Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 23 januari 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 2

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Ernstig ongeval door blootstelling aan fosfine bij veevoertransport
 2. Arbocatalogus voor de sector onder constructie
 3. Incidenten en de menselijke factor; onderzoek van start
 4. Middellange Termijn Prognoses voor de binnenvaart van Panteia
 5. Wij zoeken een nieuwe collega
 6. BVB brengt vier nieuwe factsheets uit
 7. Urgentie informatie van het Nationaal Cyber Security Centrum en een bijeenkomst van FERM over Cybersecurity
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Ernstig ongeval door blootstelling aan fosfine bij veevoertransport 

Zoals weinig mensen ontgaan zal zijn heeft er begin december een ernstige besmetting plaatsgevonden door blootstelling aan de stof fosfine. De besmetting vond plaats bij het vervoer van sunpellets (veevoer). De lading was afkomstig uit een zeeschip. Door de totaal onverwachte blootstelling aan fosfine hebben twee opvarenden zeer ernstige gezondheidsproblemen ondervonden. Fosfine wordt gebruikt om gedurende de zeereis de sunpellets te conserveren, het giftige gas doodt levende wezens. Het veevoer mag pas in het binnenschip geladen worden als uit metingen blijkt dat de concentratie fosfine zich onder de vastgestelde grenswaarden bevindt. De bemanning was niet op de hoogte van het gevaar.  

Radiostilte en onderzoek
Begrijpelijkerwijze is er veel ongerustheid bij vervoerders. In de markt zijn veel en terechte vragen gesteld en zorgen geuit over het vervoer van met (giftige) ontsmettingsmiddelen behandelde stoffen. Over dit ongeval wordt veel gezegd en geschreven. Door de bevoegde autoriteiten en officiële instellingen worden er echter nog geen mededelingen gedaan. De werkwijze van het CBRB is om alleen naar buiten te treden als er feiten te melden zijn, waar de sector iets mee kan. Om deze reden heeft het CBRB contact opgenomen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Inspectie SZW (ISZW) en gevraagd wie het onderzoek naar dit ernstige incident uitvoert, hoe deze procedure loopt en wanneer er iets te vertellen is over de oorzaak.
 
 • Lees meer over het onderzoek, het vervoer van gevaarlijke stoffen en de betreffende wetgeving in de memo van Michael Zevenbergen, secretaris Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Arbocatalogus voor de sector onder constructie

Wij willen veilig en gezond werken. In de arbocatalogus beschrijven het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer en Nautilus International hoe u in onze sector kunt voldoen aan normen in de Arbowet. De Arbowet schrijft niet voor hoe de normen moeten worden nageleefd, maar laat dat aan de bedrijven zelf over. De catalogus beschrijft technieken, manieren, voorbeelden, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

Vorig jaar is er door de werkgroep Arbo gewerkt aan het actueel maken van de arbocatalogus voor de binnenvaart. In de zomer van 2019 hebben wij een vernieuwde versie ingeleverd bij de Inspectie SZW (ISZW). De inspectie heeft ons daarna een behoorlijk aantal richtlijnen meegegeven. Wij zijn hier mee aan de slag gegaan en hebben in oktober 2019 nogmaals een eerste herzien onderdeel van de arbocatalogus ingediend.

Net voor het einde van het jaar kwam de melding van ISZW dat wij de adviezen goed hadden verwerkt. De Arbowerkgroep gaat nu het volgende deel van de arbocatalogus onder handen nemen. Er is nog veel werk te verzetten, wij verwachten dan ook dat ISZW in de tweede helft van 2020 onze vernieuwde arbocatalogus kan goedkeuren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Incidenten en de menselijke factor; onderzoek van start

Op Europees niveau willen we incidenten voorkomen. Dit vraagt meer dan technische investeringen. De menselijke factor speelt namelijk een grote rol bij incidenten. Wij zijn van mening dat de gebruikelijke reactie van regelgeving - volgend op een incident - te beperkt is. Een goede analyse van de oorzaken van incidenten is dan ook van belang. Een belangrijke stap is gezet: een aantal grote spelers laat samen onderzoek doen. Centraal in dit onderzoek staat de menselijke factor bij incidenten in de binnenvaart.
 

De gezamenlijke binnenvaartondernemers, Europees georganiseerd in het IWT Platform, hebben samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en IVR, Intergo (International Centre for Safety, Ergonomics and Human Factors) ingeschakeld om dit jaar een grondig onderzoek uit te voeren. Op basis van dit onderzoek kunnen we kijken welke maatregelen, met de mens centraal nodig zijn, om het aantal incidenten terug te dringen. Dit onderzoek gaat deze maand van start.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Middellange Termijn Prognoses voor de binnenvaart 

Vervoer in relatie tot Nederland, periode 2019 - 2024

Onderzoekbureau Panteia presenteert haar middellange termijn prognoses voor de binnenvaart met als samenvatting: ondanks goed jaar zorgwekkende vooruitzichten voor de binnenvaart op korte- en middellange termijn

Qua ladingvolumes is 2019 een goed jaar voor de binnenvaart. Het vervoerde volume komt uit op 324 miljoen ton, 13 miljoen ton hoger (+4,0%) dan 2018. Dat jaar kenmerkte zich door een langdurige periode met extreem lage waterstanden, waardoor niet alle goederen meer over water vervoerd konden worden. Dit groeicijfer is echter niet maatgevend voor de komende periode; het komt vooral voort uit marktherstel na een jaar met een langdurige periode van extreme waterstanden.

De korte en middellange termijn vooruitzichten voor de binnenvaart zijn zelfs zorgelijk. De stikstofcrisis vermindert het aantal bouwstoffen en veevoeders dat door de binnenvaart vervoerd moet worden: de bouwstoffen zullen zich herstellen, maar dat geldt waarschijnlijk niet voor veevoeders. In Duitsland worden kolencentrales gesloten, waardoor het volume aan kolen dat door de binnenvaart vervoerd moet worden met 18% afneemt. Als de lange periodes met lage waterstanden terug blijven komen zal dat een blijvende drukkend effect geven op het aandeel van binnenvaart. Panteia verwacht voor 2020 een volume van 321 miljoen ton, een afname van 1,1% ten opzichte van dit jaar, en op lange termijn een zeer beperkte groei naar 329 miljoen ton in 2024. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Panteia

Naar boven

 

Wij zoeken een nieuwe collega!

Ben jij of ken jij een professional die zich wil inzetten voor de havens en binnenvaart? Ben je een zelfstandig persoon die voor de inhoud gaat? Dan kan je aan de slag bij het CBRB en de NVB, want wij zoeken jou!

Zowel de binnenvaart als de havens kunnen de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave voor mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Wil jij aan de slag in deze boeiende sector? Aan de voet van de Rotterdamse Erasmusbrug wacht je een veelzijdige en dynamische baan bij het CBRB.

Je wordt hét aanspreekpunt voor één of meerdere CBRB-ledengroepen en bij de NVB ben je medeverantwoordelijk voor de realisatie van de strategische agenda. Jij bent de gesprekspartner van de leden, de directie en het bestuur. Jouw werkzaamheden zijn afwisselend, en hebben een inhoudelijk karakter.

Klik hier om meer te lezen over deze afwisselende, leuke en inhoudelijke baan.  
 

BVB brengt vier nieuwe factsheets uit

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) brengt vier nieuwe factsheets uit met elk een eigen thema: vervoer, vergroening, vloot en vaarwegen. Tezamen geven ze inzicht in het belang en de relevantie van vervoer over water. De factsheets bieden voor (Europese) verladers, overheidspartijen en andere geïnteresseerden een handig naslagwerk van de belangrijkste statistieken, grafieken en aanvullende informatie omtrent de vier thema’s in relatie tot goederentransport over water.
 
Voorheen gaf het BVB het boekje Waardevol Transport uit. Deze uitgave had tot doel de logistieke ketens en goederenstromen wereldwijd, in Europa en specifiek in Nederland, in kaart te brengen en aan te geven welke mogelijkheden er zijn om verantwoorde keuzes te maken en een duurzame groei te realiseren. Tevens werden hierin de vervoersmogelijkheden van het vervoer over water inzichtelijk gemaakt om uiteindelijk een positieve houding ten opzichte van de binnenvaart als transportmodaliteit te bereiken.
 
Echter, een gedrukte opgave van deze omgang is vrij kostbaar in productie en cijfers zijn vrij snel verouderd. Vandaar dat het BVB een paar jaar geleden de website www.binnenvaartcijfers.nl in het leven heeft geroepen om daar altijd de meest actuele en belangrijkste cijfers te kunnen ontsluiten. De behoefte om tijdens werkbezoeken of bezoeken aan verladers iets tastbaars achter te kunnen laten bleef bestaan, vandaar dat het BVB nu deze themagebonden factsheets heeft uitgebracht.  De factsheets zijn ontwikkeld door het Bureau Voorlichting Binnenvaart in samenwerking met diverse partners.  Bargelink, IVR, Panteia en het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) hebben elk een factsheet mede mogelijk gemaakt.   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Urgentie informatie - Nationaal Cyber Security Centrum

Vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er de afgelopen weken verschillende adviezen afgegeven met betrekking tot Citrix en Windows en Windows Server.

Het advies is om bepaalde patches van Citrix en Microsoft te installeren om de kwetsbaarheden in deze softwarepakketten aan te pakken. Ook een lijst met veelgestelde vragen over Citrix is te lezen op de website van NCSC

FERM Port Cyber Café
Wilt u meer weten over Cybersecurity? Op donderdag 6 februari 2020 staat er vanuit FERM een nieuwe editie van het Port Cyber Café op het programma, in Brasserie La Cocotte op het bedrijventerrein De Gadering in Hoogvliet.

Dit keer gaat het over Cybersecurity en Operationele Technologie, hoe gaat dat in zijn werk en kan een bedrijf zich adequaat beschermen tegen moedwillige verstoringen? Om antwoord te geven op deze en andere vragen rondom de beveiliging presenteren twee deskundige sprekers hun visie en ervaring.
Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst, de sprekers en aanmelden.

Naar boven

 

AGENDA

 • 27 t/m 31 januari 2020 - ADN Safety Committee, Genève
 • 31 januari 2020 - Informatiebijeenkomst veranderingen in arbeidsvoorwaardelijke regelingen, Zwijndrecht
 • 5 februari 2020 - CESNI/PQ werkgroep bemanningsvoorschriften, Straatsburg
 • 25 en 26 februari 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften, Straatsburg
 • 27 februari 2020 - Secretaries Day IWT Platform, Eindhoven
 • 12 maart 2020 - Voorjaarsvergadering ledenvergadering Personenvervoer, Groningen
 • 25 maart 2020 - Scheepsmotoren Event 2020, Dordrecht
 • 31 maart en 1 april 2020 - CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Belgrado
 • 12 t/m 14 mei 2020 - Maritime Industry 2020, Gorinchem

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.