Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 3 december 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 47

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Meld nu uw ervaringen met biobrandstoffen
 2. Verzekeraars bieden verlenging van stilligregeling voor passagiersschepen
 3. Let op de geldigheid van het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat!
 4. Nieuwe Merwedebrug wordt niet lager
 5. Katalysator achter bestaande voorstuwingsmotor
 6. Vergeet u niet aan te melden voor de ALV
 7. Passagiersvaart wordt benoemd in de position paper van Europarlementariër Caroline Nagtegaal
 8. Kamerbrief over beleidskader maritieme veiligheid
 9. Overzicht stremmingen 2021 van sluizen in de Rijn en het Grand Canal d ’Alsace
 10. De CCR publiceert de Market Insight / november 2020
 11. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Meld nu uw ervaringen met biobrandstoffen

Vergroening in de binnenvaart kan door het bijmengen met biobrandstof. Op dit moment is het gebruik van biobrandstof op vrijwillige basis, maar dat gaat veranderen. Begin 2022 komt er vanuit de Europese Unie een wetgeving (RED2) die een einde maakt aan deze vrijwilligheid en zal de binnenvaart als laatste transportsector geconfronteerd worden met een verplichting.

Een biobrandstof die al op veel plaatsten te bunkeren is, laat volgens de EN590 norm als ook de VOS ULS 2020 norm een bijmengpercentage van maximaal 7% FAME toe. FAME is een mengsel van plantaardige en voor Nederland dierlijke restproducten (vetzuren-methylesters) die door de dieselolie gemengd mag worden en voldoet aan de EN 14214 norm. Door deze bijmenging krijgt de dieselolie het predicaat biobrandstof. Omdat de FAME niet uit de aarde, zoals aardolie, gehaald wordt en dus geen fossiele brandstof betreft, geeft dit op papier minder druk op ons milieu. Tot zover alles in orde.

Het is echter bekend dat sommige gebruikers van de dieselolie, ook buiten de binnenscheepvaart, met bijmenging problemen krijgen met het vroegtijdig dichtslibben van de brandstoffilters. Dit kan onverwacht tot gevaarlijke situaties leiden door een rokende, haperende of zelfs stilvallende motor. Het is van belang beter te weten waar dit door komt. Ligt het aan alle FAME, een bepaald soort FAME of geeft juist een specifieke filter of motor meer problemen. De vraag naar goed onderhoud is natuurlijk ook van belang. Zeker met een lage (buiten)temperatuur, kunnen de risico’s groter met deze brandstoffilters zijn. Door de nieuwe wetgeving (RED2) zal er minimaal 16% bijgemengd moeten worden.

Om inzicht te krijgen in uw ervaringen, problemen en te werken aan oplossingen, hebben het CBRB, Koninklijk BLN-Schuttevaer, IVR, NOVE en VOS een www.meldpunt-binnenvaart.nl opgezet, waarbij dit meldpunt is ingericht om ervaringen met biobrandstof te verzamelen. U kunt uw ervaringen met de alternatieve brandstof melden, positief of negatief.
Klik hier om naar het meldpunt-binnenvaart.nl te gaan
Er zal op korte termijn een externe communicatiecampagne worden gelanceerd om het meldpunt binnen de gehele binnenvaartsector kenbaar te maken. Maar we willen u als lid van het CBRB alvast de gelegenheid geven om uw ervaringen te delen. Uw meldingen zullen volledig anoniem en niet te herleiden behandeld worden.

Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart.
Het EICB heeft samen met TNO een onderzoek uitgevoerd voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de mogelijkheden en knelpunten van de toepassing van biobrandstoffen, met name biodiesel blends, in de binnenvaart. Het heeft geleid tot conclusies en aanbevelingen op het gebied van regelgeving, technische risico’s, beschikbaarheid en economische aspecten. Klik hier voor meer informatie
Voor meer informatie kunt kijken op meldpunt-binnenvaart.nl

Naar boven

 

Verzekeraars of verzekeringsmakelaars bieden verlenging van stilligregeling voor passagiersschepen

Sinds maart liggen de schepen van de ondernemingen binnen de CBRB ledengroep Personenvervoer nagenoeg stil. Veel verzekeraars en verzekeringsmakelaars hebben hun cliënten geholpen door hen een tijdelijke stilligregeling aan te bieden voor het schip. Wij willen u er graag op attenderen dat veel verzekeraars en verzekeringsmakelaars de tijdelijke stilligregeling hebben verlengd tot en met juni 2021. U ontvangt als client over de betreffende periode, tegen aanvullende voorwaarden, een korting op de cascopremie en korting op de P&I premie.
Wij adviseren u om contact op de nemen met de desbetreffende verzekeraar om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.

Naar boven

 

Let op de geldigheid van het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat!

Eerder dit jaar werd niet gehandhaafd op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. In het najaar is aangegeven dat dit beleid tot een einde komt. In dit artikel hebben we u hierover geïnformeerd. Volgens informatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport is of zal van een zeer groot aantal schepen het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat verlopen tussen maart en het einde van het jaar. Indien dit het geval is dan is het zaak om snel in actie te komen en contact op te nemen met uw certificerende instelling. Let op: uw schip heeft een geldig certificaat nodig voor het recht op overgangsbepalingen!

Beleid vanwege COVID-19
In het voorjaar van 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangegeven tijdelijk niet meer te handhaven op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. In september 2020 is aangegeven dat deze regeling tot een einde komt. ILT zal nog steeds tijdelijk niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van certificaten, maar hier wordt wel een aantal voorwaarden aan gesteld. De indruk bestaat dat niet alle binnenvaartondernemers op de hoogte zijn van het huidige gehanteerde beleid. Dit terwijl bij een zeer groot aantal schepen het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat is of dreigt te verlopen.

Voorwaarden niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten

 • De veiligheid en veilige vaart mag niet in het gedrang komen.
 • De vereiste documenten waren op 15 maart 2020 geldig.

Wat is daarvoor nodig?

 • Aantonen dat het vanwege Covid maatregelen niet of moeilijk mogelijk was om te voldoen aan inspectie, keuring of certificering, plus
 • Een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe binnen 6 maanden na afloop van document inspectie, keuring of certificering kan worden uitgevoerd.
Belangrijk: de termijnen
Bovengenoemde stappenplan moet uiterlijk 1 februari 2021 zijn ingediend. Daarna is er een half jaar de tijd om het schip daadwerkelijk te laten certificeren. De uiterste deadline om het schip alsnog te voorzien van een geldig certificaat is dus 1 augustus 2021.

Let op: geldig certificaat nodig voor recht op overgangsbepalingen!
Wanneer de geldigheid van het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat van uw schip is of dreigt te verlopen, en u gebruik wilt maken van het bovengenoemde uitstel, dan is het advies om snel in actie komen. Neemt u z.s.m. contact op met uw certificerende instelling. Doorlopende geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek is erg belangrijk, onder meer vanwege het recht op overgangsbepalingen. Het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat laten verlopen is risicovol. Zonder recht op overgangsbepalingen wordt uw schip gecertificeerd als een nieuw schip en moet aan alle eisen worden voldaan!  

ILT zal de betreffende ondernemers ook rechtstreeks benaderen per brief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe Merwedebrug wordt niet lager

Binnen het project Renovatie A27 Houten-Hooipolder zijn twee nieuwe Merwedebruggen gepland. Begin dit jaar werden wij opgeschrikt dat deze bruggen 1,50m lager zouden worden, dan de huidige brug. Door onzorgvuldigheid van het projectteam waren de CCR-eisen en de belangen van de scheepvaart onvoldoende meegenomen in het ontwerp.

Vanaf dat moment was het voor de brancheorganisaties CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers, die gezamenlijk optrekken in het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) voor een betere infrastructuur,  alle zeilen bij zetten en is een lobby gestart om het tij te keren. Brieven naar Rijkswaterstaat en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, gesprekken op alle niveaus tot aan de minister, Kamerleden informeren, andere branches benaderen zoals het wegverkeer om onze actie te steunen.
 
Op 28 april 2020 had de minister de kamer al toegezegd de doorvaarthoogte van de nieuwe Merwedebruggen opnieuw af te wegen. Vorige week maakte zij bekend dat op basis van de belangen voor de scheepvaart en de geldende CCR-eisen besloten is om de brug hoger aan te leggen dan waarvan in het Tracébesluit werd uitgegaan. De hoogte wordt dusdanig dat deze op gelijke hoogte komt met de huidige Merwedebrug. Het COV is blij en opgelucht dat de omissie nu hersteld wordt. Een lagere brug zou immers een flinke strop geweest zijn voor de containervaart die op de Merwede regelmatig met 5 hoog containers vaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Katalysator achter bestaande voorstuwingsmotor

CBRB-lid Paul van Zwol heeft op zijn schip, ms Maria, een SCR katalysator laten plaatsen achter de bestaande Mitsubishi S12A2 motor. De uitlaatdemper is verwijderd en op die plaats is een katalysator geplaatst. In het erf is de ureum/Ad-Blue tank geplaatst, die gevuld kan worden vanaf het dek. Paul deelt graag zijn ervaringen en noemt een aantal aandachtspunten bij zo’n klus.

Waar dient u rekening mee te houden als u dit ook wilt doen op uw schip?
Bij het plaatsen van een katalysator moet rekening worden gehouden met de ruimte in de machinekamer. De katalysatordemper neemt gemiddeld 15% meer plek in dan de standaard uitlaatdemper. Op ms Maria was er gelukkig binnen de beperkte ruimte toch voldoende plek om deze katalysator te plaatsen.

Maar niet alleen de ruimte is van belang, ook de Ureum-leidingen en -tank dienen van hoogwaardig roestvrijstaal te zijn. De tank kan ook gemaakt worden van kunststof. Niet alle soorten roestvrijstaal zijn bruikbaar bij het gebruik van Ad-Blue. Gebruikte slangen dienen ook Ammonia bestendig te zijn en beschermd tegen doorslijten, door trillingen of vibraties. Daarnaast is Ad-Blue dunner dan Gasolie of water, daarom moet er goed gekeken worden naar het voorkomen van mogelijke lekkages in het systeem. Bij ms Maria is alleen gebruik gemaakt van RVS omhulde teflon slangen met aanpers koppelingen.

Ook de juiste isolatie bij de katalysator is van groot belang. De katalysator heeft een groter uitstralend oppervlak, dus wordt warmer en blijft langer warm. Daarom wordt er naast de standaard isolatie, nog extra isolatie om en rond het deel van de SCR katalysator geplaatst.

Bij gebruik van een katalysator en of roetfilter, achter de bestaande voorstuwingsmotor is het van belang om gebruik te gaan maken van een andere smeerolie. Deze dient de vervuiling van roet, gevormd uit de verbruikte en verbrande smeerolie, te minimaliseren. Deze smeerolie voldoet aan een LOW SAPS kwaliteit.

De ms Maria maakt gebruik van een luchtcompressor (max.13 ampère 230 VAC), wat er voor zorgt dat de Ad-Blue injector mooi verneveld en inspuit in de uitlaat. Ook wordt door de perslucht de injector gekoeld en schoon-/droog geblazen, nadat het systeem wordt uitgeschakeld. Een bestaande omvormer van 5000 watt zorgt in dit geval voor de stroomvoorziening naar de compressor. Hierdoor is niet persé een aggregaat nodig, maar dan moet het schip wel uitgerust zijn met een flinke dynamo wil dit goed werken. Dit werkt uiteindelijk kostenbesparend, geen gasolie voor de generator en geeft ook minder uitstoot.
Proefvaart emissies testen
Twee weken is het schip uit de vaart geweest om deze katalysator en aanverwante onderdelen te laten plaatsen door Koedood Marine Group. Op 23 november jl. is er een proefvaart geweest om de uitstoot / emissies van deze nieuwe opstelling te testen. De waarden bleven ruim binnen de gestelde grenswaardes van de NOx uitstoot, volgens de nieuwe EU stage V normen. Met de plaatsing en meting aan boord door een gecertificeerd bedrijf is aangetoond dat de huidige CCR II motor nog een langere emissie norm levensduur heeft door verlaging van de NOx naar 1,4 gram/kW/uur.

Mooie stap op het gebied van duurzaamheid
Met deze investering gaat Paul van Zwol er vanuit dat, het vooral in zand en grint varende, ms Maria de komende jaren weer goed mee kan in de wereld van de nieuwe emissie-eisen. Bovendien is de opdrachtgever van de lading geholpen om in zijn of haar activiteiten keten, de stikstofuitstoot te verminderen. Al met al is er een mooie stap gezet op het gebied van duurzaamheid.

Naar boven

 

Vergeet u niet aan te melden voor de ALV

Volgende week donderdag 10 december van 15.00 tot 16.30 uur vindt de digitale Algemene Ledenvergadering van het CBRB plaats. De vergaderstukken zijn dinsdag jl. gedeeld met de leden.

Heeft u, als lid van het CBRB, zich nog niet aangemeld? Vergeet dat niet te doen, want het was nog nooit zo makkelijk om aanwezig te zijn bij de ALV van het CBRB. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij hopen u allen te zien tijdens deze ALV. 
 

Passagiersvaart wordt benoemd in de position paper van Europarlementariër Caroline Nagtegaal

Op vrijdag 27 november jl. lanceerde Europarlementariër Caroline Nagtegaal haar position paper waarin zij een concreet plan beschrijft hoe de binnenvaart een duurzaam en toekomstbestendige sector kan worden. Tot de ‘zeven pilaren’ die in de position paper worden aangedragen om de binnenvaarttoekomst te voorzien van een stabiele ondersteuning, behoren naast de modal shift, de vergroening, de digitalisering/automatisering, de educatie/training en de EU-financiering ook nog de havens en het toerisme.

Over haar drijfveren voor het nemen van dit initiatief schrijft ze het volgende op de website van de Europese Commissie; ‘Ambitie is één ding. Maar als je in de politiek zit, wil je ook echt wat bereiken. Toekomst, transport, binnenvaart, vergroening en realisme. Daar wilde ik iets mee in het EP. Het resultaat is het Binnenvaart Paper’.

Voor de totstandkoming van de position paper organiseerde Caroline Nagtegaal een aantal keren het ‘Binnenvaartspreekuur’ waarbij het CBRB aanwezig is geweest. Tijdens de sessies is vanuit het CBRB aandacht gevraagd voor de passagiersvaartsector en actuele informatie meegegeven. In de position paper wordt de passagiersvaartsector apart benoemd en onder de aandacht gebracht. Dat is een positieve ontwikkeling.

Op 1 december jl. vond een online sessie plaats waarin de mogelijkheid werd gegeven een eerste reactie te geven op de position paper. Spreker Daniel Mes (lid van kabinet van Eurocommissaris Frans Timmermans) complimenteerde Caroline Nagtegaal met dit eerste succes. Door haar position paper wordt de binnenvaart voor het eerst als Europese sector belicht. De inhoud van het document sluit aan bij de Mobility Strategy dat de Europese Commissie op korte termijn zal lanceren. Tijdens de online sessie werd ruimte geboden voor het stellen van vragen. Daar werd gebruik van gemaakt. Een uur is dan zo voorbij, daarom zal er een vervolg aan gegeven worden. We mogen trots zijn op deze actieve Europarlementariër met een warm hart voor de binnenvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Kamerbrief over beleidskader maritieme veiligheid

Onlangs heeft de minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer met deze Kamerbrief geïnformeerd over het beleidskader maritieme veiligheid. In dit beleidskader worden de uitgangspunten van een risico gestuurde aanpak op maritieme veiligheid geschetst. Dit betreft safety en security.

In het beleidskader worden een  aantal concrete acties genoemd, die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de havens, de nautisch beheerders en andere relevante actoren zullen worden opgepakt. Belangrijke elementen hierbij zijn risicobeoordelingen en goed risicomanagement met een monitorings- en evaluatiemechanisme.

De acties voor safety behelzen:
 • Periodieke actualisering van risicoboordelingen en kennisdeling daaromtrent;
 • Inzet op risicobeheersing op basis van grootste risico’s;
 • Verbetering monitoring en registratie van incidenten;
 • Werken aan betere veiligheidscultuur organisaties.
Voor security bestaan de acties uit:
 • Uitbreiding van de scope van de risicobeoordelingen;
 • Verbetering methodiek lokale risicobeoordelingen;
 • Opzetten systeem voor incidentenmeldingen;
 • Proactieve veiligheidscultuur bij organisaties ondersteunen.
Bij de totstandkoming van het beleidskader heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brede kring van stakeholders betrokken, waaronder het CBRB. Deze worden ook betrokken bij de uitwerking van de genoemde acties, hetgeen zich de komende twee jaar zal voltrekken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overzicht van de stremmingen 2021 van de sluizen in de Rijn en het Grand Canal d ’Alsace

De laatste jaren zijn er met grote regelmaat langdurige stremmingen door reparatie en onderhoud van de sluizen in de Boven-Rijn en het Grand Canal d ’Alsace. Er moet nog steeds veel gebeuren voordat de sluizen in deze belangrijke vaarweg voldoende gemoderniseerd zijn.

Hier vindt u het overzicht van de stremmingen van de sluizen in deze vaarweg in 2021. Het binnenvaartbedrijfsleven benadrukt herhaaldelijk het belang van vervoerszekerheid voor de binnenvaart, de industrie, het toerisme en de diverse havens. Er is dan ook samen met de CCR dringend gevraagd aan de Duitse en Franse delegatie om (1) de werkzaamheden zo veel mogelijk te bespoedigen en de scheepvaart zo gering mogelijk te belemmeren, (2) de scheepsexploitanten vroegtijdig en met gebruik van River Information Services over de stremmingen en in het bijzonder over afwijkingen van de oorspronkelijke planningen te informeren en (3) voldoende ligplaatsen voor de schepen die vanwege de stremmingen op een schutting moeten wachten, gereed te houden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De CCR publiceert de Market Insight / november 2020

Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is onlangs verschenen.

De Market Insight van november 2020 geeft informatie over het goederenvervoer op binnenwateren, de exploitatieomstandigheden en een focus hoofdstuk over Oostenrijk. Klik hier om dit rapport te lezen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.inland-navigation-market.org, ook voor de rapporten in andere talen.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.