Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 10 december 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 48

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Definitief Plan van aanpak zeeschepen met in het buitenland ontsmette lading
 2. ALV wordt geopend door speciale gastspreker
 3. Sluis Weurt vanaf 31 januari 2021 weer volledig in bedrijf
 4. Pensioen in 2021
 5. CoVadem bereikt mijlpaal van 250 metende schepen
 6. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Definitief Plan van aanpak zeeschepen met in het buitenland ontsmette lading

Afgelopen zomer is door een grote groep partijen, waaronder het CBRB, gereageerd op het concept Plan van Aanpak van de havens van Rotterdam en Amsterdam voor zeeschepen met in het buitenland ontsmette lading. Met behulp van de feedback is er gewerkt een aan definitief Plan van Aanpak. Het vernieuwde Plan van aanpak is afgelopen week vastgesteld binnen de havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam. In 2021 wordt dit model Plan van aanpak ook aan de andere Havenmeesters van Nederlandse zeehavens aangeboden.

Verbeteringen t.o.v. het eerdere concept
De verbeteringen zitten hoofdzakelijk in een betere beschrijving van de verantwoordelijkheden van de Havenmeester en de rol van de gassingsleider, een duidelijkere beschrijving van de procedure en een aangepaste werkwijze bij het ontsmetten van lading met behulp van losse tabletten met fosfine. Deze werkwijze sluit aan bij de door de gassingsleiders voorgestelde werkwijze. Het is goed om te weten dat het actualiseren van het Plan van aanpak naast andere verbeterinitiatieven staat, zoals de initiatieven vanuit de werkgroep van het Comité van Graanhandelaren, de afspraken tussen de gassingsleiders en het Overkoepelend Werkplan vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Reactie Comité van Graanhandelaren, het CBRB en BLN
In de CBRB Nieuwsbrief 46 hebben het Comité van Graanhandelaren, het CBRB en BLN een uitgebreid artikel gepubliceerd hoe zij inzetten op veiligheid van gegaste ladingen. In dit artikel wordt ook hun visie gegeven op het Plan van Aanpak van de Havens van Rotterdam en Amsterdam.
In dit gewijzigde Plan van aanpak is ingestoken op twee mogelijke wijzen van gassingen, te weten gassing met fosfidetabletten door middel van sleeves en middels losse tabletten. Met de aanpassingen in het Plan van aanpak is een groot deel van de zorgen rondom met sleeves gegaste ladingen weggenomen, echter ondanks de gewijzigde werkwijze blijft bij ladingen, gegast met losse tabletten het risico bestaan dat er na de overslag losse tabletten in de lading achterblijven die nog fosfine gas kunnen afgeven. De werking van het Plan van aanpak is ingeperkt door de reikwijdte van de Havenverordening. De werkingssfeer is gelimiteerd tot de gemeente(grenzen) waarvoor de havenverordeningen geldt. Dit betekent dat het Plan van aanpak slechts een oplossing kan bieden voor de overslag die plaatsvindt, én het verblijf van de zeeschepen met betreffende lading in de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam. De wijze waarop met de lading wordt omgegaan buiten het havengebied en / of in andere zeehavens worden hierdoor niet afgedekt. Inmiddels hebben ook alle Nederlandse zeehavens bevestigd de werkwijze zoals beschreven in het genoemde Plan van aanpak over te nemen.

Ingangsdatum
Het Plan van aanpak gaat in op 1 januari 2021 en komt binnenkort ook online te staan op de websites van de havenbedrijven. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ALV wordt geopend door speciale gastspreker

Vanmiddag is het zover, het CBRB organiseert haar digitale Algemene Ledenvergadering van 15.00 tot 16.30 uur. Wij informeren u dat er een zeer belangrijke gastspreker de vergadering zal openen, dit geeft voor de leden nog meer aanleiding om aanwezig te zijn.

De leden van de het CBRB hebben eerder deze week via de e-mail een toegangslink ontvangen. We hopen alle leden vanmiddag te verwelkomen tijdens de digitale ALV.
 

Sluis Weurt vanaf 31 januari 2021 weer volledig in bedrijf

In vervolg op de e-mail die u ontving op maandag 7 december jl. kunnen we u informeren dat de Sluis Weurt vanaf 31 januari 2021 weer volledig in bedrijf. Afgelopen oktober is tijdens reguliere inspecties een defect gevonden in het aandrijfmechanisme van de Waaldeur van de westkolk van Sluis Weurt. Rijkswaterstaat heeft de Waaldeur vervolgens omhoog gezet voor onderzoek en reparatie. De reparaties aan het mechanisme gaan de komende weken plaatsvinden, zodat vanaf 31 januari de volledige capaciteit van de westsluis weer beschikbaar is voor de scheepvaart.
 
Dankzij gebruik van de middendeur van de westkolk kunnen schepen tot 110 meter lengte met een maximale doorvaarhoogte van 16,5 meter boven NAP blijven schutten in de westkolk. Dit kan ook tijdens de reparatie aan het aandrijfmechanisme. Tijdens de herstelperiode is het wel nodig om gedurende twee dagen de westkolk volledig te stremmen. Rijkswaterstaat zal de scheepvaart hierover zo spoedig mogelijk informeren. Daarnaast is de oostsluis van Sluis Weurt met de lange kolk beschikbaar, zodat ook lange schepen de sluis kunnen passeren.
 
Oplossing
Rijkswaterstaat heeft de verschillende oplossingen voor reparatie besproken met de binnenvaartbrancheorganisaties. Er is samen met hen gekeken naar betrouwbaarheid, kosten en een veilige beschikbaarheid van de sluis. Daaruit is een oplossing gekomen, die een grote bedrijfszekerheid geeft en een lange levensduur van het hijsmechanisme van de Waaldeur. In nauw overleg met de aannemer kunnen de herstelwerkzaamheden in 8 weken worden gerealiseerd. Hierdoor is sluis Weurt vanaf 31 januari 2021 weer volledig in bedrijf.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Rijkswaterstaat.
 

Pensioen in 2021

De sector binnenvaart heeft een eigen pensioenfonds voor varende werknemers, het pensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Ook dit jaar heeft het pensioenfonds, net als andere pensioenfondsen een moeilijk jaar achter de rug. De lage rentestand drukt de dekkingsgraad. Dit heeft gevolgen voor werknemers en gepensioneerden.

De pensioenpremie blijft in 2021 gelijk. U blijft dus evenveel betalen voor uw pensioen. In 2021 gebruiken we de premieruimte die nu vrij komt uit de vervroegd uittreden regeling om in te zetten voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. U bouwt met hetzelfde geld vrijwel hetzelfde pensioen op. De definitieve pensioenopbouw voor 2021 wordt deze maand door het pensioenfonds vastgesteld.

De pensioenen kunnen volgend jaar niet verhoogd worden (indexeren) De dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en alle pensioenen die het fonds (moet) betalen, is niet hoog genoeg. De dekkingsgraad van ons pensioenfonds was eind oktober 109% en blijft daarmee net onder de vereiste indexatiegrens 110%.
Meer informatie vindt u terug op de website van het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart. Vanaf 17 december zijn daar de cijfers voor 2021 terug te vinden.

Naar boven

 

CoVadem bereikt mijlpaal van 250 metende schepen

Binnen twee jaar 250 aangesloten metende schepen, dat was het doel bij de start van CoVadem Services op 1 januari 2019. Half november werd die mijlpaal bereikt. Daarmee verzamelt het varend meetnet ruim voldoende gegevens voor betrouwbare informatie en voorspellingen over waterdieptes op de Rijn en Waal.

CoVadem maakt ‘varen met voorkennis’ mogelijk. Het vernieuwende concept, voor en door binnenvaartondernemers, brengt actuele waterdiepten in kaart door de gegevens van diepte- en beladingsmeters van aangesloten schepen te verrijken met slimme big data-technieken. Met die informatie weet een schipper exact wat de waterdiepte is rondom het schip en over het gehele traject naar zijn bestemming.
 
Veel data dankzij veel schepen
Een van de opgaven was voldoende schepen te vinden voor het varende meetnet. Voor betrouwbare informatie van de rivierbodem was het nodig om veel data te verzamelen. Daarvoor zochten de oprichters 250 metende schepen. Het streven was dat aantal vóór 1 januari 2021 te bereiken. Half november werd dat doel gehaald. Inclusief de niet-metende schepen, maken ruim 300 schippers nu gebruik van de waterdieptegegevens in hun Inland ECDIS viewer. Een mooie mijlpaal!
 
Onder de deelnemers zijn vele particuliere binnenvaartondernemers, maar ook gevestigde rederijen als HGK, Chemgas, Bosman Container Shipping, Dubbelman, Somtrans, Danser en Interstream Barging. Ook partijen als Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam rustten een deel van hun vaartuigen uit met de CoVadem Box, die de gemeten waterdieptes aan boord registreert en doorstuurt voor analyse en verwerking.

Abonnement
Scheepseigenaren hoeven zelf geen grote investering te doen. CoVadem werkt op basis van een abonnement. Er zijn ook geen ingewikkelde of kostbare installaties nodig. Alle meetgegevens van de schepen in het varende meetnet worden voortdurend verzameld en gecombineerd. Zo profiteren klanten van de – anoniem verzonden – gegevens van de schepen die voor hen varen. De waterdieptegegevens van CoVadem zijn beschikbaar voor de hele binnenvaart. Ook voor vaartuigen zonder dieptemeter. Metende schepen krijgen korting op het abonnement.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Covadem

Naar boven

 

AGENDA

 • 10 december 2020 - Algemene Ledenvergadering van 15.00 tot 16.30 uur (digitaal)
 • 24 en 25 december 2020 - CBRB gesloten
 • 31 december 2020 en 1 januari 2021 - CBRB gesloten
 • 9 januari 2021 - Ledenvergadering VZ&G en ledengroep beunschepen BLN van 10.00 tot 11.30 uur (digitaal)
 • 25 t/m 29 januari 2021 - ADN Safety Committee

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.