Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

 6 augustus 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 30

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. RIVM en GGD stellen "aanvullend kader cruiseschepen" op
 2. Koersen op gezond en veilig werken met de vernieuwde digitale RI&E
 3. Richtlijnen Vaarwegen 2020
 4. Stuwcomplexen Nederrijn en Lek in september en oktober enkele weekendnachten gestremd
 5. Bureau Voorlichting Binnenvaart zoekt een communicatiemedewerker
 6. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

RIVM en GGD stellen "aanvullend kader cruiseschepen" op

De GGD’en van Amsterdam en Rotterdam hebben onlangs hun zorg geuit over de toenemende cruisebeweging. Daarom hebben RIVM en GGD gezamenlijk een “aanvullend kader cruiseschepen” opgesteld. 

Extra aandacht voor:

 • Met directe ingang moeten riviercruiseschepen een gezondheidsverklaring indienen. Deze moet vóór aankomst in Nederland naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gestuurd worden. De RIVM stuurt de gezondheidsverklaring door naar de betreffende GGD die, op basis hiervan, een beoordeling maakt of actie ondernomen moet worden en koppelt dit terug aan de havenautoriteiten en waar nodig aan de schipper. Wanneer tijdens de riviercruise zich aan boord verdachte of bevestigde COVID-19 gevallen voordoen, wordt er wederom een gezondheidsverklaring naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gestuurd. De RIVM stuurt deze door naar de betreffende GGD die de havenautoriteit inlicht.
 • De rederij is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van alles wat te maken heeft met het vervoer en verblijf aan de wal van verdachte en bevestigde COVID-19 gevallen. Ook moet er een repatriëringsplan zijn, zie pagina 3 onder het kopje “Testen”. Dit moet op voorhand geregeld zijn, in de vorm van afspraken met een daarop voorbereid hotel, taxibedrijven, enzovoort. Bij controles aan boord zal hier naar worden gevraagd. De riviercruisevaart heeft echter een complexe organisatiestructuur, waar behalve rederijen ook partijen als touroperators en DMC’s bij betrokken zijn. Dat betekent dat hier de verantwoordelijkheid neergelegd wordt bij een partij die in de praktijk wellicht niet de uitvoerende partij is. Het CBRB heeft dit besproken met RIVM en GGD.
  In reactie daarop hebben RIVM en GGD het volgende laten weten: “Het is voor de GGD een absolute voorwaarde dat niet de schaarse, en in toenemende mate in gebruik zijnde, regionale quarantainefaciliteiten worden ingezet. Hoe de opvang en plaatsing van personen in de praktijk is geregeld, is aan de rederij. Bij controle zal worden gevraagd naar het plan en de lijnen die gevolgd worden bij een casus aan boord, en zal worden verlangd dat voor de bemanning een directe procedure beschikbaar is. Dat hier andere partijen bij betrokken zijn, en uiteindelijk aangenomen moet worden dat een belofte dat dit geregeld wordt, zal worden nagekomen, dat is helder. De GGD wil de zekerheid dat de verantwoordelijkheid kan en zal worden genomen en wil inzicht kunnen hebben in hoe. Als de zaken goed geregeld zijn zoals je beschrijft, dan zal men dit kunnen uitleggen bij een bezoek aan boord, en zal er geen probleem zijn.” 

Volgens hoofdstuk 3, pagina 5, punt 3 en 4 van het aanvullend kader moeten verdachte gevallen aan boord geïsoleerd worden, in een eigen hut, één persoon per hut. Dat wijkt echter af van de praktijk in de riviercruisevaart, waar in voorkomende gevallen een verdachte persoon samen met de persoon met wie hij/zij in één hut verblijft, samen in hun gemeenschappelijke hut in quarantaine gaan. De bepaling dat de rederij voldoende hutten aan boord moet hebben zodat alle verdachte personen (zowel passagiers als bemanning) geïsoleerd kunnen worden zou in theorie betekenen dat schepen maar tot 50% van hun capaciteit gevuld kunnen worden.

Dat is onacceptabel. RIVM en GGD hebben hierop inmiddels bevestigd, dat er niet wordt uitgegaan van een maximale bezetting van 50%. Men verwijst naar paragraaf 3.10 van het document “Restarting cruises” van EU Healthy Gateways, dat uitgaat van een mogelijke quarantaine aan boord van maximaal 5% van de passagiers en bemanningsleden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Koersen op gezond en veilig werken met de vernieuwde digitale RI&E

Als ondernemer kunt u als geen ander risico’s managen. Arbeidsrisico’s aanpakken gebeurt via een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel. Het levert voordelen op: betrokken medewerkers bijvoorbeeld en structureel  succes. De grootste winst: gezond en veilig blijven werken!

Iedere 3 jaar moet de branche RI&E geactualiseerd en opnieuw erkend worden. Juni jl. heeft de binnenvaart opnieuw erkenning gekregen van het Steunpunt RI&E voor de geactualiseerde Branche RI&E Binnenscheepvaart. De digitale tool voor leden, met de Branche RI&E als basis, sluit nu weer aan op de nieuwe wetgeving. 

Voordelen digitale tool
Als lid van het CBRB kunt u met de digitale tool een RI&E maken. Deze tool selecteert met behulp van intakevragen alleen de relevante vragen voor uw type schip of schepen. Tijdens de inventarisatie (het beantwoorden van de vragen) ziet u welke knelpunten een licht, matig of hoog risico hebben. De tool maakt daarvan een Plan van Aanpak met suggesties voor verbeteringen. Maatregelen tegen veel voorkomende risico’s staan beschreven in de gratis toegankelijke arbocatalogus van onze branche.
 
De digitale tool helpt u om op eenvoudige wijze, voorzien van de juiste informatie, de acties die naar voren komen in te vullen. De tool is dynamisch, de persoon die aan de slag gaat met de RI&E kan op ieder gewenst moment het Plan van Aanpak aanpassen, bijvoorbeeld wanneer een actie is afgehandeld.
 
Voor bedrijven met minder dan 25 man personeel die de Branche RI&E gebruiken, geldt dat toetsing door een arbodeskundige niet meer nodig is.
 
Met een RI&E weet u welke risico’s u loopt en hoe u daarmee omgaat. Zo staat u aan het roer van een professionele onderneming. En blijft u op koers naar structureel succes. De grootste winst: veilig en gezond blijven werken!
Klik hier voor de digitale RI&E tool
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijken op de website www.arbo-binnenvaart.nl

Naar boven

 

Richtlijnen Vaarwegen 2020

Vervoer over water is belangrijk voor Nederland als transportland. Niet alleen vanuit economisch oogpunt. Het is ook een duurzaam alternatief voor het transport over de weg. Dit vergt moderne, betrouwbare en goed ontworpen vaarwegen. De ‘Richtlijnen Vaarwegen’ dragen daar stevig aan bij. Onlangs zijn de Richtlijnen Vaarwegen 2020 verschenen.

De Richtlijnen Vaarwegen bestaan sinds 1990 en bevatten voorschriften voor het verkeerskundig ontwerp van vaarwegen en het onderhoud ervan. Deze richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd op basis van de nieuwste kennis en inzichten. Zowel op het gebied van wetenschap en techniek als op het gebied van wetgeving. Recent is de nieuwste editie Richtlijnen Vaarwegen 2020 verschenen. Tot nu toe waren de richtlijnen met name bedoeld voor vaarwegen met weinig stroming. In de nieuwe richtlijnen zijn ook de rivieren toegevoegd. De Richtlijnen Vaarwegen 2020 gelden vanaf 31 juli 2020.

Het ontwerpen en inrichten van vaarwegen tot en met CEMT-klasse VIb moet volgens de Richtlijnen Vaarwegen. Hierin staat bijvoorbeeld hoe sluizen, bruggen en binnenhavens moeten worden gebouwd, onderhouden en bediend. Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen in te richten, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Door deze richtlijnen samen, uniform toe te passen, nemen efficiëntie en samenhang in het netwerk van vaarwegen in Nederland toe.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stuwcomplexen Nederrijn en Lek in september en oktober enkele weekendnachten gestremd

© Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen (Driel, Hagestein en Amerongen) in de Nederrijn en Lek. Dankzij centrale bediening kunnen de complexen sinds november 2019 24/7 worden bediend. Sinds begin dit jaar worden de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein ook in de weekendnachten bediend. 
 
In verband met de renovatie moeten er in de loop van 2020 nog resterende werkzaamheden aan de sluizen worden uitgevoerd. Dit betekent dat de stuwcomplexen dan enkele weekendnachten gestremd zullen zijn.
 
Gedurende september en oktober is bediening van de sluizen in enkele weekendnachten niet mogelijk, omdat er dan wordt gewerkt aan de bediening- en besturingssystemen. Het gaat steeds om de nacht van zondag op maandag: er is dan geen bediening van zondag 20.00 uur tot maandag 6.00 uur. 

Hieronder ziet u welke stuwcomplexen in welke weekendnachten gestremd zijn:
 • Driel - 20-9-2020
  Nacht van zondag op maandag van 20:00 - 06:00 uur
 • Hagenstein - 27-9-2020
  Nacht van zondag op maandag van 20:00 - 06:00 uur
 • Amerongen - 4-10-2020
  Nacht van zondag op maandag van 20:00 - 06:00 uur
Meer informatie over het project is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of de projectpagina www.rws.nl/stuwensemble. De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via ‘Berichten aan de scheepvaart’ (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.nl.

Naar boven

 

Bureau Voorlichting Binnenvaart zoekt een Communicatiemedewerker

Al meer dan 30 jaar staat de stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) aan het roer van de promotie van de binnenvaartsector die zowel op economisch als maatschappelijk terrein steeds belangrijker wordt. Het beste alternatief voor filevrij vervoer waarbij ook nog eens wordt bespaard op de uitstoot van CO2. De kansen die vervoer over water te bieden heeft, worden door steeds meer partijen gezien.

BVB brengt als onafhankelijk voorlichtings-/promotiebureau namens de sector die kansen onder de aandacht bij partijen die dat nog niet zo op het netvlies hebben. Het speelveld: verladers, jongeren, overheden en andere stakeholders.

Bent u of kent u iemand die het team van BVB wil versterken? Het BVB is zoek naar een communicatiemedewerker voor 32 - 40 uur. Lees hier meer over deze zeer veelzijdige en afwisselende functie met ruimte en kansen om te ontwikkelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 11 augustus 2020 - EBU/ESO Gefahrgutkommission              
 • 9 september 2020 - CESNI/QP werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 18 september 2020 - CBRB bestuursvergadering
 • 22 en 23 september 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 25 september 2020 - CTGG plenair overleg
 • 13 oktober 2020 - Najaarsvergadering CESNI Comité
 • 13 t/m 15 oktober 2020 - Maritime Industry 2020
 • 20 en 21 oktober 2020 - CESNI/PT/PAX werkgroep technische voorschriften voor passagiersschepen
 • 28 oktober 2020 - Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tag

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.