Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 17 september 2021 - CBRB speciale nieuwsbrief

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Routekaart voor nieuwe Europese bemanningsregeling

Een goede en veilige vaart, ook over de grens. Dat is het doel van Europese bemanningsvoorschriften en werktijden. De huidige bemanningsregelingen sluiten niet meer goed aan op feitelijke omstandigheden en eisen in de binnenvaart. Binnen Europa werken we daarom samen aan nieuwe uniforme regels. In CESNI is een concept routekaart (CESNI/QP (21) 82) opgesteld. In deze concept routekaart staan een aantal belangrijke gedeelde uitgangspunten en openstaande vragen.

De huidige regels, zoals vastgelegd in het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP), houden uitsluitend rekening met het aantal vaaruren, de lengte van het schip en het type vaartuig. In de nieuwe regelingen zouden meer variabelen moeten gelden, zoals de technische uitrusting van een schip of de vaarlocatie. Er wordt daarom gedacht aan een versie van de bemanningstabellen, die meer variabelen dan de huidige versie bevat, voor het berekenen van de minimale bemanning. Digitaal is het ook beter mogelijk om met meer variabelen te werken.
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Een aantal belangrijke gedeelde uitgangspunten:

 1. De toekomstige bemanningsvoorschriften moeten rekening houden met de werklast en competenties van het personeel, het vereiste veiligheidsniveau te allen tijden waarborgen en meer flexibiliteit bieden tegen een achtergrond van steeds snellere ontwikkelingen. Denk hierbij aan technische vooruitgang, de digitalisering, automatisering en innovatie.
   
 2. De voorkeur gaat uit naar gemoderniseerde bemanningstabellen, die goed leesbaar, gemakkelijk in het gebruik en daardoor transparant zijn. Een tool om de omvang van de bemanning te berekenen zou een hulpmiddel kunnen vormen: een dergelijk instrument zou gebruikt kunnen worden om de nieuwe bemanningstabellen toe te passen. Pas als de bemanningsvoorschriften zijn uitgewerkt en goedgekeurd - in regelgeving/wettelijk kader opgenomen - kan dit instrument verder worden ontwikkeld.
   
 3. De bemanningstabellen van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) en andere relevante regelgeving zijn een goed vertrekpunt om nieuwe tabellen op te stellen; voor verschillende typen schepen en wellicht ook voor de verschillende typen vaarwegen. Ook de functies van de dekbemanningsleden uit de Richtlijn (EU) 2017/2397 zijn een goed uitgangspunt voor de nieuwe regeling.
   
 4. De deskundigen willen de mogelijkheden onderzoeken om in de bemanningstabellen bemanningsleden op te nemen die vanuit een centrum het schip via afstandsbediening sturen. Het manoeuvreren en besturen van een vaartuig door middel van afstandsbediening vanuit een centrum stelt extra eisen aan de bemanning om het huidige veiligheidsniveau in de binnenvaart te kunnen blijven garanderen.
   
 5. Er is een flexibel kader nodig om met de technische innovatie in de binnenvaart mee te bewegen. Ook zou de implementatie van elektronische controle-instrumenten hand in hand moeten gaan met herziene minimum bemanningsvereisten. Nieuwe bemanningsvoorschriften en nieuwe controle-instrumenten die een controle op de naleving in real-time mogelijk maken, zouden op eenzelfde moment van kracht moeten worden;
 

Onderwerpen CESNI

Naast deze gedeelde uitgangspunten heeft de CESNI werkgroep de volgende onderwerpen uitgewerkt en in de concept routekaart naar een nieuwe Europese bemanningsregeling opgenomen:

Vaartuigen
De bemanningsvoorschriften zouden betrekking hebben op commerciële vaartuigen die bestemd zijn voor het vervoer van goederen en passagiers. Bij passagiersschepen kan de wijze waarop het schip in de praktijk wordt ingezet, gevolgen hebben voor de bemanningsvereisten. Vaartuigen voor de strijdkrachten en overheidsdoeleinden met inbegrip van brandweerdiensten vallen straks niet onder de Europese bemanningsvoorschriften. Speciale vaartuigen (veerponten, drijvende inrichtingen, drijvende werktuigen, schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden, rondvaartboten) zouden wel kunnen vallen onder Europese of nationale regelgeving.

Nautische omgeving
We delen dat vaarwegen die bevaren worden door personeel dat beschikt over competenties overeenkomstig Richtlijn (EU) 2017/2397 onder toekomstige Europese bemanningsvoorschriften zouden moeten vallen. Er zou technisch advies uitgebracht moeten worden of ook nog andere vaargebieden onder de nieuwe regels zouden moeten gaan vallen, zoals bijvoorbeeld kustwateren in Zweden.

Ook zou er technisch advies moeten komen of de bemanningsvoorschriften alleen moeten gelden tijdens de vaart? Of maakt laden en lossen deel uit van de reistijd van het schip?

Belangrijkste scheepstypen en hun categorieën
Een aanvullend technisch advies is nodig bij de definitie van de belangrijkste scheepstypen die in de bemanningstabellen kunnen worden opgenomen. Een gedachtewisseling over de resultaten van desk research met betrekking tot de bestaande bemanningsvoorschriften kan een goed vertrekpunt zijn.

Belangrijkste technische kenmerken van het vaartuig
De deskundigen zijn het erover eens dat uit de TASCS-studie blijkt dat er belangrijke ontwikkelingen zijn op het gebied van de voortstuwing, de technische uitrusting aan dek, in het stuurhuis en in de machinekamer. Terwijl de huidige standaarden S1 en S2 grotendeels gestoeld zijn op de technische standaarden en technologie die gangbaar waren aan het einde van de jaren tachtig. De deskundigen delen de mening dat de bestaande definities van de standaarden S1 en S2 niet langer een goede weergave zijn van de werklast en veiligheid en geen rekening houden met ontwikkelingen zoals digitalisering en automatisering.

Bemanning/rusttijden
De deskundigen delen dat de arbeids- en rusttijden regeling (the Working Time Directive 2014/112/EU) onverkort van toepassing is. In de nieuwe bemanningsregeling kan naar deze regelgeving verwezen worden. De regels voor arbeids- en rusttijden gelden alleen voor werknemers. Verder onderzoek naar nationale regels en de (on)mogelijkheden voor digitale registratie is nodig.

Flexibiliteit
Voor flexibiliteit kan de Richtlijn (EU) 2017/2397 als voorbeeld dienen. In het kader van deze Richtlijn legt CESNI de essentiële vereisten vast voor de internationale wetsinstrumenten. Het wettelijk kader biedt een zekere flexibiliteit. In het wettelijk instrument zouden tabellen opgenomen kunnen worden. CESNI zou voor het opstellen van de tabellen (eerste niveau) geraadpleegd kunnen worden. De tabellen zouden met een zekere regelmaat aangepast kunnen worden (tweede niveau) en er zouden in individuele gevallen ontheffingen voorzien kunnen worden (derde niveau).
 

Tot slot

Met 28 landen en veel verschillende partijen overeenkomst bereiken over hoe die regels eruit moeten komen te zien, is niet eenvoudig. Verschillen tussen landen spelen hierbij ook een rol. Transport en varen zit in ons bloed. Als Nederland hebben wij belang bij goede Europese afspraken. Voor landen waar de binnenvaart minder belangrijk is, gelden soms andere prioriteiten.

Vernieuwing is niet alleen noodzakelijk om aan te sluiten op huidige eisen, maar ook om te anticiperen op toekomstige veranderingen. We willen een duurzaam resultaat. Dit is belangrijker dan snelheid. Het gaat om een goede en veilige vaart, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De routekaart geeft ons inzicht in hoe dit traject te doorlopen.

Planning

Dit najaar wordt in CESNI verder gesproken over de concept routekaart/draft roadmap naar nieuwe bemanningsvoorschriften. In december organiseren CESNI en sociale partners samen een webinar met ondernemers en werkgevers. Via de sociale commissie en deelname aan het IWT committee Social and Education praten we mee. Vanuit Nederland willen we deelnemen met bij dit onderwerp betrokken leden. 

Meer informatie?


Wilt u meer weten over de nieuwe Europese bemanningsregeling of over sociale zaken in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Of neem een kijkje in het dossier "sociale zaken" op onze website.
 
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.