Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 10 juni 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 23

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Peter Wagemakers onverwacht overleden
 2. Afhandeling containerbinnenvaart: een structurele weeffout
 3. Valbeveiliging met veiligheidsgordels in de duwvaart 
 4. Europa keurt algemene oriëntatie goed om werk door niet-EU-onderdanen mogelijk te maken
 5. Greening Challenges en Stage V - Perfecte match of niet?
 6. Deel uw ervaring met transport
 7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Peter Wagemakers onverwacht overleden

Op woensdag 9 juni is Peter Wagemakers (63) onverwacht overleden aan een hartstilstand. De besturen en medewerkers van CBRB zijn geschokt en vol van verdriet over zijn plotselinge overlijden. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Agnes en kinderen Sjors, Nils en Joris en iedereen die hem liefhad.

Sociaal betrokken met hart voor de binnenvaart

Peter Wagemakers was sinds 2017 voorzitter van de CBRB Ledengroep Personenvervoer. Met een groot hart voor de binnenvaart en voor de passagiersvaart in het bijzonder heeft hij zich ingezet in het belang van de ondernemers. Met name op het dossier ‘Duurzaamheid en vergroening’ was Peter bijzonder betrokken.

Daarnaast heeft Peter zich ingezet voor het behartigen van de ledenbelangen in de zo moeilijke COVID-19 periode.

Diepe schok

Namens het CBRB- bestuur, de directie en medewerkers van CBRB, het bestuur en secretaris van de Ledengroep Personenvervoer: ‘Wij wensen zijn vrouw Agnes en kinderen Sjors, Nils en Joris alle sterkte toe in deze emotionele tijd. Het plotselinge overlijden van Peter is een diepe schok voor ons allen. Peter was een zeer betrokken voorzitter voor de Ledengroep en in het CBRB bestuur, een vriendelijke en lieve man. Met zijn enorme inzet en betrokkenheid heeft hij zich vele jaren ingezet voor de leden. Op de rouwkaart wordt Peter omschreven met de woorden Leergierig, Ondernemer, Wijs, Trotse Vader, Handig, Groot genieter, Schipper, Trouw, Eigen wijze, Tradities, Zorgzaam, Reiziger, Bourgondisch, Lief en Behulpzaam’.

Deze woorden kunnen wij alleen maar onderschrijven. We zullen hem ontzettend missen.

Naar boven

 

Afhandeling containerbinnenvaart: een structurele weeffout

Al geruime tijd staat de congestie in de containerbinnenvaart nadrukkelijk op de agenda van het CBRB (c.q. LINc). Dankzij onze inzet is dit onderwerp ook door het HbR, het ministerie en andere (logistieke) stakeholders breed opgepakt. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in diverse overleggen en werkgroepen, en tot een aantal concrete projecten. Enerzijds bilaterale c.q. vanuit de markt geïnitieerde projecten, die hebben geleid tot operationele verbetering. Anderzijds projecten als Nextlogic en de Overflowhub.
Voor Nextlogic wordt hard gewerkt aan de voorbereiding op de live pilot die op 21 juni van start moet gaan.
 
Voor de Overflowhub gaat nu het business model ontwikkeld worden.
 
Congestie is echter niet zozeer het probleem, maar in feite het symptoom van een ander probleem: de structurele weeffout in de mondiale supply chain.
Een ander symptoom van de structurele weeffout is de problematiek van de verschuivende cargo opening times, waar wij uitvoerig aandacht aan besteed hebben.
 
Gaandeweg is onze focus derhalve verbreed van “congestie” naar “het functioneren van de mondiale containerketen”.
 
Inmiddels wordt deze problematiek in brede zin ook op internationaal niveau opgepakt. Eind maart organiseerde de Europese Commissie hierover een overleg waar wij uiteraard via de EBU ook aan deelgenomen hebben. Dit overleg heeft weliswaar nog niet geresulteerd in concrete toezeggingen vanuit de Europese Commissie, maar wel in geïntensiveerde contacten met zowel de Europese Commissie als met de Europese brancheorganisaties voor verladers, expediteurs, deepseaterminals en rederijen.
 
Daarnaast hebben we contact gelegd met de wetenschap om vanuit wetenschappelijk perspectief naar de problematiek te kijken.
Via NT TV is het onderwerp onlangs eveneens toegelicht.
 
De recente Suez-blokkade heeft veel ogen geopend voor de gevoeligheid en mogelijke extreme verstoringen voor de supply chain van megaschepen in de containerlijnvaart. Op 15 juni organiseren de Europarlementariërs Jutta Paulus en Vera Taks daarom een bijeenkomst, waar wij aan zullen deelnemen.
 
Op allerlei manieren, en via allerlei ingangen, blijven wij dit onderwerp dus belichten.
 
Ook bij de herziening van de TEN-T-richtlijnen hebben wij er bijvoorbeeld op aangedrongen dat in de nieuwe richtlijnen een verplichting voor de havens wordt opgenomen, te zorgen voor adequate afhandelcapaciteit voor de binnenvaart. Bij de herziening van de NMCA hebben wij er op aangedrongen dat ‘vertraging in de zeehavens’ meegenomen wordt in de weging.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Valbeveiliging met veiligheidsgordels in de duwvaart 

De Raad van State heeft uitgesproken dat valbeveiliging met veiligheidsgordels op duwbakken verplicht is tijdens het lossen en laden. Deze uitspraak van de hoogste Nederlandse bestuursrechter roept vragen op over de praktische invulling. Vooral omdat daar het gebruik van veiligheidsgordels met vanglijnen de veiligheid juist in gevaar kan brengen.
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State hebben het CBRB en BLN op 17 mei een overleg gehad met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale zaken en Werkgelegenheid. De volgende punten stonden op de agenda:  
 • De verhouding tussen de doelvoorschriften van de Arbowet en Europese technische voorschriften voor binnenschepen conform de Richtlijn (EU) 2016/1629. 
 • Geharmoniseerde Europese regelgeving voor de binnenvaartsector. 
 • De praktijk: (on)veiligheid van valbescherming. 
 • Gevolgen van de uitspraak van de Raad van State. 
 • Naar aanleiding van dit overleg gaan beide ministeries zich verdiepen in de regelgeving, zowel nationaal als internationaal. 

De actiepunten 

De verplichting van een valbeveiliging met veiligheidsgordels op duwbakken roept vragen op. In veel situaties kan sprake zijn van een extra veiligheidsrisico. Tijdens ons overleg met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben wij een aantal situaties geschetst, waaruit blijkt dat dit in de praktijk niet altijd werkbaar en veiliger is.  

Afgesproken is dat de sector op papier zet wat de gevolgen in de praktijk kunnen zijn van een valbeveiliging met veiligheidsgordels. Hierbij worden verschillende variabelen in situaties vanuit de praktijk meegenomen. 
 

Wat is het vervolg? 

De werkgroep Arbo pakt deze inventarisatie op. Zij brengen de situaties in de duwvaart in kaart en voegt er adviezen over veilig werken aan toe. Deze inventarisatie wordt vervolgens door een projectgroep uitgewerkt.  

Om dit te kunnen realiseren is de werkgroep Arbo op zoek naar deskundigen om deze projectgroep te versterken. Wilt u hierover meepraten en uw expertise delen? Meldt u dan aan bij de secretaris van de werkgroep Arbo, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Naar boven

 

Europa keurt algemene oriëntatie goed om werk door niet-EU-onderdanen mogelijk te maken


Op advies van onder andere de EBU heeft de Raad op 3 juni j.l. zijn standpunt ingenomen over een voorstel dat een tekortkoming in de wetgeving opvult en lidstaten in staat stelt om gebruik te blijven maken van niet-EU-onderdanen in de binnenvaartsector.  
 

De wijziging 

De binnenvaart wordt gezien als een van de veiligste en duurzaamste vervoersmobiliteit en speelt een belangrijke rol in het bereiken van klimaatneutraliteit in lijn met de Europese Green Deal. De wijziging zal zorgen voor juridische duidelijkheid en zekerheid en brengt continuïteit voor bedrijven en werknemers die actief zijn in de binnenvaart transportsector. 

Bemanningsleden die in het bezit zijn van certificaten uit derde landen vertegenwoordigen een aanzienlijk personeelsbestand. Volgens het standpunt van de Raad mogen lidstaten certificaten die vóór 18 januari 2024 door een niet-EU-land zijn afgegeven, blijven erkennen. Daarnaast heeft de Raad ook de bepalingen over omzetting verduidelijkt om rechtszekerheid te kunnen bieden.  

Dankzij de algemene oriëntatie die op 3 juni 2021 is overeengekomen, kan het voorzitterschap de onderhandelingen beginnen met het Europees Parlement over de definitieve tekst. 

Meer informatie kunt u lezen via onderstaande links: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

Greening Challenges en Stage V - Perfecte match of niet? 

Het Europese IWT Platform is zich bewust van de vergroeningsuitdagingen en onzekerheden waarmee de binnenvaartsector wordt geconfronteerd. Een discussie over toekomstige energiebronnen is zeker niet nieuw, ondertussen weten we allemaal dat er geen heilige graal is. Maar wat zijn nu de praktische uitdagingen waarmee de binnenvaarsector en zijn ondernemers worden geconfronteerd? En welke strategische beslissingen moeten worden genomen om een duurzame toekomst te kunnen realiseren? 

Innovation & Greening Webinar

Dit zijn vragen die onder andere aan bod komen tijdens het eerste Innovation & Greening Webinar. Deze interessante Webinar wordt op maandag 28 juni 2021 van 9.30-15.45 uur door het Europese IWT Platform georganiseerd. De digitale deur gaat open vanaf 9.15 uur.

Op de agenda kunt u de volgende onderwerpen verwachten:

 • De niet voor de weg bestemde mobiele machines (NRMM) EU 2016/1628-verordening & STAGE V-motoren - Stand van zaken en beschikbaarheid
 • Biobrandstoffen - Enkele feiten en cijfers
 • Hoe zit het met de maritieme sector in bredere zin?
 • Beleidsvisies - Wat zit er achter de financiële stimulering? Wat kunnen we verwachten?
Tijdens de Webinar zal de voertaal Engels zijn. Wilt u zeker weten dat er een digitale zitplaats voor u beschikbaar is? Schrijf u dan direct HIER in.

Naar boven

 

Deel uw ervaring met transport

Samen met andere gevestigde partijen zoals Sea Europe, Pro Danube, de Port of Valencia en WEGEMT, is EICB nauw betrokken bij het Europese Horizon 2020-project LASTING. Het doel van dit project is om de betrokkenheid van de Europese transportsector over water in internationale onderzoeksprojecten te verbreden én te vergroten. Dit resulteert vervolgens in een grotere impact van vervoer over water.
Binnen LASTING is als eerste een vragenlijst opgesteld, waarmee eventuele hiaten in de huidige aanpak in kaart kunnen worden gebracht. Heeft u ervaring met transport over water-gerelateerde onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten?
Dan nodigen wij u namens EICB graag uit om uw ervaring te delen en uw mening te geven via de online enquête

Het invullen duurt circa 20 tot 30 minuten. Vanzelfsprekend houdt EICB u op de hoogte van de uitkomst.  

Neem voor vragen contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.