Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 22 maart 2021 - CBRB speciale nieuwsbrief

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt

In 2018 is de strategische arbeidsmarktagenda “Alle hens aan dek” gepresenteerd. Een agenda met als missie: Een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart. Met voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector. Bedrijven, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden hebben zich gecommitteerd om aan de slag te gaan met deze arbeidsmarktagenda voor
2018 - 2030. Het CBRB is één van de partijen die deze agenda heeft ondertekend en zet zich actief in op de verschillende thema’s van deze agenda. In deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken.

 

 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Wat is de stand van zaken van deze arbeidsmarktagenda?
Welke resultaten zijn er behaald?
Wat zijn de plannen voor de komende tijd?

In "Alle hens aan dek" worden drie thema’s geschetst waarmee de doelstelling voor 2030, een ’toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart’, bereikt kan worden: 
 1. Imago / Branding
 2. Opleidingen
 3. Werkgeverschap
Onder leiding van programmamanager Frans van Weert is eind 2019 een actieprogramma tot stand gekomen. Per genoemd thema is een expertgroep ingericht om een actieprogramma uit te werken. Dit actieprogramma beoogt om via een overzichtelijk aantal keuzes een “rode draad” te creëren waarlangs de uitvoering van activiteiten wordt vormgegeven. Binnen de expertgroepen wordt op een samenhangende wijze aan de activiteiten verder gewerkt.

Imago / Branding

In het najaar van 2020 is er een samenwerking tot stand gekomen tussen het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN), Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en de stichting European Inland Navigation Promotion (EINP) om de arbeidsmarktcommunicatie gezamenlijk uit te voeren via het platform: “Wereld van de Binnenvaart”. De maritieme opleidingen ondersteunen deze samenwerking van harte. De bestaande website www.wereldvandebinnenvaart.nl is gaan dienen als centraal platform voor de promotie van de binnenvaart. Op deze website wordt op een realistische manier het werken in de binnenvaart in beeld gebracht door middel van video’s. Ook de verschillende opleidingsmogelijkheden en -instituten presenteren zich op deze website.

Naast de website zullen verschillende social media kanalen ingezet worden om de boodschap door middel van promotiecampagnes bij de specifieke doelgroepen te krijgen. Ook bij beurzen, open dagen op scholen, promotie-acties bij evenementen in het land en wervingsacties voor leerlingen zal de sector onder de gezamenlijke naam Wereld van de Binnenvaart naar buiten treden. Dit jaar wordt er verder gekeken op welke wijze de sociale partners zich kunnen presenteren en in samenwerking met de expertgroep Werkgeverschap ontwikkelde hulpmiddelen een plaats kunnen krijgen op deze website.
 

Opleidingen

Op het thema opleidingen zijn verschillende acties uitgevoerd en uitgerold:
 • Methodelink
  Om de beeldvorming bij kinderen al in een vroeg stadium positief te beïnvloeden wordt per 1 november 2020 via Methodelink het eerste deel van een serie educatieve games/video’s over de binnenvaart geïntroduceerd in groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Met een game, varen door Nederland leren de leerlingen topografie. Klik hier voor de flyer van Methodelink.
 • Maritieme Leergang vmbo
  In 2020 is er een pilot in Zwijndrecht gestart met de Maritieme Leergang, bedoeld voor derde en vierde jaarsleerlingen van het vmbo, om via keuzedelen leerlingen kennis te laten maken met de binnenvaart. De Maritieme Leergang is geschikt voor alle vmbo-scholen met technische profielen in Nederland. In 2021 is in de regio Meppel/Steenwijk op zes scholen gestart met de e-module ‘Leven en Werken aan boord’ inclusief een vaarweek. Hanze Maritiem heeft de Maritieme Leergang gepromoot en maakt de vaarweek mogelijk. De ambitie is om binnen vijf jaar de Maritieme Leergang op minstens 25 vmbo-scholen aan te bieden. 
 • Landelijke promotiecampagne voor 3e en 4e  jaar vmbo
  In samenwerking met de expertgroep Imago / Branding en een reclamebureau is een landelijke promotiecampagne ontwikkeld voor derde en vierde jaarsleerlingen van het vmbo met hashtag: #GAVOORDEBINNENVAART. Nieuw fotomateriaal, aansprekende wervingsvideo’s, berichten op verschillende social media kanalen, de website www.wereldvandebinnenvaart.nl en een toolkit met online promotiemateriaal voor bedrijven en organisaties vormen samen een solide basis voor een meerjarige, landelijke campagne.
 • Samenwerking met de waterbouwers op banenmarkten na corona
  De samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers is verder verstevigd en er is afgesproken na corona samen op banen- en arbeidsmarkten acte de présence te geven.
Eén van de video's die gemaakt is voor de campagne #GAVOORDEBINNENVAART 

Werkgeverschap

Ook voor dit thema zijn verschillende acties uitgevoerd en uitgerold:
 • Transparant voorbeeld arbeidsvoorwaardelijke regeling
  Bij aantrekkelijk werk hoort een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Om werkgevers en werknemers te helpen bij het maken van goede afspraken hebben sociale partners (CBRB, BLN en Nautilus) een voorbeeldregeling opgesteld:
  de modelregeling arbeidsvoorwaarden. De sociale partners hebben per 1 januari 2021 in de nieuwe modelregeling deze wijzigingen doorgevoerd en ook informatie over wettelijke regels opgenomen.
 • Instrument opstellen arbeidsovereenkomst
  Ook is er door de sociale partners een instrument gemaakt voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Met dit instrument kan de werkgever een arbeidsovereenkomst opstellen of het format van de eigen arbeidsovereenkomst toetsen. Dit instrument is naast het Nederlands, ook beschikbaar in het Engels en Duits.
 • Werkboek instappen in de binnenvaart
  De expertgroep Werkgeverschap stelt de relatie tussen werkgever en werknemer centraal. Dit als basis voor een goede en langdurige samenwerking. De expertgroep heeft voorgesteld een werkboek “instappen in de binnenvaart” te ontwikkelen. Dit moet zo vorm krijgen dat dit zowel door werknemers als werkgevers kan worden gebruikt bij het instromen in de sector. Het werkboek ondersteunt het gesprek tussen werkgever en werknemer. Stichting CAO binnenscheepvaart heeft de financiering toegezegd voor dit werkboek.
 • Stimuleren LevenLangLeren
  Ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in een rap tempo op. Met name in de functie van kapitein/schipper worden steeds meer (management-achtige) taken op hbo-niveau zichtbaar. Het is voor de sector van belang dat zij in de vorm van opleiding een antwoord geeft op deze ontwikkelingen. Als brancheorganisaties hebben wij de wens om niveau verhogend onderwijs te ontwikkelen. 
  • Associate Degree (AD) programma voor de binnenvaart
   Om het aanbod te verbreden in het hoger beroepsonderwijs en de stap tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs te verkleinen heeft Inholland een tweejarige opleiding Associate Degree doorontwikkeld voor de binnenvaart. Vooral bedoeld voor mbo'ers die na hun opleiding nog door willen studeren, maar niet willen beginnen aan een 4-jarige hbo-bacheloropleiding. Op dit moment is de Hogeschool Inholland zo ver dat zij in de Drechtsteden een tweejarig opleiding kan aanbieden die opleidt tot een Associate Degree in logistiek met als specialisatie de binnenvaart. In onze sector is het van belang dat deze opleiding online wordt aangeboden. Zo kunnen niet alleen schoolverlaters, maar ook mensen die aan het werk zijn verdere scholing volgen.
  • Lectoraat
   Gekoppeld aan dit AD programma wil de Hogeschool Inholland in Rotterdam een lectoraat Inland Water Transport vestigen. Deze onderzoeksgroep, onder leiding van een promovendus, voert een onderzoeksagenda voor de binnenvaart uit. Centraal staat de bedrijfskundige invalshoek bij vraagstukken, keten en stakeholders en operationele vraagstukken/maritiem-hr. Als sociale partners hebben wij besloten te investeren in dit lectoraat. Een deel van deze investering hebben wij verbonden aan het uitvoeren van een arbeidsmarktonderzoek. Wij verwachten dat het College van Bestuur van de Hogeschool Inholland in de loop van dit jaar de volgende stap kan zetten en besluiten om het lectoraat op te richten.
 
Er zijn al mooie stappen gezet, resultaten behaald en nog genoeg plannen voor de komende jaren tot 2030 voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart.
 

Meer informatie?


Wilt u meer weten over de strategische arbeidsmarktagenda of andere sociale zaken, zoals de modelarbeidsvoorwaarden? Neem dan een kijkje op www.wereldvandebinnenvaart.nl of op
de CBRB-website in het dossier Sociale Zaken of neem contact op metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., secretaris Sociale Zaken.
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.