Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 5 november 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 43

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CBRB reageert op de Kamerbrief van 27 oktober over de vernieuwde steunmaatregelen
 2. Boetes overtreden arbeids- en rusttijden fors verhoogd
 3. CESNI heeft de editie 2021/1 aangenomen van ES-TRIN
 4. Save the date - Algemene Ledenvergadering op 10 december 2020
 5. Ideeën nieuwe pensioenregeling krijgen langzaam vorm
 6. Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) van 2012
 7. Versteviging internationale samenwerking - MCA Brabant
 8. Extra werkzaamheden aan de Papendrechtse brug
 9. IVR technical leaflet: Cybersecurity in de binnenvaart
 10. Binnenvaart Bulletin - Port of Amsterdam
 11. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

CBRB reageert op de Kamerbrief van 27 oktober over de vernieuwde steunmaatregelen

In de CBRB nieuwsbrief Nr. 42 - 29 oktober 2020 heeft u kunnen lezen dat CBRB een reactie op de Kamerbrief van 27 oktober jl. heeft gestuurd richting de Kamerleden. In de brief pleiten wij voor het aanpassen van de voorwaarden van de TVL-regeling door de omzetverlies vaststelling o.b.v. het jaargemiddelde van 2019 te berekenen, zoals dit ook wordt toegepast bij de NOW-bepaling door het UWV.

In de brief stellen wij tevens de vraag waarom de beperking in de vaststelling van het omzetverlies voor de evenementenbranche wel wordt erkend en niet voor alle andere seizoen gerelateerde bedrijven. Dit lijkt in strijd te zijn met het gelijkheidsbeginsel doordat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen seizoen gerelateerde bedrijven.
 
Reactie door Kamerleden op de ingezonden brief
Kamerleden Dijkstra, van Haga en Stoffers hebben gereageerd op de brief. Zij hebben ons laten weten dat er middels debatten en moties vaak aandacht wordt gevraagd voor seizoen gerelateerde ondernemingen en de noodzaak van meer maatwerk om onnodige faillissementen en problemen te voorkomen. Zij hebben ons laten weten het opnieuw onder de aandacht te zullen brengen tijdens het debat.
 
Kamerleden vragen aandacht voor seizoen gerelateerde bedrijven tijdens het debat
In het plenaire verslag van het debat dat op dinsdag 3 november jl. plaatsvond, is terug te lezen dat Kamerlid van Haga (Forum voor Democratie) en Kamerlid Stoffers (SGP) aandacht hebben gevraagd voor de seizoen gerelateerde bedrijven en met name voor de TVL-regeling. Tijdens het debat erkende minister Wiebes ook dat de TVL-regeling niet helemaal passend is gemaakt en dat het nog niet gelukt is om de onvolkomenheden op te lossen. De regeling is ondersteunend, maar niet probleemoplossend.
 
Openstaande punten
In de brief die wij hebben verzonden aan de Kamerleden, hebben wij ook het eerder gedane steunverzoek nog eens onder de aandacht gebracht en laten weten dat wij tot op heden geen inhoudelijke reactie op het steunverzoek hebben ontvangen. Wij hebben de Kamerleden om medewerking gevraagd of zij bij staatssecretaris Keijzer en minister Nieuwenhuizen kunnen aandringen tot het geven van een inhoudelijke terugkoppeling op het steunverzoek. Wij zien uit naar een reactie.
 
Wij zullen de belangen blijvend onder de aandacht brengen bij de overheid en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Boetes overtreden arbeids- en rusttijden fors verhoogd

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regels bij het boete opleggen veranderd.

De beleidsregels, zoals het officieel heet, zijn aangepast en wel zodanig dat in de praktijk bij overtreding van de regels veel hogere boetes komen. Deze boetes spelen zowel bij het overtreden van de regels uit de arbeidstijdenwet voor werknemers als voor overtreding van de rusttijden uit het RSP voor de gehele bemanning.

Waar moet u als schipper en als werkgever op letten?
 1. Zorg voor een goede registratie. U moet u niet alleen aan de regels houden, u moet dit ook kunnen aantonen. Controlerende instanties die aan boord komen, moeten de gegevens kunnen inzien en de registratie moet bij zijn op het controlemoment.
 2. De rusttijden en het kunnen aantonen dat er ononderbroken rust is geweest, is bij deze regels van cruciaal belang. De boetes worden opgelegd en berekend per uur te weinig rusttijd. Registratie is ook voor ieder bemanningslid nodig.
Meer informatie is terug te vinden op de website van het overheid. 

Wij willen samen veilig varen. Dit kan alleen als bemanningsleden voldoende mogelijkheden krijgen voor rust en herstel. En als wij allen controle van deze afspraken mogelijk maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CESNI heeft de editie 2021/1 aangenomen van ES-TRIN

De vergadering van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) vond online plaats op dinsdag 13 oktober 2020 via een videoconferentie. Tijdens deze vergadering van CESNI werd er dieper ingegaan op de huidige en toekomstige activiteiten van het Comité en van de werkgroepen voor technische voorschriften voor vaartuigen (CESNI/PT), beroepskwalificaties (CESNI/QP) en informatietechnologieën (CESNI/TI).

Er werden verschillende standaarden en documenten aangenomen. Het Comité heeft de editie 2021/1 aangenomen van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). Deze nieuwe versie vervangt de editie uit 2019.

Ter herinnering, ES-TRIN is als zodanig niet bindend. De Europese Unie (EU), de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en andere internationale organisaties of derde landen kunnen deze standaard toepassen door er in hun eigen wetsbepalingen naar te verwijzen. De EU en de CCR zijn voornemens om de nieuwe ES-TRIN 2021/1 op 1 januari 2022 tegelijkertijd in hun lidstaten van kracht te laten worden. Dit zal worden gedaan door een verwijzing in hun respectievelijke wetgeving. Voor een uitgebreidere terugkoppeling van de bijeenkomst van het CESNI comité, klik hier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Save the Date - ALV op 10 december 2020

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis boeken in als een bijzonder jaar. Een jaar met de vele activiteiten van onze vereniging, de fusiebesprekingen en natuurlijk de coronacrisis. Door de huidige corona omstandigheden zal dit jaar de Algemene Ledenvergadering van het CBRB digitaal plaatsvinden
 
Maar dat betekent dat het nu gemakkelijker is dan ooit om naar de ALV “te komen”. Geen files om op tijd te komen, geen gedoe met parkeerplekken en het kost minder tijd om de ALV bij te wonen. Natuurlijk is het erg jammer dat wij de leden niet persoonlijk kunnen spreken, maar wij gaan ons uiterste best doen om de leden alle informatie te geven op een manier die ze van ons gewend zijn.
 
Een terugblik op de activiteiten van 2020, een vooruitblik op 2021, de ontwikkelingen met betrekking tot de fusie, de financiële stukken en ook blijft de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze bestuurders en/of medewerkers tijdens deze digitale ALV.
 
Zet donderdag 10 december van 15.00 tot 16.30 uur alvast in uw agenda. Binnenkort ontvangen de leden van het CBRB meer informatie over het programma, aanmelden en vergaderstukken.
 

Ideeën nieuwe pensioenregeling krijgen langzaam vorm

Deze week is het in Nederland de pensioen driedaagse. Het pensioen staat in de spotlights. Een mooi moment om onze vorderingen op weg naar een mogelijk vrijwillige pensioenregeling toe te lichten.

Als sociale partners, vakbonden en werkgevers willen wij een nieuwe pensioenregeling die in ieder geval twee zaken regelt: een passend inkomen voor later en inkomen bij overlijden.

Voor de nieuwe pensioenregeling speelt het pensioenakkoord een belangrijke rol. Nederland en dus ook wij moeten over naar een premieregeling. Voor ons als werkgevers betekent dit een belangrijk pluspunt. In een premieregeling is het pensioen persoonlijker, je kunt in één oog opslag zien wat jij gespaard hebt.

Samen met Nautilus hebben we een twaalftal voorbeelden uit laten rekenen. Hoe ziet het pensioen er voor werknemers onder de huidige regeling uit en hoe onder varianten van een premieregeling nieuwe stijl.

Op dit moment zijn we benieuwd naar het besluit van de minister. Trekt hij de verplichtstelling in en zo ja wanneer. Dit bepaalt hoeveel tijd wij hebben om de overgang naar een nieuwe regeling te realiseren. We hopen echt dat de minister ons nog een aantal jaren tijd geeft. We weten dan beter hoe het pensioenakkoord wordt uitgewerkt en kunnen daar met onze afspraken op aansluiten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) van 2012

In de CBRB nieuwsbrief nr 24 – 4 juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) van 2012. Dit verdrag is sinds 1 juli 2019 van kracht. Het CLNI-verdrag van 2012 is tot stand gekomen na jarenlange intensieve onderhandelingen. IVR heeft, mede namens het CBRB, aan de onderhandelingen deelgenomen en zich met succes ingezet voor het behoud van de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart, met name op het gebied van het personenvervoer, dat in toenemende mate onder druk stond. Het CBRB is hier ook intensief betrokken bij geweest als lid van de juridische commissie van IVR.
 
Consultatie op de verhoging van de aansprakelijkheidslimieten in het personenvervoer
In het CLNI-verdrag van 2012 zijn de algemene beperkingslimieten verhoogd met 50 % o.a. door de inflatiecorrectie van de afgelopen decennia. Teven zijn de limieten voor claims bij letsel in het personenvervoer fors verhoogd (van 137.000 naar 400.000 rekeneenheden per reiziger). Daarnaast wordt de aansprakelijkheidslimiet voor vertraging van een reiziger en verlies, beschadiging of vertraging van diens bagage bij vervoer over binnenwateren verhoogd van € 1.000,– tot € 1.500,–.
 
Publicatie van Besluit in het Staatblad
Op 21 oktober jl. heeft het Staatblad 2020-386 het Besluit van 29 september 2020 tot wijziging van ex artikel 983 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd waarin de consultatie van IVR, CBRB en andere partijen is opgenomen. De verwachting is dat de verhoging van de aansprakelijkheidslimieten in het personenvervoer hooguit zal leiden tot een geringe stijging van de verzekeringspremies.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Versteviging internationale samenwerking

Logistieke goederenstromen en JointCorridors leggen niet alleen belangrijke verbindingen binnen Noord-Brabant en Nederland. Ook in omringende landen en in Brussel is aan een stevig netwerk gebouwd via de partners van MCA Brabant, Provincie Noord-Brabant (PNB) en de Havenbedrijven van Moerdijk en Rotterdam. Maar er is meer nodig om het internationale netwerk te verstevigen.
Op deze video wordt ingegaan op de internationale kansen voor Brabant door o.a. Caroline Nagtegaal – van Doorn, Europarlementariër, Paul Goris, President Europese Barge Unie, voorzitter van het CBRB en Raad van Bestuur MCA en Hendrik-Jan van Engelen, Directeur MCA Brabant.

MCA Brabant heeft als doel om als schakel te fungeren in dit internationale netwerk en de verbindende factor te zijn tussen Brabantse marktpartijen en overheden (gemeenten) in het kader van multimodale verbindingen, duurzaamheid en mogelijke Europese projecten. Wanneer het internationale netwerk sterker wordt, groeit ook de continuïteit voor de goederenstromen. Naast het versterken van de internationale banden, is er ook focus op samen innoveren en kennisdeling, juist ook over landsgrenzen heen.

Projecten die de verbindende rol van MCA Brabant illustreren zijn:

1. Ondersteunen internationaal netwerk van partners

 1. België
 2. Nord Rhein Westfalen, Duitsland
 3. Europese Commissie

2. Herziening TEN-T netwerk

 1. Ondersteunen PNB met lokale kennis en expertise.
 2. Toevoegen Tilburg en Wilhelminakanaal aan het kernnetwerk
 3. Toevoegen Maximakanaal/Zuid Willemsvaart aan het kernnetwerk
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van MCA Brabant.

Naar boven

 

Extra werkzaamheden Papendrechtse brug

Behalve het conserveringswerk aan de hoofdligger van de brug en aan de val, moeten er namelijk ook werkzaamheden aan de draaipunten van de brug gaan plaatsvinden. Helaas kan dit opnieuw niet zonder hinder voor de hoge scheepvaart. 

De lopende werkzaamheden aan de vaste brugoverspanning gaan door t/m week 5 van 2021. Dit gebeurt met gebruik van de inspectiewagen; de hinder voor de scheepvaart is minimaal en hierbij is er een actieve scheepvaartbegeleiding. 

De werkzaamheden in de basculekelder worden als volgt gepland:
 • Week 48, 49 en 50: met overdag op werkdagen één brugopening mogelijk om 11:50 uur. De bediening in de avond en nacht en in de weekenden blijft zoals normaal. 
  Eerder hebben wij, samen met onze collega’s van Koninklijke BLN-Schuttevaer, gepleit voor een dagelijkse opening om 12:50 uur, maar het gaat natuurlijk om de gehele corridor, en 11:50 uur blijkt beter op de openingen van de brug bij Gorinchem en de Baanhoekspoorbrug te passen. 
   
 • Week 51, 52 en 53: geen werkzaamheden en kerstvakantie. De bediening vindt plaats zoals gewoonlijk.
   
 • Week 1 van 2021: werkzaamheden aan een specifiek draaipunt met een blijvende vergrendeling van de brug. Dit betekent concreet dat de brug tussen maandag 4 januari 07:00 uur en vrijdag 8 januari 19:00 in zijn geheel niet open kan, ook in de avonden en nachten niet.
  Deze week van totale stremming (voor de aanpak van een specifiek draaipunt van de brug) zal in de eerste week van januari 2021 plaatsvinden, zoals wij hebben verzocht vanwege met name de containervaart (zeer drukke periode vlak voor kerst), en niet in week 51 zoals Rijkswaterstaat aanvankelijk had voorgesteld.
De verkeerspost Dordrecht verzorgt een belangrijk deel van de brugcoördinatie op de zogenoemde Merwedecorridor. Voor de brugpassages is het daarom nuttig en zinvol dat schippers dit vooraf melden via Marifoonkanaal VHF 71 of telefonisch via 088-7970800.

Kijk voor RWS berichtgeving voor de scheepvaart ook op: www.vaarweginformatie.nl

Naar boven

 

IVR technical leaflet: Cybersecurity in de binnenvaart

Met de toenemende technologische ontwikkelingen in de binnenvaart is het essentieel om na te denken over het minimaliseren van de risico's met betrekking tot cyberaanvallen.

Een goed doordacht cybersecurityplan is een fundamenteel onderdeel van de bescherming van uw schip en uw bedrijf.

Daarom heeft IVR deze leaflet samengesteld om u enkele tips en trucs te geven over hoe u een duurzaam cybersecurityplan kunt implementeren.

Voor meer informatie kunt kijken op de website van IVR.

Naar boven

 
In het Binnenvaart Bulletin van Port of Amsterdam staan de volgende punten: 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Port of Amsterdam

Naar boven

 

AGENDA

 • 3 en 4 november 2020 - CESNI/QP/Crew werkgroep beroepskwalificaties voor varend personeel
 • 6 november 2020 - Bestuursvergadering CBRB
 • 12 november 2020 - Najaarsvergadering Ledengroep Personenvervoer
  van 10.00 uur tot 11.30 uur (digitaal)
 • 17 en 18 november 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 27 november 2020 - CTGG-dag 2020 webinar
 • 10 december 2020 - Algemene Ledenvergadering van 15.00 tot 16.30 uur (digitaal)

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.