Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 27 augustus 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 33

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Het nieuwe normaal blijft veranderen
 2. Vervolg op steunverzoek om noodfonds
 3. Noodverordening versie 20 augustus 2020 - wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?
 4. Risico Inventarisatie en Evaluatie samen met Preventief Medisch Onderzoek
 5. Bezoek aan de binnenvaart door Rijkswaterstaat
 6. Extra subsidie Praktijkleren in 2021, ook voor de binnenvaart!
 7. Opleidingsflyers - reguliere opleiding en zij-instroom
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Het nieuwe normaal blijft veranderen

Helaas is COVID-19 in de zomer maanden niet tot stilstand gekomen. Overheden op ieder niveau zetten zich in om uitbraken te voorkomen en te beheersen. In de praktijk betekent dit dat de regels voortdurend veranderen. En dat maakt het voor varende mensen extra lastig. Niet alleen per land verschillen deze leefregels, maar ook deelstaten en steden vaardigen eigen regels uit. Wij raden iedereen aan om deze regels goed op te volgen. Het motto blijft: houdt afstand, gebruik mondkapjes, was uw handen en met klachten laat u testen. Check als u van boord gaat wat de plaatselijke regels op dat moment zijn. Samen willen we Corona beheersbaar houden.
 

Vervolg op steunverzoek om noodfonds

Begin mei is er door het CBRB en collega brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer een verzoek tot een noodfonds ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ontvangst van deze brief is per telefonisch contact aan ons bevestigd, maar verder heeft de brief tot op heden nog geen resultaat opgeleverd.

Via het netwerk van een van de aangesloten leden heeft het CBRB nog een mogelijkheid aangegrepen om contact te leggen met het ministerie van EZK. In de reeds verstuurde brief aan de heer Vijselaar, directeur-generaal bij het ministerie van EZK, vragen wij nogmaals om de aandacht voor de problematiek in de passagiersvaartsector en nodigen wij de heer Vijselaar uit voor een gesprek.

Wij zien uit naar een reactie op de brief en zullen u hiervan op de hoogte houden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Noodverordening versie 20 augustus 2020 – wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID- 19. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland kunnen toepassen. Naar aanleiding van de persconferentie op 18 augustus jl. is op 20 augustus de vernieuwde (model-) noodverordening verschenen.

De vernieuwde noodverordening heeft geen verdere consequenties voor de passagiersvaartsector. De korte samenvatting van de toelichting is onverminderd van toepassing;
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de toelichting op de noodverordening;
Samenkomsten aan boord van schepen zijn toegestaan onder de voorwaarden;
 • Passagiersstromen moeten gereguleerd en gescheiden worden door bijvoorbeeld het faciliteren van looproutes en vaste in- en uitgangen.
 • Hygiëne maatregelen.
 • Hanteren van de 1,5 meter afstandseis
 • Het toewijzen van een vaste zitplaats in binnenlocaties.
 • Ontvangt u meer dan 100 passagiers per zelfstandige ruimte (per salon of per dek)? Dan geldt hiervoor een reserveringsplicht en verificatie van de gezondheid van uw gasten.
 • Ontvangt u meer dan 250 passagiers in de open lucht (op de buitendekken)? Dan geldt hiervoor een reserveringsplicht, verificatie van de gezondheid van uw gasten en het verwijzen naar een vaste zitplaats.
 • Passagiersschepen die horeca activiteiten aanbieden worden verplicht op contactgegevens te noteren van de gasten ten behoeve van een eventueel bron- en contactbezoek van de GGD.
 • Op de buitendekken is de 1,5 meter afstandseis niet van toepassing indien u gebruikt maakt van de ‘kuchschermen’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) samen met Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid en dicht bij de natuur. U leeft en werkt op het water. Met een klein team heeft u één doel, het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen. Schepen varen dag en nacht, ook bij slecht weer. Wij willen dat dit leuke werk ook veilig gebeurt.

De Arbowet verplicht werkgevers een PMO aan te bieden
Iedere werknemer die arbeid verricht aan boord van een schip moet jaarlijks in de gelegenheid worden gesteld om preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Dit PMO kan op basis van een geldige RI&E. Dit betekent dat de arbeid- en gezondheidskundige risico’s voor werknemers in de binnenvaart eerst met de RI&E Binnenvaart in kaart worden gebracht (door de werkgever of door een Arbodienst). De bedrijfsarts kan vervolgens op basis van deze RI&E een gericht Preventief Medisch Onderzoek (PMO of PAGO) samenstellen en uitvoeren.
 
De Arbowet verplicht werkgevers een RI&E op te stellen
Vanuit de Arbowet is de RI&E een andere verplichting voor werkgevers. Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook specifieke en eigen kenmerken. Reden om voor onze sector een eigen branche RI&E op te stellen. Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de RI&E gebruiken zonder toetsing van een gecertificeerde Arbodeskundige. Een dergelijk advies kost algauw € 1.000, dat sc
 
Digitale tool voor leden
Voor leden van het CBRB is een gratis digitale RI&E tool beschikbaar, waarmee de vragenlijsten van de branche RI&E gemakkelijker ingevuld kunnen worden. Ook kan er met deze tool een digitaal Plan van Aanpak worden gemaakt. De digitale tool helpt u om op eenvoudige wijze, voorzien van de juiste informatie, de acties die naar voren komen in te vullen. De tool is dynamisch, de persoon die aan de slag gaat met de RI&E kan op ieder gewenst moment het Plan van Aanpak aanpassen, bijvoorbeeld wanneer een actie is afgehandeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bezoek aan de binnenvaart

Afgelopen dinsdag brachten Erica Slump, hoofdingenieur-directeur Verkeer- en Watermanagement en Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement, beide werkzaam bij Rijkswaterstaat, op uitnodiging van Bureau Voorlichting Binnenvaart en in samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB een bezoek aan de binnenvaart. Namens het CBRB was Maira van Helvoirt, secretaris Containers en Logistiek, aanwezig.

Na een bezoek aan EIC Mainport waar beide dames een inleiding over de sector hebben gekregen, is het gezelschap aan boord gestapt van het container binnenschip Progres van Bosman Container Shipping Group.

Tijdens dit werkbezoek is er gesproken over
 • laagwater en de noodzaak tot investeren in infrastructuur
 • verduurzaming in de sector
 • congestie
 • belang van goede regionale / lokale lobby
 • en afstemming bedrijfsleven met Rijkswaterstaat

 
 

Extra subsidie Praktijkleren in 2021, ook voor de binnenvaart!

Onlangs maakte minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, bekend welke sectoren in aanmerking komen voor een verhoging van de subsidie Praktijkleren. De minister deed dat in vervolg op haar besluit om de subsidieregeling een extra impuls te geven. In totaal gaat het om jaarlijks 10,6 miljoen euro in de komende twee studiejaren.

Op 15 mei besloot de minister om de subsidieregeling Praktijkleren in zowel 2020-2021 als 2021-2022 een extra impuls te geven van 10,6 miljoen euro. Daarmee beoogt zij werkgevers te stimuleren om BBL-plekken (leerbanen) aan te bieden. Op 13 juli maakte de minister bekend welke sectoren voor de verhoging in aanmerking komen. De binnenvaartsector kan aanspraak maken op de extra impuls.

Criteria om in aanmerking te komen
De minister noemt drie criteria: de arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers moeten goed zijn, de sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor, en de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd. Landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie, omdat voor deze sectoren al eerder 10,6 miljoen euro beschikbaar werd gesteld.

Gewijzigde regeling wordt begin 2021 gepubliceerd
In haar brief aan de Tweede Kamer geeft de minister een overzicht van de sectoren waarom het gaat. Deze werkgevers ontvangen de extra subsidie bovenop het bedrag waarop zij op grond van de huidige subsidieregeling Praktijkleren al aanspraak kunnen maken. De wijziging van de regeling wordt begin 2021 gepubliceerd en geldt dan met terugwerkende kracht. De subsidie is achteraf aan te vragen, dus als u komend schooljaar een leerplaats aanbiedt kunt u medio volgend jaar subsidie aanvragen. Binnenkort zal bekend worden hoe de subsidie voor schooljaar 2019/2020 aangevraagd kan worden. Deze subsidie kan oplopen tot € 2700,-.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Opleidingsflyers - reguliere opleiding en zij-instroom

Werken in de binnenvaart is één groot avontuur. En dat moet iedereen weten. Daarom ontwikkelden Koninklijke BLN-Schuttevaer en Bureau Voorlichting Binnenvaart samen twee flyers om opleidingsmogelijkheden in de binnenvaart te promoten.
Mocht u mensen willen interesseren voor een carrière in de binnenvaart, dan kunt u
deze flyers gebruiken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 9 september 2020 - CESNI/QP werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 18 september 2020 - CBRB bestuursvergadering
 • 21 t/m 25 september 2020 - De week van de RIE
 • 22 en 23 september 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 25 september 2020 - CTGG plenair overleg
 • 12 oktober 2020 - CESNI Workshop “Vergaring van Ongevallengegevens in de binnenvaart"
 • 13 oktober 2020 - Najaarsvergadering CESNI Comité
 • 13 oktober 2020 - Presentatie 'een vrijwillige pensioenregeling voor onze sector' door secretaris Sociale Zaken, Ingrid Blom, tijdens Maritime Industry 2020.
 • 13 t/m 15 oktober 2020 - Maritime Industry 2020
 • 20 en 21 oktober 2020 - CESNI/PT/PAX werkgroep technische voorschriften voor passagiersschepen
 • 28 oktober 2020 - Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tag

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.