Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 6 februari 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 3

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Stabiele kosten bij het binnenvaartvervoer verwacht in 2020
 2. Eén jaar Europees samenwerken - IWT Platform
 3. 24e Donauschifffahrts- und Tourismuskonferenz in Bratislava/Šamorín
 4. CBRB en EBU sluiten zich aan bij River Cruise Europe
 5. Nextlogic, route naar de integrale planning
 6. Onderzoek menselijke factor in relatie tot ongevallen in de binnenvaart
 7. Binnenhavenmonitor 2019: economische prestatie binnenhavens constant
 8. Elektronische meldplicht op de Moezel
 9. Congres Bouwlogistiek 'Zicht op de stad'
 10. Scheepsmotorenevent 2020
 11. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Stabiele kosten bij het binnenvaartvervoer verwacht in 2020

De kosten voor het vervoer per binnenvaartschip zullen dit jaar min of meer stabiliseren. Wel zijn er verschillen te zien tussen de scheepstypen, -grootteklassen en inzetpatronen. Schepen die veel vaaruren maken, zullen als gevolg van de lagere verwachte brandstofprijzen een beperkte kostendaling kennen. Daar staat tegenover dat de schepen met weinig vaaruren, die vooral worden ingezet op de binnenlandse en Noord-Zuid markten, hogere kosten zullen kennen. Dit komt voort uit een stijging van de verzekeringskosten, arbeidskosten en kosten voor reparatie en onderhoud.

Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Lees meer over de ontwikkelingen van 2019 en de verwachtingen voor 2020.
 
Zand- en grindvaart moet door een zure stikstof- en PFAS-appel heen bijten
Specifiek voor dit jaar heeft Panteia ook een inschatting gemaakt van de effecten van de stikstof- en PFAS-crisis. Hierdoor namen de bouwvolumes in het vierde kwartaal van 2019 sterk af, met wel 18%. Hierdoor hebben schepen in de zand- en grindvaart 2,8 miljoen ton minder lading vervoerd. Dit gaat gepaard met een omzetderving van € 12.000 per schip; op sectorniveau € 2,8 miljoen. Voor het komende jaar verwachten wij andermaal een daling van het bouwstoffenvolume (-3 miljoen ton) en een omzetverlies van € 18.000 per schip. Op sectorniveau betekent dat een inkomstenderving van € 9 miljoen euro. Ook 2021 wordt een slecht jaar in het bouwstoffenvervoer; voor 2022 en 2023 worden echter bovengemiddeld goede jaren verwacht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Eén jaar Europees samenwerken

De Europese binnenvaartorganisaties European Barge Union (EBU) en European Skippers Organisation (ESO), hebben de handen ineengeslagen om de binnenvaartsector op Europees niveau te versterken door de oprichting van het European Inland Waterway Transport (IWT) Platform. Een jaar geleden vond de lanceringsbijeenkomst van dit Platform plaats in Brussel, zie dit artikel in een eerdere CBRB-Nieuwsbrief.

Een kleine greep uit de activiteiten en resultaten van één jaar samenwerking.

Bemanningsvoorschriften
Het is belangrijk dat er een nieuwe Europese bemanningsregeling komt, die flexibiliteit biedt voor rederijen en particulieren. Het is belangrijk dat de nieuwe regels werkbaar en controleerbaar zijn. Vanuit IWT Platform zijn we met binnenvaartondernemers uit heel Europa bij elkaar geweest om input te leveren voor de Europese gesprekken/discussie.

Technische regelgeving
Technische voorschriften voor binnenschepen moeten innovatie faciliteren en niet belemmeren. Wel moet rekening worden gehouden met impact van regelgeving op de bestaande vloot van schepen. Nut en noodzaak van nieuwe regelgeving moet altijd duidelijk zijn. Het is de missie van het IWT Platform om proactief betrokken te zijn bij het werk dat gericht is op de Europese norm van technische vereisten voor binnenschepen: ES-TRIN.
 
Gevaarlijke stoffen
Voor de veiligheid van mens en maatschappij is het van belang dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren veilig plaats vindt. Vanuit het IWT platform zijn specialisten betrokken bij de totstandkoming van de internationale regelgeving; het ADN-verdrag. Naast deelname aan de vergadering van het ADN Safety Committee in Genève wordt actief deelgenomen aan werkgroepen zoals ADN-opleidingen, ontgassen, membraantanks en loading on top waarmee een positieve invloed wordt uitgeoefend op de tot stand komen van praktische en duidelijke wetgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

24e Donauschifffahrts- und Tourismuskonferenz in Bratislava/Šamorín

24e Donauschifffahrts- und Tourismuskonferenz in Bratislava/Šamorín

Van 2 t/m 4 december 2019 vond in Bratislava de 24e Donauschifffahrts- und Tourismuskonferenz plaats. Deze conferentie voorzag in een groot aantal workshops en presentaties voor en over de Donaucruisevaart.

Op maandagmiddag werd er uitgebreid ingegaan op de veiligheid aan boord van de riviercruiseschepen. Op dinsdag en woensdagochtend kwamen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, van Green Award certificering van riviercruiseschepen tot aan het verminderen van administratieve drempels in de scheepvaart op de Donau. Maar ook over overtoerisme, de voor- en nadelen van riviercruisevaart en de benodigde infrastructuur. Tevens was er een presentatie over River Cruise Europe. Het CBRB en de EBU hebben zich daarbij aangesloten. Daarover kunt u meer lezen in dit artikel in deze nieuwsbrief. De verschillende presentaties zijn beschikbaar op de website van Donauschifffahrts- und Tourismuskonferenz.

Deze jaarlijkse conferentie wordt bezocht door een groot aantal partijen uit de riviercruisebusiness en aanpalende sectoren, zoals riviercruiserederijen, dienstverleners voor scheepsmanagement, destination management, havenbedrijven, opleidingsinstituten, scheepswerven, toeristische bestemmingen. Freya Brands - Diepeveen en Maira van Helvoirt namen deel namens respectievelijk het CBRB en de EBU-Fahrgastschifffahrtskommission. De conferentie biedt altijd een uitstekende gelegenheid om de deelnemers te spreken over andere actuele onderwerpen.

Zo heeft er, in de marge van het programma, een gesprek plaatsgevonden met het Havenbedrijf Amsterdam over de nieuwe strategie van Amsterdam met betrekking tot de riviercruisevaart. Ook is er met de aanwezige opleidingsinstituten (Nautiek Trainingen en Arbode Maritiem) in vervolg op voorgaand jaar verder gesproken over certificering en het (gewenste) niveau van de opleiding “Deskundige voor de passagiersvaart”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB en EBU sluiten zich aan bij River Cruise Europe

Het CBRB en de EBU hebben zich aangesloten bij River Cruise Europe. River Cruise Europe is in het najaar van 2019 van start gegaan en is een platform voor bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in en rond de riviercruisevaart: rederijen, cruisehavens, dienstverleners.
 
River Cruise Europe gaat zich in eerste instantie met de volgende onderwerpen bezighouden:
 • Ligplaatsen
 • Het verzamelen van data en het delen van informatie over havens, ligplaatsen, bestemmingen en achterland
 • Het ‘verhaal’ van de riviercruisesector: het informeren van gemeentes en inwoners over het riviercruiseproduct  
Voor elk van deze thema’s is een werkgroep opgericht die met het genoemde thema aan de slag gaat.
 
Lidmaatschap van River Cruise Europe betekent voor CBRB en EBU een verdere uitbreiding van het netwerk in de riviercruisevaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nextlogic, route naar de integrale planning

Optimale doorstroming voor de containerbinnenvaart

Met het omzetten van alle gebruikers van de Portbase service Barge Planning naar de nieuwe MCA Barge omgeving, is een volgende stap gezet op weg naar de livegang van Nextlogic en de integrale planning. MCA Barge van Portbase functioneert straks als het platform voor de informatie-uitwisseling met de neutrale, integrale planning van Nextlogic.

De komende maanden zullen gebruikt worden om op basis van real-time data vanuit MCA Barge en de input over beschikbare capaciteit vanuit terminals en depots te gaan schaduwdraaien met de integrale planning. Deze periode zal ook gebruikt worden om, waar nodig, de integrale planning verder te finetunen. Na een succesvolle afronding van deze periode zal de integrale planning officieel live gaan. Vanaf dat moment zal de planning voor alle deelnemende barge-operators, deepsea-terminals en depots door Nextlogic worden geproduceerd. Vooralsnog is de planning dat dit moment nog voor deze zomer zal zijn.

Portbase en Nextlogic maken samen werk van een efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. Op de gezamenlijke website van Portbase en Nextlogic is meer gedetailleerde informatie te vinden over dit proces.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Onderzoek menselijke factor in relatie tot ongevallen in de binnenvaart

Tijdens een CESNI-workshop in het najaar van 2019 is gesproken over het onderwerp ‘systemen om brugaanvaringen te voorkomen‘. Een belangrijke uitkomst van deze workshop betrof de cruciale rol van de menselijke factor bij incidenten in de binnenvaart. Binnenvaartbrancheorganisaties zijn van mening dat de gebruikelijke reflex van regelgeving - volgend op een incident - te beperkt is. Een goede analyse van de oorzaken van incidenten is nodig. Dit moet de basis vormen voor de te nemen maatregelen.

Omdat zowel de technische regelgeving als de menselijke factor van belang zijn hebben de Nautical & Technical Commiteee en de Social & Education Committee van het IWT Platform de handen ineengeslagen. De Europese binnenvaartorganisaties EBU en ESO hebben, samen met het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en IVR, een opdracht verstrekt aan Intergo. Een belangrijk onderdeel van het te verrichten onderzoek is een analyse van de processen in het stuurhuis aan boord van binnenvaartschepen. Denk aan de verwerking van interne en externe informatie. Uiteraard wordt de reeds beschikbare kennis en andere onderzoeksresultaten gebruikt.

Met dit document informeren EBU, ESO, IVR en de Nederlandse delegatie de CESNI-werkgroepen voor technische voorschriften, beroepskwalificaties en informatietechnologieën. Het resultaat van de studie moet leiden tot de ontwikkeling en introductie van nuttige en effectieve oplossingen / maatregelen ter voorkoming / vermindering van ongevallen in de binnenvaart. We hopen hiermee een nuttige, onderbouwde, bijdrage te kunnen leveren aan de verdere discussie over dit onderwerp.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenhavenmonitor 2019: economische prestatie binnenhavens constant

Economische betekenis van Binnenhavens in Nederland in 2018

De binnenhavens in Nederland zijn goed voor een directe werkgelegenheid van 64.400 werknemers, een directe toegevoegde waarde van 7,7 miljard euro en wanneer ook de indirecte toegevoegde waarde wordt meegenomen, is er sprake van een totale toegevoegde waarde van 12,8 miljard euro. De economische prestaties van de Nederlandse binnenhavens zijn hiermee redelijk constant gebleven.

Dit blijkt uit de Binnenhavenmonitor 2019 die opgesteld is door de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze studie geeft inzicht in de economische ontwikkelingen van de binnenhavens in Nederland voor het jaar 2018. Het rapport is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.

De Binnenhavenmonitor 2019 is nu beschikbaar! 
Het volledige rapport Binnenhavenmonitor 2019, dat inzicht geeft in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van de binnenhavens in Nederland voor het jaar 2018, is nu beschikbaar. Lees hier over meer en download het rapport van de website van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Elektronische meldplicht op de Moezel

De Moezelcommissie heeft een elektronische meldplicht aangekondigd op de Moezel (gelijk aan RPR) met ingang van 1 juli 2020. Hiervoor heeft de Moezelcommissie een flyer gepubliceerd met de nieuwe meldingsvereisten die van toepassing zijn vanaf 01-07-2020.

De flyer kan op de website van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) worden gedownload in het Nederlands en Duits of hieronder te bekijken:

Naar boven

 

Congres Bouwlogistiek 'Zicht op de stad'

Logistiek en bouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeker in drukbevolkte gebieden hebben bouwactiviteiten grote invloed op de leefbaarheid van een stad of gebied. Eisen van de omgeving worden steeds dwingender en daardoor wordt bouwen in de stad steeds moeilijker en minder aantrekkelijk. Toch liggen de grote bouwopgaven ín stedelijk gebied!
 
Leer in korte tijd alle nieuwe trends op het gebied van bouwlogistiek kennen en kom langs op 11 februari in Tilburg op het congres ‘Zicht op de stad’. Klik hier voor meer informatie over het programma, de sprekers en het aanmelden. Deelname aan dit congres is gratis.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Bouwend Nederland

Naar boven

 

Scheepsmotoren Event 2020

Vergroening verplicht: kans of bedreiging?

Stage V, Green Deal, certificering, nabehandeling, alternatieve brandstoffen en emissiewetgeving – nu actueler dan ooit! Vraagstukken, probleemstellingen en uiteenlopende oplossingen die nu en in de nabije toekomst van grote invloed zijn op het fysieke hart van een schip. En hoe kan de binnenvaart de ambitieuze milieu- en klimaatdoelstellingen realiseren?

Vergroening in de binnenvaart is voor varende ondernemers onontkoombaar. De sector koerst richting ‘zero emission’. We zijn al heel schoon, maar de uitstoot van schadelijke stoffen moet verder terug. Op termijn zelfs naar nul. Dat vraagt veel van varende ondernemers en reders: kennis en inzicht voor het realiseren van de meest duurzame oplossing aan boord, die ook nog eens past bij de eigen bedrijfsvoering en exploitatie.

Het Scheepsmotoren Event 2020 informeert u over de stand van de techniek en helpt bij het maken van verantwoorde keuzes. Klik hier voor meer informatie over programma, locatie en aanmelden.

Naar boven

 

AGENDA

 • 25 en 26 februari 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften, Straatsburg
 • 27 februari 2020 - Secretaries Day IWT Platform, Eindhoven
 • 12 maart 2020 - Voorjaarsvergadering ledengroep Personenvervoer, Groningen
 • 25 maart 2020 - Scheepsmotoren Event 2020, Dordrecht
 • 31 maart en 1 april 2020 - CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Belgrado
 • 12 t/m 14 mei 2020 - Maritime Industry 2020, Gorinchem

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.