Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 1 oktober 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 38

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Noodverordening versie 29 september 2020 - wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?
 2. Corona en reizen
 3. Rijkswaterstaat start aanpak vaste laag in Waal bij Nijmegen
 4. Onderzoek naar incidenten en de menselijke factor; data-analyse voltooid
 5. CBRB bestaat vandaag alweer 91 jaar!
 6. Eerste nieuwsbrief van het IWT Platform
 7. Aanwijzingsbesluit verbod afmeren deel Europahaven voor binnenschepen
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Noodverordening versie 29 september 2020 - wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie op 28 september jl. vernieuwde landelijke maatregelen afgekondigd om de verspreiding van COVID-19 zo ver mogelijk terug te kunnen dringen. De landelijke maatregelen gelden sinds dinsdag 29 september jl. vanaf 18:00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID- 19. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland kunnen toepassen.

Naar aanleiding van de persconferentie op 28 september jl. is op 29 september jl. de vernieuwde (model-) noodverordening verschenen.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken. De landelijke maatregelen hebben gevolgen voor de passagiersvaartsector. Hieronder volgt een korte samenvatting de noodverordening.
 
Samenkomsten aan boord van schepen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
 • Passagiersstromen moeten gereguleerd en gescheiden worden door bijvoorbeeld het faciliteren van looproutes en vaste in- en uitgangen.
 • Hygiëne maatregelen.
 • Hanteren van de 1,5 meter afstandseis.
 • Het toewijzen van een vaste zitplaats in binnenlocaties.
 • Maximaal 30 gasten exclusief personeel per zelfstandige binnenruimte (per salon of per dek)
 • Maximaal 40 gasten exclusief personeel per zelfstandige buitenruimte (per buitendek)
 • Het maximum van 30 of 40 personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen.
Passagiersschepen waar, behalve vervoer van personen, eveneens horeca-activiteiten plaatsvinden zijn te kwalificeren als inrichtingen “waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd”. Daarvoor geldt;
 • Reserveringsverplichting, verificatie van de gezondheid van uw gasten en het verwijzen naar een vaste zitplaats, zowel binnen als buiten.
 • Noteren van de contactgegevens van uw gasten ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. De gegevens die u noteert, mogen enkel en alleen voor dit doel gebruikt worden en moet u na 14 dagen vernietigen.
 • Het is niet toegestaan om na 21:00 nieuwe gasten toe te laten in de eet- en drinkgelegenheid in binnen- en buitenlocaties, dus in salon(s) of op buitendek(ken)
 • Het is niet toegestaan om tussen 22:00 tot 06:00 een eet- en drinkgelegenheid voor de gasten geopend te hebben.
De beperkte openingstijden tot 22:00 geldt alleen voor de aanwezige eet- en drinkgelegenheid. Dit betekent dat na 22:00 aan boord van passagiersschepen geen eten en drinken meer verstrekt en genuttigd mag worden in de salon(s), restaurant(s) of op buitendek(ken) die voor horeca activiteiten zijn ingericht. Voor het overige mogen dergelijke ruimtes geopend blijven tot 01:00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Corona en reizen

Ook deze week heeft Duitsland haar reisadviezen aangepast aan de meest recente COVID-19 gegevens. De status van Nederland is dit keer ongewijzigd gebleven. Noord- en Zuid-Holland en Utrecht merken zij aan als risico gebied.

Dit betekent dat reizigers die uit deze provincies komen een maximaal 48 uur oude coronatest met negatieve uitslag moeten hebben. Heeft u een dergelijke test niet, dan bent u verplicht voor 14 dagen in zelf quarantaine te gaan. Deze quarantaine kan eerder opgeheven worden bij een vrijwillige test met negatieve uitslag. Deze test en quarantainemaatregelen gelden niet voor de andere provincies. Wij raden aan om bij reizen identiteitspapieren met adresgegevens mee te nemen om dit aan te kunnen tonen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Rijkswaterstaat start aanpak vaste laag in Waal bij Nijmegen

Rijkswaterstaat is op 29 september 2020 gestart met onderhoudswerkzaamheden op de vaste laag in de Waal bij Nijmegen. De vaste laag bestaat uit stenen op de rivierbodem. De werkzaamheden duren volgens planning tot 4 december 2020. De scheepvaart op de Waal zal naar verwachting weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wel zullen passerende schepen hun snelheid moeten aanpassen.
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Johan Roerink
In de Waal bij Nijmegen zijn over een traject van ongeveer 2 kilometer op de vaste laag 'bulten' tot 30 cm hoog aanwezig. Passerende schepen die laag in het water liggen kunnen hierdoor, met name bij laag water, de vaste laag raken. 

Bij de onderhoudswerkzaamheden worden twee kraanschepen en twee duwboten met beunbakken ingezet om ongeveer 15.000m3 stenen weg te halen op de vaste laag. De verwijderde stenen storten ze in de kuil naast de vaste laag. De werkzaamheden vinden plaatst van bovenstrooms in de richting van benedenstrooms. Om het resultaat vast te leggen, meet een peilvaartuig de hoogte in.

De scheepvaart op de Waal zal naar verwachting weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wel zullen passerende schepen hun snelheid moeten aanpassen. Rijkswaterstaat zet mobiele scheepvaartbegeleiding en Dynamisch Route Informatie Portaal in om de scheepvaart te attenderen op de werkzaamheden. 
Kijk voor meer informatie op de website Vaarweginformatie. Neem bij vragen contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Naar boven

 

Onderzoek naar incidenten en de menselijke factor; data-analyse voltooid

Op Europees niveau willen we ongevallen voorkomen. Dit vereist meer dan alleen technische investeringen, want de menselijke factor speelt een belangrijke rol bij deze incidenten. Wij vinden dat de huidige reactie - na een incident - op basis van regelgeving te beperkt is. Een belangrijke eerste stap is het hebben van een goede kennis en analyse van de feitelijke oorzaken van een incident.

Financieringsonderzoek
Een aantal betrokken partijen binnen de Europese binnenvaartsector; de gezamenlijke binnenvaartondernemers, georganiseerd in het IWT (Inland Waterway Transport) Platform, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en IVR, hebben samen een opdracht versterkt aan het onderzoeksbureau Intergo voor een studie Human factors root causes of accidents in inland navigation.

Eerste fase
In de eerste fase van het onderzoek werden gegevens uit databases van Frankrijk, Duitsland en Nederland verzameld. De gebruikte databases zijn niet opgezet voor de analyses die nodig zijn voor deze studie. Een ander praktisch probleem was de compatibiliteit van de databases. Nodig is dan ook een aanvullende en meer kwalitatieve benadering

Intergo heeft de databases grondig onderzocht en kwam tot enkele eerste opmerkelijke conclusies en aanwijzingen. Uit sommige aanwijzingen blijkt dat de incidenten verband lijken te houden met de duisternis, het tijdstip van de incidenten (vroeg in de ochtend en laat in de middag) en de periode van het jaar (november-januari). Intergo heeft ook een eerste analyse gemaakt naar de hoofdoorzaken en het type fout.

Volgende fase
In fase twee gaan de deelnemers en Intergo in het veld betrokkenen raadplegen. Ze willen deze eerste uitkomsten van het onderzoek controleren en dubbelchecken, ook is men op zoek naar wat meer (specifieke) informatie/gegevens voor de identificatie van de belangrijkste oorzaken van ongevallen in de binnenvaart.

Op basis van de uitkomsten van deze tweede fase van het onderzoek hopen we de oorzaken van deze incidenten te vinden en aanbevelingen te kunnen doen om het aantal ongevallen in de toekomst te verminderen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB bestaat vandaag alweer 91 jaar!

Vorig jaar op 11 oktober 2019 vierden wij het 90-jarige bestaan van het CBRB met een mooie bijeenkomst bij het STC in Rotterdam, waar Maarten van der Weijden een inspirerend verhaal vertelde. Wij sloten de dag af met een fantastisch feest op het prachtige partyschip de Jules Verne van Constant in Beweging.

Vandaag, 1 oktober 2020, bestaat het CBRB alweer 91 jaar. Wat is dat jaar snel voorbij gegaan. We hadden vorig jaar nooit kunnen vermoeden, dat we nu in zo'n rare tijd beland zouden zijn. Voor een grote groep ondernemers zelfs een hele heftige en moeilijke tijd. Wij blijven ons, net als de 91 voorafgaande jaren, inzetten voor de belangen van onze leden en de binnenvaart in het algemeen.

Nog even terugblikken op het 90-jarige bestaan van het CBRB? Klik hier
 

Eerste nieuwsbrief van het IWT Platform

Gisteren heeft het Inland Waterway Transport (IWT) Platform, het gezamenlijke platform van EBU en ESO, de eerste nieuwsbrief gepubliceerd. De nieuwsbrief informeert ons over wat het IWT Platform bezig houdt, waarom ze zich daar mee bezig houden, de resultaten, de zorgen, etc. Het is voor u ook mogelijk u in te schrijven voor deze nieuwsbrief.

Het IWT Platform heeft recent een nieuwe website gelanceerd. Neem daar ook zeker een kijkje.

Het doel van het IWT-platform is om een ​​aantal taken uit te voeren ten voordele van de hele sector en om het aandeel van het vervoer door binnenschepen in het Europese transport te vergroten. Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle besluitvormende instanties en autoriteiten die zeggenschap hebben over de binnenvaartactiviteiten op nationaal en Europees niveau. Verschillende secretarissen van het CBRB (EBU) nemen deel aan de verschillende commissies van het IWT Platform.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het IWT Platform.

Naar boven

 

Aanwijzingsbesluit verbod afmeren deel Europahaven voor binnenschepen

In de Europahaven bij ECT tussen oeverfrontnummer 8178 en 8188 is het vanaf zaterdag 3 oktober 2020, 06:00 uur tot nader bericht verboden om zonder een voormelding te doen, zich binnen 25 meter van de kade tussen de genoemde oeverfrontnummers te bevinden.

De voormelding moet tenminste 30 minuten voor het afmeren plaatsvinden bij het Haven Coördinatie Centrum, dit kan telefonisch of via de VHF. Tevens moet de voormelding bestaan uit de volgende gegevens:

 • Naam van het binnenschip;
 • Reden waarom het schip ligplaats in het gebied moet nemen;
 • Verwachte aankomst- en vertrektijd.

Tevens mogen schepen niet langszij van elkaar afmeren en moeten 25 meter vanaf een ander vaartuig blijven, ook vanaf afgemeerde schepen.

Bovenstaand verbod en verplichtingen zijn vastgelegd in het Aanwijzingsbesluit verbod afmeren deel Europahaven voor binnenschepen. Meer achtergrondinformatie over deze maatregelen zijn te vinden in de toelichting bij het Aanwijzingsbesluit dat gepubliceerd is in de Staatscourant d.d. 30 september 2020.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij het Haven Coördinatie Centrum via telefoon
010 -2521000 of VHF kanaal 14.

Naar boven

 

AGENDA

 • 12 oktober 2020 - CESNI Workshop “Vergaring van Ongevallengegevens in de binnenvaart"
 • 13 oktober 2020 - Najaarsvergadering CESNI Comité
 • 20 en 21 oktober 2020 - CESNI/PT/PAX werkgroep technische voorschriften voor passagiersschepen
 • 28 oktober 2020 - Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tag
 • 3 en 4 november 2020 - CESNI/QP/Crew werkgroep beroepskwalificaties voor varend personeel
 • 12 november 2020 - Najaarsvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 17 en 18 november 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 27 november 2020 - CTGG-dag 2020 webinar

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.