Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 12 januari 2021 - CBRB speciale nieuwsbrief

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

PLATINA 3 van start met Europese denktank

Onder de paraplu van PLATINA 3 is een Europese denktank gevormd om zich te buigen over de toekomst van de binnenvaart. Deze denktank zal in 2,5 jaar ontwikkelingen inventariseren en kennis in onze sector samen brengen.

Wat houdt PLATINA 3 in?

PLATINA 3 biedt gerichte coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten om het vervoer over de binnenwateren in Europa te promoten. PLATINA3 slaat de brug naar toekomstige onderzoeks-, innovatie- en implementatiebehoeften binnen de binnenvaart in Europa. Een hoofddoelstelling is het verschaffen van de kennisbasis voor de uitvoering van de Europese Green Deal met het oog op de verdere ontwikkeling van het IWT-actieprogramma (NAIADES) van de EG richting 2030.

PLATINA 3 behandelt de volgende onderwerpen voor het succes van de binnenvaart:
 1. integratie en digitalisering van binnenvaart met het oog op modal shift en synchromodaliteit
 2. emissievrije, geautomatiseerde en klimaatbestendige vloot
 3. geschoolde arbeidskrachten anticiperend op emissievrij en automatisering
 4. slimme en klimaatbestendige waterweg- en haveninfrastructuur met schone energiehubs.
PLATINA 3 is gestructureerd rond de werkpakketten/thema's: markt, vloot, banen & vaardigheden en infrastructuur.
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
In het derde programma PLATINA 3: Platform for the implementation of a future inland navigation action programme worden op Europees niveau belangrijke spelers in de binnenvaart bij elkaar gebracht.

Het doel is kennis delen, discussiëren en nieuwe ideeën verder brengen; een soort denktank functie. Hoe kijken wij naar de toekomst van de binnenvaart bij belangrijke onderwerpen, zoals zero emissie, autonoom varen en klimaatbestendige infrastructuur en schepen?

PLATINA 3 wordt gefinancierd uit het Horizon 2020 programma van de Europese Unie. Horizon 2020 is een Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Onder leiding van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) is door een internationaal samenwerkingsverband een tender gewonnen. De deelnemers in het samenwerkingsverband zijn onder anderen:
 • vaarwegbeheer,
 • beleidsmakers,
 • onderwijsinstellingen
 • en vertegenwoordiging van verladers en personeel.
Zij gaan de Europese Unie adviseren over een toekomstig “Inland Navigation Action Programme” en gaan roadmaps maken die een basis leggen voor Europees beleid om de binnenvaart toekomstbestendiger te maken.
In het programma PLATINA 3 zijn vier werkpakketten/thema’s uitgewerkt. De European Barge Union (EBU) en de European Skipper Organisation (ESO) hebben samen onder de vlag van IWT Platform ingeschreven op een aantal onderdelen, waaronder de leiding/coördinatie op het werkpakket: Markt.
 
Vanuit Nederland hebben het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) ingeschreven op het thema Banen en Vaardigheden: anders geformuleerd onderwijs actueel. Hoe houdt u een vitaal, goed opgeleid, personeelsbestand in een wereld waar ontwikkelingen als autonoom varen, zero emissie en duurzame brandstof over elkaar heen buitelen?
 
Samenwerken
Door binnen het IWT Platform de krachten van EBU en ESO te bundelen kunnen wij op belangrijke thema’s onze bijdrage leveren en invloed aanwenden. PLATINA 3 legt een basis om Europees de Green Deal te implementeren. Met alle belangrijke spelers in de binnenvaart vormen wij in PLATINA 3 een interactief netwerk. Binnen dit netwerk bespreken wij de topics voor de binnenvaart:
 1. Integratie en digitalisering, visie op modal shift en synchromodality.
 2. Zéro emissie, automatisering en klimaatneutrale vloot.
 3. Goed geëquipeerde werknemers, die mee kunnen en gaan in belangrijke ontwikkelingen.
 4. Smart en klimaatneutrale waterwegen en havens met schone energie hubs.
In de denktank brengen wij de belangrijkste ontwikkelingen samen die spelen binnen de diverse facetten van de binnenvaart. Wij willen de ervaringen uit het verleden en nationaal en internationaal lopende projecten aan elkaar verbinden en delen binnen het netwerk. Een verscheidenheid aan partners biedt een uniek platform om aan de toekomst van de binnenvaart te werken.
 
Werkpakket Markt
Vanuit het IWT Platform (EBU en ESO) hebben wij de leiding over dit werkpakket. Wij willen als binnenvaart in logistiek en mobiliteit een schoon product leveren. Een product waarmee wij kunnen concurreren en samenwerken in de vervoersketen. Net als leveren op vraag, spreken wij hierover logistieke vraagstukken die onze sector overstijgen.
 
In dit werkpakket richten we ons op het zetten van stappen naar geïntegreerd vervoer. Binnenvaart als onderdeel van de Europese industriële toekomst. Als binnenvaart zullen wij de samenwerking met andere vervoerssectoren moeten verstevigen. Wij willen onze positie binnen Europa versterken.
 
Ook hier is het belangrijk om in kaart te brengen welke ontwikkelingen gaande zijn en hoe wij binnen de binnenvaart participeren. Welke bijdragen kunnen wij leveren aan schoner vervoer en hoe bereiken wij synergie binnen onze sector en met andere sectoren. Samen staan wij sterker.
 
Werkpakket Banen en Vaardigheden
De ontwikkelingen in technologie, automatisering, duurzaamheid, klimaat en digitalisering volgen elkaar snel op. Hoe zorg je dat Europa breed werknemers mee ontwikkelen? Een leven lang leren is in onze samenleving een bekende uitdrukking. Maar hoe organiseren en realiseren wij dit?
 
Wij zullen als sector belangrijke ontwikkelingen moeten kunnen vertalen in beroepskwalificaties en competenties. En een systeem hebben om deze nieuwe of veranderende kwalificaties in de opleidingen en examens te integreren. Naast de entree tot de arbeidsmarkt ligt er ook een vraag voor de huidige werknemers. Hoe integreer je de veranderende beroepskwalificaties in bijscholing? En hoe kunnen nieuwe technologieën als Virtual Reality en simulatoren bijdragen aan scholing, bijscholing en examinering?
 
Ook in dit werkpakket willen wij inventariseren wat er in onze sector is, welke onderzoeken gaande zijn en hoe wij naar de toekomst toe belangrijke ontwikkelingslijnen kunnen doortrekken. Ook de input van andere werkpakketten binnen PLATINA 3 is nodig om een routekaart te ontwikkelen.
 
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is de trekker voor het werkpakket/thema Banen en Vaardigheden. Onder hun leiding gaan wij aan de slag. Uiteraard leveren de scholen een belangrijke bijdrage aan dit werkpakket, onder andere het STC. Ook vanuit het CBRB en BLN doen wij zeer actief mee. Ingrid Blom, secretaris Sociale Zaken van het CBRB, gaat in dit werkpakket aan de slag met de onderdelen opfrissen van kennis, duurzaam opereren en automatisering.
 

Meer informatie?


Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of wilt u meer weten over PLATINA 3?

Dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., secretaris Sociale Zaken.
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.