Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 29 april 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 17

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Uitstel van Green Award-verplichting in Amsterdam
 2. Herziening technische voorschriften passagiersschepen
 3. Europees overleg sociale partners (SSDC)
 4. Besluitvoering CESNI
 5. Advies oprichten Lectoraat Inland Waterways Transport
 6. Nieuw IVR schadepreventieonderzoek per 1 mei 2021 officieel in gebruik
 7. Uw medewerking gevraagd voor enquête naar walstroomverbruik
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Uitstel van de Green Award-verplichting in Amsterdam

COVID-19 heeft de riviercruisesector hard getroffen en daardoor is het behalen van ‘duurzame’ doelstellingen extra onder druk komen te staan. Om de riviercruisesector tegemoet te komen heeft Port of Amsterdam daarom besloten de implementatiedatum van de Green Award-verplichting voor riviercruiseschepen met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2023.

De invoering van de Green Award-verplichting was van oorsprong een jaar eerder aangekondigd met als doel de schone scheepvaart in de haven van Amsterdam te stimuleren. Alleen met een Green Award is het mogelijk om met uw schip aan te meren op een aanlegplaats in het centrum van de stad. Deze regel is nu met een jaar uitgesteld.


Stand van zaken

Sinds 2019 zijn er al 46 schepen gecertificeerd. Daarnaast hebben 32 schepen een aanvraag voor inspectie ingediend. In het seizoen 2022 krijgen schepen die al een Green Award certificaat hebben voorrang op een aanlegplaats in het centrum van de stad. Stichting Green Award heeft momenteel een ‘wachtlijst’ voor inspecties van riviercruiseschepen. De wachtlijst wordt op volgorde van aanmelding afgewerkt.

Port of Amsterdam raadt aan om uw vloot alvast aan te melden voor inspectie. Alle informatie met tot betrekking tot de aanmelding en de certificering is te vinden op de website van Green Award.


Eigen koers

Bij het CBRB zijn we blij met het uitstel, maar blijven we kritisch op de invoering van de Green Award-verplichting. Deze is namelijk in strijd met de afspraken die gemaakt zijn in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Port of Amsterdam lijkt hierin een omstreden eigen koers te varen.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Heeft u nog vragen? U kunt hiervoor contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Herziening technische voorschriften passagiersschepen

Op 21 en 22 april vond de bijeenkomst van de werkgroep CESNI/PT/PAX plaats. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende Europese lidstaten, van klassenbureaus, de scheepsbouwsector en natuurlijk de passagiersvaart zelf (EBU en IG Rivercruise), en houdt zich bezig met de herziening van de voorschriften voor passagiersschepen.
De belangrijkste besproken punten:
 1. Personen met beperkte mobiliteit
 2. Het gebruik van kookgelegenheden in passagiersruimten 
 3. Afmetingen van gemeenschappelijke woonruimten 
Overgangsbepalingen
Een eerste voorstel voor overgangsbepalingen is opgesteld, gebaseerd op een kwalitatieve impact assessment: per (gewijzigd) voorschrift is beoordeeld wat deze wijziging betekent voor de bestaande vloot, hoe de verhouding tussen veiligheidswinst en kosten uitpakt, en wat dan een geschikte overgangstermijn zou zijn:
 • Direct: geen overgangsbepaling
 • Kort: overgangstermijn tot eerstvolgende verlenging CvO
 • Medium: overgangstermijn tot verlenging CvO na 20 jaar
 • Lang: overgangstermijn tot verlenging CvO na 40 jaar

De EBU heeft benadrukt dat een kwalitatieve impact assessment niet altijd voldoende is: soms is een kwantitatieve onderbouwing vereist om beter te kunnen bepalen hoeveel schepen er daadwerkelijk betroffen worden, wat de aanpassing daadwerkelijk kost, hoeveel veiligheidswinst hier daadwerkelijk door ontstaat, en dus om beter in te schatten wat een geschikte overgangstermijn is.

Voor de volgende overgangsbepalingen blijkt dergelijk aanvullend (kwantitatief) onderzoek nodig:
 • Art 19.03 (2): Stabiliteitsberekeningen voor de maximale diepgang
 • Art 19.06 (3) (a): De twee uitgangen van de passagiersruimten zo ver mogelijk uit elkaar conform art. 15.02 (4)
 • Art.19.06 (8): Indeling van verzamel- en evacuatieruimten, opslag van reddingsvesten
 • Art 19.08 (8): Onafhankelijke ventilatie voor CO2-ruimtes
 • Art.19.11 (2): Tabel voor brandafscheidingen

Het gaat hierbij om punten waar de Europese inspectiediensten en andere autoriteiten geen gegevens over hebben. Daarom zal de EBU hiervoor navraag doen binnen de sector.

Vervolgstappen
De laatste bijeenkomst zal in oktober 2021 plaatsvinden. Daarna zal dit proces afgerond moeten zijn, waarna de formele besluitvorming kan plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Europees overleg sociale partners (SSDC)


Drie keer per jaar spreken sociale partners (waaronder het CBRB/EBU) op Europees niveau over diverse belangrijke zaken. Vorige week kwamen we weer bij elkaar om een aantal urgente onderwerpen te bespreken:

Het versterken van de Europese sociale dialoog 

In opdracht van de Europese Commisie is onderzoek gedaan naar het versterken van de sociale dialoog in Europa en hoe deze te versterken. Er zijn grote verschillen in de sociale dialoog tussen landen en op Europees niveau tussen sectoren.
In de binnenvaartsector hebben sociale partners regelmatig overleg, zijn actief en bereiken ze mooie resultaten. Denk bijvoorbeeld eens aan de Europese werktijdenregeling in de binnenvaart.

Digitale werktijdregistratie 


De sociale partners hebben samen een werkgroep gevormd; werktijdregistratie. Dit onderwerp is gelinkt aan de nieuwe bemanningsregeling. Onderling werd er kennis gedeeld om elkaar te inspireren; Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale werktijdregistratie?
Er werd een presentatie gegeven van een registratiesysteem dat zijn ‘roots’ heeft in de veiligheid. Dit registratiesysteem meet waar het individu is; bevindt een bemanningslid zich in een gevaarlijke situatie en nog aan boord? Ook telt het registratiesysteem de werktijd (op basis van locatie) bij elkaar op en
waarschuwt wanneer de maximale werktijd bereikt is. Dit registratiesysteem heeft als doel veilig werken en het voorkomen van incidenten door de vermoeidheid van mensen. We hebben van gedachte gewisseld of dit registratiesysteem toepasbaar kan zijn in de binnenvaart.

CESNI/QP/Crew 

In maart hebben de sociale partners verder met elkaar gesproken onder leiding van CESNI/QP/Crew. De Europese werktijdregeling voor werknemers kwam aan bod. De noodzaak om voldoende rust in te bouwen om veilig te kunnen werken en varen is wettelijk vastgesteld en hoeft niet te worden herzien. Daarbij blijven twee belangrijke vragen; ‘Hoe controleren we de naleving?’ en ‘Wat is ervoor nodig om werkgevers veilig te laten varen?’

Tijdens de vergadering van CESNI werd de conceptuele routekaart besproken. Tot augustus is er ruimte om feedback te geven op dit concept. In de komende CESNI/QP/Crew vergadering van

mei zal aan de verdere uitwerking van de diverse onderdelen gewerkt worden. ETF wil onder deze huidige omstandigheden een seminar voor hun leden organiseren.

Wij verwachten dat de routekaart naar een nieuwe bemanningsregeling dit najaar definitief zal zijn. Een routekaart om te komen tot een nieuwe Europese bemanningsregeling, die een goede en veilige vaart mogelijk maakt. Ook over de grens. Met 28 landen en veel verschillende partijen een overeenkomst bereiken over hoe die regels eruit moeten komen te zien kost de nodige tijd.

Werkgroep coördinatie sociale zekerheid en richtlijn voor gedetacheerde werknemers


De sociale partners onderzoeken of zij op deze onderwerpen tot een gezamenlijke inbreng bij de fitnesscheck kunnen komen. Zij delen twee belangrijke conclusies:
 1. Bij sociale zekerheid geldt dat de huidige zogenoemde ‘Rijnregels’ in de binnenvaart beter werken dan de hoofdregels van de Europese verordening.
 2. In onze sector beweegt de werkplek zich door Europa heen. Dit is bij het opstellen van de Europese regels extra complicerend, ook bij de opstelling van de richtlijn voor gedetacheerde werknemers.

Hoe is het met de riviercruisevaart?

Daniel Buchmüller, president IG River Cruise, vertelde ons meer over de ontwikkelingen in de riviercruisevaart; de opkomst van de passagiersvaart en de grote impact van COVID-19 op deze sector.

De impact van COVID-19 op het reizen van personeel
De problemen en beperkingen bij het reizen van Nederland naar Duitsland zijn gesignaleerd. Duitsland stelt veel en ingewikkelde regels op.
Bij het overtreden van deze regels kun je hoge boetes verwachten. Dit druist in tegen de ‘Green lanes’ afspraken. Vanuit de Duitse vertegenwoordigers werd aangegeven dat deze regels gelden omdat de gezondheid momenteel boven alles gaat. Vermoedelijk zullen deze regels op korte termijn niet veranderen. We spreken af om vanuit de SSDC een signaal af te geven aan de Duitse regering waarin we onze zorgen uiten over deze ontwikkelingen.

Werkplan SSDC 2022-2023


Een eerste aanzet voor onderwerpen en ambities zijn op hoofdlijnen opgesteld. De secretarissen van EBU-ESO-ETF werken deze hoofdlijnen uit tot een volledig werkplan. Wij verwachten de eerste versie van dit volledige werkplan na de zomer te kunnen voltooien.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Besluitvoering CESNI 

Zoals u weet zijn we als CBRB nauw betrokken bij de werkzaamheden van CESNI. Op 15 april 2021 was er weer een voorjaarsvergadering van het CESNI-comité. Tijdens deze vergadering kwamen er diverse besluiten aan bod, zoals:
 • Nieuwe strategische richtsnoeren voor CESNI voor 2022
 • Goedkeuring van de eerste editie van de ES-RIS: de ES-RIS 2021/1
 • CESNI neemt aanbevelingen aan voor de basisveiligheidstraining voor deksmannen
 • CESNI heeft standaardzinnen voor de communicatie vastgelegd
 • Publicatie van nieuwe FAQ’s met uitleg over de ES-QIN standaarden
Op de website van CESNI  kunt u lezen welke besluiten er zijn genomen. Heeft u nog meer vragen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

Advies oprichten Lectoraat Inland Waterways Transport

Vanuit de hogeschool Inholland is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de oprichting van een lectoraat IWT. Hierbij stonden drie vragen centraal:
 1. Past een lectoraat IWT in de bestaande structuren van Inholland?
 2. Is er in de binnenvaartbranche aantoonbare belangstelling voor een op de binnenvaart gericht lectoraat?
 3. Is de branche bereid het lectoraat mee te financieren?
Het onderzoek laat zien dat een lectoraat IWT probleemloos past in de onderzoek structuur van Inholland. Een lectoraat IWT voldoet aan de eisen die Inholland stelt.


Niveauverhogend onderwijs

Als brancheorganisaties herkennen wij ons in de wens naar niveauverhogend onderwijs en onderzoek. Ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Het is voor de sector van belang dat zij in de vorm van opleiding een antwoord geeft op deze ontwikkelingen. De eerste toezeggingen om bij oprichting van het lectoraat mee te gaan financieren zijn gedaan. Er is meer zekerheid nodig over de financiering alvorens daadwerkelijk kan worden gestart.

Het volgende advies ligt voor bij de hogeschool InHolland: ‘Zeg in principe ja tegen het oprichten van het lectoraat en onderzoek in de tweede helft van het jaar of verdere financiering zeker kan worden gesteld.’ Wij verwachten dat zij dit besluit tegen de zomer zullen nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuw IVR schadepreventieonderzoek per 1 mei 2021 officieel in gebruik


Meer dan 15 jaar geleden is op initiatief van de verzekeraar een IVR-schadepreventieonderzoek (SPO) ontwikkeld. Dit om schades aan boord van binnenvaartschepen te voorkomen. Een SPO geeft namelijk inzicht in de actuele onderhoudstoestand van een schip en kan mede hierdoor onvoorziene schades, reparatie en de bijbehorende hoge kosten voorkomen.
Het SPO draagt actief bij aan een bedrijfszekere, veilige en milieubewuste binnenvaartsector. Het wordt gefinancierd door de verzekeraar en uitgevoerd door een erkend IVR-expert aan bood van uw schip. Gezien de huidige ontwikkelingen is er recentelijk een nieuwe verificatielijst voor de experts opgesteld. Niet alleen worden de bestaande onderwerpen als motor-, stuurinrichting en alarminstallatieonderhoud behandeld, maar ook actuelere onderwerpen.
Denk bijvoorbeeld eens aan cyberveiligheid, het brandstofverbruik van uw schip en de communicatie met de crew.

Het vernieuwde SPO heeft vele voordelen voor zowel de verzekeraar als voor u als scheepseigenaar en wordt ondersteund door het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het bewijs van SPO zal 2,5 jaar geldig zijn en per 1 mei 2021 officieel in gebruik genomen worden.
Wilt u meer weten over de voordelen van dit vernieuwde SPO? Neem dan contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., T. +31 10 411 60 70.

Naar boven

 

Uw medewerking gevraagd voor enquête naar walstroomverbruik


Voor een student Bestuurskunde en Overheidsmanagement vragen wij uw medewerking om de enquête over het onderwerp ‘Walstroom’ in te vullen.
De enquête is bestemd voor een afstudeerscriptie waarin onderzoek gedaan wordt naar exploitatievormen van walstroom en walstroomaansluitingen op de Rijksligplaatsen. De student is naast de studie werkzaam als adviseur bij Rijkswaterstaat.

Zoals u wellicht weet wil de minister van IenW havens en Rijksovernachtingsplaatsen voor 31 december 2025 van walstroomvoorzieningen voorzien. De resultaten van het onderzoek kunnen mogelijk van invloed zijn op de verdere uitrol van walstroom in overnachtingshavens. Klik hier om de enquête in te vullen. De student ziet uw reactie graag voor 7 mei a.s. tegemoet.
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Naar boven

 

AGENDA

 • 6 mei 2021 - Webinar ‘Ports and Inland Waterways: Together Towards Zero Incidents!’
 • 13 mei 2021 - Hemelvaartsdag, CBRB gesloten
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.