Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 25 februari 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 8

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Eerste editie van Coffee & Connect voor de Ledengroep Personenvervoer
 2. Het ministerie van IenW inventariseert mogelijkheden voor afschalen maatregelen passagiersvaart
 3. Laagwater Event 2021
 4. 20 april CCR workshop: “Alternatieve energiebronnen voor elektrische voortstuwingen"
 5. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Eerste editie van Coffee & Connect voor de Ledengroep Personenvervoer

Door de gevolgen van COVID-19 ziet onze wereld er vandaag de dag anders uit. De gevolgen ervan treft iedereen in minder of meerdere mate en alles gaat anders dan voorheen. Voor ondernemers met passagiersschepen is het een moeilijke en onzekere tijd. Juist in deze tijd is het belangrijk om als ondernemers met elkaar verbonden te blijven en elkaar te ontmoeten.

Lotte Janssen – Verschoor, secretaris van de Ledengroep Personenvervoer, wil graag leden en niet-leden ontmoeten en een platform bieden aan ondernemers om met elkaar kennis te maken, ervaringen te delen en dilemma’s te bespreken. Ook wordt de mogelijkheid geboden om ondernemersthema’s in te brengen en te bespreken met CBRB-leden en relaties. Dit leidt tot interessante gesprekken en mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden.

Natuurlijk zouden wij graag in het ‘echt’ een bakkie koffie op locatie willen organiseren. Dat is helaas nog niet mogelijk. Online netwerken is daarentegen enorm succesvol en effectief gebleken. Via Microsoft Teams is het mogelijk om elkaar online te ontmoeten. We willen de groep niet te groot maken, zodat iedereen aan het woord kan komen en met elkaar op een informele manier kunnen praten. De eerste editie van Coffee & Connect staat gepland op dinsdag 2 maart om 9.00 tot 10.00 uur. Daarvoor heb ik een aantal CBRB-leden en niet-CBRB leden uitgenodigd.


Wilt u de eerste editie van Coffee & Connect bijwonen? Dat kan!

Voor de komende editie van Coffee & Connect zijn nog enkele plaatsen vrij.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij succes zal de Coffee & Connect maandelijks worden georganiseerd op de eerste dinsdag van de maand, met uitzondering van feestdagen en de maanden juli en augustus.

Wie weet, ‘tot ziens’ tijdens Coffee & Connect!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ministerie van IenW inventariseert mogelijkheden voor afschalen maatregelen passagiersvaart

Naar aanleiding van de motie Dijkhoff heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat (IenW) contact met het CBRB opgenomen om te inventariseren naar de mogelijkheden voor versoepeling van de maatregelen.

Er is nog veel onbekend over het proces en of de situatie ruimte en mogelijkheden zal bieden voor versoepelingen op kortere termijn. Ondanks de onzekerheden is door ministerie van IenW de start gemaakt om te onderzoeken hoe en op welke wijze de passagiersvaartsector de maatregelen zouden kunnen afschalen. Ons is gevraagd om concrete ideeën hierover te delen en een allereerste reactie te geven op vragen als:
 • Hoe zou de passagiersvaartsector gefaseerd kunnen opstarten?
 • Welke tussenstappen zouden er gezet kunnen worden bij het afschalen van maatregelen?
 • Zijn er voorstellen opgesteld met risicobeperkende maatregelen, zoals een 1,5 meter protocol?
Een concreet idee voor een allereerste tussenstap bij het afschalen van maatregelen
Het ministerie van IenW heeft aangegeven binnenkort opnieuw contact met ons op te nemen om e.e.a. concreter te maken. Op dit moment is nog niet bekend welke voorwaarden gesteld worden en op welke termijn versoepelingen mogelijk zullen zijn. Een concreet idee voor het zetten van een allereerste tussenstap van een ‘gesloten’ situatie naar een situatie waarin ‘iets meer mogelijk’ is, zou gezet kunnen worden door te bekijken welke maatregelen in de zomer van 2020 werden toegepast en waar mogelijk te versoepelen.

De COVID-19 richtlijn voor de dagpassagiersvaart – versie augustus 2020 is aangepast. In de vernieuwde versie wordt aandacht besteed aan de verschillende scheepstypen die worden ingezet voor dagtochten, evenementen en rondvaarten. Naast het vervoer van personen over wateren, is het aanbieden van horeca activiteiten een belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiviteit voor veel passagiersvaartrederijen. Koninklijke Horeca Nederland heeft onlangs een routekaart voor veilige en verantwoorde opening van horeca ingediend bij het ministerie Economische Zaken en Klimaat. Deze routekaart kan ook toegepast worden aan boord van schepen.

Voor passagiersschepen met weinig ruimte aan boord zou het dragen van een mondkapje door passagiers en bemanning meer mogelijkheden bieden. Het dragen van een mondkapje is ondertussen gemeengoed geworden en wordt toepast in binnenruimten waarbij de 1,5 meter afstandseis niet altijd gehanteerd kan worden.
 
Verzoek om vervolgafspraak tussen ministerie van IenW en passagiersvaartsector
Er wordt aangedrongen om zo snel mogelijk over te gaan naar vervolggesprekken, zodat er concrete afspraken gemaakt kunnen worden voor vaarseizoen 2021. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Laagwater Event 2021

Laagwater is van alle tijden. Soms daalt het waterpeil echter zover dat een andere vervoersmodaliteit moet worden gezocht. Deze vorm van aanboduitval is funest voor de binnenvaart en een zeer zorgelijke ontwikkeling. Op 11 maart aanstaande organiseren Schuttevaer en Nieuwsblad Transport daarom het Laagwater Event. CBRB adjunct directeur
Lijdia Pater - de Groot is één van sprekers tijdens dit online evenement.


Zij spreekt van 10:05 tot 10:20 uur over hoe groot de schade was van het laagwater in 2018. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat de uitzonderlijke lange periode van laagwater in 2018 een forse financiële en economische impact in Nederland en Duitsland heeft gehad. Gezamenlijk is er een verlies van 2,8 miljard geleden! Verladers geven aan een deel van de lading structureel naar andere modaliteiten te gaan verplaatsen en verder in te gaan zetten op vergroting van de voorraadcapaciteit. Willen Nederland en Duitsland hun koppositie in de logistiek en als doorvoerland behouden, zullen rivieren zoals de Rijn en de Waal beter bestand gemaakt moeten worden tegen laag water en zijn infrastructurele maatregelen hard nodig.

Wat kunt u nog meer verwachten van dit online event?

 • 10:00 – 11:10 uur: De feiten: wordt laagwater het nieuwe normaal en wat is de impact?
 • 11:20 – 12:45 uur: De aanpak: welke stappen moeten worden gezet om klaar te zijn voor de toekomst?
 • 13:30 – 14:45 uur: De oplossingen: hoe pakt u de kansen die laagwater biedt?

Klik hier voor het hele programma.

Voor wie?
Het Laagwater Event is voor iedereen betrokken bij goederenvervoer via de binnenvaart en andere modaliteiten. Zoals: expediteurs, verladers, vervoerders, schippers, operators van andere modaliteiten, overheden, autoriteiten en andere stakeholders. Na afloop van het event heeft u scherp inzicht in de de ontwikkelingen op de korte en langere termijn.

Klik hier om u te registeren voor het evenement (er zijn kosten verbonden aan deelname).

Maak kans op een gratis toegangsbewijs!

Omdat het CBRB één van de sprekers levert voor dit event, mag het CBRB onder de leden van het CBRB één gratis toegangsbewijs verloten voor deelname aan het Laagwater Event 2021 op 11 maart 2021 (t.w.v. €175,-).

Wilt u kans maken op dit toegangsbewijs? Stuur dan uiterlijk woensdag 3 maart een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op donderdag 4 maart zullen wij onder alle aanmeldingen de winnaar trekken en dit ook op deze dag bekend maken via de CBRB nieuwsbrief. Uiteraard nemen wij ook contact op met de winnaar.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Laagwater Event 2021

Naar boven

 

Op 20 april een workshop van de CCR: “Alternatieve energiebronnen voor elektrische voortstuwingen"

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen in de verkeerssector is één van de grootste uitdagingen voor de komende tien jaar. Studies tonen aan dat ongeveer een kwart van de emissies van broeikasgassen in de EU afkomstig is van de verkeerssector. Alle vervoersdragers met inbegrip van de binnenvaart zullen moeten bijdragen aan het terugdringen van de emissies.

Naast andere technische oplossingen zullen elektrische voortstuwingen naar verwachting voor binnenvaartschepen een cruciale rol spelen om deze doelstellingen te bereiken. Er worden nu al testen uitgevoerd met batterijen en alternatieve energiebronnen, zoals brandstofcellen die de elektrische energie voor deze voortstuwingen moeten leveren. Voor dit soort technologieën moet echter de nodige infrastructuur beschikbaar zijn.

In de workshop zal het uitsluitend gaan om elektrische voortstuwingen die met behulp van alternatieve energiebronnen gevoed worden en dus niet om stroom die opgewekt wordt door verbranding van de bekende brandstoffen. Het is de bedoeling dat tijdens de workshop duidelijk wordt of elektrische voortstuwingen een centrale rol kunnen gaan spelen om de beoogde reductie van de emissie van verontreinigende stoffen en broeikasgassen in de binnenvaart te bereiken. Het gaat om de uitwisseling van informatie over de technologieën die nu al beschikbaar zijn, respectievelijk in ontwikkeling zijn en welke technische, economische en organisatorische uitdagingen de uitvoer met zich mee zullen brengen. De workshop moet ertoe bijdragen doelgerichte maatregelen te identificeren die de energietransitie kunnen bevorderen. Verder gaat het erom meer bewustzijn te krijgen voor het feit dat de binnenvaart in de toekomst meer elektrische energie en alternatieve, milieuvriendelijke energiedragers nodig zal hebben.

Deelname aan de workshop is gratis. Het definitieve programma volgt binnenkort. Voor meer informatie klik hier voor de aankondiging voor deze workshop van de CCR.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de CCR

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.