Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 19 november 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 45

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Noodverordening versie 6 november 2020 - wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?
 2. Strategisch overleg met Rijkswaterstaat
 3. Nog een paar dagen de kans om aan te melden voor de Stage V Meetup
 4. Terugkoppeling CESNI/PT Technische voorschriften
 5. Verhoging verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval binnenvaart
 6. CBRB Ledengroep Personenvervoer lobbyt voor eerlijker regeling coronasteun
 7. Meepraten over de toekomst van de binnenvaart
 8. Wilt u meer weten over de wijzigingen ADN-2021?
 9. Is uw registratie als erkend leerbedrijf nog juist?
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Noodverordening versie 6 november 2020 - wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland kunnen toepassen.

Op 10 november jl. heeft de Veiligsheidsberaad tevens een document gepubliceerd dat de veiligheidsregio’s moet helpen bij de interpretatie van de noodverordening van
6 november jl.
De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken. De landelijke maatregelen hebben gevolgen voor de passagiersvaartsector. Hieronder volgt een korte samenvatting de noodverordening. Samenkomsten aan boord van schepen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
 • Passagiersstromen moeten gereguleerd en gescheiden worden door bijvoorbeeld het faciliteren van looproutes en vaste in- en uitgangen.
 • Hygiëne maatregelen.
 • Hanteren van de 1,5 meter afstandseis.
 • Het toewijzen van een vaste zitplaats in binnenlocaties.
 • Maximaal 30 gasten exclusief personeel per zelfstandige binnenruimte (per salon of per dek).
 • Maximaal 30 gasten exclusief personeel per zelfstandige buitenruimte (per buitendek).
 • Het maximum van 30 personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen.
 • Een reservering mag maximaal uit twee personen bestaan als de personen niet tot een huishouden behoren.
Passagiersschepen waar, behalve vervoer van personen, eveneens horeca-activiteiten plaatsvinden zijn te kwalificeren als inrichtingen “waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd”. Daarvoor geldt;
 • Het is niet toegestaan om een eet- en drinkgelegenheid in salon(s), restaurant(s) of buitendek(ken) die voor horeca activiteiten zijn ingericht voor de gasten geopend te hebben.
Een uitzondering wordt gemaakt voor afhaalrestaurants / afhaallocaties waarbij eten en/of drinken kan worden afgehaald en op een andere locatie wordt genuttigd. Cafés en restaurants van hotels cq. hotelschepen kunnen geopend blijven voor hotelgasten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Strategisch overleg met Rijkswaterstaat

Op woensdag 18 november vond er een strategisch overleg met Rijkswaterstaat (RWS) plaats. Er is uitgebreid gesproken over de concept-visie Scheepvaartverkeersmanagement van RWS. Het huidige visiedocument stamt uit 2014. Sindsdien is een aantal ontwikkelingen wat nadrukkelijker op de voorgrond komen te staan, zoals verdergaande digitalisering, de aandacht voor klimaatverandering en verduurzaming, en daarom wordt de visie uit 2014 geactualiseerd. ‘Verrijkt’, zoals RWS het zelf noemt: de uitgangspunten uit de visie van 2014 blijven overeind, en worden aangevuld met een aantal aanvullende punten.

De afdeling Scheepvaartverkeersmanagement (SVM) van RWS omvat zeven zogeheten ‘netwerkdiensten’: bediening van kunstwerken, verkeersbegeleiding (VTS), vaarwegmarkering, incidentmanagement, nautische vergunningverlening, informatie- en dataverstrekking, en varende processen. RWS-SVM staat voor de lastige opgave, om met beperkte middelen, het verouderde areaal aan kunstwerken te vernieuwen / vervangen / verduurzamen en ook de overige dienstverlening op peil te houden.

Daartoe zoekt RWS naar versterking van de samenwerking met alle onderdelen van de keten: binnen RWS en het ministerie, met andere nautische beheerders, en met (logistieke) stakeholders in het vervoersysteem.

Het CBRB is voorstander van de gekozen ketenbenadering, waarbij bijvoorbeeld werkzaamheden aan kunstwerken c.q. de bediening ervan, beter op elkaar afgestemd wordt. De concept-visie zit wat ons betreft goed in elkaar, maar ook dan geldt, dat de basis van het nautische netwerk goed op orde moet zijn gelet op het achterstallige onderhoud!

Ook heeft het CBRB opnieuw aangedrongen op het voortaan meenemen van de indirecte maatschappelijke kosten & baten, inclusief het aspect duurzaamheid, in MKBA’s. Kijk bij investeringsbeslissingen dus niet alleen naar de directe kosten & baten voor de binnenvaartsector, maar ook naar de kosten & baten voor de verladende industrie en, daarmee, voor de hele Nederland B.V. Dit uitgangspunt past bij uitstek in de nieuwe ketenbenadering.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nog een paar dagen de kans om aan te melden voor de Stage V Meetup - Speciaal voor CBRB leden


Het is al een tijd geleden dat wij u door middel van een themabijeenkomst informeerde over de stand van zaken rondom Non Road Mobile Machinery (NRMM) Stage V. Er leven binnen de sector nog een hoop vragen:
 • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de technische ontwikkelingen en beschikbaarheid  van Stage V-motoren?
 • Welke oplossingen kunnen nageschakelde technieken (SCR-katalysator, roetfilter) bieden?
 • Wat is de stand van zaken met betrekking tot eventuele subsidieregelingen?
 • En nog vele andere vragen waar u mee zit.
Daarom organiseert Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) speciaal voor CBRB leden een Stage V Meetup! Vanuit het EICB Innovation Lab zullen experts van Koedood Dieselservice, Wärtsilä,  HUG Engineering (ABC Engines) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gereed zitten om antwoorden te geven op al uw vragen.

Deze online meetup vindt plaats op donderdag 26 november van 10.00 tot 11.30 uur via Microsoft Teams.

Klik hier om u nu aan te melden voor deze bijeenkomst. In het aanmeldformulier kunt u alvast aangeven wat voor u de belangrijkste zaken zijn waarop u antwoorden wenst. Inschrijven is mogelijk t/m maandag 23 november.
 
 

Terugkoppeling CESNI/PT Technische voorschriften

Het is de missie van het CBRB om proactief betrokken te zijn bij het werken aan de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). We hebben dan ook actief deelgenomen aan de online bijeenkomst van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT op 17 en 18 november 2020.

Eerder deze dag heeft u een uitgebreide terugkoppeling ontvangen van deze bijeenkomst. Klik hier voor deze terugkoppeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verhoging verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval binnenvaart

Op 1 januari 2021 gaat de verwijderingsbijdrage die schippers betalen voor olie- en vethoudend afval omhoog van 7,50 euro naar 8,50 euro per 1000 liter gebunkerde gasolie. Dit hebben de partijen die zijn aangesloten bij het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag met elkaar afgesproken. Het tarief gaat omhoog om de inzameling en verwerking van het olie- en vethoudend scheepsafval weer kostendekkend te krijgen.
 
Sinds 1 januari 2011 betalen schippers een verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudende afvalstoffen. Er is toen gekozen voor een bedrag dat voor de komende jaren voldoende zou zijn om de kosten te dekken. Inmiddels zijn de kosten van de inzameling en verwerking dusdanig gestegen dat de verwijderingsbijdrage niet meer volledig de kosten dekt.

Het is de eerste keer sinds de invoering dat de bijdrage omhoog gaat. Er is gekozen voor een verhoging van 1 euro, zodat het tarief naar verwachting ook de komende periode gelijk kan blijven. Hiermee komen de deelnemende landen tegemoet aan een wens van de scheepvaart en het bedrijfsleven. Dit stelt hen namelijk in staat overeenkomsten te sluiten zonder deze steeds aan te passen aan de hoogte van de verwijderingsbijdrage.
 
Scheepsafvalstoffenverdrag
De verwijderingsbijdrage is onderdeel van het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV); internationaal aangeduid met de afkorting CDNI. Hierin staan afspraken over de inzameling van scheepsafval in de binnenvaart. Het SAV bestaat uit 3 delen die de verzameling, afgifte en inname beschrijven van olie- en vethoudende afvalstoffen (deel A), afval van de lading (deel B) en overig afval, zoals huisvuil (deel C). Het CDNI is van toepassing in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en in een deel van Frankrijk (de Rijn en de kanalen in het noorden van het land).
Informatie voor schippers
Schippers met vragen of opmerkingen over deel A en C kunnen contact opnemen met stichting SAB via telefoonnummer 010-7989898. Voor vragen of opmerkingen over deel B kunnen schippers contact opnemen met het Meld- en Informatiepunt van het Havenbedrijf Rotterdam. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 010-2521000 en via een webformulier.

Naar boven

 

CBRB Ledengroep Personenvervoer lobbyt voor eerlijker regeling coronasteun

Dinsdag jl. is er een interview met de secretaris Lotte Janssen - Verschoor en voorzitter Peter Wagemakers van de CBRB Ledengroep Personenvervoer in de binnenvaartkrant verschenen over een eerlijker regeling coronasteun. 

De extra coronasteun die het kabinet vorige maand aankondigde voor de evenementenbranche, zou ook moeten gelden voor de net zo hard getroffen passagiersvaart. Daarvoor pleit de Ledengroep Personenvervoer van het CBRB. Het draait om de voorwaarden van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Voor de bedrijven uit de evenementenbranche wordt voortaan gekeken naar de juiste referentiemaanden. Dat zou ook voor de passagiersvaart redelijk zijn, zo heeft het CBRB aangekaart in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier het gehele artikel, waar ook reikhalzend uit wordt gekeken naar 2021 door de passagiersvaart.

 

Meepraten over de toekomst van de binnenvaart

Eind oktober is de finale goedkeuring voor het derde programma van PLATINA gekomen. Onder deze paraplu werkt komende jaren een Europese denktank aan het samenbrengen van ontwikkelingen en kennis in onze sector.

Binnen PLATINA 3 (Platform for the implementation of a future inland navigation action programme) worden op Europees niveau vijf werkpakketten/thema’s uitgewerkt. De European Barge Union (EBU) en de European Skipper Organisation (ESO) hebben samen onder de vlag van IWT de leiding/coördinatie op het werkpakket: Markt verworven.

Vanuit Nederland gaan we het thema banen en vaardigheden: anders geformuleerd onderwijs actueel, trekken. In januari 2021 gaat het programma officieel van start.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Wilt u meer weten over de wijzigingen ADN-2021?

Meld u nu nog aan voor de webinar!

In het ADN staan alle eisen waaraan het transport van gevaarlijke stoffen moet voldoen. Het ADN wordt internationaal vastgesteld en wordt elke twee jaar gewijzigd. Na ADN-2017, ADN-2019 volgt nu ADN-2021! Wilt u meer weten over de wijzigingen van ADN-2021? Schrijf u dan nu nog in voor het CTGG webinar over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van volgende week vrijdag (27 november).

Michael Zevenbergen, secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid van het CBRB, stelt u tijdens het CTGG webinar op de hoogte van de wijzingen ADN-2021. Deelname aan het webinar is gratis.
Klik hier om u aan te melden voor dit webinar
Programma webinar
 • 9.15 start van het programma
 • 9.30 uur modaliteit ADN (binnenvaart)
 • ± 10.30 uur modaliteit RID (spoor)
 • ± 11.30 uur modaliteit ADR (weg)
 • 13.00 uur modaliteit IMDG (zeevervoer) 
Stel uw vraag vooraf
Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij de aanmelding vragen voor de verschillende specialisten op te geven. De informatieve bijlages (Engelstalig) over de onderwerpen vindt u op de website van CTGG.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Is uw registratie als erkend leerbedrijf nog juist?

In deze tijden geeft het vinden van een stageplaats soms de nodige problemen. Gelukkig niet in de binnenvaart. Ondanks de coronamaatregelen vinden alle studenten een stageplaats aan boord of op kantoor.

Als erkend leerbedrijf is het wel belangrijk dat uw contactgegevens up-to-date zijn, zodat scholen en studenten u ook in de toekomst kunnen vinden. Wilt u controleren of uw gegevens nog kloppen? Klik hier om in te loggen en uw gegevens te controleren en voor zover nodig aan te passen.
Bent u nog niet erkend als leerbedrijf maar wilt u dit wel? Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.