Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 3 juni 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 22

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Stap voor stap steeds meer mogelijk
 2. Europees binnenvaartbedrijfsleven geeft opdracht voor verdiepende studie naar de menselijke factor bij ongevallen in de binnenvaart
 3. Stap 3 van het openingsplan; wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?
 4. Vernieuwde coronaregels bij inreizen Nederland- Duitsland
 5. (Drugs-)criminaliteit & het achterland
 6. Vernieuwde folder voor veilige en vlotte scheepvaart op Westerschelde
 7. ADN 2021 in het Nederlands
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Stap voor stap steeds meer mogelijk

De afgelopen weken beheerste Corona het nieuws opnieuw, gelukkig met betere berichten. Het aantal besmettingen daalt. Stapje voor stapje is er weer meer mogelijk. De passagiersvaart kan eindelijk uit haar veel te lange winterslaap ontwaken om een start te maken met het nieuwe seizoen.  En voor onze sector heel belangrijk; de reisregels naar Duitsland zijn versoepeld. In deze nieuwsbrief hebben we enkele belangrijke ontwikkelingen er voor u uitgelicht.
 

Reizen naar Duitsland weer makkelijker

Nederland is met het aantal dalende besmettingen niet langer een hoog risico gebied. Voor iedereen wordt het reizen naar Duitsland iets eenvoudiger en met de uitzonderingsregels voor de binnenvaart veel gemakkelijker. Dat is maar goed ook, we hebben immers in Europa afspraken gemaakt over ‘onbelemmerd’ transport

Wanneer er naar of door Duitsland wordt gevaren moet het personeel een dienstreisverklaring van de CCR hebben en zich aan hygiëne- en quarantaine maatregelen houden. Met deze verklaring geldt dat digitaal aanmelden en een negatieve test niet nodig zijn wanneer het gaat om noodzakelijk transport.
 

Nieuwe openingen in Nederland

Vanaf komend weekend mogen er ook in Nederland weer meer activiteiten plaatsvinden. Voor onze sector is deze stap vooral voor het personenvervoer een heel belangrijke. Natuurlijk hebben onze rondvaartboten en cruiseschepen nog heel veel veiligheids- en gezondheids-maatregelen in acht te nemen. In openingsplannen hebben zij zich op deze fase voorbereid en nu kunnen zij ook beperkt weer open.

Ook de plannen van het kabinet om het Steunpakket banen en economie voort te zetten in het derde kwartaal kan voor net iets meer lucht zorgen. Het kabinet is van plan om de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) in het derde kwartaal door te trekken. Het kabinet stelt daarnaast voor om Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde kwartaal. 

Ondernemers mogen later beginnen met en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en hier is vijf jaar de tijd voor. Ook gaat de rente op de belastingschuld omlaag.

Op deze manier zijn we samen op weg naar een herstel richting het nomale ‘normaal’ dit najaar. En kan de sector weer de trossen losgooien.

Paul Goris,
Voorzitter 

Naar boven

 

Europees binnenvaartbedrijfsleven geeft opdracht voor verdiepende studie naar de menselijke factor bij ongevallen in de binnenvaart

Uit verschillende bronnen blijkt dat in een zeer groot aantal gevallen de menselijke factor de primaire oorzaak is van ongevallen in de binnenvaart. Het is een belangrijk onderwerp. Voor de veiligheid aan boord van binnenschepen, maar ook voor het imago van de binnenvaart als veilige vervoersmodaliteit.

De cijfers liegen er niet om: in 70 tot 80% van de ongevallen in de binnenvaart speelt de menselijke factor een bepalende rol. Achteroverleunen is dan geen optie. Een veel voorkomende reflex na incidenten is het opstellen van nieuwe regelgeving. Het Europese binnenvaartbedrijfsleven vindt dat voordat besloten wordt tot maatregelen of regelgeving, altijd eerst een goede analyse van de oorzaken van de betreffende incidenten nodig is. Daarom hebben de Europese binnenvaartbrancheorganisaties in het European Inland Waterway Transport Platform, de verzekeraars verenigd in IVR en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in 2020 aan het onderzoeksbureau Intergo de opdracht gegeven voor de eerste fase van een studie met als titel ‘Human factors root causes of accidents in inland navigation’.
 

Conclusie van de eerste onderzoekfase

Tijdens deze eerste onderzoeksfase zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen in de binnenvaart geïdentificeerd en geprioriteerd. Kort samengevat zijn dit de belangrijkste resultaten van de eerste fase van de studie: de menselijke factor speelt in 70-80% van de incidenten in de binnenvaart een bepalende rol. Als achterliggende oorzaken hiervoor zijn vastgesteld dat:

 • Bij processen binnen het stuurhuis speelt communicatie bij 40% van de incidenten een rol. Andere bepalende zaken zijn het tijdstip van de dag en een slechte mens-machine-interface.
 • De organisatorische processen aan boord van binnenschepen - denk aan de organisatiecultuur en het veiligheidsbewustzijn - kunnen medebepalend zijn.
 • Tot slot kunnen infrastructurele vraagstukken en omgevingsfactoren van belang zijn.
De resultaten van de eerste fase van het onderzoek vindt u hier:

Hoe nu verder?

De resultaten van de eerste fase van de studie ‘Human factors root causes of accidents in inland navigation’ leren ons een waardevolle les. Namelijk dat de mens weliswaar een fout kan maken, maar dat de omgeving ervoor zorgt dat fouten op de loer liggen. Soms komt het door de organisatie, maar de techniek kan ook een rol spelen. Het is dan ook zaak om de omgeving op de mens afstemmen, anders is het wachten op nieuwe incidenten. Daarom heeft het European Inland Waterway Transport Platform namens Europese binnenvaartbedrijfsleven onlangs de opdracht geven voor de tweede en meer verdiepende fase van het onderzoek. Ook bij deze fase zijn IVR en het Nederlandse ministerie van IenW nauw betrokken.

Het tweede deel van de studie kent twee onderdelen:

Fase 2a: Mens-machine-interface in het stuurhuis

 • Deze fase omvat verder onderzoek naar de mens-machine-interface in het stuurhuis, in de wetenschap dat de integratie van systemen vandaag de dag in de binnenvaart nog nauwelijks wordt toegepast. Deze behoefte moet ook worden gezien in het licht van de huidige en toekomstige niveaus van informatievoorziening en automatisering in het stuurhuis.

Fase 2b: Verder onderzoek naar vier vaak voorkomende ongevalsoorzaken

 • Deze fase omvat verder onderzoek naar de meest plausibele oorzaken van vier geselecteerde ongevalsoorzaken die in fase 1 naar voren zijn gekomen: communicatie, vermoeidheid en stress, specifieke waterwegen situaties en kwalificaties van de bemanningsleden.
   

Bijdrage aan het verminderen of voorkomen van ongevallen in de binnenvaart

Het Europese binnenvaartbedrijfsleven en IVR willen met de studieresultaten een nuttige en onderbouwde inbreng leveren aan de verdere discussies, maar bovenal bijdragen aan het verminderen of voorkomen van ongevallen in de binnenvaart. Actieve inbreng van de binnenvaartsector is cruciaal om een gedegen onderzoek uit te kunnen voeren.
Binnenkort komt hiervoor een online vragenlijst beschikbaar.

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stap 3 van het openingsplan; wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?

Op vrijdag 28 mei jl. heeft een persconferentie plaatsgevonden waarin het kabinet de plannen voor versoepelingen heeft afgekondigd. Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen en het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt snel. Daarom heeft het kabinet besloten om stap 3 vervroegd in te laten gaan.

Per zaterdag 5 juni gaan de meest publiek toegankelijke locaties, waaronder de passagiersvaartsector, onder voorwaarden weer open. Het blijft belangrijk om drukte te vermijden en ons aan de basisregels te houden, ook als mensen gevaccineerd zijn. De basisregels zijn: Handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten.

Stap 3 van het openingsplan

Bij stap 3 van het openingsplan mag bijna alles weer open. Wat dit voor u betekent zetten wij voor u op een rij:

 • Recreatief vervoer zoals rondvaartboten zijn toegestaan onder voorwaarden van reservering, een gezondheidscheck en het aanwijzen van vaste zitplaatsen.
 • Maximaal 50 personen per ruimte (excl. personeel en bemanning).
 • Horeca aan boord van schepen mag open tussen 6.00 uur en 22.00 uur.
 • Maximaal 4 personen (excl. kinderen t/m 12 jaar) of personen behorend tot 1 huishouden aan een tafel.
 • Een vaste zitplaats is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan.
   

Coronatoegangsbewijzen: 1,5 meter afstandseis in plaats van maximumaantal personen

Het kabinet heeft besloten om bij stap 3 coronatoegangsbewijzen mogelijk te maken. Onder andere horeca en culturele instellingen (waartoe alle vormen van bedrijfsmatig personenvervoer voor recreatie zoals rondvaartboten, riviercruiseschepen, bruine vloot behoren) kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van verplichte toegangsbewijzen. Daarmee kunnen ondernemers op een veilige manier voor meer personen hun deuren openen. Zo mogen ondernemers die geen gebruik maken van coronatoegangsbewijzen maximum 50 personen per ruimte ontvangen. Als u als ondernemer wel gebruik maakt van een coronatoegangsbewijs, mag u meer personen ontvangen. De 1,5 meter afstandseis is dan bepalend voor de capaciteit.
 

Wijziging Wet Publieke Gezondheid

Om dit te regelen heeft het kabinet een wijziging doorgevoerd op de Wet Publieke Gezondheid: De Tijdelijke Wet coronatoegangsbewijzen. In de Tijdelijke Wet coronatoegangsbewijzen staat:

 • In welke gevallen een coronatoegangsbewijs verplicht is.
 • Het coronatoegangsbewijs geldig is tot 40 uur na het moment van testafname.
 • Het coronatoegangsbewijs hoort bij de persoon die getest is. De organisator van de activiteit controleert dit door de persoonsgegevens (initialen en geboortedatum) op het coronatoegangsbewijs te vergelijken met het legitimatiebewijs van de persoon die het coronatoegangsbewijs toont.
 • Het is aan ondernemers en organisaties zelf of ze testen voor toegang willen inzetten. Indien een ondernemer of organisatie kiest voor inzet van een coronatoegangsbewijs is het tonen hiervan verplicht.
Vanuit de ledengroep personenvervoer is de vraag gesteld hoe het zit met de geldigheidsduur van de coronatoegangsbewijzen wanneer een reis langer dan 40 uur duurt. Een terechte vraag, die wij vanuit het CBRB onlangs gesteld hebben aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Binnenkort verwachten wij hier een duidelijk antwoord op te kunnen geven.

De samenvatting van de coronaregels vanaf 5 juni t/m tenminste 30 juni 2021 kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

Vernieuwde coronaregels bij inreizen Nederland- Duitsland

Door de gunstige ontwikkelingen van de besmetting cijfers wordt Nederland van een gebied met een hoge incidentie gedegradeerd tot een risicogebied. Daarom zijn de inreisregels voor het grensverkeer vanuit Nederland naar Duitsland vanaf zondagnacht 30 mei 0.00 uur iets versoepeld.

Voor het transportpersoneel is het niet langer de verplicht om voor voorafgaand aan hun reis naar Duitsland zichzelf te registreren en te testen. Op pagina 3 van de verordening vindt u hierover meer informatie. Voorwaarden zijn wel dat bemanningsleden zich aan hygiëne en quarantainemaatregelen houden en kunnen aantonen (met de CCR-reisverklaring) dat het om een noodzakelijke reis in het transport gaat.

Alle huidige coronaregelen

Vanuit het CBRB delen wij met u de coronaregels die nu van toepassing zijn:

Registratie: De algemene verplichting voorafgaand aan inreizen te registreren blijft bestaan, maar voor transportpersoneel wordt een uitzondering gemaakt. Registratie is voor bemanningsleden bij noodzakelijke reizen niet langer verplicht. Met de CCR-reisverklaring kan de noodzakelijkheid van de reis worden aangetoond

Testen: Het wordt nu mogelijk om pas na aankomst in Duitsland een coronatest te laten doen (deze moet wel binnen 48 uur plaatsvinden). Ook hier geldt, de zogenoemde ‘Nachweispflicht’ geldt niet voor transport personeel. Met de CCR-reisverklaring kan dit worden aangetoond. Voor vliegtuigreizen geldt deze regel niet, dan moet er altijd een negatieve test getoond worden. Dit is ook van toepassing op een bemanningslid die met een vliegtuig vanuit een risicogebied naar Nederland reist.

Quarantaine: Dit blijft verplicht, maar met een belangrijk verschil. Bij aankomst in een risicogebied moet er direct een vrij-test worden afgenomen. Is de vrij-test negatief? Dan is de quarantaineplicht voorbij. Naast een negatief testresultaat worden nu ook vaccinatie- en herstelcertificaten geaccepteerd.

Coronaregels: In Duitsland is men verplicht voor een bezoek aan bijvoorbeeld de kapper of een terras een negatief testresultaat, een vaccinatie- of herstelcertificaat te overleggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

(Drugs-)criminaliteit & het achterland

 
De afgelopen jaren zijn in de haven van Rotterdam en Antwerpen er diverse initiatieven genomen tegen ondermijnende criminaliteit. Het Rotterdamse programma Rotterdamse Haven, Veilige Haven is daar een goed voorbeeld van.
 
Een half jaar geleden heeft de gemeente Rotterdam daar een initiatief aan toegevoegd, waarbij een groep experts vanuit zowel publieke als private partijen een aantal vernieuwende ideeën heeft uitgewerkt om drugscriminaliteit tegen te gaan.
 
De focus van alle initiatieven was tot dusver vooral gericht op de haven. Maar ook voor de (container-)binnenvaart is drugscriminaliteit helaas geen onbekend fenomeen meer. Enkele leden hebben dit aan den lijve ondervonden.
 
Daarom pleiten wij er, samen met collega’s vanuit onder meer BLN en TLN, voor om ook het achterland (binnenvaart, inland terminals, weg, spoor, binnenhavens, wat ons betreft tot aan Bazel toe) mee te nemen bij al deze initiatieven. We willen immers het zogeheten ‘waterbedeffect’ voorkomen: drugscriminelen die als gevolg van de strengere maatregelen in de zeehaven hun activiteiten naar het achterland verleggen. Anders gezegd: de voordeur is beveiligd, maar de achterdeur staat open.
 
Vanuit het achterland pleiten wij concreet voor vier punten:
 1. Zorg dat ook het achterland aangehaakt wordt bij bestaande overleggen tussen publieke en private partijen, om informatie uit te wisselen, kennis te delen, best practices (en, in voorkomende gevallen, worst practices) te bespreken.
 2. Zorg, in geval van incidenten in het achterland, voor adequate opschaling.
 3. Zorg voor bewustwording in het achterland. Dat betekent: het herkennen van verdachte situaties, maar ook: het kritisch screenen van bedrijfsprocessen (wie heeft er toegang tot vertrouwelijke containerinformatie, bijvoorbeeld?).
 4. Zorg voor een laagdrempelig meldpunt met goede feedback.
 
Neem voor meer informatie contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vernieuwde folder voor veilige en vlotte scheepvaart op Westerschelde

Op 1 april 2019 jl. heeft een aanvaring tussen mps ‘Viking Idun’ en chemicaliëntanker ‘Chemical Marketer’ op de Westerschelde plaatsgevonden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dit ongeval onderzocht met als doel daar lessen uit te trekken. De rapportage bevat uitgebreide informatie over de toedracht van het ongeval, achtergrondinformatie van de betrokken partijen, diverse analyses, conclusies en aanbevelingen en is onlangs met de leden van Ledengroep Personenvervoer gedeeld.

De conclusie

In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat de aanvaring niet voorkomen had kunnen worden. Achteraf gezien kan gesteld worden dat er sprake is geweest van miscommunicatie, onvoldoende kennis van het desbetreffende vaargebied en een beperkte beheersing van de Engelse taal (met name nautisch Engels) door de bemanning. Voorafgaand aan de reis heeft de rederij de bemanning onvoldoende gecontroleerd op kwalificaties, vakbekwaamheid en ervaring.

De Westerschelde is een complex vaargebied dat intensief bevaren wordt door zeescheepvaart, binnenvaart en riviercruisevaart. Hierdoor is goede regelgeving en een scherp toezicht vereist. Gebaseerd op de bevindingen doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid een aantal aanbevelingen in het rapport richting de rederijen die actief zijn in de riviercruisevaart, de diverse overheden en aan het CBRB met als doel om de veiligheid in de riviercruisesector te vergroten.
 

De opvolging

De partijen aan wie de Onderzoekraad voor Veiligheid aanbeveling(en) doet, zijn verplicht om binnen 1 jaar op de aanbeveling te reageren. CBRB heeft aan deze verplichting voldaan door het onderzoek te delen met de leden en het nationale-, en internationale netwerk en de leden daarover te informeren via de CBRB-nieuwsbrief Nr. 49 – 2020.

CBRB biedt ondersteuning bij aanbeveling GNA

De Westerschelde strekt zich uit over Nederlands en Belgisch grondgebied. Drie instanties waken over een veilige en vlotte scheepvaart op de Westerschelde: de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de verkeerscentrales en de loodsen. Om het vaarverkeer veilig te laten verlopen, moeten binnenvaartpassagiersschepen een aantal regels volgen:

 • Kennis hebben van de marifoonprocedures. Via de marifoon dienen schepen hun binnenkomst in het vaargebied mee te delen. Alle info over de marifoonprocedures is terug te vinden via deze link.
 • Communiceren in het Nederlands of in het Engels.
 • Het aantal personen aan boord van het schip melden bij binnenkomst van het gebied.
 • Varen is toegestaan bij een golfhoogte van maximaal anderhalve meter en een zicht van minimaal 1000 meter.

Deze informatie is op een overzichtelijke manier terug te vinden in een vernieuwde folder. CBRB heeft input geleverd voor het ontwikkelen van de folder en stelt de folder aan u beschikbaar.

De folder ‘Binnenvaartpassagiersschepen op de Westerschelde, info & reglementering’ kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ADN 2021 in het Nederlands


Dinsdag 1 juni is de publicatie bekend gemaakt van de Nederlandse vertaling van het ADN 2021, oftewel de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN).
 

Vanuit het CBRB willen we deze publicatie graag met u delen. Via deze link kunt u de Nederlandse vertaling van het ADN 2021 downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 8 juni - Werkgroep Arbo
 • 21 juni t/m 25 juni - Week van de RI&E
 • 21 juni - EBU Hybrid Event 2021
 • 21 juni t/m 25 juni Multimodaal Online
 • 23 juni t/m 24 juni - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.