Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 4 februari 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 5

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. COVID-19: update van aanbeveling over beperking van vrij verkeer
 2. Reizen naar België en Frankrijk
 3. Subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 geopend
 4. Het hoe en wat van de A1-verklaring
 5. Gebruikszekerheid vaarwegen Zuid-Nederland staat ernstig onder druk
 6. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

COVID-19: update van aanbeveling over beperking van vrij verkeer

De Europese Raad heeft een aanbeveling aangenomen tot wijziging van de gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie.

Er werd een nieuwe kleur (donker­rood) toegevoegd aan de bestaande categorieën groen, oranje, rood en grijs op de kaart die het ECDC wekelijks opstelt. De donkerrode kleur geeft de gebieden aan waar het virus zeer snel circuleert, onder meer vanwege meer besmettelijke varianten. Het gaat om gebieden met 500 nieuwe corona­gevallen of meer per 100 000 personen over een periode van 14 dagen.

De lidstaten zouden alle niet-essentiële reizen naar rode en donker­rode gebieden moeten ont­moedigen, zonder essentiële reizen te verstoren. De lidstaten zouden reizigers uit een donkerrood gebied moeten verplichten om zich vóór aankomst op COVID-19-besmetting te laten testen en in quarantaine/zelfisolatie te gaan

De lidstaten zouden reizigers uit een donkerrood gebied moeten verplichten om:

 • zich vóór aankomst op COVID-19-besmetting te laten testen
 • in quarantaine/zelfisolatie te gaan

Soortgelijke maatregelen kunnen ook worden toegepast voor gebieden waar zorg­wekkende varianten veel voorkomen.

Transportwerkers en vervoer­saanbieders mogen in beginsel niet worden verplicht een test te ondergaan. Eist een lidstaat dit wel, dan moeten snelle antigeentests worden gebruikt, en dit mag niet leiden tot transportonderbrekingen. Mochten zich verstoringen van de transport- of toeleveringsketen voordoen, dan moeten de lidstaten deze testvereisten onmiddellijk opheffen of intrekken om de werking van de "Green Lanes" te behouden. 

Mensen die in grensregio's wonen en de grens – vanwege bijvoorbeeld werk, studie of gezin – dagelijks of zeer regelmatig oversteken, hoeven niet aan tests of quarantaine/zelfisolatie te worden onderworpen. Wordt in deze regio's toch een testplicht ingevoerd, dan zou de frequentie van de tests op deze personen evenredig moeten zijn.

De aangepaste maatregelen zijn een gecoördineerde reactie op de toename van besmettingen en de risico's door sneller over­draag­bare varianten van het virus binnen en buiten de EU. Ze volgen de aanbeveling van het Europees Centrum voor ziekte­preventie en -bestrijding (ECDC) om niet-essentiële reizen te vermijden en zo de invoer en verspreiding van nieuwe zorg­wekkende varianten te vertragen.

Via een gecoördineerde aanpak willen de lidstaten de herinvoering van controles aan de binnen­grenzen voor­komen en het vrije verkeer van goederen en diensten vrijwaren.

Achtergrond
De lidstaten blijven verantwoordelijk voor het al dan niet opleggen van beperkingen van het vrije verkeer ter bescherming van de volks­gezondheid. Coördinatie op dit gebied is echter essentieel. De Europese Raad nam op 13 oktober 2020 een aanbeveling aan over een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie. Hierin zijn de gemeenschappelijke criteria en een gemeenschappelijk kader vastgelegd voor mogelijke maatregelen ten aanzien van reizigers. De aanbeveling van de Raad is niet juridisch bindend. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de implementatie ervan. Klik hier voor een brief van DG Hololei, DG MOVE, waarin wordt bevestigd dat de Europese Commissie ernaar streeft om vervoerspersoneel uit te sluiten van eventuele beperkingen, zoals onlangs in Duitsland is voorgesteld. EBU heeft op 1 februari, samen met ESO en EFIP, alle ministers en minister-presidenten van de voor de binnenvaart relevante Duitse deelstaten opgeroepen om bemanningsleden uit te sluiten van deze beperkingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Reizen naar België en Frankrijk

Met alle aanscherpingen van regels zijn ook de reisdocumenten voor België en voor de grenspassage België-Frankrijk weer aangepast. Naast de bekende CCNR reisverklaring en een negatieve test wordt nu ook een ‘verklaring van eer’ gevraagd.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website in het coronadossier
 

Subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 geopend

Eindelijk is het dan zover, de tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van de verbetering van de emissieprestatie van binnenvaartschepen met een interne verbrandingsmotor. Het CBRB is blij met deze belangrijke financiële stap voor de vergroening van de binnenvaart. Steun die de binnenvaartsector hard nodig heeft.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 11,7 miljoen euro uit om binnenvaartschippers en -reders te ondersteunen bij de verduurzaming van hun vloot. Het geld is bestemd voor de aanschaf en installatie van nieuwere en schonere scheepsmotoren.

Daar bovenop stelt het kabinet de komende vijf jaar 65 miljoen euro beschikbaar om binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren. Deze bijdrage is onderdeel van de maatregelen die worden genomen om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen.
Klik hier voor meer informatie op onze website.

De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de totale investeringskosten tot een maximum van € 200.000,- per vaartuig. De subsidieregeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij het verdelen van de subsidiegelden is de volgorde van binnenkomst bepalend. 
Klik hier om de subsidie aan te vragen.

Het EICB treedt voor geïnteresseerden op als vraagbaak. Op de website van het EICB vindt u een uitgebreidere beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden. Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Het hoe en wat van de A1-verklaring

Wij kennen drie belangrijke vormen van inkomen: werken, pensioen en uitkeringen. Deze drie samen bieden zekerheid over een leven lang inkomen. Soms zijn uitkeringen tijdelijk nodig en vanaf 67 jaar is de AOW uitkering voor ons allemaal het basisinkomen.

Waar is voor jou de sociale zekerheid geregeld?
In Europa heeft ieder land eigen regels voor sociale zekerheid. Werkt u in de binnenvaart dan werkt u vrijwel zeker in verschillende landen. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat mensen in verschillende Europese landen werken.

Wat is een A1-verklaring?
Bij sociale zekerheid speelt de A1-verklaring een belangrijke rol. Met deze verklaring bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies moeten worden betaald en je sociaal verzekerd bent! Denk hierbij in Nederland aan bijvoorbeeld AOW – de basisuitkering naast uw pensioen, kinderbijslag en zorgkosten.

Geen A1 verklaring?
De A1 verklaring geeft dus aan waar u als werknemer sociale verzekeringsrechten opbouwt/hebt. Is er geen A1 verklaring dan weet u niet zeker of u daadwerkelijk rechten hebt in het land waar u denkt verzekerd te zijn. Dus misschien geen AOW, geen WW, geen kinderbijslag en geen ziektekostenverzekering! Ook weet u met de A1 verklaring zeker dat u in het juiste land premie betaald.

Hoe kom je aan de A1 verklaring?
U kunt in Nederland bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) een A1 verklaring aanvragen. De werkgever kan een A1 verklaring voor u aanvragen. Doet de werkgever dit niet, ga er dan als werknemer zelf achteraan! Vraag de A1 verklaring aan voordat u daadwerkelijk buiten Nederland gaat werken. Klik hier voor meer informatie op de website van SVB.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Gebruikszekerheid vaarwegen Zuid-Nederland staat ernstig onder druk

Volgens evofenedex, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke BLN-Schuttevaer, het georganiseerde bedrijfsleven in het COV, is het schering en inslag met beperkingen en stremmingen van vaarwegen in Zuid-Nederland. De betrouwbaarheid van de vaarwegen laat juist in een tijd waarin de overheid bedrijven stimuleert om gebruik te maken van vervoer over water, ernstig te wensen over. Ze luiden dan ook de noodklok over de slechte staat van onderhoud en willen dat Rijkswaterstaat dit voortvarender oppakt met het bedrijfsleven.
 
Plotselinge problemen bij sluis Schijndel en Helmond, omdat de scharnieren (taatskappen) blijken af te brokkelen. Onverwachtse tandwielschade aan sluis Weurt. De kelder van de aanvaarbeveiliging van sluis Empel die onder water loopt. Allemaal recente voorbeelden die tot kortere of langere (ongeplande) stremmingen hebben geleid. Wat staat ons de komende maanden nog te wachten?
 
De gevolgen voor het goederenvervoer en alle daarvan afhankelijke partijen zijn desastreus. Bijvoorbeeld mengvoederfabrieken die ineens grote hoeveelheden extra voorraad moeten aanleggen of juist dreigen leeg te lopen vanwege gestokte aanvoer van grondstoffen of essentiële goederen voor de levensmiddelenindustrie en supermarkten die te laat komen.
 
Een gesprek met de Hoofdingenieur Directeur van Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland is inmiddels ingepland; het bedrijfsleven eist een professionelere aanpak en betere communicatie. Snel moet inzichtelijk worden welke problemen er op korte termijn nog meer te verwachten zijn en hoe het bedrijfsleven geholpen gaat worden om de gewenste goederenstroom tijdig op de bestemming te krijgen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 9 februari 2021 - Secretary Day 2021 IWT Platform
 • 2 en 3 maart 2021 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 11 maart 2021 - Voorjaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 11 maart 2021 - Laagwater Event 2021

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.