Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 19 maart 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 10

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Corona, het raakt ons allemaal!

Corona, COVID-19, het raakt ons allemaal. Zowel persoonlijk, in onze gezinnen, onze omgeving. Buren zijn opeens mensen op afstand geworden. Op de werkvloer is iemand een collega met een vriendelijke groet op minstens 1.5 meter afstand. En op kantoor zijn naaste collega’s Skype – gezichten en Microsoft Teams vrienden geworden.

Onze logistiek draait door; mensen moeten blijven eten en drinken, moeten naar een apotheek kunnen. Veehouders moeten hun dieren kunnen blijven voeden. Minimale activiteiten moeten blijven doordraaien. Onze industrie blijft op een niveau dat we toch nog minstens op een ‘waakvlam’ bezig zijn.
 
Binnenvaart speelt daarin een cruciale rol. Binnenvaart kan op lange afstanden regio’s bevoorraden vanuit de havens. Dat geldt voor de container supply chain tussen havens en achterland-terminals, maar ook voor bulkstromen, chemie- en olie- vervoer, break bulk. En bedenk eens wat voor enorm effect dit heeft op het juist gestarte seizoen van de passagiers-cruises. Eigenlijk heeft iedere markt zijn eigen specifieke problemen. Om toch zo actief mogelijk te blijven moeten we zo goed als mogelijk kunnen blijven functioneren als branche. Daarbij moeten we niet gestopt worden aan de grens en ons personeel moet vrij op en af naar de schepen kunnen, in heel Europa. Wij zijn de modaliteit waar iedereen op moeten kunnen blijven bouwen en vertrouwen – ook in corona crisis-tijd.

Vragen
Wij begrijpen dat dit voor alle ondernemers die door binnenvaart met elkaar verbonden zijn een enorme opgave is. En er komen vragen op: “Heb ik voldoende bemanning en hoe kan ik zorg dragen voor hun gezondheid?”, “Word ik niet belemmerd door grenscontroles?”, “Wat als mijn mensen door alle controles al snel door hun uren heen zijn?”, “Zijn er voor mij als ondernemer middelen om door deze crisis heen te komen?”. Wat moet ik nu doen nu mijn bedrijf gesloten is? En nog veel meer vragen…..
 
De teams van het CBRB en LINc werken keihard en draaien overuren. Wij zullen ervoor zorgen dat we er staan; ook nu en vooral nu! Achter de coulissen voeren wij enorm veel overleg: met overheden, met verladers, met handhavende instanties, met andere Europese brancheverenigingen en met ‘de Brusselse overheid’ via onze Europese koepel EBU. Wij zullen jullie blijven informeren over alles en met alles wat belangrijk is.
Enkele voorbeelden van onze activiteiten: In dit nieuwsbriefartikel vindt u alle verzamelde informatie met betrekking tot corona terug.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons, bekijk dit nieuwsbriefartikel met een overzicht van de verantwoordelijkheden en aanspreekpunten bij het CBRB.

Met vriendelijke groet,
Paul Goris
Voorzitter CBRB
 

Verantwoordelijkheid en aanspreekpunt

Het CBRB heeft op dit moment zes belangrijke problemen vanwege de coronacrisis gedefinieerd waar actie op wordt ondernomen, informatie over wordt verzameld en waarover vragen kunnen worden gesteld. U ziet in één oogopslag wie u waarvoor kunt aanspreken.
 • Economische schade vanwege annuleringen en minder vervoer
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Logistiek - Belemmeringen in de bedrijfsvoering vanwege maatregelen
  - Beperkingen bij de bediening van kunstwerken, nationaal en internationaal.
  - Verminderde bevaarbaarheid Europese corridors.
  - Beperkte toegang tot havens, doorvaartmaatregelen andere landen en overige administratieve belemmeringen.
  - Beperkingen operationele processen in havens.
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Bemanning - Belemmeringen in de bedrijfsvoering vanwege maatregelen 
  - Gezondheid mensen aan boord
  - Wisselen van en reizen door bemanning, in het bijzonder bij buitenlands personeel.
  - Tijdige keuringen, verlopen vaarbewijzen en dienstboekjes, examens.
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
 • Schip - Belemmeringen in de bedrijfsvoering vanwege maatregelen
  - Problemen bij geldigheid van certificaten, veiligheidsinspecties, tijdige keuringen, en andere aanverwanten onderwerpen.
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
 • Juridische vraagstukken bij problemen met het laden, lossen, stremmingen, annuleringen
  - Privaatrechtelijke aandachtspunten
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Financiële problemen
  - Liquiditeitsproblemen
  - Maatwerk per onderneming nodig
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Oproep!
De definiëring van de verschillende problemen is niet limitatief, mocht u aanvullende aandachtspunten hebben of tegen andere problemen aan lopen, laat het ons alstublieft weten!
 

Meer informatie - corona dossier op de website

Op de CBRB website verzamelen wij informatie over het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen die relevant zijn voor de verschillende binnenvaartondernemingen.
 

De informatie rubriceren wij aan de hand van de zes genoemde problemen, hieronder een overzicht van alle huidige informatie. Houd de website in de gaten, zodra wij nieuwe informatie hebben zal dit geplaatst worden op de website. het corona dossier is werk in uitvoering.

Economische schade vanwege annuleringen en minder vervoer Logistiek - Belemmeringen in de bedrijfsvoering vanwege maatregelen Bemanning - Belemmeringen in de bedrijfsvoering vanwege maatregelen 
Schip - Belemmeringen in de bedrijfsvoering vanwege maatregelen
Juridische vraagstukken bij problemen met het laden, lossen, stremmingen, annuleringen Financiële problemen
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Overig nieuws

 1. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is zich bewust van problemen voor de binnenvaart door coronacrisis
 2. CBRB uit zorg om hoogte nieuwe Merwedebrug bij Gorinchem
 3. Eerder aanleveren loonaangifte, doet u ook al mee?
 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is zich bewust van problemen voor de binnenvaart door coronacrisis

De maatregelen vanwege het Covid-19 hebben ook forse impact op de binnenvaart. Het ministerie is zich bewust van de noodzaak om verschillende regels op te schorten en zijn daar nationaal en internationaal mee bezig. In een e-mail aan het CBRB laat het ministerie het volgende weten:

Zij onderzoeken de mogelijkheden om de geldigheid van  allerlei bemanningsdocumenten, -certificaten en –(deel)examens te verlengen tot na de crisis. Zij gaan ook na of de technische inspecties doorgang kunnen vinden en onderzoeken de mogelijkheden om tijdelijke certificaten te verstrekken of op een andere manier problemen met verlopen keuringen en certificaten op te lossen. Vandaag hopen zij een besluit te kunnen nemen in de CCR om de handhavende instanties op te roepen slechts te handhaven in die situaties waar de risico’s te groot zijn.

De aflossing van bemanning staat inmiddels ook onder druk. Met de Europese Commissie is contact gezocht om te kijken of er een regeling voor het reizen van bemanningsleden gemaakt kan/moet worden. Dit is al opgenomen in de richtlijnen die de Commissie gisteren publiceerde maar we bezien hoe dit in de praktijk uitgewerkt kan worden.

De infrastructuur en het transport over de binnenwateren is een vitaal proces dat zij zo lang mogelijk zullen blijven ondersteunen. Op dit moment is de ondersteuning van Rijkswaterstaat (RWS) nog 100%, maar er wordt gewerkt aan een afschalingsmodel voor het geval er minder menskracht beschikbaar is. Over de beschikbaarheid van de infrastructuur en aanverwante zaken zal RWS zelf de communicatie verzorgen. Ook in de ons omringende landen is nog steeds voldoende capaciteit voor scheepvaartafwikkeling. In Frankrijk wordt de mogelijkheid van beperking in bediening van 24 naar 16 uur per dag onderzocht. Relevante informatie wordt ook via de website van de CCR verspreid.

Het ministerie zal de informatieverstrekking continueren op geschikte momenten en het CBRB op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.

Naar boven

 

CBRB uit zorg om hoogte nieuwe Merwedebrug bij Gorinchem

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen hun ernstige zorg geuit over de hoogte van de nieuw te bouwen Merwedebruggen in Gorinchem
 
Nieuwe Merwedebrug mogelijk lager
Er ligt momenteel een ontwerp dat voorziet in een lagere brug. Wat de precieze hoogte wordt, is bij ons nog niet bekend. Een lagere brug zou in alle gevallen een forse strop zijn voor de containerbinnenvaart die op het beneden rivierengebied met 5 en 6 hoog gestapelde containers pendelt tussen terminals in Rotterdam en het achterland. Zo’n verlaging past niet bij het streven om meer lading en containers over water te gaan vervoeren. Om die reden hebben wij gemeend aan de bel te moeten trekken en de minister om opheldering gevraagd.
 
Extra openingen
Een eerste analyse, die wij onder bargeoperators en scheepseigenaren hebben uitgevoerd, laat zien dat een lagere brug straks 40 tot 45 keer per week extra open zou moeten voor containerschepen die er nu nog onder door kunnen varen. De brug ligt in de drukke A 27, zoveel extra openingen zijn onwenselijk en vertragen het weg- en scheepvaartverkeer onnodig. Daarnaast zijn er bij de brug onvoldoende wachtplaatsen en is er geen omvaarroute beschikbaar voor schepen die 5 of 6 hoog varen.
 
We blijven hier bovenop zitten en zullen er alles aan doen om de nieuwe brug op de huidige hoogte te handhaven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Op dit moment leveren al meer dan één op de drie bedrijven de loonaangifte tegelijk aan met of direct na het verstrekken van de loonstrook. Zij geven daarmee gehoor aan het verzoek van de keten Belastingdienst/UWV/CBS. Dit verzoek was recentelijk te lezen in de bijlage bij de Aangiftebrief 2020. De motivatie om mee te doen, blijkt dat de betreffende bedrijven het maatschappelijk belang van eerder aanleveren van harte onderschrijven. 

Actuele loon,- pensioen en uitkeringsgegevens bieden de mogelijkheid om te voorkomen dat uitkeringen, toeslagen bij kwetsbare burgers foutief worden berekend. De dienstverlening naar deze burgers kan daarmee steeds meer in één keer goed plaatsvinden. Meerdere afnemers zijn gebaat bij actuele gegevens voor hun dienstverlening naar burgers.

Beleidsmakers kunnen met actuele gegevens discussies voeren op basis van de meest actuele cijfers als het CBS daarover kan beschikken. En daar werken dus nu al meer dan één op de drie bedrijven en organisaties graag aan mee. 
De vraag van de keten Belastingdienst/UWV/CBS is dan ook of u als bedrijf eerder de loonaangifte wilt aanleveren? Hier kunt u meer lezen over eerder aanleveren of download de flyer met meer informatie.

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.