Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 13 augustus 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 31

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Actuele stand van zaken rondom COVID-19 voor Ledengroep Personenvervoer
 2. Terugkoppeling verzoek tot aanpassing noodverordening: niet-medische mondkapjes of hanteren 1,5 m afstandseis
 3. “Aanvullend kader cruiseschepen” van RIVM en GGD: gezondheidsverklaring
 4. Brede steun voor pensioenakkoord uit 2019
 5. Ontgassen met een mobiele ontgasinstallatie
 6. Port of Antwerp: nieuwe contactpersonen voor Ligplaatsbeheer en Handhaving & toezicht
 7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Actuele stand van zaken rondom COVID-19 voor Ledengroep Personenvervoer

Eerder deze week zijn de leden van de Ledengroep Personenvervoer per aparte
e-mail op de hoogte gebracht van de vernieuwde noodverordening per 10 augustus jl. en de toelichting hierop. Uit de noodverordening is een concreet aandachtspunt naar voren gekomen waar aandacht aan besteed moet worden; passagiersschepen die ook horeca- activiteiten aanbieden worden verplicht om de contactgegevens van de gasten te noteren.


Deze gegevens dienen voor het uitvoeren van een eventueel contact- en brononderzoek van de GGD. De contactgegevens van de gasten dienen 14 dagen te worden bewaard en daarna te worden vernietigen en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.


Vernieuwde versie richtlijn COVID-19 dagpassagiersvaart CBRB

De maatregelen die zijn afgekondigd tijdens de persconferentie op 6 augustus jl. heeft geresulteerd in een aanpassing op de basismodel noodverordening.

 • De richtlijn COVID-19 dagpassagiersvaart CBRB is hierop aangepast en
  hier te downloaden.

Ook tijdens de zomermaanden zullen wij de problematiek en aandachtspunten voor de passagiersvaartsector zo breed mogelijk op de agenda zetten én houden tijdens de diverse overleggen met overheden, gerelateerde brancheorganisaties zoals VNO-NCW en overige relevante organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Terugkoppeling verzoek tot aanpassing noodverordening: niet-medische mondkapjes of hanteren 1,5 m afstandseis

Een aantal weken geleden hebben wij een verzoek ingediend bij diverse ministeries tot het aanpassen van de huidige noodverordening. Momenteel biedt het basismodel noodverordening geen keuze tot het loslaten van de 1,5 meter afstandseis door het dragen van een niet-medisch mondkapje op andere type vaartuigen dan de veerdiensten. Aan boord van riviercruiseschepen en (dag)passagiersvaartschepen blijft de 1,5 meter afstandseis gelden.

Het verzoek dat ingediend is vraagt om een aanpassing op de noodverordening waardoor er de keuzemogelijkheid zou ontstaan tot het dragen van een niet-medisch mondkapje óf het hanteren van de 1,5 meter afstandseis aan boord van schepen. Inmiddels heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een inhoudelijke reactie gegeven op het verzoek, dat luidt als volgt;

“Je wens om tot aanpassing van de noodverordening te komen kan ik begrijpen. Dat zou dan door ons moeten worden aangekaart in het interdepartementaal directeurenoverleg. Een eerste rondgang langs de betrokken personen moet echter tot de conclusie leiden dat daar op dit moment geen draagvlak voor is. Ik kan je daarmee dus helaas niet helpen.”

Helaas is dit voor een aantal ondernemers van de Ledengroep Personenvervoer, die hadden gehoopt op de mogelijkheid tot het laten dragen van een niet-medisch mondkapje, geen positief bericht. We gaan nu bekijken welke vervolgstappen wij op dit punt nog kunnen zetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

“Aanvullend kader cruiseschepen” van RIVM en GGD: gezondheidsverklaring

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het aanvullend kader cruiseschepen dat door RIVM en GGD opgesteld is. Inmiddels is ook de Engelse vertaling beschikbaar.
 
Wij hebben veel vragen ontvangen van leden over de gezondheidsverklaring die per schip ingevuld en vooraf aan RIVM toegestuurd moet worden. In het aanvullend kader cruiseschepen wordt daarbij verwezen naar de Maritime Declaration of Health (MDoH). De MDoH vloeit voort uit de IMO-wetgeving voor de zeevaart en is niet geschikt voor de binnenvaart. Zo wordt er gevraagd naar zaken als het gross tonnage, het IMO-nummer, of er verstekelingen aan boord zijn, en of degenen die aan boord overleden zijn een zeemansgraf hebben gekregen.
 
Het RIVM en de GGD hebben bevestigd dat het gebruik van de MDoH niet verplicht is; om onnodige administratieve lasten voor de sector te voorkomen hebben zij juist geen format willen voorschrijven. De gezondheidsverklaring is dus vormvrij, zolang alle relevante informatie er maar op staat.
 
Sommige rederijen hebben al een eigen formulier ontwikkeld; andere rederijen proberen toch zo goed en kwaad mogelijk de MDoH te gebruiken.
 
Om de onduidelijkheid in de sector op te lossen, hebben wij met het RIVM / GGD afgesproken dat we zelf een geschikt document zullen ontwikkelen. Een concept hiervan is inmiddels gedeeld met de betreffende leden. Deze gezondheidsverklaring kan worden ingevuld en opgestuurd door de verantwoordelijke persoon aan boord (schipper, hotelmanager), maar ook door het rederijkantoor.
 
De focus van de MDoH ligt op besmettelijke ziekten in het algemeen, maar de focus van onze gezondheidsverklaring ligt op COVID-19. De vragen zijn hier op aangepast.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Brede steun voor pensioenakkoord uit 2019

Ook de FNV heeft deze zomer haar steun aan het pensioenakkoord uit 2019 gegeven. Nu kunnen de pensioenafspraken verder uitgewerkt worden en in wetgeving worden vastgelegd.

In onze sector zijn werkgevers en vakbonden in gesprek over een mogelijk nieuwe vrijwillige pensioenregeling voor onze sector. Wij willen een pensioenregeling die twee zaken; regelt een passend inkomen voor later en inkomen bij overlijden. Ook voor ons belangrijk is dat het pensioen persoonlijker is, u moet in één oog opslag kunnen zien wat u gespaard heeft.

Dit voor ons werkgevers zo belangrijke uitgangspunt heet technisch een premieregeling. Deze overgang van een uitkeringsregeling (de huidige regeling van het pensioenfonds Rijn- en binnenvaart) naar een premieregeling en het regelen van een uitkering voor nabestaanden staan ook centraal in het pensioenakkoord.

Samen met Nautilus willen we nu de volgende stappen zetten:
 • We willen kijken hoe onze eigen ideeën over een mogelijke vrijwillige regeling passen bij de ideeën uit het pensioenakkoord onder andere de vorm van het nabestaande pensioen.
 • Daarna laten we een aantal voorbeelden uitrekenen. Hoe ziet het pensioen er voor werknemers onder de huidige regeling uit en hoe onder een premieregeling nieuwe stijl.
Naast dit nadenken over een mogelijk nieuwe vrijwillige regeling, zijn we ook de representativiteitstoets aan het uitvoeren. Wij tellen hoeveel, welk percentage van de werknemers in dienst is bij leden van het CBRB of Koninklijke BLN-Schuttevaer. Begin september moeten wij dit bij de minister opgeven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ontgassen met een mobiele ontgasinstallatie

Tijdens de vaart een binnenvaarttankschip ontgassen is slecht voor de omwonenden, de mensen aan boord en de luchtkwaliteit. Op termijn wordt varend ontgassen dan ook landelijk verboden. Ruim 2 jaar geleden heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat samen met de milieugedeputeerden van een aantal provincies een Taskforce Varend Ontgassen opgericht, waarin ook brancheorganisaties uit de petrochemie, de binnenvaart en de havens participeren.

Het was deze Taskforce die afgelopen mei het verzoek deed aan de afdeling gevaarlijke stoffen van STC Training & Consultancy om een korte en duidelijke training op te zetten voor het veilig ontgassen met een mobiele ontgasinstallatie. Het doel van een mobiele gasinstallatie is om ook buiten een inrichting restdampen veilig en gecontroleerd te verwerken. 

Op 9 juni is de training geëvalueerd met diverse partijen waaronder: het CBRB, Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, EVRA, Inspectie voor Leefomgeving en Transport, diverse verladers en leden van de Taskforce Varend Ontgassen, welke allen zeer positief waren over de training
Lees het gehele bericht op de website van STC Training & Consultancy.

Naar boven

 

Port of Antwerp: nieuwe contactpersonen voor Ligplaatsbeheer en Handhaving & toezicht

Port of Antwerp bouwt de scheepvaartplanning en -begeleiding verder uit en blijft het toezicht en de handhaving verbeteren met één doel voor ogen: veilig en vlot verkeer in de haven van Antwerpen. Vanaf 19 augustus aanstaande splits Port of Antwerp het takenpakket van de dokmeester op in twee functies: Port Planners en Port Authority Officers.
 
 • Ligplaatsbeheer: Port Planner
  Port Planners zorgen voor een veilige en vlotte planning en afwikkeling van ligplaatsen. Zij houden daarbij zo goed mogelijk rekening met de haven, de havenfaciliteiten en de havengebruikers.
 • Handhaving & toezicht: Port Authority Officer (onder leiding van een Port Authority Supervisor)
  Port Authority Officers staan in voor specifieke controletaken in het kader van toezicht en handhaving in het havengebied. Ze zijn actief op het water en op het land, en werken samen met hulpverleners bij incidenten.
Later dit jaar rolt Port of Antwerp de nieuwe digitale toepassingen uit om de dienstverlening verder te verbeteren. Die tools zullen verbonden zijn met het haveninformatiesysteem APICS (Antwerp Port Information and Control System).
Voor meer informatie kunt u hier de folder van Port of Antwerp downloaden met alle contactgegevens en VHF-kanalen van de haven van Antwerpen.

Naar boven

 

AGENDA

 • 9 september 2020 - CESNI/QP werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 18 september 2020 - CBRB bestuursvergadering
 • 22 en 23 september 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 25 september 2020 - CTGG plenair overleg
 • 13 oktober 2020 - Najaarsvergadering CESNI Comité
 • 13 t/m 15 oktober 2020 - Maritime Industry 2020
 • 20 en 21 oktober 2020 - CESNI/PT/PAX werkgroep technische voorschriften voor passagiersschepen
 • 28 oktober 2020 - Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tag

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.