Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 4 maart 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 9

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Reizen naar Nederland
 2. Verkeersbesluit gebieden gemengd afmeren
 3. Mobiliteit in het regeerakkoord
 4. Coffee & Connect voor Ledengroep Personenvervoer
 5. Het officiële verslag van de 37e vergadering van ADN Safety Committee
 6. Logistieke Alliantie: Logistiek en Politiek
 7. Vlaanderen: Gevaarlijke goederen aan boord? Digitaal melden verplicht!
 8. CBR: Vanaf 3 maart wél praktijkexamens, nog geen theorie examens
 9. De CCR publiceert het thematische rapport: de arbeidsmarkt in de Europese binnenvaart
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Reizen naar Nederland

Op dit moment (maart 2021) hebben reizigers die in Nederland aankomen een testverplichting (PCR- en sneltestverplichting), tenzij ze onder een uitzondering vallen. Voor bemanning van binnenvaartschepen gelden de volgende uitzonderingen:
 • Bemanningsleden van binnenvaartschepen die per personenvervoer via vliegtuig of schip in Nederland aankomen, hebben geen PCR-testuitslag nodig wel is er een sneltestverplichting.
 • Bemanningsleden van binnenvaartschepen die per personenvervoer via trein of auto in Nederland aankomen, vallen niet onder de testverplichtingen (geen PCR- en geen sneltestverplichting).
 • Bemanningsleden van binnenvaartschepen die Nederland binnenkomen, werkend op een schip dat enkel goederen vervoert en geen passagiers aan boord heeft, vallen niet onder de testverplichtingen (geen PCR- en geen sneltestverplichting).
Om van de uitzondering gebruik te kunnen maken dienen bemanningsleden wel een document te kunnen overleggen dat bewijst dat ze deel uitmaken van de bemanning.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verkeersbesluit gebieden gemengd afmeren

Het CBRB is erg blij met de proef van het Havenbedrijf Rotterdam, waarbij binnenvaartschepen met gevaarlijke lading gemengd af kunnen meren. Het Havenbedrijf begint op 5 april 2021 een proef met het gemengd afmeren van binnenvaartschepen met gevaarlijke lading.

De 1-kegel- en 2 kegelschepen kunnen dan zonder afstand naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading afmeren. Uit onderzoek blijkt dat dit zonder meer kan. Bij wijze van proef wil het Havenbedrijf hiermee ervaring opdoen. Het loopt daarmee vooruit op de nieuwe landelijke beleidsregel over gemengd afmeren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de toekomstige aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

Lees hier het Verkeersbesluit gebieden gemengd afmeren en hier vindt u het persbericht van het Havenbedrijf Rotterdam.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Mobiliteit in het regeerakkoord

Om Nederland klaar te maken voor de mobiliteit van morgen, moet het nieuwe kabinet vervoerstromen beter aan elkaar knopen én spreiden. Tegelijkertijd moet het kabinet ondanks – maar ook vanwege - de coronacrisis investeren in de mobiliteit en de infrastructuur. Dat is de brede coalitie van 25 partijen in de Mobiliteitsalliantie alvast overeengekomen voor de mobiliteitpassage in het nieuwe Regeerakkoord. Zo gaan slim gebruik van bestaande infrastructuur en noodzakelijke investeringen in mobiliteit hand in hand. Het CBRB en het Landelijk Veren Platform maken deel uit van de Mobiliteitsalliantie.
 
De Mobiliteitsalliantie stelt een 7-puntenplan voor dat één op één kan worden overgenomen in het nieuwe Regeerakkoord. Een aantal van die punten zijn relevant voor de sector veerdiensten:
 • Flexibeler werk-, school- en reistijden. Door corona gaan we flexibel om met werk-, school- en reistijden. Noodgedwongen ervaren we nu, dat het anders kan. Rijk, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen maken structurele en gezamenlijke afspraken om dit voordeel te behouden. De hyperspits komt niet meer terug.
 • Een schaalsprong in de OV- en fietsinfrastructuur en het aanpakken van knelpunten op de weg, zodat reizigers en vervoerders straks eenvoudig en met een vervoermiddel naar keuze van A naar B kunnen. In en om de stad ligt het accent op OV, fiets en andere tweewielers vanwege de druk op de ruimte en de luchtkwaliteit. Uiteraard wordt overal rekening gehouden met de optimale routering van het goederenvervoer. Tussen de landsdelen en naar het buitenland moeten zowel weg als OV een goede optie zijn. De uitrol van laadinfrastructuur voor zero emissie voertuigen wordt versneld.
 • Verkeersveiligheid is een nationale prioriteit. Het aantal verkeersslachtoffers neemt toe, terwijl de ambitie tegengesteld is. Alleen met aanvullende maatregelen in veilige infrastructuur, veilige voertuigen en veilig gedrag is het doel van nul verkeersdoden in 2050 haalbaar. We trekken minimaal 300 miljoen extra per jaar uit om de plannen van de Verkeersveiligheidscoalitie verder op te pakken, naast de ambities uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Veerdiensten leveren een belangrijke bijdrage aan verkeersveiligheid: dankzij veerdiensten worden jaarlijks 154 ongevallen met een ziekenhuisopname bespaard.
We investeren in hubs voor personen- en goederenvervoer om bestaande infrastructuur beter te benutten en het comfort voor reizigers en vervoerders te verhogen. De komst en verbetering van hubs in de centra van steden en dorpen, aan de randen van steden en dorpen en als schakel tussen landsdelen maakt switchen tussen vervoermiddelen makkelijker en comfortabeler. Opstappunten voor veerdiensten zullen onderdeel van deze hubs moeten zijn.

Klik hier voor de volledige conceptpassage voor het Regeerakkoord.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Coffee & Connect voor Ledengroep Personenvervoer

In de CBRB Nieuwbrief 2021-8 werd de eerste editie van Coffee & Connect aangekondigd. Afgelopen dinsdag 2 maart heeft deze online bijeenkomst plaatsgevonden. Aan deze sessie deden CBRB-leden en niet-CBRB leden mee. Ondernemers hebben kennis gemaakt, ervaringen gedeeld en dilemma's besproken. 

De deelnemers hebben ervaringen gedeeld over het financiële steunpakket van de overheid, met name over de NOW-regeling. Een van de deelnemers deelde een interessant artikel dat ingaat op het feit dat de NOW-regeling van maart/april/mei inmiddels in de fase van de eindberekening is gekomen en dat een deel van de werkgevers voor onaangename verrassingen kan komen te staan. Uit de eerste vaststellingen van NOW 1 is gebleken dat een deel van de werkgevers een nabetaling krijgt en een ander deel van de werkgevers een deel van het voorschot (gedeeltelijk) moet terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een minder grote omzetdaling dan de werkgever ten tijde van de aanvraag NOW 1 heeft verwacht. Het kan ook het gevolg zijn van een daling van de loonsom, bijvoorbeeld vanwege het feit dat tijdelijke contracten van werknemers in deze periode niet zijn verlengd. De tip van deze ondernemer was dan ook: ‘Laat je goed adviseren door je accountant als je gebruik maakt van de NOW-regeling'. 

Naast COVID-19 en de steunmaatregelen van de overheid, hebben ondernemers met elkaar van gedachten gewisseld over 'Duurzaam ondernemen’. Iedere ondernemer is zich bewust van vervuiling en weet ook dat er actie ondernomen moet worden. Duurzaamheid is niet zomaar een modeverschijnsel, maar het is een cultuurverandering binnen het bedrijf of zelfs binnen de sector. Naast de praktische uitvoerbaarheid en een passend beleid, is de financiële haalbaarheid ook een groot vraagstuk. Het CBRB werkt nauw samen met het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Zij beschikken over expertise op technisch en economisch terrein op thema's die spelen in de binnenvaart. EICB wijst binnenvaartondernemers de weg bij subsidies en financiële ondersteuningsmaatregelingen voor vergroening en innovatie in de binnenvaart. 

De deelnemers hebben de eerste editie van Coffee & Connect erg gewaardeerd. Het was ook voor het CBRB waardevol om leden en niet leden te ontmoeten. De volgende editie voor Coffee & Connect staat gepland op dinsdag 6 april 2021 van 9.00 tot 10.00 uur. De eerste aanmeldingen daarvoor zijn al binnen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Het officiële verslag van de 37e vergadering van ADN Safety Committee

Op 16 februari jl. hebben wij u in een speciale nieuwsbrief geïnformeerd over de 37e vergadering van het ADN Safety Committee van 25 t/m 29 januari 2021. Nu is ook het officiële verslag van deze vergadering beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Logistieke Alliantie: Logistiek en Politiek

De logistieke sector wil ruimte om te ondernemen en de maatschappelijke uitdagingen voortvarend aanpakken. Maar dat kan niet zonder steun van de overheid. Om hier in verkiezingstijd bij politici aandacht voor te vragen is het lobbydocument van de Logistieke Alliantie opgesteld. Het CBRB is één de 18 partijen van de Logistieke Alliantie.

De website www.logistiek.nl besteedt aandacht aan het lobbydocument van de Alliantie in een serie interviews met als titel “Logistiek en Politiek”. Steven Lak (voorzitter Logistieke Alliantie) bijt het spits af samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In het artikel blikken zij samen terug op de afgelopen kabinetsperiode. Binnenkort volgen meer interviews, waaronder ook één met de voorzitter van het CBRB: Paul Goris.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Logistieke Alliantie

Naar boven

 

Vlaanderen: Gevaarlijke goederen aan boord? Digitaal melden verplicht!

Vanaf 1 maart 2021 is het in Vlaanderen voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren verplicht om elektronisch te melden. Handhaving zal gebeuren na 31 augustus 2021 om de schepen die momenteel nog niet elektronisch melden voldoende tijd te geven zich aan te passen.

Meld u nu al digitaal? Dan is het niet nodig nieuwe (meld)software aan boord te installeren. De bestaande systemen (BICS, Navigis, Periskal, UAB) kunnen gebruikt worden voor uw aanmelding in Vlaanderen. Gelieve er dus op te letten dat de gegevens in BICS of in een gelijkwaardig systeem vanaf 1 maart 2021 beschikbaar zijn als u ook naar/vanuit België vaart. 
Voor meer informatie over het elektronisch melden in Vlaanderen kunt u kijken op
deze website.

Naar boven

 

CBR: Vanaf 3 maart wél praktijkexamens, nog geen theorie examens

In de laatste week van februari maakte het CBR bekend dat er, vanaf 3 maart, weer praktijkexamens afgenomen worden. De volgende binnenvaartexamens starten;
 • Navigatie 1
 • Praktijkexamen Schipper
 • Praktijkexamen Matroos
 • Praktijkexamen Radar
 
Helaas mag het praktijkexamen Schipper Rondvaart (met passagiers) nog niet worden afgenomen. Over de theorie examens is het CBR in overleg met het ministerie om afspraken te maken.
 
Vanuit de binnenvaartbrancheorganisaties is er op aangedrongen dat het zeer belangrijk is dat de mbo-leerlingen ook de theorie examens Radar en ADN kunnen afronden. Met deze examens ronden zij hun opleiding af en kunnen dan instromen als gekwalificeerd schipper. Ook is benadrukt dat het voor de branche zeer belangrijk is dat varende medewerkers, op korte termijn, theorie examen kunnen doen voor het certificaat ADN-B, C en/of G en Radar.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste CBR-nieuws? Kijk dan op de CBR website. Hier kunt u zich ook aanmelden om per email te worden geïnformeerd.

Naar boven

 

De CCR publiceert het thematische rapport: de arbeidsmarkt in de Europese binnenvaart

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) publiceert in samenwerking met de Europese Commissie jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten over de Europese binnenvaartmarkt. Het volgen van arbeidsmarktindicatoren voor een bepaald marktsegment biedt de mogelijkheid om voor de sector de beschikbare mankracht te kunnen evalueren en een uitspraak te doen over de ontwikkelingen in de toekomst.

Hoeveel arbeidskrachten beschikbaar zijn, vormt één van de belangrijkste factoren en is een eerste vereiste om economische groei binnen een sector mogelijk te maken. Gezien het feit dat er geen rapporten zijn die over de arbeidsmarkt in de Europese binnenvaart gedetailleerde gegevens leveren, is besloten om een thematisch rapport hierover op te stellen om meer kennis en informatie bijeen te brengen.
Lees hier de beknopte versie van het rapport. Het volledige rapport (in het Engels) kan worden gedownload in pdf-formaat of online worden geraadpleegd op:
www.inland-navigation-market.org.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.