Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 16 september 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 37

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Veelgestelde vragen naar aanleiding van persconferentie van 14 september
 2. Hernieuwde oproep aan Europese Commissie: pak het disfunctioneren van de containervaart aan!
 3. De impact van het EU-inreisverbod voor de oceaan- en riviercruisesector
 4. Meerderheid Europees Parlement stemt in met Binnenvaartrapport
 5. Communiceren in vier talen
 6. Vacature(s) na overlijden van Peter Wagemakers
 7. Brandbrief calamiteit spoorbrug Harnixmakanaal Leeuwarden
 8. Groeipijnen en onzekerheid rondom klimaatbeleid kunnen groei maken of breken
 9. Rijkswaterstaat Marktdag 2021 - 28 september 2021
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Veelgestelde vragen naar aanleiding van persconferentie van 14 september

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet tijdens een persconferentie een aantal versoepelingen van maatregelen afgekondigd.

Vanaf 25 september is de 1,5 meter afstandseis niet meer verplicht, kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. De vaccinatiegraad is hoog, maar nog niet hoog genoeg om de 1,5 meter afstandseis zonder voorwaarden te laten vervallen. Daarom wordt het coronatoegangsbewijs ingezet op de locaties waar het door het loslaten van de 1,5 meter afstandseis drukker wordt. Op deze manier wordt het risico op besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen op een veilige en verantwoorde manier samen komen. Klik hier voor meer informatie over de persconferentie.

Veelgestelde vragen
Hierbij een overzicht van de veelgestelde vragen naar aanleiding van de persconferentie:
 • Wat verandert er voor horeca, evenementen en nachthoreca vanaf 25 september?
 • Wat is een evenement?
 • Waar is een coronatoegangsbewijs verplicht?
 • Hoe werkt controle van coronatoegangsbewijzen aan de deur?
 • Waarom mogen sommige evenementen en activiteiten wél doorgaan na middernacht, maar moet horeca om middernacht sluiten?
 • Mag een nachtclub of disco op basis van deze nieuwe regels wel of niet open?
 • Komt er aanvullende steun voor getroffen sectoren?
Bekijk hier de antwoorden op deze vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Hernieuwde oproep aan Europese Commissie: pak het disfunctioneren van de containervaart aan!

Een tiental Europese brancheorganisaties van onder meer deepseaterminals, verladers, expediteurs en zeehavens, en natuurlijk de EBU namens de binnenvaart, heeft opnieuw een oproep gedaan aan de Europese Commissie, om haar verantwoordelijkheid te nemen en onderzoek te doen naar het disfunctioneren van de internationale containervaart.
 
Tijdens een overleg over dit onderwerp, voorjaar 2021, toonde de Europese Commissie zich terughoudend om toezeggingen te doen. Tot frustratie van de Europese logistieke partners, beschouwt de Europese Commissie de huidige problematiek in de containervaart als een uitvloeisel van de corona-pandemie – daarbij de structurele weeffout die aan de huidige problemen ten grondslag ligt, volledig negerend.
 
Waar de insteek van onder meer de Europese organisaties voor verladers en expediteurs vooral gericht is op de deepsearederijen, gaat het ons (EBU) vooral om de operationele aspecten daarvan in het achterland, en het structurele (dis)functioneren van de keten als geheel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De impact van het EU-inreisverbod voor de oceaan- en riviercruisesector

Naar aanleiding van de inreisbeperking voor reizigers uit hoog risicogebieden, zoals uit de Verenigde Staten, is door verschillende nationale en internationale belangenbehartigers van de oceaan- en riviercruisesector een position paper geschreven. Dit met als doel om de gevolgen van de inreisbeperking op de (rivier)cruisesector toe te lichten voor deze sector en bij te dragen aan mogelijke oplossingen.

Reizigers uit hoog risicogebieden moeten bij aankomst in Nederland 10 dagen in quarantaine. De gemiddelde duur van oceaan- en riviercruisereizen in Europa is 7 tot 14 dagen. Dit zou betekenen dat deze reizigers hun reis moeten annuleren. Gelukkig behoren deze reizigers tot een van de vrijgestelde categorieën: Short Stay, wat betekent dat ze maximaal 12 uur in Nederland mogen blijven. In andere EU-landen gelden andere regels voor deze reizigers, variërend van een extra PCR test tot een verblijf van 24 of 48 uur. Voor Nederland heeft deze regel verschillende consequenties:
 • Nederlandse havens worden vermeden
 • Inschepen vanuit Nederlandse havens is logistiek niet mogelijk
 • Excursieprogramma's in Nederland worden overgeslagen
Oproep aan Nederlandse overheid
Daarom heeft het CBRB samen met IG Rivercruise, CLIA, Rivercruise Europe, European Barge Union, Amsterdam Cruise Port en Dutch Delta Cruise Port de Nederlandse overheid opgeroepen om de Short Stay gelijk te trekken met de rest van Europa om weer een gelijk speelveld te krijgen binnen Europa.

Succes
Mede dankzij deze oproep is tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september is het volgende bekend gemaakt:
Vanaf 22 september veranderen de quarantaineregels voor reizen naar Nederland. Gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoog risicogebieden hoeven niet meer in quarantaine. Dat betekent dat daarmee ook de uitzondering (Short Stay) op de quarantaineplicht is komen te vervallen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Meerderheid Europees Parlement stemt in met Binnenvaartrapport

Het Europees Parlement heeft dinsdag jl. in Straatsburg met een ruime meerderheid ingestemd voor het Binnenvaartrapport, een initiatief van VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal - van Doorn.
 
Het toekomstbestendig maken van de binnenvaartsector door meer in te zetten op digitalisering en vergroening is hiermee een stap dichterbij, aldus Nagtegaal - Van Doorn die vond dat de binnenvaartsector van de radar was verdwenen in het transportdebat.
 
Dat wilde ik veranderen en laten zien dat de binnenvaart van ongekend belang is. Ook zij werken voor dag en douw om ervoor te zorgen dat grondstoffen bij onze fabrieken aankomen, de kleding die we willen kopen in de winkel hangt en dat wij onze medicijnen kunnen ophalen in de apotheek. Het doel van deze aanbevelingen is dan ook dat het moet bijdragen aan de volledige erkenning van de Europese binnenvaart en het onbenutte potentieel
 
In het rapport schetst de VVD-Europarlementariër ook een tijdspad voor verdere verduurzaming van de vloot, met inzet op verschillende alternatieve brandstoffen, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit aan scheepstypen.
 
Meer dan een jaar geleden ben ik begonnen met binnenvaartspreekuren, omdat ik wilde weten wat er in de sector leeft op het gebied van duurzaamheid en digitalisering en hoe Europa daarin een rol kan spelen. Ik ben ontzettend blij dat het nu gelukt is om brede politieke steun voor mijn initiatiefrapport te krijgen van mijn collegas in het Europees Parlement. Dat is geweldig, want de binnenvaartsector kan een grote rol spelen in het verder verduurzamen van ons goederentransport en personenvervoer, en werkt daar ook hard aan! Het CBRB heeft deelgenomen aan deze spreekuren en tijdens deze spreekuren hebben wij onze input geven op het gebied van duurzaamheid en digitalisering 
 
Nagtegaal - van Doorn roept verder de Europese Commissie op een Europees binnenvaartfonds te realiseren, om zodoende de sector financieel te ondersteunen in de groene en digitale transitie. 'Het is dan ook goed dat de Commissie, na intensief contact, het belang van voldoende financiële steun erkent in het onlangs gepubliceerde actieprogramma voor de binnenvaart, NAIADES III, aldus Nagtegaal - Van Doorn.

Standpunt EBU/ESO/IWT-Platform
De doelstellingen van dit binnenvaartrapport sluiten aan bij de standpunten van de EBU, ESO en het Europese IWT Platform, de energietransitie en een hogere modal shift van de weg naar de binnenvaart te realiseren en te pleiten voor de beschikbaarheid van financiële steun voor de binnenvaarteigenaren en -operators in hun inspanningen om te innoveren. Klik hier voor de uitgebreide reactie van de EBU, ESO en IWT Platform op het binnenvaartrapport.

Naar boven

 

Communiceren in vier talen

De binnenvaart is een internationale wereld. Een goede talenkennis maakt communicatie gemakkelijker. Elkaar begrijpen is essentieel voor veilig werken. Ook externe communicatie, bijvoorbeeld via de marifoon wordt beter als nautische uitdrukkingen in meerdere talen worden gekend.

App
Om bemanningsleden te helpen om werk afspraken te maken en elkaar op nautisch vlak te begrijpen is door en in opdracht van CESNI de app LE SINCP ontwikkeld. 

Veel voorkomende maritieme uitdrukkingen zijn in deze app direct in het Nederlands, Duits, Engels en Frans beschikbaar en kunnen direct in het werk worden toegepast. 
De app is gratis te downloaden: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vacature(s) na overlijden van Peter Wagemakers

Woensdag 9 juni jl. is Peter Wagemakers onverwacht overleden. Namens de besturen en medewerkers van het CBRB is steun betuigd aan zijn vrouw, kinderen en nabestaanden. Peter Wagemakers was voorzitter van de CBRB Ledengroep Personenvervoer en bestuurslid bij het algemeen bestuur van CBRB.

Opvolging van Peter Wagemakers
Recent is het bestuur van de Ledengroep Personenvervoer bijeen gekomen om de opties te bespreken op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de vacature(s). In het belang van de continuïteit en flexibiliteit van de Ledengroep Personenvervoer en in het kader van de naderende fusie tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB is voorgesteld om de taken te verdelen tussen zittende bestuursleden Alexander Oost en John Vierhouten. Bestuurslid Alexander Oost zal de bestuurstaken bij het CBRB overnemen en John Vierhouten zal de taken als voorzitter van de Ledengroep Personenvervoer voor rekening nemen. 

Het CBRB is beide heren dankbaar voor de bereidbaarheid en inzet om deze rollen te vervullen en ziet uit naar een prettig voortzetting van de samenwerking.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Brandbrief calamiteit spoorbrug Harnixmakanaal Leeuwarden

Sinds woensdag 8 september zijn er grote problemen met de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden waardoor de brug gestremd is. Reparatie is niet op korte termijn voorzien.

Partijen uit de scheepvaart-, maritieme- en logistieke sector, waaronder het CBRB in samenwerking met het Centraal Overleg Vaarwegen, hebben zich daarom genoodzaakt gevonden een brandbrief te sturen aan de minister van Infrastructuur en Waterstraat over de ontstane situatie bij de spoorbrug in Leeuwarden en de teleurstellende reactie van Prorail om de situatie snel op te lossen.
Lees meer over deze brandbrief op de CBRB-website.

Naar boven

 

Sectorprognose - ABN AMRO

Groeipijnen en onzekerheid rondom klimaatbeleid kunnen groei maken of breken

Op dinsdag 14 september jl. heeft ABN AMRO de nieuwe sectorprognoses voor tien sectoren uitgebracht.

De Nederlandse economie lijkt zich sneller te herstellen dan verwacht na de klap die volgde op de coronamaatregelen. Binnen sectoren worden echter behoorlijke groeipijnen gevoeld die de volumegroei van afzonderlijke bedrijven beïnvloeden. Nijpend zijn de hoge grondstofprijzen, personeelstekorten en de stikstofproblematiek. Ook wordt nog niet zoveel gereisd als voorheen. 

Binnenvaart
In het rapport staat het volgende over de binnenvaart:
Het goederenvervoer over de weg is goed door de coronacrisis gekomen en herstelt zich snel. Daardoor is ook het tekort aan personeel in deze branche teruggekeerd. Vooral aan vrachtwagenchauffeurs is gebrek. Het tekort aan chauffeurs loopt naar verwachting verder op naarmate de samenleving verder heropent en ook de logistiek rond evenementen, horeca en retail volop wordt ingezet. Anderzijds kan het wegvervoer wat worden geremd door de afname van de bouwproductie als gevolg van de stikstofcrisis. Ook de binnenvaart krijgt daarmee te maken. De binnenvaart profiteert wel van het herstel van de internationale handel en de heropening van de samenleving.
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de ABN AMRO

Naar boven

 

Rijkswaterstaat Marktdag 2021 - 28 september 2021

Werksessie 'Transitie scheepsvaart: kom aan boord'

Op 28 september van 9.30 tot 11.30 uur organiseert Rijkswaterstaat een online werksessie over Transitie Scheepvaart: kom aan boord. Deze werksessie maakt onderdeel uit van de Rijkswaterstaat Marktdag 2021.

Rijkswaterstaat Marktdag 2021 – Leren van samen werken aan de transitie
Marktpartijen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en Rijkswaterstaat hebben samen de transitie naar een vitale infrasector in gang gezet. De Rijkswaterstaat Marktdag 2021, in een volledig online programma: van 27 september tot en met 1 oktober is er elke ochtend een verdiepende werksessie over een transitie-opgave en op woensdag 6 oktober in de middag is er een afsluitend webinar. Sluit aan, praat mee en draag zo ook bij aan de volgende stap in de transitie naar een vitale infrasector! Klik hier voor meer informatie over de Marktdag en het programma.

Programma werksessie Transitie scheepvaart: kom aan boord
De gevolgen van globalisering, de toenemende drukte op het water en de roep om verduurzaming hebben geleid tot een transitie in de scheepvaart. Die transitie is in volle gang en brengt nieuwe vraagstukken met zich mee die om een andere aanpak vragen. Nieuwe technologieën kunnen helpen om te komen tot intelligente en nieuwe oplossingen voor deze vraagstukken. Dat biedt geweldige kansen voor de scheepvaart en betrokken partijen. Om kansen te verzilveren moeten Rijkswaterstaat, marktpartijen en andere relevante partners samen werken aan deze transitie. In deze werksessie kijken we aan de hand van concrete voorbeelden en toepassingen uit ons hoofdvaarwegennet naar wat Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en marktpartijen te doen staat. Juist ook in brede samenwerkingen met andere partijen binnen én buiten de infrasector.

Klik hier om u aanmelden voor deze online werksessie
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Rijkswaterstaat Marktdag 2021

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.