Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

 20 februari 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 5

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Stand van zaken exploitatievergunningenstelsel havenwater Amsterdam
  2. Moderniseren bemanningsvoorschriften
  3. Afmetingsnormen schepen op Lekkanaal worden verruimd
  4. Het officiële verslag van de 36e vergadering van ADN Safety Committee
  5. Bescherming luchtkwaliteit en voorschriften voor ontgassen van binnenschepen
  6. Workshop CCR 'Alternatieve Energiebronnen voor Elektrische Voortstuwingen'
  7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Stand van zaken exploitatievergunningenstelsel havenwater Amsterdam

In juli 2017 hebben we u geïnformeerd middels dit nieuwsbriefartikel over het beleidsvoornemen om exploitatievergunningen voor het havenwater in Amsterdam. Het CBRB heeft destijds een zienswijze ingediend. Sindsdien is het voor lange tijd stil geweest en is het proces van het invoeren van het beleid stopgezet. Sinds eind 2019 is er weer beweging op dit dossier en is ook het CBRB uiteraard weer aangehaakt.
 
Op 12 februari vond er een informatiebijeenkomst plaats bij het Havenbedrijf Amsterdam over de vorderingen op dit onderwerp. Naar aanleiding van de diverse ingediende zienswijzen en de in de afgelopen jaren veranderde wet- en regelgeving is er gewerkt aan een nieuwe beleidsnota. Tijdens de bijeenkomst werden we geïnformeerd over onder andere de wijzigingen in het beleid tussen dat van 2017 en 2020.
 
Een aantal zaken zijn wat ons betreft ten goede veranderd. Echter blijven een aantal kritieke punten die wij ook in 2017 hebben weergegeven in onze zienswijze onverminderd overeind. Ons inziens leidt de invoering van het exploitatievergunningenstelsel nog steeds tot een onnodige verhoging van de administratieve lastendruk (én ook kosten) voor de ondernemers in de passagiersvaart en zal het beoogde doel (vaarbewegingen reguleren en geluids- en lichtoverlast beperken), met het aangepast beleidsvoornemen niet worden bereikt.
 
In het voorjaar komen er nieuwe beleidsdocumenten. Ook daar kan weer op worden gereageerd. Tevens heeft men beloofd dat dan ook de Nota van Beantwoording ter beschikking zal worden gesteld, waarin alle antwoorden op alle ingediende zienswijzen in 2017 staan weergegeven.
 
Presentatie
U kunt de presentatie van de informatiebijeenkomst hier downloaden. Met name de inhoud op de pagina’s 4, 7, 8, 9 en 12 zijn naar aanleiding van de feedback van de aanwezige deelnemers, waaronder het CBRB, voor een groot deel al aangepast. Daarmee hebben wij al invloed uitgeoefend op het uiteindelijke beleid dat de gemeente Amsterdam ons zal voorleggen. Uiteraard zal het CBRB een zienswijze op het binnenkort voorliggende beleid gaan indienen en houden we u over de ontwikkelingen op de hoogte.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Moderniseren bemanningsvoorschriften

We vinden het belangrijk dat er nieuwe wetgeving/bemanningsregeling komt, die flexibiliteit biedt voor rederijen en particulieren. Namens EBU, maakt CBRB daarom ook deel uit van de Europese werkgroep CESNI/QP/crew. Het is belangrijk dat de nieuwe regels werkbaar en controleerbaar zijn.

In januari zijn we met binnenvaartondernemers uit heel Europa bij elkaar geweest. Er is gesproken over de in TASCS nieuw ontwikkelde tool om een minimale bemanning vast te stellen. En over de huidige regeling (RSP), wat is goed en wat niet? Tot slot hebben we gesproken over de werkgeverswens om meer flexibiliteit en de vakbondswens om meer te controleren. De discussie gaf belangrijke input voor onze vertegenwoordigers in de werkgroep van CESNI/QP/crew in februari. De werkgroep CESNI/QP/crew brengt de onderzoeksresultaten uit TASCS en de praktijk samen.

De opdracht is om de onderzoeksresultaten uit 2019 te analyseren en te kijken hoe hier op Europees niveau stappen kunnen worden gezet om tot nieuwe wetgeving te komen. De CESNI werkgroep moet haar advies in de zomer van 2020 uitbrengen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Afmetingsnormen schepen op Lekkanaal worden verruimd

Raamontheffing voor bovenmaatse schepen op het Lekkanaal
In verband met het toegenomen scheepvaartverkeer op het Lekkanaal en de schaalvergroting in de binnenvaart is er een derde schutkolk aangelegd. Het Lekkanaal is tegelijk grotendeels verbreed en verdiept.

De nieuwe schutkolk is geschikt voor schepen en samenstellen tot en met CEMT-klasse Vb met een diepgang tot 4 meter. Op grond van artikel 9.02, lid 1, van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en de ‘Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren’ (hierna: de Regeling) houdt een schip of samenstel zich aan de in de Regeling aangegeven grootste lengte, breedte en diepgang. De grootste lengte, breedte en diepgang voor het Lekkanaal zijn respectievelijk 200 m, 17,70 m en 3,50 m.

De Regeling zal in de (nabije) toekomst aangepast worden waarbij de afmetingen verruimd gaan worden. Hierbij zal in maximale maatvoering van de schepen worden aangesloten op het Rijnvaart Politie Reglement (RPR) wat van toepassing is op de rivier de Lek. Totdat de Regeling is aangepast wordt via een raamontheffing toestemming gegeven voor het varen met een breder schip of samenstel en een schip of samenstel met een grotere diepgang dan is toegestaan. Deze raamontheffing is gepubliceerd in de Staatscourant.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Het officiële verslag van de 36e vergadering van ADN Safety Committee

Op vrijdag 14 februari jl. hebben wij u in een speciale nieuwsbrief geïnformeerd over de 36e vergadering van het ADN Safety Committee van 27 t/m 31 januari 2020, bij het UNECE in het Paleis van de Verenigde Naties te Genève. Nu is ook het officiële verslag van deze vergadering beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bescherming van de luchtkwaliteit en voorschriften voor ontgassen van binnenschepen

Nederlegging van de eerste Akte van bekrachting van de wijziging van het CDNI

Het Groothertogdom Luxemburg heeft als eerste staat de akte van bekrachtiging van de wijziging van het CDNI (Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart) neergelegd. De eerste stap is aldus gezet om de luchtkwaliteit te beschermen door voorschriften die toezien op het ontgassen van binnenschepen. Deze wijziging treedt zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking.
 
De wijziging vloeit voort uit het “de vervuiler betaalt”-principe en beschermt de lucht tegen schadelijke gasvormige restanten. Deze restanten ontstaan bij het vervoer van bepaalde vloeibare goederen die op een lijst staan en die vóór het laden van het volgende transport moeten worden verwijderd. De zes lidstaten van het CDNI hebben deze nieuwe voorschriften aangenomen om de vereiste procedures en faciliteiten te kunnen opzetten voor de inname en behandeling van deze gasvormige restanten.

In het eerste kwartaal van 2020 zal een speciale webpagina met alle nuttige informatie over deze nieuwe bepalingen en hun toepassing worden gepubliceerd. Klik hier voor het gehele artikel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Workshop CCR 'Alternatieve Energiebronnen voor Elektrische Voortstuwingen'

Op 19 mei wordt door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) de workshop 'Alternatieve Energiebronnen voor Elektrische Voorstuwingen' georganiseerd voor het binnenvaartbedrijfsleven, fabrikanten, energieproducenten, beheerders van vaarweginfrastructuur en overige nationale en internationale overheidsinstellingen. De deelname aan deze workshop is gratis en zal plaatsvinden in Brussel. Locatie en programma volgen later.

Het is de bedoeling dat tijdens de workshop duidelijk wordt of elektrische voortstuwingen een centrale rol kunnen gaan spelen om de beoogde reductie van de emissie van verontreinigende stoffen en broeikasgassen in de binnenvaart te bereiken. Het gaat om de uitwisseling van informatie over de technologieën die nu al beschikbaar zijn, respectievelijk in ontwikkeling zijn en welke technische, economische en organisatorische uitdagingen de tenuitvoerbrenging met zich mee zullen brengen. 
  • Klik hier voor meer informatie over deze workshop
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de CCR

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.