Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 2 juli 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 25

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Binnenvaart goederenvervoer komt niet in aanmerking voor TVL regeling
  2. Nieuwe noodverordening en protocol: gevolgen voor veerdiensten
  3. Brancheorganisaties blij met uitspraak minister over Merwedebrug
  4. Vaarbevoegdheid schipper open rondvaartboot
  5. Actualiseren van Modelregeling arbeidsvoorwaarden
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Binnenvaart goederenvervoer komt niet in aanmerking voor TVL regeling

Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB en ASV zijn teleurgesteld dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet bereid is het binnenvaart vrachtvervoer toe te voegen aan de lijst van Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS en TVL).

Toevoegen van de SBI-code is nodig om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning. Het ministerie geeft als reden op dat alleen sectoren die een dominant effect zien door het wegblijven van consumenten of de toeleveringsbedrijven van deze sectoren in aanmerking komen. Het ministerie meent dat binnenvaart, met uitzondering van de passagiersvaart, daar buiten valt.

Meer informatie over de steunmaatregelen van de overheid is terug te vinden op onze website, onder andere de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, de nieuwe NOW 2.0.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe noodverordening en protocol: gevolgen voor veerdiensten

Op woensdag 1 juli is de nieuwe noodverordening van kracht geworden. Ook is het nieuwe protocol “Verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer” van kracht geworden. Hierbij informeren wij u over de gevolgen hiervan voor de sector veerdiensten. 

Protocol
De afspraken in het nieuwe protocol gelden, het als de voorgaande versie van het protocol, voor het gehele openbaar vervoer en voor ander vervoer met een publiek belang. Het geldt ook voor vervoer over water met een publiek belang, zoals waddenveren en veerponten tenzij er gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken. 
 
Per 1 juli wordt het OV opgeschaald. In principe zijn alle zitplaatsen en aangewezen staanplaatsen in bus, trein, tram, metro en (wadden-) veren vanaf 1 juli weer beschikbaar om ervoor te zorgen dat er meer mensen met het OV kunnen reizen. Het dragen van een (niet-medisch) mondkapje blijft verplicht in het OV. Deze mondkapjesverplichting geldt ook voor de waddenveren en is als zodanig vastgelegd in een noodverordening. 
 
Voor de overige veerponten geldt, dat zij opgeroepen worden het protocol zo strikt mogelijk te volgen. Maar gezien de grote verscheidenheid in veerdiensten wordt er geen generieke mondkapjesverplichting opgelegd. 
 
Waar de vorige versie van het protocol tot onduidelijkheid leidde over de status van veerdiensten is deze nieuwe versie van het protocol duidelijker: er wordt duidelijker onderscheid gemaakt tussen waddenveren enerzijds en andere veerdiensten anderzijds.

Noodverordening
Conform artikel 2.2 lid 2 onder h van de noodverordening geldt de strikte eis van 1,5 m afstand niet voor het OV en voor “overig bedrijfsmatig personenvervoer (…), voor zover dit vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en niet strekt tot het mogelijk maken van recreatie in dat voer- of vaartuig”. 
 
Artikel 2.8, Overig personenvervoer, van de noodverordening bepaalt daarnaast dat reizigers van 13 jaar en ouder in het overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde openbaar vervoer, verplicht zijn een niet-medisch mondkapje te dragen.

Conclusie
Hoewel de inhoud van het protocol en van de noodverordening niet helemaal in lijn met elkaar zijn (zoals: mondkapjes verplicht volgens noodverordening, maar voor veerdiensten niet verplicht volgens protocol) is onze conclusie dat het aan de verantwoordelijkheid van individuele veerdienstexploitanten wordt overgelaten hoe zij invulling geven aan de coronamaatregelen.

Informatie met betrekking tot de noodverordening voor ondernemingen die niet tot de veerdiensten behoren in de Ledengroep Personenvervoer volgt zo spoedig mogelijk via een aparte e-mail. In de volgende CBRB-nieuwsbrief zal dit artikel worden opgenomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
In de nieuwsbrief van vorige week hebben wij per abuis de afbeelding en url van de Rijksoverheid over versoepelingen van 27 mei geplaatst. Hierbij de juiste en meest recente versie van 24 juni 2020.
 

Brancheorganisaties blij met uitspraak minister over Merwedebrug

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft gezegd in het Algemeen Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 25 juni dat de nieuw te bouwen Merwedebruggen geen verslechtering mogen brengen voor de scheepvaart.

Brancheorganisaties Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers zijn blij met deze uitspraak. Het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin de partijen gezamenlijk optrekken voor een betere infrastructuur, heeft geruime tijd lobby gevoerd om te voorkomen dat de nieuwe Merwedebruggen lager zouden worden.

Het huidige ontwerp van de nieuwe Merwedebruggen voorziet in bruggen die 1,50m lager zijn dan de huidige brug en dit is nadelig voor de containerbinnenvaart en het wegverkeer. Een lagere brug zou een strop zijn voor de containerbinnenvaart die op het beneden rivierengebied met 5 en 6 hoog gestapelde containers pendelt tussen terminals in Rotterdam en het achterland. Ook voor het wegverkeer is een lagere brug een probleem. Uit een eerste analyse van de bedrijfstak blijkt dat de lagere brug straks 40 tot 45 keer per week open moet voor schepen die er nu onderdoor kunnen. Op een drukke snelweg als de A27 zal dit onnodig files veroorzaken.

Tijdens het AO MIRT hebben de Kamerleden dhr. Stoffer van de SGP en mevr. Van der Graaf van de ChristenUnie hun zorg hierover uitgesproken en de minister om duidelijkheid gevraagd. De minister antwoordt op de vragen: “Ik ga mij sowieso houden aan internationale afspraken zoals wij die in CCR verband hebben ondertekend en dat betekent dat het voor de scheepvaart niet tot verslechtering mag leiden.”
 
Het Centraal Overleg Vaarwegen meent dat met deze uitspraak van de minister de oplossing voor dit probleem een stukje dichterbij is gekomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vaarbevoegdheid schipper open rondvaartboot

De Richtlijn erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart (EU/2017/2397) die op 17 januari 2022 in de Nederlandse regelgeving moet zijn geïmplementeerd, heeft ook gevolgen voor de vaarbevoegdheid van schippers van open rondvaartboten waarmee bedrijfsmatig buiten de bemanning meer dan 12 personen (kunnen) worden vervoerd. De schipper van deze schepen moet in het bezit zijn van een groot vaarbewijs, omdat er sprake is van een passagiersschip in de zin van deze richtlijn.

Al enige tijd wordt er door vertegenwoordigers van het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de Amsterdamse organisaties voor de rondvaart (VRA en VEVAG) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bezien hoe aan deze verplichting uit de richtlijn het beste gevolg kan worden gegeven, mede met het oog op de huidige situatie waarin schippers die met een open rondvaartboot op zone 4 wateren varen kunnen volstaan met het bezit van een klein vaarbewijs.

Eerder is afgesproken dat vertegenwoordigers van de open rondvaartboten branche bij de gedachtevorming hieromtrent zullen worden betrokken. De coronacrisis heeft er echter voor gezorgd dat op dit moment voor het ministerie van IenW de prioriteit meer bij het bestrijden van de economische gevolgen van deze crisis voor deze beroepsgroep is komen te liggen.

Het ministerie van IenW heeft te kennen gegeven weer aandacht te besteden aan dit dossier zodra daarvoor de ruimte is ontstaan. Het CBRB zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Actualiseren van modelregeling arbeidsvoorwaarden

De sector binnenvaart heeft geen algemeen verbindende cao meer, maar wel een modelregeling arbeidsvoorwaarden. Sociale partners hadden en hebben de wens om een evenwichtige set aan arbeidsvoorwaarden te schetsen. Een set aan regelingen die past bij het bedrijfsproces, de specifieke omstandigheden en regels in de binnenvaart. En niet onbelangrijk een model of voorbeeld regeling arbeidsvoorwaarden die aansluit op de wettelijke regels.
 
Nieuwe wettelijke regels uit o.a. de Wet flex en zekerheid en zijn opvolger Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn nog niet verwerkt in onze modelregeling. Daar komt deze week het nieuwe partner of geboorte verlof bij. Samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer en Nautilus gaan we deze zomer aan de slag. De sociale partners willen dat de sector eind dit jaar weer over een actuele modelregeling arbeidsvoorwaarden beschikt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.