Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 26 maart 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 11

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Coronavirus dossier
 2. Uitzonderlijke maatregelen van de CCR in het kader van de Covid-19-pandemie
  1. Maatregelen vrij verkeer van de bemanningen
  2. Uitzonderlijke maatregelen CCR: overschrijding geldigheidsduur certificaten toegestaan. Let op uw scheepsverzekering!
 3. Q&A - Vraag en antwoord Coronacrisis
 4. Duidelijkheid over de genomen maatregelen omtrent evenementen
 5. Praktische adviezen van de Europese Commissie om de continuïteit van het goederenvervoer in de EU te waarborgen via green lanes
 6. Noodloket voor ondernemingen die direct worden getroffen door RIVM-maatregelen
 7. Eerste uitwerking Noodpakket maatregelen van het kabinet - Bericht KVK
 8. Mogelijk wijzigingen van de diensten voor de verzameling en inname van scheepsafval
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Coronavirus dossier

Het coronavirus houdt heel Nederland in zijn greep, het dagelijks leven staat volledig in het teken ervan, ook bij het CBRB. Sinds de laatste nieuwsbrief van vorige week is er veel nieuwe informatie geplaatst op de website van het CBRB. Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die op onze website staat. Enkele berichten worden in deze nieuwsbrief apart uitgelicht.  
 

Economische schade vanwege annuleringen en minder vervoer

Financiële problemen

Logistiek - relevante informatie

Bemanning - relevante informatie

Schip - relevante informatie

Juridische vraagstukken

Personenvervoer en het Coronavirus

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Uitzonderlijke maatregelen van de CCR in het kader van de Covid-19-pandemie

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden. Dit besluit is op maandag 23 maart 2020 is aangenomen en treedt onmiddellijk in werking. Met dit besluit zorgen de CCR-lidstaten dat:
 • Het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.
 • Alle Rijncertificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.
 • Bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd.
 • Ook de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd.

Maatregelen vrij verkeer van de bemanningen

Naast het beheer van de infrastructuur en de geldigheid van de certificaten en verklaringen voorziet dit besluit in maatregelen voor het vrije verkeer van de bemanningen. Hieronder is een verklaring voor de bemanningsleden opgenomen.
 • Besluit - Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie in het kader van de Covid-19-pandemie 
 • Verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart die aan de controleautoriteiten overhandigd moet worden
Klik hier voor meer reisverklaringen en attesten (Frankrijk en België)

Uitzonderlijke maatregelen CCR: overschrijding geldigheidsduur certificaten toegestaan. Let op uw scheepsverzekering!

Het besluit over de overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten luidt als volgt: “De CCR verzoekt haar lidstaten voor de looptijd van de crisis, de overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven overeenkomstig Besluit 1984-I-3, het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn, het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn alsook het Rijnvaartpolitiereglement, niet te bestraffen wanneer de veiligheid en de goede orde van de Rijnvaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.”


Let op verzekerbaarheid schip!

Wanneer u gebruik maakt van deze bijzondere maatregel en er sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is het buitengewoon belangrijk dit te melden bij uw verzekeraar! Dat er niet wordt vervolgd door de overheid in verband met verlopen certificaten, betekent niet automatisch dat u bij uw scheepsverzekering de volledige dekking blijft behouden. Het CBRB heeft contact opgenomen met IVR om e.e.a. zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Q&A - Vraag en antwoord

Zoekt u naar een antwoord op een vraag? Misschien staat die vraag en het antwoord wel op onze website! Op de CBRB website staan vragen met betrekking tot de coronacrisis in de volgende categorieën: De Q&A pagina is in ontwikkeling en er kunnen op regelmatige basis nieuwe vragen en antwoorden bij komen, dus neem af en toe een kijkje. Mocht u een vraag en antwoord missen,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Duidelijkheid over de genomen maatregelen omtrent evenementen

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart jl. in grote lijnen naar buiten gebracht, zie dit eerdere op de CBRB-website gepubliceerde bericht.
 
Onduidelijkheid maatregelen 1 juni versus 6 april
Binnen de Ledengroep Personenvervoer is er onduidelijkheid ontstaan over de toepasbaarheid van deze maatregelen. Een veelvoorkomende vraag die wij hebben ontvangen gaat over het verbod van evenementen en samenkomsten tot 1 juni 2020. Hoe verhoudt zich dat tot alle andere maatregelen die vooralsnog tot 6 april gelden? Het een lijkt niet met het ander te rijmen.
 
Een brief die minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer heeft verstuurd met als titel ‘COVID-19 – Update stand van zaken’ schept gelukkig duidelijkheid.
 
Alle overige samenkomsten worden verboden tot en met 6 april 2020
Op pagina 2 staat het volgende over Evenementen beschreven:
Alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige evenementen worden verboden tot 1 juni 2020. Dus ook de evenementen met minder dan 100 mensen. Alle overige samenkomsten worden verboden tot en met 6 april 2020, tenzij:
 1. De samenkomst nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en overige organisaties, onder de voorwaarde dat het gaat om ten hoogste 100 personen en dat alle aanwezigen tenminste 1,5 meter afstand houden tot elkaar;
 2. De samenkomst wettelijk verplicht is, zoals vergaderingen van gemeenteraden, onder de voorwaarde dat het gaat om ten hoogste 100 personen en dat alle aanwezigen tenminste 1,5 meter afstand houden tot elkaar, alsook vergaderingen van de Staten-Generaal waarbij aanwezigen tenminste 1,5 meter afstand houden tot elkaar;
 3. De samenkomst religieus of levensbeschouwelijk van aard is, onder de voorwaarde dat het gaat om ten hoogste 30 personen en dat alle aanwezigen tenminste 1,5 meter afstand houden tot elkaar;
 4. Het uitvaarten of huwelijksvoltrekkingen betreft, onder de voorwaarde dat het gaat om ten hoogste 30 personen en dat alle aanwezigen tenminste 1,5 meter afstand houden tot elkaar.
De activiteiten die aan boord van de schepen van de Ledengroep Personenvervoer worden ontplooid, vallen niet onder de vergunningsplichtige en meldingsplichtige evenementen en daarom vallen zij onder de ‘overige samenkomsten’. Deze zijn verboden tot en met 6 april 2020.
 
Dinsdag 31 maart neemt het kabinet een besluit over alle maatregelen die nu tot 6 april gelden. Dat is in feite het hele maatregelenpakket met uitzondering van de vergunningsplichtige en meldingsplichtige evenementen, die al tot 1 juni verboden zijn.
 
Bij de ‘Veelgestelde vragen over maatregelen en handhaving’ op de website van de Rijksoverheid, staat onder meer een verklaring waarom besloten is alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige evenementen te verbieden. “De keuze is gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken is. Zoals Koningsdag-activiteiten.”
 
Kosteloos annuleren
De verspreiding van het coronavirus én de verschillende afgekondigde maatregelen leiden tot een gerechtvaardigd beroep op overmacht. De klant heeft immers geen andere keuze (meer) dan te annuleren. Dit is in ieder geval nu tot 6 april.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Praktische adviezen van de Europese Commissie om de continuïteit van het goederenvervoer in de EU te waarborgen via green lanes

Als aanvulling op de eerder door de Europese Commissie uitgebrachte Guidelines for border management, zijn nieuwe praktische adviezen voor grensbeheer uitgebracht.

Om te waarborgen dat de toeleveringsketens in de hele EU blijven functioneren, heeft de Europese Commissie lidstaten per direct verzocht om alle belangrijke binnengrensovergangen in het TEN-T netwerk aan te wijzen als green lane. Deze green lanes moeten open zijn voor alle vormen van transport, ongeacht het type lading dat wordt vervoerd. Daarnaast dienen procedures bij de green lanes tot een minimum te worden beperkt en tot het strikt noodzakelijke worden vereenvoudigd. Hoewel een groot deel van het document in eerste instantie lijkt te zijn geschreven als oplossing voor de huidige problematiek die het wegvervoer ervaart bij de grenzen, geldt de inhoud voor alle modaliteiten.

Het tweede deel van het document beschrijft richtlijnen waar het gaat om maatregelen die het vrije verkeer binnen de EU van alle werknemers, actief in het internationale verkeer, waarborgen. In het bijzonder moeten voorschriften zoals reisbeperkingen en verplichte quarantaine van werknemers die geen symptomen vertonen, opgegeven worden. Internationaal erkende diploma’s moeten gelden als voldoende bewijs dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Indien dergelijke diploma’s niet beschikbaar zijn, moet een door de werknemer ondertekende verklaring worden aanvaard. Bovenstaande is tevens van toepassing voor werknemers uit derde landen als die van essentieel belang zijn voor het vrije vrachtverkeer binnen en naar de EU.

De adviezen zijn bedoeld om de toeleveringsketens van de EU in deze moeilijke omstandigheden te beschermen en te waarborgen dat goederen en vervoerders zonder vertraging kunnen reizen naar de plek waar zij nodig zijn.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u kijken op onze website

Naar boven

 

Noodloket voor ondernemingen die direct worden getroffen door RIVM-maatregelen

De ondernemingen binnen de Ledengroep Personenvervoer worden hard getroffen door de coronacrisis. Mede door de RIVM-maatregelen, waaronder het afstand bewaren van 1,5 meter tussen mensen, zijn vele rederijen met passagiersschepen stil komen te liggen. Dit heeft grote gevolgen, zeker op financieel gebied.

Op 17 maart jl. heeft het Kabinet een noodpakket aan maatregelen getroffen om banen en inkomens te kunnen beschermen. Het kabinet acht het van groot belang om in de huidige situatie banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werknemers, zzp-ers en bedrijven (gaan) ondervinden. Zie ook het reeds gepubliceerde bericht waarin wij u verder informeren over deze maatregelen.
Financiële hulp op korte termijn: Noodloket
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct getroffen zijn door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om ondernemingen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken vanwege de 1,5 meter afstandseis tussen personen.

Voor veel rederijen zijn de inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl de vaste lasten doorlopen en de uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. De misgelopen inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Voor deze bedrijven wordt een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000,- voor de periode van drie maanden beschikbaar gesteld.

De eis die hieraan gesteld wordt, is dat het ondernemingen betreft die een fysieke inrichting buiten eigen huis hebben en in ieder geval aan de bovenstaande voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment verder uitgewerkt en waar nodig geactualiseerd.
Voor meer informatie over het noodloket kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid

Naar boven

 

Eerste uitwerking Noodpakket maatregelen van het kabinet

Bericht van de Kamer van Koophandel

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn.

Bekijk hier wat uw mogelijkheden zijn:
De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Op de site van de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 - 1351. U kunt met al uw vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.

Naar boven

 

Mogelijk wijzigingen van de diensten voor de verzameling en inname van scheepsafval

Als gevolg van de coronacrisis zullen de diensten voor de verzameling en de inname van het scheepsafval waarschijnlijk wijzigingen ondergaan. Op de website van het CDNI is hierover informatie per land verzameld. 

Neem tijdens de afgifte de noodzakelijke hygiënische maatregelen in acht om het coronavirus tegen te houden: bescherm uzelf en de anderen.

Gooi alleen het noodzakelijke afval weg, vermijd onnodige bezoeken, neem de noodzakelijke afstand in acht en volg de instructies van het personeel zorgvuldig op.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de nationale instituten
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.