven

 

Uitbreiding doelgroep elektronische meldplicht

Vanaf woensdag 1 december 2021 zal er een uitbreiding van de doelgroep van de elektronische meldplicht plaatsvinden. Deze meldplicht geldt voor zowel lege als geladen reizen. De aangevulde lijst met meldplichtige doelgroepschepen zal vanaf dat moment bestaan uit:
 • Containerschepen
 • Tankschepen
 • Riviercruiseschepen
 • Vaartuigen, duwstellen en samenstellen langer dan 110 meter
 • Zeeschepen
 • Schepen met LNG-aandrijving
 • Bijzondere transporten
U kunt de BICS-software gebruiken om te kunnen voldoen aan deze elektronische meldplicht. Voordat u gebruik kunt maken van BICS heeft u een tweetal accounts nodig, namelijk:
 • Een RWS-account (Dit is hetzelfde als een Sluisplanning en/of Vaarweginformatie account)
 • Een BICS-account
Meer informatie is te vinden op de website van BICS of de website van de CCR

Naar boven

 

AGENDA

 • 8 oktober - Lustrum congres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
 • 12 oktober - EBU Tankvaartcommissie
 • 12 en 13 oktober -  Informal Working Group “Laadsnelheden”  (ADN)
 • 13 en 14 oktober - Informal Working Group “Loading on top”  (ADN)
 • 18 oktober - Ledengroepvergadering Containeroperators
 • 19 oktober - Tweede PLATINA3 stage-event
 • 19 oktober - IWT Secretary Day
 • 20 oktober - Internationale Klasse-overleg (ADN)
 • 21 oktober - Gesprek met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid accordering Arbocatalogus
 • 26 oktober - Overleg "grote ladingtanks ADN 9.3.4"
 • 28 oktober - CESNI comité

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.