Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 8 juli 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 27

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Digital Covid Certificate & riviercruisevaart
 2. Vacature Verantwoordingsorgaan pensioenfonds
 3. Publicatie van de eindresultaten van de CCR-studie over de energietransitie naar een emissievrije binnenvaartsector
 4. Voorinschrijving voor het tweede PLATINA3 stage-event is open
 5. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Digital Covid Certificate & riviercruisevaart

Op donderdag 1 juli is het Digital Covid Certificate (DCC) in werking getreden, waarmee mensen binnen Europa kunnen reizen. Met het DCC kan worden aangetoond dat er een beperkt risico is op het overdragen van COVID-19, omdat iemand ofwel volledig is gevaccineerd, ofwel recent (minder dan 72 uur geleden) negatief is getest, of onlangs (minder dan zes maanden geleden) zelf corona heeft doorgemaakt.
 
De informatie over iemands coronastatus wordt toegankelijk gemaakt via de CoronaCheck-app (of vergelijkbare buitenlandse apps), die een QR-code aanmaakt die vervolgens kan worden uitgelezen aan de grens of bijvoorbeeld op het vliegveld.
 
De invoering van het DCC legt daarmee ook een verplichting aan de vervoerders die internationale reizen aanbieden (luchtvaartmaatschappijen, spoorvervoerders, en riviercruiserederijen), om de coronastatus van reizigers te controleren vóór zij aan boord stappen. De verplichting van vervoerders om het DCC te controleren voor internationale reizen vloeit onder meer voort uit artikel 6.7 lid 1 en artikel 6.7c lid 2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. 
Hier een foto van een voorbeeld van wat er in de app te zien is. Alle gegevensvelden die opgenomen zijn in het certificaat zijn vastgelegd in de bijlage van de verordening. Die gegevens zijn ook te zien op het scherm van de app van de reiziger.
Om deze controle mogelijk te maken is de DCC Scanner app ontwikkeld. Vervoerders die internationale reizen aanbieden kunnen deze app downloaden op een smartphone en daarmee de bovengenoemde QR-code scannen. De DCC Scanner app is te downloaden via de verschillende appstores.
 
Het gebruik van een DCC door reizigers is niet verplicht; zij mogen ook een schriftelijk bewijs of een e-mail tonen waaruit blijkt dat zij negatief getest, gevaccineerd of genezen zijn.
 
Meer informatie over het DCC en de verplichting van de vervoerder is te vinden in deze bijlagen: Inmiddels is er ook een helpdesk ingericht voor vervoerders met vragen over de app. Het nummer van deze helpdesk is 079 - 89 04 725.
 
Bij het reizen naar Nederland vanuit landen die door Nederland als ‘groen’ of ‘geel’ beoordeeld worden hoeft een reiziger geen DCC te laten zien. Andersom kunnen onze buurlanden afwijkende inreisregels hanteren voor reizigers vanuit ‘groene’ of ‘gele’ landen. In theorie zou het DCC onnodig kunnen blijken te zijn zolang de Europese buurlanden elkaar als ‘groen’ of ‘geel’ beoordelen.
 
Helaas blijven er nog de nodige onduidelijkheden, mede als gevolg van de lappendeken van inreisregels die in verschillende Europese landen gehanteerd worden. Wij blijven daarom aandringen op duidelijkheid en uniformiteit in inreisregels.
Artikel 6.7 lid 1 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 bepaalt:
“De aanbieder van ander bedrijfsmatig personenvervoer, voor zover sprake is van (…) het aanbieden van personenvervoer met of zonder een dienstregeling per veerboot of passagiersschip, draagt er (…) zorg voor dat alleen vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, indien een persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen hoogrisicogebied, zeer hoogrisicogebied of uitzonderlijk hoogrisicogebied een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en aan een toezichthouder.”
Artikel 6.7c lid 2 van de Tijdelijke regeling voegt daaraan toe:
“De aanbieder van ander bedrijfsmatig personenvervoer, voor zover sprake is van het aanbieden van personenvervoer met of zonder een dienstregeling per veerboot, passagiersschip, of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert, draagt er, onverminderd artikel 6.7b, eerste lid, zorg voor dat alleen vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, indien een persoon, komend vanuit een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen zeer hoogrisicogebied met zorgwekkende varianten van het virus SARS-CoV-2 of uitzonderlijk hoogrisicogebied met zorgwekkende varianten van het virus SARS-CoV-2, een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en aan een toezichthouder.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

Vacature Verantwoordingsorgaan pensioenfonds

CBRB en BLN zoeken een nieuw lid voor het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds Rijn en Binnenvaart.

Taken van het Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van het pensioenfonds vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers (werkende, slapers en gepensioneerden). Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:
 • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
 • de regels voor beleggen
 • de manier van communiceren
Samenstelling
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 6 leden; twee vertegenwoordigers namens werkgevers, drie vertegenwoordigers namens deelnemers/werkenden en één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden.

Praktische informatie
Het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds Rijn en Binnenvaart vergadert circa 5 keer per jaar. Leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen vacatiegeld van € 416 per dagdeel van 4 uur, een onkostenvergoeding van € 20 per vergadering en een vergoeding voor reiskosten van € 0,28 per kilometer of OV 1ste klasse.
De benoemingstermijn voor deze functie is 4 jaar.
Meer informatie of belangstelling aangeven kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Publicatie van de eindresultaten van de CCR-studie over de energietransitie naar een emissievrije binnenvaartsector

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft het genoegen u in kennis te stellen van de publicatie van de eindresultaten van de studie over de energietransitie naar een emissievrije binnenvaartsector, zoals voorgeschreven in het besluit dat tijdens de plenaire voorjaarszitting van de CCR op 3 juni 2021 is aangenomen. Deze resultaten kunnen op de website van de CCR worden geraadpleegd.
De studie is kort gezegd opgebouwd als hierboven beschreven:
De energietransitie is een existentiële uitdaging voor de Rijn- en Europese binnenvaart. Voor het welslagen van deze transitie zullen echter in de overgrote meerderheid van de gevallen technologische aanpassingen nodig zijn, waarvan de kosten aanzienlijk zijn en slechts gedeeltelijk door het bedrijfsleven kunnen worden gedragen. In de studie wordt onderzocht welke rol een Europees subsidie- en financieringsmechanisme zou kunnen spelen bij de ondersteuning van de energietransitie. De bevindingen van de studie worden momenteel geanalyseerd en laten de standpunten van de Centrale Commissie en van haar lidstaten onverlet.
 
De conclusies van de studie vormen een belangrijke bijdrage aan de besprekingen op internationaal, Europees en Rijnniveau over een Europees subsidie- en financieringsmechanisme voor de energietransitie. De CCR herhaalt dat zij bereid is aan deze belangrijke besprekingen deel te nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Voorinschrijving voor het tweede PLATINA3 stage-event is open

Samen met zijn partners nodigt het PLATINA3-team u allen graag uit voor de komende PLATINA3 – sessies op 19 oktober. Dit tweede (online) PLATINA3 stage-event wordt georganiseerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) met Engels als werktaal.

Op 19 oktober kunt u diverse belangrijke speeches volgen van binnenvaartspecialisten (IWT) van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het bedrijfsleven. De PLATINA3 sessies zijn ook een unieke gelegenheid om ideeën uit te wisselen en meer te weten te komen over de nieuwste ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen van de binnenvaart.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de publicatie van het NAIADES III Communicatie- en Actieplan en de CCR-studie over de energietransitie naar een emissievrije binnenvaartsector.

Onderwerpen als economische en financiële belemmeringen voor modal shift, financiering en financiering van de energietransitie van de Europese binnenvaartvloot en de nauwkeurige Europese vlootgegevens ter ondersteuning van toekomstig EU-beleid zullen op de agenda staan.

De PLATINA3-sessies worden volledig ontworpen als een interactief evenement. Het maakt op efficiënte wijze waardevolle en toekomstgerichte uitwisselingen mogelijk tussen experts uit het bedrijfsleven, verenigingen, instellingen, internationale organisaties en andere belangrijke stakeholders uit de IWT-gemeenschap.
Het officiële programma van de sessies wordt binnenkort bekend gemaakt. U kunt zich nu al aanmelden voor dit evenement door op onderstaande link te klikken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 10 augustus - EBU/ESO Gefahrgutkommission
 • 12 augustus - Nationale voorbesprekingen ADN-ministerie 
 • 23-27 augustus - ADN Safety Committee bijeenkomst Genève
 • 19 oktober - Tweede PLATINA3 stage-event

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.