Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 30 september 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 39

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Gegaste lading vraagt om extra aandacht
 2. Terugkoppeling werkgroep voor beroepskwalificaties (CESNI/QP)
 3. CBRB bestaat op 1 oktober 92 jaar!
 4. Energy transition & financing of future-proof inland waterway transport in Europe
 5. Terugkoppeling CESNI/PT Technische voorschriften
 6. SVA-Congres: Duurzaamheid in de transportsector vanuit juridisch perspectief
 7. Geef uw mening in het Belevingsonderzoek Binnenvaart 2021
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Gegaste lading vraagt om extra aandacht

In de binnenvaart vervoeren we alle mogelijke soorten lading en iedere lading brengt zijn eigen risico’s met zich mee. Door (bijna) ongevallen met gegaste agribulkladingen is er extra aandacht in de pers en de politiek voor deze vorm van vervoer. Er zijn verschillende Kamervragen gesteld en het dossier is door Duitsland in het ADN Safety Committee ingebracht.

Als sector zijn wij ons bewust van de risico’s van het werken met zeer giftige gassingsmiddelen. De veiligheid van de scheepsbemanning staat voorop, maar we zijn hierbij afhankelijk van derden. We werken op drie manieren toe naar het beter borgen van de veiligheid bij het vervoer van (voorheen-) gegaste ladingen:
 1. In de keten werken we samen met de partijen die ons bevrachten en die onze vracht in ontvangst nemen. Samen met hen onderzoeken we effectieve maatregelen om de risico’s terug te brengen. Hierin worden nu eerst stappen gezet rond de informatievoorziening.
 2. Naast de ketenpartners hebben we regelmatig overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport over wijzigingen in wetgeving, toezicht en handhaving.
 3. We staan zelf aan het roer om onze Arbocatalogus en Arbohandreiking uit te breiden met een hoofdstuk over gegaste ladingen. Hierin moet voor de praktijk duidelijke veiligheidsinformatie beschikbaar komen en maatregelen om de bekende risico’s te kunnen beheersen. We pakken dit in de komende maanden op, waarbij kennis en ervaring van experts wordt ingezet.
Waarom doen we dit?
Wij doen dit omdat wij als professionele brancheorganisatie vinden dat het van groot belang is voor de sector dat de veiligheid beter wordt geborgd. Het is duidelijk dat dit nog niet goed genoeg het geval is.

Ook beschikken wij zelf over een groot gedeelte van kennis, expertise en het netwerk rondom gevaarlijke stoffen om een zinvolle bijdrage te leveren en invloed uit te oefenen op de besluitvorming in wetswijzigingen. Door de samenwerking met ketenpartners overzien wij het hele plaatje.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., secretaris Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen van het CBRB. Hij behartigt de belangen op nationaal en internationaal op dit dossier en heeft de lead bij de bovengenoemde stappen.

Naar boven

 

Terugkoppeling werkgroep voor beroepskwalificaties (CESNI/QP)

Op 16 september jl. heeft de werkgroep voor beroepskwalificaties CESNI/QP vergaderd. Vanuit deze vergadering zijn drie belangrijke onderwerpen te benoemen:
 
De richtlijn erkenning beroepskwalificaties
In januari 2022 gaat de Europese richtlijn erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart in. Een overzicht van de implementatie van het wettelijk kader in nationale wetgeving wordt besproken. EDINNA maakt zich grote zorgen over het niet tijdig realiseren van deze implementatie. Dit zou voor het uitgeven van internationaal geldende diploma’s/certificaten een obstakel zijn. Ook voor Nederland spelen hier waarschijnlijk problemen. Het is namelijk duidelijk dat wij bij de implementatie vertraging oplopen. Gezocht wordt naar wegen om dit voor de diplomering op te lossen. De insteek is zorgen dat er geen nadelen zijn voor de studenten; zij ook na 17 januari een internationaal geldend diploma/certificaat krijgen.
 
Vanuit Cito wordt onderzocht of er een centrale database voor examenvragen kan worden ontwikkeld. De eerste stap is gezet, een aantal interviews heeft een overzicht van belangrijke bevindingen gegeven. Daarnaast spelen er ‘technische’ uitdagingen, om voor de Europees zeer diverse populatie examenmateriaal te ontwikkelen.
 
Competenties voor ondernemers

Binnen CESNI/QP wordt gewerkt aan de modernisering van de standaard competenties voor ondernemers. Een eerste aanzet volgens dezelfde aanpak als in de richtlijn erkenning beroepskwalificaties is opgesteld. De deelnemers konden ter vergadering opmerkingen inbrengen en vragen stellen. De notitie is inmiddels ook uitgezet bij de leden van de sociale commissie voor commentaar.
 
Het CESNI werkprogramma voor de periode 2022-2024
Op de agenda staat een groot aantal voorstellen en uitwerkingen van lopende onderwerpen. In de vergadering is het overzicht van het gehele werkprogramma doorlopen. Er worden diverse puntjes op de i gezet, opmerkingen gemaakt en suggesties meegegeven.

Tweede gezamenlijke bijeenkomst van de examencommissies
De tweede gezamenlijke bijeenkomst van de examencommissies van de lidstaten van CESNI heeft plaatsgevonden op 15 september 2021. Voor het eerst zijn ook examinatoren voor goedgekeurde opleidingsprogramma’s samengekomen met leden van examencommissies die examens afnemen onder de verantwoordelijkheid van overheidsinstanties. Het hoofddoel was een informatieve en vruchtbare uitwisseling mogelijk te maken over de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN) en meer specifiek over de examenstandaarden met het oog op de toekomstige toepassing van de nieuwe serie standaarden voor beroepskwalificaties met ingang van januari 2022. Klik hier om meer te lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB bestaat op 1 oktober 92 jaar!

Op 1 oktober 92 jaar gelden zag het CBRB het levenslicht in Den Haag, waar tot 1942 de vereniging gehuisvest was, voordat de vereniging verhuisde naar Rotterdam. Alweer 2 jaar geleden vierden wij met u het 90-jarig bestaan van het CBRB met een mooie bijeenkomst en schitterend feest. 

In die 92 jaar is er veel gebeurd en veel veranderd in de binnenvaart, maar de taken en het doel van het CBRB zijn onverminderd hetzelfde gebleven: de belangen behartigen van de aangesloten leden en de binnenvaart in het algemeen!
Meer weten over de geschiedenis van het CBRB? Klik hier.
 

Webinar: Energy transition & financing of future-proof inland waterway transport in Europe

Op initiatief van Europarlementariër Caroline Nagtegaal is op 28 september het webinar ‘Energy transition & financing of future-proof inland waterway transport in Europegehouden.

De online bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van het initiatiefverslag van het Europees Parlement "Towards Future-Proof Inland Waterway Transport in Europe". De Europese strategie voor slimme en duurzame mobiliteit en het NAIADES III-programma, als onderdeel van de Green Deal van de EU, streven er beide naar het aandeel van de binnenvaart te verhogen met 25% tegen 2030 en met 50% tegen 2050. Tegelijkertijd is een van de belangrijkste uitdagingen voor de binnenvaartsector om de noodzakelijke energietransitie te maken en op zoek te gaan naar alternatieve energiebronnen en aandrijvingen. Hiervoor is een solide business case nodig. Het doel van het webinar was de barrières te identificeren die overwonnen moeten worden en met elkaar te zoeken naar manieren om de binnenvaartsector vooruit te helpen. Meer weten? Klik hier voor de gegeven presentaties.

Naar boven

 

Terugkoppeling CESNI/PT Technische voorschriften

Het is de missie van het CBRB om proactief betrokken te zijn bij het werken aan de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). We hebben dan ook actief deelgenomen aan de online bijeenkomst van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT op 21 en 22 september 2021.

Afgelopen maandag heeft u een uitgebreide terugkoppeling ontvangen van deze bijeenkomst. Klik hier voor deze terugkoppeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

SVA-Congres: Duurzaamheid in de transportsector vanuit juridisch perspectief

Op donderdag 25 november 2021 vindt het Stichting Vervoeradres (SVA) congres plaats in het Room Mate Bruno hotel op de Kop van Zuid in Rotterdam met als thema: duurzaamheid in de transportsector vanuit juridisch perspectief.   

Het programma van het SVA-congres bestaat uit een keynote speech, drie break-out sessies met keuze uit telkens vier workshops en viering van het jubileum van SVA met een borrel en een diner. Lessen uit het Urgenda-arrest en uit de Shell CO2-uitspraak is de titel van de keynote speech.

Duurzaamheid in transport kan bereikt worden op twee manieren. Door minder of geen fossiele brandstoffen te gebruiken (energietransitie) of door het aantal vervoerbewegingen te verminderen (optimalisatie). Wat betreft energietransitie zijn veel keuzes nog niet gemaakt (welke bron van energie, welke motoren, hoe te financieren). Maar het doel van de energietransitie is al wel bekend, namelijk: minder uitstoot van CO2.

De thema's van de sessies zijn

 • CO2 reductie, hoe verwerk je dat in contracten
 • Optimalisatie van vrachtruimte: wat is mogelijk binnen de wet
 • Andere organisatie van het vervoer en de relatie met CMR
 • Schadebegrip in het CMR bij geen uiterlijke schade
In verband met het 75-jarig jubileum van de SVA wordt het congres afgesloten met een borrel en een walking dinner. 

Aanmelden
Klik hier om u aanmelden voor dit congres. De kosten voor dit congres bedragen € 275,-, maar met de toegangscode: SVA75 krijgt u € 45,- korting. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van SVA.

Naar boven

 

Heeft u al meegedaan? Geef uw mening in het Belevingsonderzoek Binnenvaart 2021!

Wat vindt u als schipper van de Nederlandse vaarwegen? Hoe veilig vindt u de vaarwegen? Wat is uw mening als het gaat om de informatievoorziening tijdens een ongeplande stremming? Rijkswaterstaat en de provincies horen graag uw ervaringen in het Belevingsonderzoek Binnenvaart!
Klik hier om mee te doen aan dit onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Het is mogelijk dat u al een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen voor het onderzoek. Als u de vragenlijst al heeft ingevuld, hoeft u dat uiteraard niet opnieuw te doen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Rijkswaterstaat.

Naar boven

 

AGENDA

 • 6 en 7 oktober - CESNI/PT/PAX (over technische voorschriften passagiersschepen) 
 • 7 oktober - Werkgroep Arbo Binnenvaart
 • 7-8 oktober - IVR Congres
 • 8 oktober - Lustrum congres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
 • 12 oktober - EBU Tankvaartcommissie
 • 19 oktober - Tweede PLATINA3 stage-event
 • 28 oktober - CESNI comité
 • 10 november -  Vergadering Sociale Commissie
 • 23 november -  Overleg sociale partners en bestuur pensioenfonds
 • 26 november -  CASS (administratief overleg Sociale Zekerheid Rijnoeverstaten)
   

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.