Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 26 augustus 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 34

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CBRB ondertekent brief Noodkreet ondernemers voor behoud toeristische- en congresinfrastructuur
 2. Het Digital Covid Certificate (DCC): update
 3. Synchromodale logistiek, toverwoord of nog slechts een lege huls?
 4. Verplicht pensioen eindigt 1 januari 2025
 5. IVR Congres op 7 en 8 oktober 2021 in Gent
 6. Deel uw ervaringen met Port of Amsterdam
 7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

CBRB ondertekent brief Noodkreet ondernemers voor behoud toeristische- en congresinfrastructuur


Met ingang van 20 september a.s. verwacht de overheid dat de 1,5 meter afstandseis kan komen te vervallen en dat daarmee vrijwel alle beperkingen die ons vanwege het coronavirus zijn opgelegd worden opgeheven. Voor de passagiersvaartsector is het cruciaal dat de versoepelingen door kunnen gaan. Nog belangrijker is dat de ondernemers uit de toeristische- en congresinfrastructuur ook na 1 oktober moeten kunnen rekenen op financiële steun van de overheid.
Als medeondertekenaar van de brief aan premier Rutte vraagt CBRB nadrukkelijke aandacht voor ondernemers uit de passagiersvaartsector die het zonder hulp en steun de komende maanden alsnog niet gaan redden. De specifieke problemen waar ondernemers met passagiersschepen tegenaan lopen zijn tot dusver onvoldoende onderkend. In de brief wordt aan het kabinet – dat aanstaande vrijdag in de Ministerraad spreekt over al dan niet voortzetting van steun – begrip voor de situatie en bovenal maatwerk om ook voor bedrijven uit de passagiersvaartsector toekomstperspectief te houden gevraagd.

De brief is vandaag per post en per mail aangeboden aan premier Rutte met afschrift aan ministers Blok, Koolmees en Hoekstra. Via diverse media wordt de nodige aandacht voor deze brief gevraagd.

Aan u het verzoek om dit bericht en de brief in uw eigen netwerk te verspreiden.
We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Het Digital Covid Certificate (DCC): update

Sinds 1 juli jongstleden is het Digital Covid Certificate (DCC) van kracht. Het DCC is een uniform coronacertificaat, geldig in alle EU-lidstaten en EER-landen. Reizigers kunnen aan de hand van een DCC aantonen dat zij negatief getest, gevaccineerd of hersteld zijn. Daartoe moet een geldig test-, vaccinatie- of herstelbewijs geüpload worden in een app (in Nederland is dat de CoronaCheck-app), en dat resulteert in een QR-code die uitgelezen kan worden met de DCC Corona Cross Border Scan app. Papieren test-, vaccinatie- of herstelbewijzen mogen ook nog steeds gebruikt worden.
 
Riviercruiserederijen hebben, net als luchtvaartmaatschappijen, spoorwegmaatschappijen, veerdiensten, zeecruiserederijen en touringcarbedrijven die internationale reizen aanbieden, de verplichting om het DCC te verifiëren voor (aanvang van) internationale reizen, en, indien nodig, de passagier de toegang te weigeren. Naar onze mening wordt daarmee een (te) zware verplichting op de vervoerders gelegd; de grensbewaking – een overheidstaak – wordt daarmee immers feitelijk verlegd naar de vervoerder. Hoe deze controleplicht, en de bijbehorende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, past binnen het krachtenspel tussen een touroperator in land A, een rederij in land B, passagiers uit land C die in land D aan boord stappen voor een cruise door land E naar land F, blijft onduidelijk. Overtreding van deze controleplicht kan resulteren in een boete van maar liefst € 4350. Bijgevoegd vindt u een bijgewerkt overzicht van Q&A’s. Wij wijzen u met name op punt 10 (sancties als vervoerders hun controleplicht niet nakomen) en de (hypothetische!) scenario’s voor de riviercruisevaart (pagina 5 – 6, pagina 7 – 8). Het CBRB heeft frequent overleg met het ministerie van IenW en VWS over het DCC. Graag vernemen wij praktijkervaringen met het DCC.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Opinie


Synchromodale logistiek, toverwoord of nog slechts een lege huls?


‘Synchromodaliteit’ staat al vele jaren bovenaan in het woordenlijstje van onderzoeken en studies naar het stimuleren van modal-shift en de wens om het modal-split aandeel van het wegvervoer verder terug te dringen. In theorie klinkt het mooi dat in deze visies de verschillende modaliteiten complementair gemaakt worden aan elkaar en er op elk moment de beste vervoerskeuze gemaakt kan worden. De huidige praktijk is echter weerbarstiger; onder andere congestie in de zeehavens en achterstallig onderhoud aan de infrastructuur dragen bij aan een negatieve betrouwbaarheid van het intermodale vervoer en daarmee ook de aantrekkelijkheid voor verladers om het wegvervoer op de langere aftand uit hun logistieke proces te schrappen.

Een goed beleid begint bij het op orde hebben van de basis. Men kan nog zoveel ambitie hebben vanuit de overheid om de modal-shift beweging te stimuleren, zolang binnenvaartschepen dagen liggen te wachten in de zeehaven om afgehandeld te kunnen worden of vanwege stremmingen of storingen aan bruggen en sluizen de eindbestemming niet kunnen bereiken wordt het paard achter de wagen gespannen. Een artikel eerder deze zomer in Nieuwsblad Transport benadrukte daarnaast ook nog eens het gevaar van begrensde milieuruimte om de verwachte groei van het ladingvolume in de komende jaren voldoende op te kunnen vangen.

Beperkingen die niet alleen ervoor zorgen dat de overstap naar een andere modaliteit in de markt lastig te verkopen blijft, in het ergste geval is er zelfs sprake van reverse modal shift; ladingstromen die ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen toch weer verloren gaan voor de binnenvaart.
Het CBRB pleit dan ook bij beleidsvorming rondom corridors, terminal- en capaciteitsmanagement en goederenvervoer dat er nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de noodzaak om de hierboven genoemde factoren te elimineren. Het is in elk geval nog geen vanzelfsprekendheid dat dit in elk onderzoek al met de juiste zorgvuldigheid wordt bekeken en meegenomen. De term ‘synchromodaliteit’ is vooralsnog geen lege huls maar acties zullen nodig zijn om de komende jaren beleid en daadwerkelijke uitvoer van de grond te krijgen.  

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verplicht pensioen eindigt 1 januari 2025

Deze week heeft de minister van SZW bekend gemaakt dat de verplichtstelling voor het pensioen in de binnenvaart per 1 januari 2025 wordt ingetrokken. Sociale partners hebben nu drie jaar de tijd om een nieuwe vrijwillige toekomstbestendige regeling te treffen.
Aanleiding voor dit besluit van de minister is de lage representativiteit in onze sector. Dit is al langer bekend. Het afgelopen jaar hebben we dan ook aan twee zaken gewerkt.
 1. Onze ambities/wensen/uitgangspunten voor een nieuwe pensioenregeling. In een speciale nieuwsbrief Pensioen op 25 augustus zijn we hier dieper op in gegaan. 
 2. Een project om over te gaan van de huidige uitkeringsregeling naar een nieuwe regeling afgestemd op het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel. Dit projectplan gaan we nu uitvoeren.
Ook voor het pensioenfonds is dit een besluit met grote gevolgen. Op de website van het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart is meer te lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

IVR Congres op 7 en 8 oktober 2021 in Gent

Op 7 en 8 oktober 2021 zal het IVR congres in Gent plaatsvinden. Het congres biedt wederom een breed scala aan activiteiten en netwerkmomenten. Het congres gaat van start in het Monasterium PoortAckere waar de workshop ‘New Professional Qualifications’ zal worden gehouden.
De gastsprekers zijn bekend:
 • Jan Reinder (keynote speaker en mentalist),
 • Prof. Dr. Wouter Verheyen (Universiteit Antwerpen – AUTOBarge project),
 • Tije Vos en Kimberly Stolk (VSTEP Simulation met als onderwerp “Enable learning by simulation”),
 • Jan Smallegange (STC - Competing Project over kwalificaties in binnenvaartonderwijs) en
 • Shaun White (Electrification of Inland Waterway Transport – Current Direct project).
Na een informatieve middag nodigen we u uit voor een cocktail en diner in de prachtige Opera Gent.

De tweede congresdag start als vanouds met de Algemene Vergadering. De aansluitende lunch vindt na een rondvaart over de Gentse binnenwateren plaats in de historische pandgangen van het Augustijnenklooster.
Het congres is een fantastische gelegenheid voor onze leden om elkaar eindelijk weer eens in levende lijve te ontmoeten, maar dient ook als een mogelijkheid voor geïnteresseerde, potentiële nieuwe leden om het eigen zakelijk netwerk uit te breiden. Bent of kent u iemand die (nog) geen IVR lid is, maar wel werkzaam in de binnenvaartsector of aanverwante sectoren: scheepvaartorganisaties, transportverzekeraars, verzekeringsmakelaars, scheepsinspecteurs, fabrikanten, advocaten, werven etc.? Dan maken wij graag kennis met u.

Inschrijven voor het congres kan tot en met vrijdag 17 september via: Let op: leden van CBRB kunnen deelnemen voor de ledenprijs aangezien zij indirect IVR-lid zijn via CBRB.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IVR

Naar boven

 

Deel uw ervaringen met Port of Amsterdam

Heeft u even tijd om meer te vertellen over uw ervaringen met Port of Amsterdam?
Port of Amsterdam streeft naar een uitstekende tevredenheid bij al onze klanten en gebruikers van de haven. Daarom werken wij continu aan het verbeteren van onze dienstverlening en de faciliteiten in de haven. Ik hoor heel graag uw mening. Hoe tevreden bent u? En wat kan beter? Wij stellen u slechts enkele vragen. Het invullen hiervan kost 5 tot 10 minuten. Met uw feedback en advies gaan wij direct aan de slag om onze dienstverlening te verbeteren. Wij lezen alles en geven desgewenst ook direct terugkoppeling.

Naar boven

 

AGENDA

 • 23-27 augustus - ADN Safety Committee bijeenkomst Genève
 • 31 augustus - Werkgroep CDNI/G
 • 3-5 september 44e editie Wereldhavendagen
 • 9 september - Sociale en Educatie Commissie IWT platform
 • 10 september - Informatiebijeenkomst EU-gefinancierde IWT projecten
 • 14 september - CESNI/QP/crew
 • 16 september - Nautisch Technische Commissie IWT Platform
 • 16 september - CESNI/QP
 • 16 september - FERM Port Cyber Café
 • 17 september - Overleg ILT-CTGG-water
 • 21-22 september - CESNI/PT
 • 29 september - CBRB-ledengroep Droge Lading en Duwvaart
 • 29 september - Europees overleg sociale partners (SSDC)
 • 29-30 september - Eerste editie Vlaams-Nederlandse Havendagen
 • 30 september - CTGG-plenair
 • 7 oktober - Werkgroep Arbo Binnenvaart
 • 7-8 oktober - IVR Congres
 • 8 oktober - Lustrum congres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
 • 12 oktober - EBU Tankvaartcommissie
 • 19 oktober - Tweede PLATINA3 stage-event
 • 28 oktober - CESNI comité

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.