Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 17 december 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 49

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Een terugblik op een roerig jaar
 2. Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 vervangt landelijke noodverordening
 3. Lockdown: gevolgen voor veerdiensten
 4. Samen reizen in de auto en reizen naar Duitsland
 5. Overzicht steun- en herstelpakket van de overheid
 6. CBR stopt met examens
 7. MO-25 opgevolgd door MO-27
 8. Mobiliteitsalliantie: Position paper en beleidswensen voor verkiezingen Tweede Kamer 2021
 9. Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert rapport Aanvaring op de Westerschelde
 10. Ligplaatsen Coolhaven Rotterdam
 11. Social media campagne #gavoordebinnenvaart
 12. Pensioen vanuit het perspectief van twee deelnemers
 13. IVR stelt zich voor door middel van een animatievideo
 14. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Een terugblik op een roerig jaar

Waar het CBRB 2019 nog afsloot met terugblik op een zeer feestelijk jaar, met het 90 jarige bestaan van de vereniging. Is 2020 een roerig jaar geworden voor de maatschappij, de binnenvaart, de ledengroep personenvervoer in het bijzonder en voor CBRB! Sinds maart werken alle medewerkers van het CBRB thuis, ligt de gehele passagiersvaart op zijn gat, werd de cruciale rol van de binnenvaart in de vitale processen van de logistieke keten benadrukt en is de maatschappij ontwricht. Oorzaak van dit alles: COVID-19.

Afgelopen dinsdag verscheen onze terugblik van dit jaar in de kersteditie van de Binnenvaartkant. Klik hier om de gehele terugblik te lezen.

Voor nu wensen het bestuur, de directie en medewerkers van het CBRB u fijne feestdagen en kijken we uit naar een mooi(er) 2021!

Naar boven

 

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 vervangt landelijke noodverordening

Namens het kabinet heeft minister Mark Rutte tijdens de toespraak op 14 december de nationale lockdown afgekondigd om de verspreiding van COVID-19 zo ver mogelijk terug te kunnen dringen. 

De landelijke maatregelen zijn per direct in werking getreden en gelden t/m 19 januari 2021. Na de toespraak is de wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze tijdelijke wet vervangt de landelijke noodverordening. In de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 worden aanvullende maatregelen getroffen, in samenhang met reeds geldende maatregelen en dringende adviezen, met als doelstelling om het aantal contactmomenten terug te kunnen brengen tot de strikt cruciale contacten.
 
Aanvullend op de toespraak van minister Mark Rutte heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons het volgende laten weten met betrekking tot riviercruises en schepen voor dagtochten:
 • “Volgens informatie van het ministerie van VWS staan er rond kerst 4 riviercruises gepland in Nederland. Tot nu toe waren riviercruises toegestaan onder dezelfde beperkingen als hotels, hoewel er niet of nauwelijks bedrijven waren die ze aanboden. Nu de maatregelen echter worden aangescherpt, wil het Kabinet ook riviercruises stoppen. Dit gebeurt via de Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19. Het ministerie van VWS zal op basis van deze Tijdelijke wet een aanschrijving doen aan alle gemeenten om het vertrek en het aanmeren van riviercruiseschepen niet langer toe te staan.”
 • “Schepen/boten die gebruikt worden voor dagtochten vallen vanaf 15 december onder publieke plaatsen, zoals musea en theaters, en zijn gesloten in ieder geval tot met 19 januari 2021.”  
Lees in het volgende artikel welke gevolgen deze lockdown heeft voor de veerdiensten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Lockdown: gevolgen voor veerdiensten

Zoals in het bovenstaande artikel staat vermeld, zijn sinds de lockdown van kracht is riviercruises en rondvaarten niet meer toegestaan. Veerdiensten kunnen echter wél in de vaart blijven – en moeten ook in de vaart blijven zodat mensen in cruciale beroepen van en naar hun werk kunnen blijven reizen!
 
De eerdere noodverordeningen zijn ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 die voorlopig voor drie maanden geldt. 
 
Artikel 4.a1 (Sluiting publieke plaats) van deze tijdelijke regeling bepaalt, onder lid 1, dat de sluiting van publieke plaatsen niet van toepassing is voor de volgende categorieën:
 • v. openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is;
 • w. stations, halteplaatsen, of andere bij het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer behorende voorzieningen en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften;
Onder “ander bedrijfsmatig personenvervoer” wordt verstaan: “besloten busvervoer en taxivervoer als bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi, niet zijnde openbaar vervoer”. Ook veerdiensten vallen hier onder.
 
De veilige afstandsnorm van 1,5 meter geldt, volgens paragraaf 6.2 van de tijdelijke regeling, niet voor openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig vervoer. Mondkapjes zijn voorgeschreven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Samen reizen in de auto en reizen naar Duitsland

Vanaf dinsdag zijn er weer ingrijpende maatregelen ingegaan t/m 19 januari 2021. Ook in andere landen om ons heen wordt er hard ingrepen om de oplopende coronacijfers in te dammen.

In veel landen is het niet toegestaan om met meer dan twee personen in een auto te zitten. Nederland gaat iets soepeler met deze maatregel om. Vanaf 15 december is in bedrijfsmatig vervoer een mondkapje voor publiek gebruik verplicht bij meer dan twee inzittenden, tenzij er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Klik hier voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.
 
Met ingang van 16 december 2020 gaat Duitsland opnieuw in een volledige lockdown. Reizen om van en aan boord te gaan valt onder de noodzakelijke reisbeweging (in Duitsland System relevant). Wij adviseren voor deze reizen weer gebruik te maken van de voorbeeld reisverklaring van de CCR. De strengere maatregelen gelden voorlopig tot 10 januari 2021. Op de website van het CBRB vindt u de laatste informatie over reizen voor personeel door Europa en de voorbeeld reisverklaringen van de CCR
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overzicht steun- en herstelpakket van de overheid

Door opnieuw in lockdown te gaan, worden de economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus nog meer zichtbaar. De overheid heeft een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen getroffen om ondernemers te ondersteunen.

Een actueel overzicht van dit steun- en herstelpakket is op de website van de Rijksoverheid terug te vinden.

Naar boven

 

CBR stopt met examens

Naar aanleiding van de lockdown-maatregelen per 15 december zijn (o.a.) alle binnenvaartexamens, waaronder ook de gevaarlijke stoffen examens, tot en met 19 januari geannuleerd. Het is op dit moment niet mogelijk om een examen na deze periode te reserveren.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste CBR-nieuws? Kijk op de website van het CBR.
Hier kunt u zich ook aanmelden om per email te worden geïnformeerd.

Naar boven

 

MO-25 Verlengen van diploma's ADN-basis, chemie, gas en VA opgevolgd door MO-27

De Multilaterale Overeenkomst (MO) 25 van 19 maart 2020 waarin voor de vakdiploma’s ADN (basis), chemie en gas een verlenging was afgegeven, is op 1 december 2020 afgelopen.

Normaliter moet binnen de periode van één jaar voor het aflopen van het 5-jaar geldige certificaat een herhalingscursus en een eindtoets met goed gevolg worden afgerond. De examens zijn door de recente lockdown in Nederland weer stilgelegd.

Daarom wordt MO-25 nu opgevolgd door MO-27Hierin is bepaald dat certificaten die verlopen tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 geldig blijven tot 28 februari 2021. Voor laatstgenoemde datum moet een herhalingscursus met examen met goed gevolg afgerond zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze MO-27 gelijk ondertekend bij het aankondigen van de recente lockdown.

De Nederlandse tekst van de MO-27 verschijnt eind deze week in de Staatscourant. De Engelse tekst van de MO-27 is al verschenen op de website van de UNECE.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Mobiliteitsalliantie: Position paper en beleidswensen voor verkiezingen Tweede Kamer 2021

De Mobiliteitsalliantie heeft de afgelopen maanden, met de verkiezingen in het vooruitzicht, hard gewerkt aan een position paper, onder andere om het belang van mobiliteit op de juiste manier in de verschillende verkiezingsprogramma’s te krijgen. Door de breedte van de Mobiliteitsalliantie zijn niet alle beleidsthema’s voor veerdiensten relevant (zoals Betalen naar Gebruik). Maar andere onderdelen juist wél, zoals de transitie van “modaliteit”  naar “mobiliteit”, door modaliteiten fysiek, digitaal, fiscaal en juridisch beter te verknopen. Wij blijven het belang van veerdiensten in de mobiliteit benadrukken.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert rapport Aanvaring op de Westerschelde

Op 1 april 2019 jl. heeft een aanvaring tussen mps ‘Viking Idun’ en chemicaliëntanker ‘Chemical Marketer’ op de Westerschelde plaatsgevonden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dit ongeval onderzocht met als doel daar lessen uit te trekken. De rapportage bevat uitgebreide informatie over de toedracht van het ongeval, achtergrondinformatie van de betrokken partijen, diverse analyses, conclusies en aanbevelingen.

Conclusie van het onderzoeksrapport

In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat de aanvaring niet voorkomen had kunnen worden. Achteraf gezien kan gesteld worden dat er sprake is geweest van miscommunicatie, onvoldoende kennis van het desbetreffende vaargebied en een beperkte beheersing van de Engelse taal (met nautisch Engels) door de bemanning van de Viking Idun. Voorafgaand aan de reis heeft de rederij de bemanning onvoldoende gecontroleerd op kwalificaties, vakbekwaamheid en ervaring. De Westerschelde is een complex vaargebied dat intensief bevaren wordt door zeescheepvaart, binnenvaart en riviercruisevaart dat goede regelgeving en scherp toezicht hierop vereist.

Gebaseerd op de bevindingen doet de Onderzoeksraad een aantal aanbevelingen in het rapport richting de rederijen die actief zijn in de riviercruisevaart, de diverse overheden en aan het CBRB met als doel om de veiligheid in de riviercruisesector te vergroten.

Aanbevelingen
De Onderzoeksraad doet de aanbeveling aan de rederijen die actief zijn in de passagiersvaartsector zorg te dragen dat er tijdens iedere vaart van een riviercruiseschip een volledig gekwalificeerde en bekwame nautische bemanning in de stuurhut aanwezig is. Om de bemanning gekwalificeerd en (vak)bekwaam te maken en te houden wordt geadviseerd om gebruik te maken van een toegespitst trainingsprogramma met aandacht voor taalbeheersing (nautisch Engels) en voldoende bekendheid met de voorgenomen vaarroutes voor de nautische bemanningen en daarbij een periodieke toetsing van vaardigheden af te nemen.
 
Aan diverse overheden waaronder de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit, wordt de aanbeveling gedaan om de bevoegdheids- en bekwaamheidseisen voor nautische bemanningen van riviercruiseschepen binnen het Scheldegebied aan te scherpen en daarbij de mogelijkheid te benutten om in het Scheepvaartreglement Westerschelde aanvullende bepalingen voor een veilige doorvaart van riviercruiseschepen op te nemen. Daarbij wordt gedacht aan aanvullende bepalingen rond bekendheid met het vaargebied en/of een loodsverplichting bij het ontbreken van deze kennis. De Onderzoeksraad beveelt aan om tevens te onderzoeken of de aanvullende bepalingen ook in internationaal verband geborgd kunnen worden.
 
De Onderzoeksraad doet de aanbeveling aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de effectiviteit van toezicht op de riviercruisevaart te verbeteren door een te ontwikkelen toezichtarrangement kan het toezicht op de riviercruisevaart gecoördineerd verlopen. Daarnaast wordt aanbevolen om een instrumentarium te ontwikkelen voor de effectieve handhaving van de voertaaleis en wordt de aanbeveling gedaan om structureel ongevallen en incidenten met riviercruiseschepen te onderzoeken en daar de geleerde lessen uit te trekken en de bevindingen te delen met internationale partners.
 
De laatste aanbeveling is gericht aan het CBRB. Ons wordt aanbevolen om de bevindingen en de lessen uit dit onderzoek te delen met de leden van de Ledengroep Personenvervoer en ons nationale en internationale netwerk. Verplichting tot opvolgen van aanbevelingen
De partijen aan wie de Onderzoekraad aanbeveling(en) doet, zijn verplicht om binnen 1 jaar op de aanbeveling te reageren. Het CBRB voldoet aan deze verplichting door dit onderzoek o.a. met u te delen. Uiteraard hechten wij veel waarden aan veiligheid, maar stellen wij vraagtekens bij de aanbeveling voor aanvullende bepalingen rond bekendheid met het vaargebied en/of loodsverplichting bij het ontbreken van kennis. Het CBRB is van harte bereid om ondersteuning te bieden aan betrokken overheden bij het nakomen van de verplichting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ligplaatsen Coolhaven Rotterdam

De binnenvaartbrancheverenigingen hebben de gemeente Rotterdam verzocht om ligplaatsen te legaliseren in het gebied Coolhaven. De gemeente heeft gemeend dat dit gebied niet zonder ligplaatsen kan.

Echter hebben we in dit gebied ook te maken met veel woningen die af en toe overlast ervaren van de schepen die voor de deur liggen. Om die reden heeft de gemeente ervoor gekozen om de ligplaatsen te beperken tot 2 locaties (zie afbeeldingen) waarbij u max. 2 breed mag liggen. Op deze locaties zal volgend jaar walstroom aangelegd worden. Voor alle overige locaties in dit gebied geldt dat u daar vanaf heden niet meer mag liggen. Hier zal strikter op gehandhaafd worden de komende tijd.
Coolhaven
Aelbrechtskade
Voor de ingetekende ligplaatsen gelden totdat er walstroom is de volgende afspraken:
 • Maximale verblijftijd is 72 uur (dit geldt overigens ook nadat er walstroom is geplaatst)
 • De schepen mogen geen generator en/of voorstuwingsmotoren gebruiken tussen 22.00 uur en 8.00 uur met uitzondering voor die momenten dat aan- of afgemeerd wordt.
 • In de weekenden van vrijdag 22.00 tot en met maandag 08.00 uur en op feestdagen mogen de schepen geen gebruik maken van de pompen.
Voor meer informatie kunt u kijken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Social media campagne #gavoordebinnenvaart

De afgelopen tijd is gewerkt aan een social media campagne om 3e en 4e jaars VMBO leerlingen te interesseren voor een opleiding en loopbaan in de binnenvaart. In deze corona tijden is het namelijk niet mogelijk om open dagen, beroepenmarkten en dergelijke te bezoeken.
 
In opdracht van het programma "Alle hens aan dek" en in samenwerking met de scholen en de binnenvaartbranche is de campagne #gavoordebinnenvaart ontwikkeld. Via het gezamenlijk platform Wereld van de Binnenvaart zal er met grote regelmaat gepost worden op de diverse sociale media.
 
Het materiaal is ook te gebruiken door derden. Scholen en de binnenvaartbranche kunnen gebruik maken van een toolkit om materiaal op hun eigen platform te posten. Elke twee weken komt er nieuw materiaal beschikbaar.

Kortom, weer een grote stap om de binnenvaart bekend te maken bij een groot publiek en daarmee de instroom te vergroten.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Wereld van de Binnenvaart

Naar boven

 

Pensioen vanuit het perspectief van twee deelnemers

Het pensioenfonds wil ook op een meer persoonlijke manier communiceren met de deelnemers van dit pensioenfonds. Met korte filmpjes van aansprekende ‘boegbeelden/rolmodellen’ wordt het onderwerp pensioen dichter bij de belevingswereld gebracht.

Deze boegbeelden vertellen hun eigen pensioenverhaal. Dit najaar zijn video's opgenomen met schipper Alexander en met machinist Antoine.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het pensioenfonds

Naar boven

 

IVR stelt zich voor door middel van een animatievideo

Met veel trots presenteert IVR haar eerste animatievideo. Met deze video, waarin de doelen en activiteiten worden belicht, stelt IVR aan u en aan derden voor. 
 

AGENDA

 • 24 en 25 december 2020 - CBRB gesloten
 • 31 december 2020 en 1 januari 2021 - CBRB gesloten
 • 9 januari 2021 - Ledenvergadering VZ&G en ledengroep beunschepen BLN van 10.00 tot 11.30 uur (digitaal)
 • 25 t/m 29 januari 2021 - ADN Safety Committee

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.