Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 14 januari 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 2

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Let op de geldigheid van het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat!
 2. Wat betekent de verplichting: negatieve COVID-19 uitslag en reizigersverklaring voor de passagiersvaartsector?
 3. Aangescherpte maatregelen voor reizen naar Duitsland
 4. Meld nu uw ervaringen met biobrandstoffen
 5. Technisch Bulletin IVR: Veilig gebruik en onderhoud van reddingsvesten
 6. Informatie voor schippers over het nieuwe BICS account
 7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Let op de geldigheid van het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat!

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het voorjaar van 2020 aangegeven niet te handhaven op verlopen certificaten. In het najaar van 2020 is aangegeven dat dit beleid tot een einde komt. De ILT heeft geïnventariseerd welke Nederlandse certificaten er tussen 16 maart 2020 en 31 december 2020 zijn verlopen om zo het aantal schepen te identificeren die gebruik maken van de huidige COVID maatregelen. In het kort komt het er op neer dat scheepseigenaren van schepen met een certificaat dat op 15 maart 2020 nog geldig was voor 1 februari 2021 concrete afspraken moeten hebben gemaakt over de hercertificering van hun vaartuig én dat het certificaat voor 1 augustus 2021 verlengd moet zijn. Let op: uw schip heeft een geldig certificaat nodig voor het recht op overgangsbepalingen!

Beleid vanwege COVID-19
Vanwege de Covid-19 pandemie heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het voorjaar van 2020 aangegeven niet te handhaven op verlopen certificaten zolang de betreffende certificaten op 15 maart 2020 nog geldig waren en de veiligheid en veilige vaart niet in het gedrang komen. Het is mogelijk het huidige certificaat regulier te verlengen. Het onderzoek (inspecties, droogzetting, tekeningkeur, verklaringen enz.) wordt door de daartoe erkende klassenbureaus, keuringsinstanties en erkende bedrijven uitgevoerd. Daarom heeft de ILT besloten een einde te maken aan de hierboven genoemde tijdelijke maatregel. De indruk bestaat dat niet alle binnenvaartondernemers op de hoogte zijn van het huidige gehanteerde beleid. Dit terwijl bij een zeer groot aantal schepen het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat is of dreigt te verlopen.

Handhaving
Mogelijk heeft u al actie ondernomen om uw vaartuig te hercertificeren. Mocht u op dit moment nog geen concrete afspraken hebben met uw klassenbureau of keuringsinstanties over de hercertificering van uw vaartuig dan moet u dit alsnog vóór 1 februari 2021 doen. ILT zal in dat geval bij een controle aan boord niet handhavend optreden, mits uw vaartuig voor het hercertificeringstraject is aangemeld. De tijdelijke maatregel, niet handhaven op verlopen certificaten, komt per 1 augustus 2021 te vervallen en vanaf dat moment zal ILT in alle gevallen handhavend optreden bij verlopen certificaten.

Let op: geldig certificaat nodig voor recht op overgangsbepalingen!
Om gebruik te kunnen maken van de overgangsbepalingen moet uw vaartuig voorzien zijn van doorlopende geldige certificaten. Mogelijk ondervindt u bij de hercertificering van uw vaartuig hinder van de COVID-19 pandemie. Daarom zullen de erkende klassenbureaus en keuringsinstanties vaartuigen die in verband met de COVID-19 pandemie een verlopen certificaat hebben, dat op 15 maart 2020 nog geldig was, certificeren met inachtname van de overgangsbepalingen die voor het individuele vaartuig gelden. Is uw vaartuig na 31 juli 2021 niet gecertificeerd dan kunt u bij hercertificering na deze datum geen gebruik meer maken van de overgangsbepalingen en zal het vaartuig volledig moeten voldoen aan de dan geldende versie van ES-TRIN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Wat betekent de verplichting: negatieve COVID-19 uitslag en reizigersverklaring voor de passagiersvaartsector?

Alle reizigers vanuit een hoog-risicogebied van buiten de EU/Schengen moeten een negatieve COVID-19-testuitslag en een door de reiziger ondertekende verklaring kunnen laten zien wanneer zij naar Nederland reizen per vliegtuig, schip, internationale trein en bus.

Deze regeling geldt al sinds 15 december 2020. Vanaf 29 december geldt deze regeling voor alle reizigers, dus ook voor Nederlanders en inwoners van EU/Schengen landen. De verplichting van een negatieve COVID-19 uitslag en het kunnen aantonen van een reizigersverklaring heeft gevolgen voor de passagiersvaartsector, met name voor de passagiersschepen die door meerdere landen varen.
Afgelopen dinsdag 12 januari jl. heeft een overleg plaatsgevonden met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het CBRB en EBU waarin een aantal vragen besproken zijn zoals:
 1. Wat betekent de verplichting van een negatieve COVID-19 uitslag en reizigersverklaring voor de passagiersvaartsector?
 2. Hoe kunnen rederijen met passagiersschepen aan deze verplichtingen voldoen?
 3. Welke problemen worden voorzien bij de uitvoering van de PCR tests en het kunnen aantonen van reizigersverklaring?
 4. Welke alternatieven kunnen geboden worden om de kans op besmetting en verspreiding van COVID-19 aan boord van schepen te kunnen voorkomen?
Uit de reactie van het CBRB bestuur van de Ledengroep Personenvervoer is gebleken dat men problemen verwacht bij de praktische uitvoerbaarheid van de verplichtingen, met name bij grensoverschrijdend reizen. De verplichting(en) zou betekenen dat de passagiers die per schip door meerdere landen reizen, vaker dan een keer een negatieve COVID-19 uitslag en reizigersverklaring zouden moeten kunnen overleggen. Daarnaast is de quarantaineverplichting van 10 dagen voor passagiers bij terugkomst ongewenst. Deze praktische informatie is overgedragen tijdens het overleg aan ministerie van IenW en ministerie van VWS.

Naast het leveren van praktische input hebben wij vragen gesteld over de gezondheidsverklaring van de GGD en de COVID-19 sneltesten. Daarop hebben wij nog geen antwoord gekregen. Begin volgende maand staat een vervolgoverleg gepland met het ministerie van IenW, ministerie van VWS, het CBRB, EBU en RIVM om verder te praten over het onderwerp ‘reizen met een passagiersschip in het COVID-19 tijdperk’.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Aangescherpte maatregelen voor reizen naar Duitsland

Met ingang van 16 december 2020 is Duitsland opnieuw in een volledige lockdown. Reizen om van en aan boord te gaan valt onder de noodzakelijke reisbeweging (in Duitsland System relevant). Wij adviseren voor deze reizen weer gebruik te maken van de voorbeeld reisverklaring van de CCR.

De strengere maatregelen zijn verlengd tot 1 februari 2021. Daarnaast werkt Duitsland vanaf 15 januari 2021 met hoge risicogebieden. Ligt de 7-daagse besmettingsgraad in een bepaald gebied hoger dan in Duitsland (met een minimum van 200) dan geldt de 72-uursregel: Komt u vanuit een hoog risicogebied en bent u daar meer dan 72 uur geweest, dan bent u verplicht u te registreren en moet u een negatief testresultaat overleggen die niet meer dan 48 uur oud is.

Wij willen u adviseren om in het bezit te zijn van een negatieve test wanneer u naar Duitsland reist.
Voor meer informatie over reizen voor personeel door Europa kunt u kijken op onze website of contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Meld nu uw ervaringen met biobrandstoffen

Vergroening in de binnenvaart kan door het bijmengen met biobrandstof. Op dit moment is het gebruik van biobrandstof op vrijwillige basis, maar dat gaat veranderen. Begin 2022 komt er vanuit de Europese Unie een wetgeving (RED2) die een einde maakt aan deze vrijwilligheid en zal de binnenvaart als laatste transportsector geconfronteerd worden met een verplichting.

Een biobrandstof die al op veel plaatsten te bunkeren is, laat volgens de EN590 norm als ook de VOS ULS 2020 norm een bijmengpercentage van maximaal 7 % FAME toe. FAME is een mengsel van plantaardige en voor Nederland dierlijke restproducten (vetzuren-methylesters) die door de dieselolie gemengd mag worden en voldoet aan de EN 14214 norm. Door deze bijmenging krijgt de dieselolie het predicaat biobrandstof. Omdat de FAME niet uit de aarde, zoals aardolie, gehaald wordt en dus geen fossiele brandstof betreft, geeft dit op papier minder druk op ons milieu. Tot zover alles in orde.

Het is echter bekend dat sommige gebruikers van de dieselolie met bijmenging, ook buiten de binnenscheepvaart, problemen krijgen met het vroegtijdig dichtslibben van de brandstoffilters. Dit kan onverwacht tot gevaarlijke situaties leiden door een rokende, haperende of zelfs stilvallende motor. Het is van belang beter te weten waar dit door komt. Ligt het aan alle FAME, een bepaald soort FAME of geeft juist een specifieke filter of motor meer problemen. De vraag naar goed onderhoud is natuurlijk ook van belang. Zeker met een lage (buiten)temperatuur, kunnen de risico’s groter met deze brandstoffilters zijn. Door de nieuwe wetgeving (RED2) zal er minimaal 16% bijgemengd moeten worden.

www.meldpunt-binnenvaart.nl
Om zicht te krijgen in uw ervaringen, problemen en te werken aan oplossingen, hebben het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, IVR, NOVE en VOS een www.meldpunt-binnenvaart.nl opgezet, waarbij dit meldpunt is ingericht om ervaringen met biobrandstof te verzamelen. U kunt uw ervaringen met de alternatieve brandstof melden, positief of negatief.
 
 

Technisch Bulletin IVR:

Veilig gebruik en onderhoud van reddingsvesten

In december vorig jaar deelden wij met u een speciale CBRB Nieuwsbrief over Man overboord, risico's in de binnenvaart. In deze nieuwsbrief was ook aandacht voor het gebruik en onderhoud van reddingsvesten.

IVR heeft in samenwerking met het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer en Platform Zero Incidents een Nederlandse versie van een technische bulletin gepubliceerd over het gebruiken en onderhouden van reddingsvesten. Naast deze Nederlandse versie zijn nu ook de Engelse, Duitse en Franse versie beschikbaar:
Voor meer technische publicaties kunt u kijken op de website van IVR.

Naar boven

 

Informatie voor schippers over het nieuwe BICS account

Met ingang van 11 januari 2021 maakt Rijkswaterstaat voor het elektronisch melden via BICS (Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem) gebruik van een nieuwe berichtendienst: HERMES. Die is gekoppeld aan andere platforms van de vaarwegbeheerder, zoals Sluisplanning en Vaarweginformatie. Om de BICS-applicatie te kunnen blijven gebruiken, moeten scheepseigenaren eenmalig een nieuw account aanvragen.  

Schippers kunnen daarvoor op de BICS-website (www.bics.nl) een registratieformulier invullen. Vervolgens maakt Rijkswaterstaat een account voor hen aan en ontvangen ze een welkomstbrief met verdere uitleg. Met die gegevens kunnen ze het berichtendienst-account instellen.

Schippers die naast BICS ook al een RWS-account hebben voor Sluisplanning of Vaarweginformatie, krijgen eveneens een nieuw account. Rijkswaterstaat zet dat in gang. Daarvoor ontvangen zij ook een brief, waarin staat waar ze kunnen inloggen en wat ze moeten invullen.

Elektronisch melden
Alle schepen kunnen en mogen elektronisch melden. Via BICS, maar ook via andere boordsoftware. Op de Rijn is dat verplicht voor containerschepen en tankers en met ingang van 1 december 2021 ook voor riviercruiseschepen, vaartuigen en duwstellen langer dan 110 meter, zeeschepen, schepen met LNG-aandrijving en bijzondere transporten.

Voor de verwerking van de berichten is Rijkswaterstaat onlangs overgestapt op HERMES. Dat staat voor Harmonized European RIS Message Exchange Service. Een toepasselijke naam want Hermes was in de Griekse mythologie de god van de handel en de reizigers; hij was ook de boodschapper van de goden.
Klik hier om meer te lezen over dit nieuwe account op de website van Bureau Telematica Binnenvaart.

Naar boven

 

AGENDA

 • 18 januari 2021 - EBU-ESO-IWT Gefahrgutkommission
 • 19 en 20 januari 2021 - CESNI/PT/PAX werkgroep technische voorschriften passagiersschepen 
 • 22 januari 2021 - CTGG Adviesgroep binnenvaart
 • 25 t/m 29 januari 2021 - ADN Safety Committee
 • 3 en 4 februari 2021 - CESNI/CP/crew werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 9 februari 2021 - Secretary Day 2021 IWT Platform
 • 2 en 3 maart 2021 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 11 maart 2021 - Voorjaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.