Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

 

 17 September 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 36

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Reactie COV op begroting 2021
 2. Overheidssteun tot zomer 2021
 3. België en Duitsland geven code rood voor Noord- en Zuid-Holland af
 4. In de week van de RI&E stellen wij thuiswerken centraal
 5. Verhoging van de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval met ingang van 1 januari 2021 (Deel A, CDNI verdrag)
 6. Maritime Industry verplaatst naar 18, 19 en 20 mei 2021
 7. CyberSafeHavens: webinar cyberweerbaarheid havens op dinsdag 6 oktober
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Reactie COV op begroting 2021


WERK IN UITVOERING

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de Vereniging van Waterbouwers en Evofenedex, samenwerkend in het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), zijn blij dat de regering vanuit het Nationaal Groeifonds en het steunpakket voor corona investeert in de vaarweginfrastructuur. De ‘natte’ infrastructuur in Nederland is verouderd en dient op veel plaatsen gerenoveerd of vernieuwd te worden om ook in de toekomst de voordelen van vervoer over water optimaal te kunnen benutten. Naast investeren in aanleg en deugdelijk beheer en onderhoud roept het COV op om ook te investeren in kennis en deskundig personeel bij Rijkswaterstaat. Er is extra personeel nodig om de waterbouwkundige werken aan te besteden en in de uitvoering te begeleiden.
 
NATIONAAL GROEIFONDS
Het kabinet investeert de komende 5 jaar € 20 miljard in een Nationaal Groeifonds voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, onderzoek & innovatie en infrastructuur. De brancheorganisaties zijn blij dat een deel van dit geld gebruikt wordt om de infrastructuur te verbeteren. Investeren in de vaarwegen helpt de files op de wegen te verminderen, is milieuvriendelijk en heeft een vliegwieleffect voor regionale economieën. Het COV adviseert het Rijk ook gebruik te maken van de middelen die Europa, vanuit het Europees Herstel Fonds, vrijmaakt voor infrastructuur.
VAARWEGEN
In de begroting van 2021 wordt in totaal € 1,3 miljard geïnvesteerd in vaarwegen. In de begroting van 2020 was dit ongeveer € 1 miljard. De hogere uitgaven in 2021 worden onder andere gebruikt voor extra werkzaamheden rondom instandhouding van de huidige infrastructuur. Het Rijk vindt vaarwegen van groot belang voor een efficiënt en duurzaam goederenvervoersysteem. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Daarom wordt gewerkt aan onderhoud en tijdige vervanging van kunstwerken op de vaarwegen. In 2021 wordt op het gebied van aanleg van nieuwe infrastructuur onder andere geïnvesteerd in de verruiming van de Twentekanalen, Sluis II op het Wilhelminakanaal en extra ligplaatsen op de Merwede.
 
BEHEER, ONDERHOUD EN VERVANGING
Er wordt de komende jaren € 1,9 miljard uitgetrokken voor het onderhoud en vervangen van dijken, wegen, spoor en vaarwegen. Een half miljard wordt beschikbaar gesteld om, eerder dan gepland, onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt bovenop de extra € 265 miljoen die eerder al is uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen. Door op diverse plaatsen onderhoud versneld uit te voeren, wil de regering oponthoud bij bruggen en sluizen verminderen.
 
De brancheorganisaties kunnen de urgentie van deugdelijk beheer en onderhoud van de Nederlandse vaarwegen niet genoeg benadrukken. Dagelijks heeft de binnenvaart te maken met de effecten van zwaar achterstallig onderhoud, welke is doorgeslagen op de fundamentele elementen van de nautische kunstwerken. Dit zorgt ervoor dat er continue storingen zijn bij sluizen met als gevolg ongeplande stremmingen van korte en langere duur. Niet alleen heeft dit gevolgen voor de binnenvaartondernemingen, maar ook voor de havenbedrijven, de verladers en de havens zelf in relatie tot bereikbaarheid.
 
In 2021 wordt voor vaarwegen € 409 miljoen uitgegeven aan beheer, onderhoud en vervanging. Dit is € 50 miljoen meer dan in 2020. In 2021 wil het Rijk onder meer de volgende activiteiten uitvoeren:
 • Maatregelen om de breedte en diepte van vaarwegen te handhaven en maatregelen om sluizen, bruggen en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren.
 • Baggeren van grote rivieren als de Bovenrijn-Waal, Nederrijn-Lek en de Twentekanalen.
 • Verkeersmanagement in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.
EXTRA AANDACHT VOOR DE WAAL
Ondanks de extra investeringen in vaarwegen roept het COV op meer geld te investeren in de bevaarbaarheid van de Waal. Jaarlijks wordt 50% van het totale grensoverschrijdende goederenvervoer over de Waal en Rijn vervoerd naar het achterland. Daarmee is deze internationale corridor van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. Door bodemerosie en verzanding voldoet de Waal niet meer aan de normen voor bevaarbaarheid die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) stelt. De aanpak van de ‘harde laag’ bij Nijmegen is vertraagd en blijft daarmee een groot knelpunt voor de scheepvaart. Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Waal vraagt structurele investeringen en dient versneld aangepakt te worden.
 
CAPACITEITSUITBREIDING BIJ SLUIZEN IN ZEELAND EN GRAVE
Binnenvaartschepen zullen via de Seine-Schelde verbinding in de nabije toekomst met klasse Vb schepen (schepen tot 4500 ton) tot voorbij Parijs kunnen varen. Dat biedt grote kansen voor de internationale handel en de Nederlandse (zee)havens. De sluizen in de Zeeuwse Delta vormen een knelpunt. Uit de begroting van 2021 blijkt dat in 2019 de passeertijden bij de Volkeraksluis, Kreekraksluis en Krammersluis verder zijn opgelopen. Het Rijk wil op hoofdtransportassen in 85% van de tijd voldoen aan de streefwaarde van 30 minuten voor een sluispassage. In werkelijkheid wordt slechts in 65% voldaan aan deze streefwaarde. Dat toont aan dat capaciteitsuitbreiding bij deze sluizen dringend nodig is.
 
Op de Maas ondervindt de scheepvaart regelmatig lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave. Het COV roept het kabinet op om wanneer de stuw gerenoveerd wordt in 2025 ook de schutcapaciteit uit te breiden zodat de Maas een volwaardig alternatief kan zijn voor de Waal ten tijde van droogte.
 

DE BINNENVAART ALS RADAR
Op de Nederlandse vaarwegen is nog veel ruimte beschikbaar. Door te investeren in vaarwegen kan vervoer over water een positieve bijdrage leveren aan klimaatdoelen en mobiliteitsvraagstukken. Nederland verkeert in onzekere tijden. Minister Hoekstra van financiën zegt bij het aanbieden van de begroting “te sturen in de mist”.
De binnenvaart beschikt over radar en kan ook met slecht zicht een goede bijdrage leveren aan het economisch herstel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overheidssteun tot zomer 2021

Dinsdag 15 september stond Corona opnieuw centraal. Nu als politieke vraag, wat doet het kabinet om ons land door deze crisis heen te loodsen. Voor werkgevers en ondernemers heeft het kabinet eind augustus het derde noodpakket steunmaatregelen bekend gemaakt.

Dit zijn goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard en langdurig doorzet. Dit derde pakket is in een aantal opzichten anders. Zo biedt de overheid perspectief op steun tot zomer 2021, een langere periode. In deze periode zit een opbouw van steeds zwaarder worden randvoorwaarden en ook meer mogelijkheden om de bedrijfsvoering aan te passen aan nieuwe omstandigheden. De belangrijkste maatregelen; loonkosten subsidie, compensatie zelfstandigen en liquiditeitsmaatregelen blijven bestaan.

Op Prinsjesdag bevestigde het kabinet nog een keer dat zij zich bewust is dat specifieke sectoren, zoals de horeca, reis-, toerisme-, en de cultuur- en evenementensector bijzonder hard worden geraakt. De situatie waarin we ons bevinden is omgeven met onzekerheden. Het kabinet blijft de ontwikkelingen volgen en wij blijven met hen in gesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

België en Duitsland geven code rood voor Noord- en Zuid-Holland af


Bron nos.nl
‘België en Duitsland zetten de provincies Noord- en Zuid-Holland op rood. In Duitsland gaat de maatregel per direct en met terugwerkende kracht in.
Dat betekent dat niet-essentiële reizen naar de twee provincies verboden zijn en dat iedereen die de afgelopen twee weken in Noord- of Zuid-Holland is geweest bij terugkomst verplicht een coronatest moet doen. Vervolgens verschilt het per deelstaat of mensen ook in quarantaine moeten.

Twee weken in quarantaine
In België gaat de regel vrijdagmiddag om 16.00 uur in. Niet-essentiële reizen naar de twee provincies zijn vanaf dat moment verboden. Belgen die meer dan 48 uur in een van deze provincies zijn geweest, moeten zich na terugkeer verplicht laten testen en verplicht twee weken in quarantaine.
Voor de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Utrecht, Limburg, Gelderland en Groningen geldt in België code oranje. Terugkerende Belgen uit die provincies krijgen van de Belgische overheid het advies zich te laten testen en in quarantaine te gaan, maar dit is niet verplicht.’  (einde artikel)


Wij adviseren u om, als u van of naar boord reist tussen Nederland en de twee genoemde landen, er weer voor zorg te dragen dat u in het bezit bent van de volgende papieren; Op deze manier kunt u, desgevraagd, aantonen dat het om een essentiële reis gaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

In de week van de RI&E stellen wij thuiswerken centraal


Volgende week is de landelijke week van de RI&E. Wij zetten in dit bijzondere jaar deze week het kantoorwerk centraal en dan wel in het bijzonder het thuiswerken. Op verzoek van de overheid werken we nu al een half jaar zoveel mogelijk vanuit huis. Dit is voor ons kantoorpersoneel nieuw. Wat komt daar bij kijken? Hoe zit dat met de Arbo wet en een werkplek thuis?
 
Wij presenteren volgende week een checklist om de eigen thuiswerkplek te toetsen. Natuurlijk kun je met deze checklist ook je werkplek aan boord toetsen.
 
Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen, heb je hulpmiddelen om veilig werken in Corona tijd mogelijk te maken en wil je die Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.? Eind oktober willen wij graag best practices in onze sector delen.

Zie ook:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verhoging van de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval met ingang van 1 januari 2021
(Deel A, CDNI verdrag)


Met ingang van 1 januari 2021 wordt de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval verhoogd tot €8,50 per 1000 liter gebunkerde gasolie. De hoogte (sinds het begin van de betaling van de verwijderingsbijdrage door de binnenvaart €7,50 per 1000 liter) wordt door de centrale autoriteit, de ‘Conferentie van Verdragsluitende Partijen’ (CVP) van de verdragsluitende staten op advies van het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) bepaald.

Dat de bijdrage al sinds het begin ongewijzigd is gebleven, komt doordat in het begin de baten hoger waren dan de kosten. Inmiddels is dat niet meer het geval. Het gecumuleerde overschot is langzaam afgenomen met een verwacht tekort vanaf 2021.

Het IVC heeft daarom in haar jaarverslag van 2019 geadviseerd om de verwijderingsbijdrage te verhogen, met het oog op het behoud van het evenwicht van het financieringssysteem. In het jaarverslag is derhalve een doorberekening gemaakt met een aantal tariefscenario’s tot 2025 die (op basis van de huidige tendensen) uitwijzen dat er met de verhoging per 1 januari 2021 naar €8,50 het tarief weer een aantal jaren gelijk kan blijven.

De wijziging is door de Verdragsluitende Partijen bevestigd doormiddel van een besluit tot wijziging van artikel 3.03 (Deel A) van de Uitvoeringsregeling van het CDNI.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maritime Industry verplaatst naar 18, 19 en 20 mei 2021


De komende editie van Maritime Industry wordt vanwege de gevolgen van het coronavirus verplaatst naar 18, 19 en 20 mei 2021 in Evenementenhal Gorinchem. Een eerdere verplaatsing naar 13, 14 en 15 oktober 2020 is hiermee komen te vervallen. “De Nederlandse overheid heeft nog géén verdere beperkende maatregelen opgelegd met betrekking tot het organiseren van beurzen. Ook wij waren zelf overtuigd dat de beurs door kon gaan, maar het sentiment onder exposanten is in de afgelopen periode veranderd. We luisteren naar onze exposanten en hebben besloten de zestiende editie van Maritime Industry opnieuw te verplaatsen”, zegt Bianca van Grinsven namens Maritime Industry. Lees verder...

Naar boven

 

CyberSafeHavens: webinar cyberweerbaarheid havens op dinsdag 6 oktober

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan het CyberSafeHavens webinar op 6 oktober 2020 van 13.00 tot 15.00 uur, hét webinar dat draait om de digitale weerbaarheid van havens.

Binnen de voor Nederland essentiële knooppunten is er sprake van een grote mate van onderlinge (keten)afhankelijkheid: dit vraagt om intensieve samenwerking. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren we daarom een webinar vanuit de cyber security samenwerkingsinitiatieven van de Port of Amsterdam (Cyber Security Programma NZKG), de Port of Rotterdam (FERM) en de luchthaven Schiphol (CYSSEC). 

Meer informatie over het programma en de mogelijkheden om je online te registreren voor het webinar vind je op deze pagina.
Heb je vragen over het webinar, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 18 september 2020 - CBRB bestuursvergadering
 • 21 t/m 25 september 2020 - De week van de RIE
 • 22 en 23 september 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 25 september 2020 - CTGG plenair overleg
 • 8 oktober - vergadering ledengroep Droge lading / Duwvaart
 • 12 oktober 2020 - CESNI Workshop “Vergaring van Ongevallengegevens in de binnenvaart"
 • 13 oktober 2020 - Najaarsvergadering CESNI Comité
 • 20 en 21 oktober 2020 - CESNI/PT/PAX werkgroep technische voorschriften voor passagiersschepen
 • 28 oktober 2020 - Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tag

Naar boven

 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.