Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

 18 juni 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 23

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Toevoeging SBI-code 50.10 Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) aan lijst SBI-codes
 2. Binnenvaart wil in aanmerking komen voor schadevergoeding door COVID-19
 3. Gesprekken over een nieuwe pensioenregeling lopen door
 4. Vernieuwde Branche RI&E voor de binnenvaart erkend
 5. Webinar: Aan de slag met de RI&E in tijden van corona
 6. Corona van grote invloed op binnenvaart
 7. IVR Leaflet over Cargo Securing
 8. Online binnenvaartspreekuur met Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD)
 9. Ferm Port Cyber Café
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Toevoeging SBI-code 50.10 Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) aan lijst SBI-codes

Het kabinet biedt tijdelijke financiële ondersteuning aan ondernemers en heeft hiervoor een pakket met financiële maatregelen getroffen. Een overzicht met alle maatregelen hebben wij reeds gepubliceerd op de website. Om in aanmerking te kunnen komen voor de regelingen wordt er gekeken onder welke SBI-code de onderneming geregistreerd staat.

Na de toevoeging van de SBI-code 50.30 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten), is nu ook de SBI-code 50.10 Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) toegevoegd aan de lijst met SBI-codes die gebruik kunnen maken van de regelingen.
 
TOGS regeling SBI code-50.10 Zee- en kustvaart vestigingsvereiste niet van toepassing
In een eerder bericht hebben wij melding gemaakt dat het vestigingsvereiste bij de TOGS-regeling niet geldt voor ambulante ondernemingen, waaronder SBI-code 50.30 valt. Ook bij ondernemingen onder SBI-code 50.10 is het vestigingsvereiste niet van toepassing. De toelichting op de uitzondering op de eis van vestiging met een ander adres van het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de onderneming in de Staatscourant benoemt expliciet binnenvaartdienstverleners (passagiersvaart en veerdiensten) als sector met ambulante bedrijfsmiddelen die voor hoge vaste kosten zorgen. Het betreft bedrijfsmiddelen die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering, in dit geval de schepen. Voor deze ambulante ondernemingen geldt in het geheel de genoemde vestigingseis niet, aangezien het evident is dat deze sectoren hoge vaste lasten hebben.

Let op: de TOGS-regeling kan worden aangevraagd tot
26 juni - 17:00 uur

Ook de andere steunmaatregelen van de overheid hebben een uiterste datum om aan te vragen. Kijk voor meer informatie over de steunmaatregelen op onze website. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenvaart wil in aanmerking komen voor schadevergoeding door COVID-19 

Het CBRB, Koninlijke BLN-Schuttevaer (BLN) en de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) vragen middels een brief (incl. uitgebreide notitie) de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer om de vrachtvervoerstak van de binnenvaart in aanmerking te laten komen voor schadevergoeding door COVID-19. 

De economische en maatschappelijke gevolgen door het COVID-19 virus voor de binnenvaartsector zijn groot. Het vrachtvervoer per binnenvaart ondervindt een forse omzetdaling door terugloop van de ladingstromen als gevolg van verminderde productie en afname van overslag in de zeehavens. De vrachtenmarkt is door de coronacrisis ernstig ontwricht en de vrachtprijzen zijn in een vrije val geraakt.  

Het kabinet ondersteunt ondernemers van getroffen sectoren met tijdelijke financiële regelingen. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient de SBI code van een sector op de lijst van getroffen sectoren te zijn opgenomen. Binnenvaart vrachtvaart, code 5040, is niet opgenomen in deze lijst en dat betekent dat getroffen ondernemers geen tegemoetkoming kunnen aanvragen als zij door COVID-19 een fors deel van hun inkomsten kwijtraken. 

De gezamenlijke brancheverenigingen CBRB, BLN en ASV spreken van rechtsongelijkheid wanneer de binnenvaart niet in de SBI-codelijst opgenomen wordt en vragen de staatssecretaris met klem de code alsnog toe te voegen aan de lijst van SBI codes van sectoren die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schade door COVID-19.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Gesprekken over een nieuwe pensioenregeling lopen door

Werkgevers en vakbonden spreken over een  nieuwe mogelijk vrijwillige pensioenregeling voor onze sector. Wij willen een nieuwe pensioenregeling die twee zaken regelt: een passend inkomen voor later en inkomen bij overlijden. We vinden het ook belangrijk dat het pensioen persoonlijker is; u moet in één oogopslag kunnen zien wat u gespaard hebt.

In technische termen praten we over een beschikbare premieregeling. Deze overgang van een uitkeringsregeling (de huidige regeling van het pensioenfonds Rijn- en binnenvaart) naar een beschikbare premieregeling staat ook centraal in het pensioenakkoord: de afspraken van minister Koolmees met werkgevers en vakbonden.

Samen met Nautilus willen we nu de volgende stappen zetten:
 • We willen kijken hoe onze eigen ideeën over een toekomstig (mogelijk vrijwillige) regeling aansluiten bij de afspraken uit het pensioenakkoord dat over een aantal jaren voor iedereen gaat gelden.
 • Daarna willen we een aantal voorbeelden uit laten rekenen. Hoe ziet het pensioen er voor werknemers onder de huidige regeling uit en hoe onder een beschikbare premieregeling.
Tegelijk zijn we ook de zogenaamde representativiteitstoets aan het uitvoeren. We tellen hoeveel werknemers in dienst zijn bij leden van het CBRB of BLN. Begin september moeten we dit aan de minister opgeven. De minister beslist vervolgens of u verplicht blijft, aan de (nieuwe) pensioenregeling deel te nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vernieuwde Branche RI&E voor de binnenvaart erkend

Het CBRB is bijzonder verheugd dat begin juni jl. de binnenvaart opnieuw erkenning heeft gekregen van het Steunpunt RI&E voor de geactualiseerde Branche RI&E Binnenscheepvaart.

Branches kunnen centraal een generieke RI&E opstellen voor de eigen sector. De binnenvaart heeft zo’n branche RI&E, die door het CBRB,  Koninklijke BLN-Schuttevaer en Nautilus geactualiseerd is, bijgewerkt voor alle wettelijke wijzigingen. Deze geactualiseerde RI&E is opnieuw erkend door het Steunpunt RI&E.

Dinsdag jl. heeft u een nieuwsbrief ontvangen geheel gewijd aan de erkenning van de Branche RI&E. Mocht u deze nieuwsbrief nog niet gelezen hebben? Klik hier. Of kijk voor meer informatie op volledig vernieuwde www.arbo-binnenvaart.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Webinar: Aan de slag met de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) in tijden van corona


Op 25 juni aanstaande organiseert Arboned om 12 uur een webinar over de RI&E in tijden van corona. Dit webinar is gratis en werkgevers kunnen direct vragen stellen aan een expertpanel. Na afloop is het webinar op elk gewenst moment en apparaat terug te kijken, direct vragen stellen kan niet meer.
Werkgevers kunnen zich hier aanmelden.
 

Corona van grote invloed op binnenvaart

Het goederenvervoer over water is fors afgenomen door de coronacrisis. Dat blijkt uit interviews met 25 Nederlandse binnenvaartverladers die zijn gehouden in april en mei 2020. De binnenvaart verloor al terrein in het vervoer van minerale brandstoffen, maar door de coronacrisis is dit veel erger geworden. Toch zijn Nederlandse verladers overwegend positief gestemd over het verloop van de coronacrisis. De gevolgen zijn weliswaar hard en ingrijpend op de korte termijn, maar noodzakelijke leveringen gaan gewoon door en kunnen blijven plaatsvinden.

Het hardst getroffen zijn de automotive industrie, de energiesector, olie- en gasindustrie, de voedingsmiddelenindustrie (zakelijke markt), de textielindustrie en de retailsector. Minder hard getroffen is de bouwsector, met name de grond, weg en waterbouw (GWW). Met uitzondering van tankopslagbedrijven zijn er geen andere sectoren, gelieerd aan de binnenvaart, die hebben geprofiteerd. Lees het hele nieuwsartikel op de website van Topsector Logistiek.

Klik hier voor het hele rapport dat in opdracht van Topsector Logistiek uitgevoerd is door Royal HaskoningDHV.

Naar boven

 

IVR Leaflet over Cargo Securing

Jaarlijks bedragen de claims als gevolg van onvoldoende ladingzekering aan boord van schepen tientallen miljoenen euro's. Niet alleen claims voor beschadigde goederen, maar ook voor persoonlijk letsel wanneer mensen gewond raken door onvoldoende gezekerde ladingen die kunnen omvallen, of sjorringen die plotseling falen.

De stabiliteit van het schip speelt een belangrijke rol bij het zekeren van lading, te weinig stabiliteit verhoogt de hellingshoek die leidt tot te veel krachten op de sjorringen en verschuiven of rollen van lading. Om die reden heeft de IVR – in samenwerking met de schadepreventie commissie – een “Cargo Securing” leaflet ontwikkeld, die de risico’s aangaande onjuiste lading zekering goed in kaart heeft gebracht. De IVR hoopt op deze manier haar steentje bij te dragen aan een veilige scheepvaart met minder ongelukken en schade.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IVR

Naar boven

 

Online binnenvaartspreekuur met Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD)

Op donderdag 25 juni van 10:00 tot 11:00 uur organiseert Caroline Nagtegaal, Europarlementariër voor de VVD, een online binnenvaartspreekuur in samenwerking met het Rotterdamse gemeenteraadslid Dieke van Groningen.

Caroline Nagtegaal wil graag van de binnenvaartsector zelf weten hoe ze kunnen worden geholpen om de coronacrisis door te komen, wat de betekenis voor hen is van de circulaire economie, hoe we de integratie met andere vervoersmiddelen kunnen verbeteren, hoe we beter kunnen omgaan met laagwaterproblematiek. En ook hoe we de sector kunnen helpen om te verduurzamen, in plaats van ze eindeloos te vertellen dat dat móet. 

Het CBRB zal deelnemen aan dit online binnenvaartspreekuur. Maar wilt u ook meepraten? Dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden door een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen naar Caroline Nagtegaal.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Caroline Nagtegaal

Naar boven

 

Ferm Port Cyber Café

Op donderdag 2 juli 2020 staat er vanuit FERM weer een nieuwe editie van het Port Cyber Café op het programma. Dit keer zal de bijeenkomst niet fysiek, maar digitaal plaats vinden. Aansluitend vindt bovendien het webinar 'Het nieuwe normaal vereist digitale hygiëne' plaats. 

Het FERM Port Cyber Café staat deze keer in het teken van digitale ontwrichting. Door de groeiende verwevenheid van de digitale wereld met de fysieke en sociale wereld hangen verstoringen van operationele processen steeds vaker samen met ernstige verstoring of uitval van digitale processen.
 • Klik hier voor meer informatie de bijeenkomst en de sprekers.
 • Aanmelden kan per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen via FERM

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.