Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 15 april 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 15

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Nederland opnieuw hoog risicogebied Duitsland
 2. Ligplaatsen koppelverbanden in de Rotterdamse Haven
 3. Terugblik tweede editie van online Coffee & Connect
 4. Op weg naar een nieuw pensioenstelsel en een nieuwe pensioenregeling
 5. Christian van Millingen start met afstudeeronderzoek naar circulaire economie en binnenhavens
 6. Ondersteuningsmogelijkheden voor een duurzame binnenvaart
 7. Vanaf 12 april stemmingsweek west-kolk van sluis Weurt 
 8. Uitnodiging webinar ‘Ports and Inland Waterways: Together Towards Zero Incidents!’
 9. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Nederland opnieuw hoog risicogebied voor Duitsland


Met ingang van 6 april heeft Duitsland Nederland als hoog risicogebied aangewezen. Dit heeft grote gevolgen voor het reizen van Nederland naar Duitsland en dus ook voor de binnenvaartsector.  
Deze verandering van regels leidt op ieder niveau tot discussie. Onze Europese vertegenwoordiger van de EBU heeft opnieuw de verhouding tot de Europese afspraken over vrije doorgang van goederen, de zogenoemde ‘green lanes’ aangekaart.

In gesprekken met ons eigen ministerie is een sneltest locatie bij Lobith besproken. De eerste reacties zijn helaas niet erg hoopgevend.
Tot slot zetten we voor u toch nog een keer de belangrijkste regels voor het reizen van Nederland naar Duitsland op een rij:

1. De regels die Duitsland stelt aan het inreizen vanuit een hoog risicogebied gelden in heel Duitsland. Deelstaten wijken hier niet van af, ook niet voor de binnenvaart.
2. Nu Nederland een hoog risicogebied is, geldt er een aanmeldplicht vóór de reis naar Duitsland. Dit kan met het in te vullen formulier (www.einreiseanmeldung.de). Wanneer u korter dan 24 uur in Duitsland verblijft is de aanmeldplicht niet van toepassing.

3. Verblijft u langer dan 72 uur in Duitsland? Dan moet er een negatieve coronatest (PCR test of officiële sneltest) worden overlegd. Een zelftest is hierbij ongeldig. Op het moment van inreizen mag de coronatest niet ouder zijn als 48 uur. Bent u korter dan 72 uur in Duitsland geweest en heeft u tijdens deze periode de coronamaatregelen netjes nageleefd? Dan hoeft u geen negatieve coronatest te overleggen. Let op! De aanmeldplicht kan wel van toepassing zijn, dit zijn andere regels.

Voor testen bij inreizen zijn er drie mogelijkheden:

 • Een door het RIVM goedgekeurde snel test
 • Een gratis ‘citizens test’ in Duitsland
 • Een test onder toezicht (video bewaking) aan boord van het schip

Meer informatie over de Europese reisregels voor bemanningsleden vindt u op onze website in het Coronadossier. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Ligplaatsen koppelverbanden in de Rotterdamse Haven


Naar aanleiding van het incident met de Ever Given in het Suezkanaal en de verwachte congestie bij de overslag en doorvoer van de vele containers de komende tijd in de Rotterdamse haven, hebben het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer hun zorgen geuit over de beschikbare ligplaatsen.

De ligplaatsenproblematiek treft in het bijzonder het grote aantal koppelverbanden dat de (Tweede) Maasvlakte bezoekt. Daarom hebben we met name de ligplaatsenproblematiek in het westelijk havengebied van Rotterdam onder de aandacht gebracht bij het Havenbedrijf Rotterdam.

Wij delen u met genoegen mee dat het Havenbedrijf Rotterdam hier gehoor aan heeft gegeven en heeft besloten tot een aantal acties over te gaan op de korte termijn. Koppelverbanden mogen ligplaats nemen in:

 • Amazonehaven 1; oeverfrontnummer 8049-8051.
 • Antarticakade 2; oeverfrontnummer 8246-8249
 • Steiger 2 Noordzijde in de Margriethaven; oeverfrontnummer 8363

Ten tweede zal de spudpaallocatie in de Amaliahaven voorlopig nog in gebruik blijven. Daarnaast is het mogelijk om bij het HCC een aanvraag te doen om ook buiten de aangewezen spudpaallocaties met een spudpaal te mogen afmeren.

Dit zijn acties voor de korte termijn die reeds gerealiseerd zijn. We zullen spoedig weer in gesprek gaan met het Havenbedrijf Rotterdam om naar andere mogelijkheden voor koppelverbanden op de (Tweede) Maasvlakte te kijken. In deze vervolggesprekken kijken we naar mogelijkheden voor langere termijn.

Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Lijdia Pater - de Groot.

Naar boven

 

Terugblik tweede editie van online Coffee & Connect  

Voor leden van de Ledengroep Personenvervoer en niet-leden 

De eerste editie van Coffee & Connect werd door de deelnemers als zeer waardevol ervaren. Daarom heeft het CBRB een tweede editie georganiseerd op dinsdag 6 april jl. waarbij de ondernemers met elkaar kennis hebben gemaakt, ervaringen hebben uitgewisseld en dilemma’s hebben besproken.

In een informele setting hebben de deelnemers ervaringen gedeeld over de uitdagingen waar zij als ondernemer voor staan. COVID-19 is nog altijd de bepalende factor. Tot op heden is nog niet duidelijk welke voorwaarden het ministerie van IenW en ministerie van VWS stelt aan de heropening van de passagiersvaartsector. Op vragen zoals ‘Onder welke voorwaarden mag ik weer varen?’ en ‘Per wanneer mag ik weer varen?’ is helaas nog geen antwoord te geven. De inzet van CBRB is dan ook gericht op het verkrijgen en delen van goede informatie en het leveren van input.

Van varen komt varen

Een van de deelnemers heeft iets gedeeld over zijn ervaring met de Fieldlab Evenementen. De resultaten van de deelname aan dit experiment leidt niet tot (versnelde) versoepelingen, maar onder het motto ‘Van varen, komt varen’ is besloten hieraan deel te nemen.Op de uitvraag richting CBRB-leden zich te melden bij interesse voor deelname aan Fieldlab Evenementen is niet gereageerd.

Naast COVID-19 is er ook gesproken over de meerwaarde van lidmaatschap bij een brancheorganisatie. Leden mogen van ons een stimulerende, faciliterende en informerende houding verwachten zodat samen stappen gezet kunnen worden in de (door)ontwikkeling van de binnenvaart. Niet-leden hebben op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de inzet van het CBRB.

Coffee & Connect editie 3

Als secretaris van de Ledengroep Personenvervoer wil ik leden en niet-leden ontmoeten en een platform bieden aan ondernemers om met elkaar kennis te maken, ervaringen te delen en dilemma’s te bespreken. Ook wordt de mogelijkheid geboden om ondernemersthema’s in te brengen en te bespreken met CBRB-leden en relaties. Dit leidt tot interessante gesprekken en mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden.

 

De volgende editie voor Coffee & Connect staat gepland op dinsdag 4 mei van 9.00 tot 10.00 uur.  Wilt u deelnemen en/of iemand hiervoor uitnodigen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel en een nieuwe pensioenregeling  

In Nederland zijn we op weg naar een nieuw pensioenstelsel. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is bezig de afspraken te vertalen in een nieuwe pensioenwet.

En wij? Werkgevers en vakbonden werken aan een nieuwe pensioenregeling voor onze sector. Een pensioenregeling die waarschijnlijk vrijwillig wordt. We houden er namelijk steeds meer rekening mee dat de minister van SZW de verplichtstelling van het pensioen gaat intrekken.

Voor onze nieuwe pensioenregeling speelt het pensioenakkoord een belangrijke rol. Heel Nederland en dus ook wij moeten over naar een premieregeling. Voor ons als werkgevers is dit een belangrijk pluspunt. In een premieregeling is het pensioen persoonlijker, u kunt bijvoorbeeld in één oogopslag zien wat u gespaard heeft.

Wij streven ernaar om nog onder de verplichtstelling over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling. Als de verplichtstelling dan vervalt, wordt de deelname vrijwillig. Het voordeel hiervan is dat wij als sector dan al wel over zijn en dit voorkomt een hoop onduidelijkheden.

Samen met Nautilus en het bestuur van het pensioenfonds hebben we een plan hoe wij dit de komende jaren willen aanpakken. In deze nieuwsbrief informeren we u regelmatig over de ontwikkelingen rondom de pensioenregeling.

Meer informatie over de het nieuwe pensioenstelsel leest u in deze speciale nieuwsbrief. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Christian van Millingen start met afstudeeronderzoek naar circulaire economie en binnenhavens 

Binnenkort begint Christian van Millingen, student Port and Transport Economics aan de Erasmus Universiteit met zijn afstudeeronderzoek bij de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB).

Begin mei tot eind september gaat hij onderzoek doen naar de circulaire economie en binnenhavens. Dit onderzoek sluit aan op één van de vijf thema’s van de strategische agenda van de NVB en bij de behoefte van leden. Het merendeel van de binnenhavens heeft op dit moment (nog) geen duidelijke aanpak om een energieneutrale haven te ontwikkelen. Een van de oorzaken is het ontbreken van kennis van de mogelijkheden van Energietransitie en Circulaire Economie. Het beoogde doel van het afstudeeronderzoek is het geven van antwoorden op de volgende vragen;

 • Hoe gaat de circulaire economie zich in Nederland de komende jaren ontwikkelen (2030-2040)?
 • Wat betekent dit voor de rol die binnenhavens en de binnenvaart daarin gaan spelen?
 • Welke scenario’s zijn daardoor te schetsen?
 • Wat vraagt dit aan beleidsacties?

Zowel de NVB als Christian zien uit om aan de slag te gaan met het strategisch geagendeerde thema Energietransitie en Circulaire Economie en antwoorden te vinden op de bovengenoemde vragen. Wilt u meer weten? Lees hier verder.

 
 

Ondersteuningsmogelijkheden voor een duurzame binnenvaart


Bent u op zoek naar (financiële) ondersteuning voor verduurzaming van uw activiteiten in de binnenvaart? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert een breed aanbod aan subsidie-, ondersteunings- en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.
Met financiële hulp van de overheid kunt u als onderzoeksorganisatie, technologie ontwikkelaar, scheepswerf, reder, binnenvaartondernemer of verlader onder meer technologie of een product ontwikkelen, een innovatie inbouwen in een schip en lading duurzaam laten vervoeren. Daarnaast kan RVO u bijvoorbeeld ook helpen bij het vinden van (internationale) partners en toegang verlenen tot netwerken.
Door op deze website van de RVO aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een beter overzicht van alle mogelijkheden. 

Naar boven

 

Vanaf maandag 12 april stremmingsweek west- kolk van sluis Weurt  


Komende week staat een stremmingsweek voor Weurt West in de planning. Het doel van de week is het uithijsen van de middendeur.

Voorafgaand aan de hijsactie zal opdrachtnemer VIVO meetwerkzaamheden uitvoeren bij het middenhoofd en het kanaalhoofd. Ook worden verschillende losse onderdelen gedemonteerd zoals; geleide wielen en het hekwerk van de middendeur. Na de hijsactie zal de middendeur op een ponton op transport gaan naar de locatie waar de renovatiewerkzaamheden aan de middendeur worden uitgevoerd. Het werk in de stremmingsweek zal worden afgesloten met demontage van het onderste deel van de geleiderails van het middenhoofd.

 

De volledige stremming van Weurt West zal plaatsvinden op maandag 12 april 07.00 uur t/m zondag 18 april 20.00 uur. Hier leest u meer informatie over de hinder en maatregelen.

Naar boven

 

Uitnodiging webinar ‘Ports and Inland Waterways: Together Towards Zero Incidents!’

Op donderdag 6 mei organiseert het Platform Zero Incidents (PZI) de gratis webinar ‘Ports and Inland Waterways: Together Towards Zero Incidents!’

Tijdens deze onlinebijeenkomst komen de stakeholders Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Antwerpen en Havenbedrijf Amsterdam samen in een paneldiscussie. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Digitalisering: Wat zijn de voordelen en wat zijn de zorgen?
 • Samenwerken: Hoe kunnen we de veiligheid verbeteren als de regelgeving ontoereikend is?
 • Compliance: Hoe draagt een level playing field bij aan een veilige werkomgeving?
 • Infrastructuur: Hoe kunnen we toewerken naar standaardisatie?

Natuurlijk is er de gelegenheid om uw vragen te stellen via de chat.

Datum: 6 mei,
Tijd: 15.00 uur – 16.30 uur
Kosten: Gratis
Locatie: Microsoft Teams

Via deze link kunt u zich inschrijven voor dit interessante webinar. De deelname-link ontvangt u na inschrijving.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.