Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 26 november 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 46

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Het Comité van Graanhandelaren, het CBRB en BLN zetten in op veiligheid gegaste ladingen
 2. Containers van weg naar binnenvaart
 3. Meld u nu aan voor de Algemene Ledenvergadering
 4. Terugblik digitale najaarledenvergadering Ledengroep Personenvervoer
 5. Vervoer over de binnenwateren - sleutel tot uitvoering van de Green Deal
 6. "COVID-19" jaar voor de binnenvaart de eerste van zeven magere jaren
 7. CPu gaat van start op 01-01-2021, bent u al op de hoogte van de nieuwe werkwijze bij Port of Antwerp?
 8. Onderhoud aan Merwedebrug bij Papendrecht
 9. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Het Comité van Graanhandelaren, het CBRB en BLN zetten in op veiligheid gegaste ladingen

Zoals u wellicht bekend is, heeft op 4 december 2019 een ernstig incident plaatsgevonden door een lading agribulk, die in Amsterdam was overgeslagen vanuit een zeeschip in een binnenvaartschip. Tijdens het vervoer door het binnenvaartschip is het schippersechtpaar zeer ernstig onwel geworden als gevolg van een te hoge concentratie fosfine dat nog aanwezig was in de lading.

Deze lading was aan boord van het zeeschip bij belading in origine behandeld met losse tabletten fosfine. Het is aannemelijk dat het schippersechtpaar onwel is geworden doordat een of meer tabletten fosfine mee zijn gekomen bij de overslag vanuit het zeeschip in het binnenvaartschip, waarna deze aan boord van het binnenvaartschip het giftige fosfinegas hebben afgegeven.

Klik hier om uitgebreid artikel te lezen over de ontwikkelingen omtrent dit dossier en de inzet van Het Comité van Graanhandelaren en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) mede namens Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Containers van weg naar binnenvaart

De Nederlandse infrastructuur staat voor een enorme vervangings- en renovatieopgave. Wegafsluitingen zullen leiden tot een teruglopende capaciteit op de weg, zeker in de corridors Oost en Zuid-Oost. Dit maakt de weg minder aantrekkelijk om de containers over te vervoeren.

Daarbij is er maatschappelijk natuurlijk veel aandacht voor stikstofproblematiek en de klimaatdoelen: 50% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050 (t.o.v. 1990). Daarom is voor de periode 2020-2025 de ambitie om op de corridors Zuid en Zuid-Oost dagelijks 2.000 TEU van de weg naar de binnenvaart te ‘shiften’. 

Kwartiermakers Dirk-Jan de Bruijn, Michiel Jak en Hans Bakker van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vormen het kernteam van dit Modal Shift programma.

Wat houdt dit programma in?
Het programma Modal Shift richt zich specifiek op het transformeren van vervoer van containers over de weg naar de binnenvaart. De druk op het wegennet neemt toe, terwijl er alternatieven zijn voor vrachtvervoer. Het Modal Shift-programma wil de aantrekkelijkheid van de binnenvaart daarom breder bekendmaken binnen het bedrijfsleven en nieuwe projecten helpen realiseren. “Modal Shift kent vele aanbieders en afnemers, de potentie is groot.”, vertelt De Bruijn.

De organiserende partijen van Modal Shift zijn de Topsector Logistiek, het ministerie van IenW, de provincies en de Logistieke Alliantie. Zij hebben een verantwoordelijkheid in het stimuleren van verladers en vervoerders om hun vrachtvervoer te verplaatsen van de weg naar het water. “We zijn er dan ook trots op dat al deze partijen de handen ineen hebben geslagen in een virtueel samenwerkingsverband, waarmee we zo een nationaal doorbrekend programma gaan creëren.”

Interview met Paul Goris en Eric Janse - de Jonge
De kwartiermakers van dit Modal Shift programma houden interviews met bestuurders, ondernemers en experts die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op dit Modal Shift vraagstuk. 

Vanuit de Logistieke Alliantie zijn de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en het CBRB aangehaakt aan dit Modal Shift programma voor de komende jaren. Er is een gezamenlijk interview gehouden met de voorzitters van deze beide verenigingen, Eric Janse de Jonge (NVB) en Paul Goris (CBRB).

Een leuk en inspirerend interview waarin voorzitters vertellen over de samenwerking tussen binnenhavens en binnenvaart en de gezamenlijke doelstelling; meer vervoeren over de binnenwateren.

Voor meer informatie over dit Modal Shift programma, kunt u kijken op www.containersvanwegnaarbinnenvaart.nl

Naar boven

 

Meld u nu aan voor de Algemene Ledenvergadering

Alleen voor CBRB-leden
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis boeken in als een bijzonder jaar. Een jaar met de vele activiteiten van onze vereniging, de fusiebesprekingen en natuurlijk de coronacrisis. Door de huidige corona omstandigheden zal dit jaar de Algemene Ledenvergadering van het CBRB digitaal plaatsvinden
 
Maar dat betekent dat het nu gemakkelijker dan ooit is om naar de ALV ‘te komen’.
 • geen files om op tijd aanwezig te zijn,
 • geen gedoe met parkeerplekken,
 • en het kost u minder tijd om de ALV bij te wonen.
Aanmelden
Klik hier om u via een e-mail aan te melden voor de digitale ALV. De ALV zal plaatsvinden op donderdag 10 december van 15.00 tot 16.30 uur.
 
Heeft u nog specifieke vragen voor het bestuur of de medewerkers van CBRB? Stuur deze vragen ook via dezelfde e-mail naar ons. Het is mogelijk om met meerdere personen van uw organisatie aan te melden voor de digitale ALV. Ook deze personen kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Natuurlijk is het erg jammer dat wij u niet persoonlijk kunnen zien en spreken, maar wij doen ons uiterste best om u alle informatie te geven op een manier die u van ons gewend bent. Wij hopen u allen te zien tijdens deze ALV.
 
 

Terugblik digitale najaarledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Vanwege de gevolgen van COVID-19 werd eerder dit jaar besloten om de najaarsledenvergadering van de Ledengroep Personenvervoer op locatie niet door te laten gaan. Op donderdag 12 november jl. vond de eerste digitale ledenvergadering plaats voor deze ledengroep.

Tijdens de bijeenkomst hebben we ervaringen gedeeld over de gevolgen van COVID-19 op de bedrijfsvoering. Voor iedere ondernemer zal deze tijd moeilijk en onzeker zijn, maar met omzetverliezen van 75% - 90% wordt deze ledengroep momenteel erg hard geraakt. Dankzij de inzet van het CBRB kunnen de ondernemers met SBI-codes 50.10 en 50.30 gebruik maken van de financiële maatregelen die de overheid biedt. Een aantal ondernemers hebben positieve ervaringen over de regelingen gedeeld, zoals de NOW regeling.

Prestatie financiële regelingen
Jeroen Uitermark, ESJ Financial Engineering gaf tijdens de vergadering een presentatie over de financiële regelingen en deelde daarbij een aantal praktische tips. Deze presentatie is beschikbaar gesteld aan de ledengroep Personenvervoer.

Maira van Helvoirt gaf toelichting op agendapunt ‘technische eisen’. Naast de actuele stand van zaken werden de thema’s ‘kleine dagtochtschepen’ en ‘personen met een beperkte mobiliteit’ toegelicht.

Voorzitter Peter Wagemakers vervolgde de vergadering en deed het voorstel aan de leden tot contributieverlaging in 2021 voor de bestaande leden. Hiervoor wordt het geld uit het ‘Fondspotje Personenvervoer’ ingezet. Het voorstel is aangenomen en wordt in gang gezet.

Bestuurslid Kevin Geerling van Constant in Beweging B.V. deed de mededeling dat hij zijn rol als bestuurder heeft neergelegd. Eric van der Zwaluw, managing director bij Constant in Beweging B.V. is bereid gevonden om de bestuursfunctie over te nemen en heeft zichzelf voorgesteld aan de leden. Voorzitter Peter Wagemakers heeft aangekondigd dat Hans Heijmen (Constant in Beweging B.V.) benoemd zal worden als ‘Erelid’. Dit zal gebeuren in een klein gezelschap op een later moment.

Er wordt teruggekeken op een eerste goede digitale vergadering van de ledengroep Personenvervoer. Het was een waardevol om elkaar ‘ontmoet’ te hebben. De opname, het conceptverslag, de presentielijst en de presentatie heeft de Ledengroep Personenvervoer eerder deze week ontvangen. De leden worden uitgenodigd om te reageren op de openstaande vragen die in de mail/verslag gesteld worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vervoer over de binnenwateren - sleutel tot uitvoering van de Green Deal

De Duitse federale minister van Transport en Digitale Infrastructuur Andreas Scheuer heeft op 20 november 2020, in samenwerking met de European Barge Union (EBU), commissaris voor Transport Adina Vălean en haar collega's uit vele binnenvaartlanden uitgenodigd om de binnenvaartsector, toekomstige modal shift en vergroening van de sector te ondersteunen.

Ambitieuze maar realistische doelen
Minister Scheuer benadrukte in zijn openingstoespraak de belangrijke rol die de binnenvaart speelt in de hele toeleveringsketen van de Europese samenleving en industrie. De binnenvaart heeft al een uitstekende staat van dienst op het gebied van duurzaamheid en staat bekend om zijn energie-efficiëntie. Hij wees op de “Green Deal” van de Europese Commissie die de komende jaren grote uitdagingen met zich meebrengt, maar ook grote kansen voor de binnenvaart en verladers.

Het Duitse voorzitterschap van de EU-Raad wilde de aandacht vestigen op wat de binnenvaart al in heel Europa heeft bijgedragen aan het klimaat- en milieuvriendelijker maken van vracht- en personenvervoer. Aan de andere kant werd duidelijk dat Europese en nationale steun nodig zullen zijn om de vergroeningsuitdagingen, zoals gedefinieerd in de EU Green Deal het hoofd te bieden.

Green Deal als kans voor de binnenvaart
Commissaris Vălean wees op het belangrijke potentieel van de binnenvaartsector om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Ze beloofde de EU-steun voor de sector te versterken. Sinds het begin van de pandemie heeft de EU vervoer en transport van essentieel belang verklaard voor onze economieën en de lidstaten verzocht om de werknemers te beschermen bij het uitoefenen van hun werk en niet verplicht te zijn om quarantaine in acht te nemen wanneer ze voor hun werk reizen. De Commissie blijft hieraan herinneren, want zonder een soepele werking van onze toeleveringsketens zal onze economie tot stilstand komen.

De EU werkt ook aan het opstarten van het Europees fonds voor economisch herstel. In mei werd een voorstel ingediend van € 750 miljard voor ’the Next Generation EU’. De herstel- en veerkrachtfaciliteit, met een budget van meer dan 500 miljard euro, moet de lidstaten ondersteunen bij het ondersteunen van binnenvaart gerelateerde investeringen, zowel uit economisch als uit milieuoogpunt. Dit zou de sector beter bestand moeten maken tegen toekomstige schokken.

Binnenvaart als schakel om de Green Deal te realiseren
EBU-voorzitter Paul Goris (ook voorzitter van het CBRB) benadrukte in zijn statement dat door grotere volumes te verschuiven naar vervoer over de binnenwateren, het substantieel kan bijdragen aan het realiseren van de Europese Green Deal. De binnenvaart is bereid om de komende jaren veel grotere volumes over te nemen en zijn aandeel substantieel te vergroten. 

De binnenvaartsector roept op tot een specifiek programma als een gezamenlijke inspanning van de Europese Commissie, de lidstaten, de riviercommissies en belanghebbenden als vervolg op het NAIADES-Programma voor 2021-2027. Dit moet worden ondersteund door een concreet actieprogramma.

Om de ontwikkeling en implementatie van vergroeningsoplossingen te versnellen, roept Paul Goris ook op tot sterke ondersteuning van het Recovery & Resilience pakket. "Het doel zou moeten zijn om tot een win / win-situatie te komen waarin herstel leidt tot een duurzame ontwikkeling", benadrukte hij in zijn pleidooi voor commissaris Vălean en de ministers op de conferentie.

Conclusie: de binnenvaartsector is klaar om de EU Green Deal uit te voeren, maar rekent erop dat het Parlement en de lidstaten van de Europese Commissie de sector ondersteunen bij het opzetten van een robuust vergroeningsprogramma.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van European Barge Union

Naar boven

 

"COVID-19" jaar voor de binnenvaart de eerste van zeven magere jaren

Jaarlijks maakt Panteia een voorspelling voor de ontwikkeling van het ladingvolume in de binnenvaart. Een bijzonderheid bij de voorspellingen van dit jaar is de toegenomen onzekerheid door het uitbreken van de COVID-19 onzekerheden. Deze onzekerheid treedt op naast altijd al bestaande onzekerheden in de binnenvaartsector. Daarom is, conform de meest recente CPB-scenario’s, gerekend met twee scenario’s voor de ontwikkeling van de pandemie. Dit zijn de volgende scenario’s:

 • Eén coronagolf met lockdowns, in het voorjaar van 2020,
 • In zowel het voor- als najaar van zowel 2020 als 2021 lockdowns.
Lees hier het gehele rapport. 

Belangrijkste resultaten
 • Onder invloed van de COVID-19 crisis zal ook het binnenlandse volume dalen. Panteia verwacht in 2020 volumes in de binnenvaart in de ordegrootte van 294 miljoen ton (-6,4%) in het basisscenario of 285 miljoen ton (-9,3%) in het diepdalscenario. In 2021 bereikt de binnenvaart in het diepdalscenario als gevolg van de lockdowns en de negatieve effecten daarvan op zowel de industriële productie als het consumentenvertrouwen een volume van 260 miljoen ton. In het basisscenario vindt eveneens een daling plaats, naar 289 miljoen ton. Deze daling wordt veroorzaakt door macro-economische trends.
 • Op langere termijn ontwikkelt de binnenvaart zich van een volume van 314 miljoen ton vervoerde lading in 2019 zich naar een volume van 291 miljoen ton in 2025 (-7,3% t.o.v. 2019). Hierbij wordt in 2023 een volumedip bereikt van 284 miljoen ton lading ( 9,6% t.o.v. 2019). De vervoersprestatie daalt van 74 miljard tonkilometer naar 67 miljard tonkilometer (-10,2%). In het meest negatieve scenario ontwikkelt de binnenvaart zich naar een volume van 285 miljoen ton in 2025 (-9,3% t.o.v. 2019). De dip vindt hier plaats in 2021.
Voor meer informatie leest u op de website van Panteia het gehele bericht over dit onderzoek.

Naar boven

 

CPu gaat van start op 1 januari 2021, bent u al op de hoogte van de nieuwe werkwijze bij Port of Antwerp?

De haven van Antwerpen zet een volgende stap in het uitbouwen van een virtueel beveiligde haven. 'Certified Pick up', een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing voor de vrijgave van containers, gaat vanaf 1 januari 2021 van start en vervangt het huidige systeem van pincodes. De nieuwe werkwijze zal garant staan voor een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers, die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten.
Port of Antwerp - Certified Pick up
Veiliger proces
Om in de haven een container te kunnen ophalen op een terminal, is vandaag een unieke pincode nodig. Het tijdsbestek van het moment dat de pincode gekend is bij de rederij tot het moment dat deze wordt ingevoerd door de chauffeur op de terminal is groot. De pincode moet bovendien worden doorgegeven tussen verschillende partijen, wat het risico op misbruik verhoogt.

Om dit proces veiliger en efficiënter te laten verlopen, treedt vanaf 1 januari 2021 een nieuw proces voor de vrijgave van containers, genaamd “Certified Pick up” (CPu), in werking. CPu is een neutraal, centraal dataplatform dat alle actoren die betrokken zijn bij het container importproces connecteerd.

Hoe het werkt
Het CPu-platform ontvangt en verwerkt containerinformatie om op basis daarvan een gemachtigde afhaling te genereren, waarmee de uiteindelijke vervoerder de container kan ophalen. Deze gemachtigde afhaling wordt pas aangemaakt op het moment dat de finale vervoerder gekend is. Zo is het tijdsbestek tussen de aanmaak van dit recht en de afhaling van de container minimaal.

Het wordt bovendien mogelijk om te traceren welke partijen betrokken waren bij het afhalen van de container. Zo kunnen de bevoegde instanties zoals douane en politie binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden toegang krijgen tot de gegevens uitgewisseld en gegenereerd in Certified Pick up.

De implementatie van CPu zal gefaseerd verlopen vanaf 1 januari 2021. In de eerste fase zal het CPu-platform er voor zorgen dat er transparantie is over de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen.

In de volgende fase zullen de verschillende ketenpartners geleidelijk aan overschakelen op de nieuwe manier van afhandelen, namelijk afhalen op basis van identiteit.

Veiliger, maar ook efficiënter
CPu levert voor alle logistieke partners in de havenketen ook operationele voordelen op. Zo worden administratieve processen een stuk eenvoudiger, kunnen medewerkers veiliger werken en vermindert de doorlooptijd van importcontainers in de haven. Ook de douane en de politie zullen met behulp van CPu efficiënter en meer doelgericht kunnen werken.

Verplicht gebruik
Voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij het vrijgaveproces van containers in de Antwerpse haven zal het gebruik van Certified Pick up verplicht zijn (vanaf januari 2021). Alle containers die een Antwerpse haventerminal fysiek verlaten via truck, spoor of binnenvaart vallen onder de verplichting. Het juridische kader is opgenomen in de Havenpolitieverordening. Port of Antwerp kiest voor een gefaseerde aanpak om de stabiele uitbouw van het systeem te garanderen.

Infosessie op 27 en 30 november 2020

 • 27 november, 14 uur - 15 uur (Nederlands)
 • 30 november, 14 uur - 15 uur (Engels)

Klik hier om u in te schrijven voor deze infosessie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Nxtport

Naar boven

 

Onderhoud aan Merwedebrug bij Papendrecht

In een eerdere CBRB-nieuwbrief van deze maand communiceerden wij over de extra werkzaamheden aan de Merwedebrug bij Papendrecht.

Rijkwaterstaat heeft over deze werkzaamheden een document uitgegeven met een duidelijk overzicht van de stremmingen / hinder voor de scheepsvaart.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.n3werkzaamheden.nl

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.