Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

*|MC:SUBJECT|*

 

 20 mei 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 19

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Volgende stappen naar een anderhalve meter samenleving
 2. Terugkoppeling gesprek met ministerie van IenW op 14 mei jl.
 3. Tussentijdse evaluatie van het werkprogramma 2019-2021 voor CESNI/PT
 4. Ontwerp van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen ES-TRIN 2021
 5. Verzekeraars en verzekeringsmakelaar bieden stilligregeling voor passagiersschepen
 6. The inland waterway transport sector and its mission
 7. MBO-Binnenvaartopleidingen nog steeds op schema
 8. Voorschot Subsidieregeling praktijkleren 2019-2020 aanvragen
 9. Poll over coulanceregeling beroepsvervoer en binnenvaart
 10. Thema-inspecties ILT sjorren zeecontainers afgerond
CBRB gesloten
Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is het CBRB gesloten in verband met Hemelvaart.
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Volgende stappen naar een anderhalve meter samenleving

Tijdens de persconferentie van gisteren (19 mei) zijn verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Met ingang van 1 juni komt er voor ons als persoon, maar ook het bedrijfsleven, een klein beetje meer ruimte in het openbare leven.
 
Het kabinet geeft de weg vrij voor de volgende stappen van de route kaart. Voor de horeca en bij ons de passagiersvaart is dit heel belangrijk. We hebben nog een lange en moeilijke weg te gaan. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de maatregelen en iedere versoepeling roept weer nieuwe vragen op. Zo zijn er vanaf 1 juni dertig bezoekers in één zaal toegestaan. Ook geldt de anderhalve meter afstand op terrassen niet voor gezinnen. Wat dit alles betekent voor de passagiersvaart moet nog uitgewerkt worden. Volgende week maandag volgt de tekst van de nieuwe noodverordening en kunnen wij samen met jullie verder werken aan de implementatie.
 
Stapsgewijs groeien we toe naar een anderhalve meter samenleving. De economische impact is enorm. In de persconferentie van vanmiddag presenteerde het kabinet het tweede pakket aan noodmaatregelen, een pakket voor de komende 3 maanden. Ondersteuning in de vaste lasten, loonkosten en het inkomen van ondernemers worden verlengd. De voorwaarden waaronder zijn in dit tweede pakket bijgesteld. Ook het vraagstuk seizoensarbeid werd benoemd. Om jullie verder te kunnen informeren hebben wij de tekst van het noodpakket nodig.
 
Er zijn nog veel vragen, zowel over de nieuwe regels per 1 juni als over de nieuwe steunmaatregelen. Wij willen eerst goed uitzoeken hoe de nieuwe regels eruit zien en wat het verder zal betekenen. Wij zetten ons in voor alle lopende en openstaande zaken over de versoepeling. We zijn hierover in gesprek met de verschillende ministeries en instanties. In het volgende artikel in deze nieuwsbrief zal een terugkoppeling van het laatste gesprek op 14 mei volgen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Terugkoppeling gesprek met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 14 mei jl.

Na de gesprekken op 1 april en 15 april jl. met minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstraat (IenW) heeft er op 14 mei nogmaals een gesprek plaatsgevonden tussen het ministerie en de maritieme sector, waaronder ook het CBRB. Paul Goris, voorzitter van het CBRB, heeft deelgenomen aan deze digitale bijeenkomst waar de huidige stand van zaken en opstaande punten zijn besproken. Voorafgaand aan de bijeenkomst is door het CBRB input gegeven over de actuele situatie van de binnenvaart in deze crisis.

Passagiersvaart
Het noodfonds voor de passagiersvaart, waar het CBRB en BLN op 7 mei een oproep voor hebben gedaan, is tijdens de bijeenkomst aan de orde gesteld en er is gevraagd of hier op kort termijn een reactie op kan komen. Het ministerie bevestigt dat het hun aandacht heeft. Wij hebben nogmaals aangegeven dat de grootste klappen zijn gevallen in de passagiersvaart. De vraag is teruggevallen naar nul. Voor de hotelschepen met vast personeel is de NOW regeling maar deels bruikbaar. Het punt betreffende het seizoenswerk in het kader van de NOW-regeling staat al 3 weken op de actielijst bij het ministerie en tot heden is daar geen duidelijkheid over gegeven. Deze kwestie moet langs meerdere ministeries en er wordt deze week over besloten in de ministerraad. Wij verwachten dan ook deze week een antwoord van het ministerie op deze lopende kwestie.

Veerdiensten
Vanaf 1 juni gaat de OV-regeling gelden: normale dienstregeling, 40% capaciteit, mondkapjes. Voor veerdiensten geldt, net als voor de rest van het OV, dat de 1,5 m afstandseis niet altijd haalbaar is en kostendekkende exploitatie onmogelijk. Op 6 mei is door minister de Jonge een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over COVID-19. In die brief wordt o.a. gesproken over de aanpak mobiliteit en de OV sector. Tevens is er een Protocol verantwoord reizen met openbaar vervoer van de rijksoverheid bekend gemaakt. Noch in de brief, noch in het Protocol wordt het 40% percentage genoemd. Is deze 40% capaciteit nog relevant? Het capaciteitspercentage zouden wij graag in afstemming met de minister c.q. het ministerie vaststellen.

In dezelfde brief van minister de Jonge wordt gesproken over een beschikbaarheidsvergoeding voor de OV-sector, die de komende periode wordt uitgewerkt. Veerdiensten worden in de brief van de minister niet genoemd. Indien de veerdiensten onderdeel van de OV-regeling zouden zijn en in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsvergoeding, geeft hen dat de armslag die zij hard nodig hebben om in deze tijden hun rol in de mobiliteit van het land te kunnen blijven vervullen. Het ministerie van IenW gaat er vanuit dat de veerdiensten onder deze regeling vallen. Er is gevraagd dit te checken en te bevestigen aan het CBRB. Meer duidelijkheid is noodzakelijk.

Er is ook extra aandacht gevraagd voor zowel private als overheidsveerdiensten, die vrezen dat gemeentes vanwege alle huidige extra uitgaven, straks zullen moeten bezuinigen en daarbij ook bedragen aan veerdiensten korten of zelfs afbouwen of staken. Omdat dit in principe geen hoofdtaak van een lokale overheid is. Wij hebben bij het ministerie gepleit voor een gezamenlijke (financiële) verantwoordelijkheid van nationale en decentrale overheden voor veerdiensten.

Goederenvervoer
In het goederenvervoer zijn er vooral problemen doordat er geen overheidsregelingen zijn die voor de MKB-gezinsbedrijven toegankelijk zijn. Met name schippers in de droge lading melden een halvering van hun omzet over de laatste 4 maanden in vergelijk met vorig jaar. De NOW-regeling is voor de gezinsbedrijven niet van toepassing (meestal geen vast personeel) en de TOGS-regeling is ook niet toepasbaar, omdat de problemen niet voortvloeien uit de coronamaatregelen maar uit de vraaguitval. Ook deze punten zijn aangekaart bij het ministerie.

Als we vervoer over water in brede willen behouden in het kader van klimaat en modal shift doelstellingen dan moeten er maatregelen komen om ondernemingen niet te laten omvallen. Meer over water begint bij het behouden van de vloot.

Klimaat en vergroening
Het CBRB heeft nogmaals benadrukt dat door deze crisis de vergroeningsambities van de sector niet in de knel mogen komen. Een versnelling van zowel het nationale als het Europese fonds is wenselijk, gezien de nu zeer beperkte investeringscapaciteit in deze crisis. De reeds bestaande afspraken moeten tot uitvoering worden gebracht. Ook de voorwaarden voor het toekennen van subsidies voor de € 79 miljoen voor retrofit voor de binnenvaart zijn nog niet bekend. Het minister gaat hierover op korte termijn meer informatie overgeven.

Het CBRB hoopt op enige snelheid van het ministerie over openstaande punten. Het CBRB zet zich actief in om antwoorden en duidelijkheid te krijgen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Tussentijdse evaluatie van het werkprogramma 2019-2021 voor CESNI/PT

In de "Call for support measures due to COVID-19" hebben EBU en ESO onder meer verzocht om een "Review of the priorities of the work programme related to the technical standards”.

In april 2020 heeft het CESNI-comité besloten zijn werkgroepen te verzoeken een tussentijdse evaluatie van het werkprogramma 2019-2021 uit te voeren en gerechtvaardigde aanpassingen voor te stellen.

Het secretariaat van CESNI heeft hiertoe document CESNI/PT (20) 37 opgesteld.
De meeste taken van het werkprogramma zijn momenteel aan de gang of bijna afgerond. U kunt aan ons doorgeven welke (onvoltooide) onderwerpen van het CESNI/PT-werkprogramma moeten worden opgeschort en waarom. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Document CESNI/PT (20) 37 is momenteel alleen in het Engels beschikbaar. Zodra er vertalingen zijn, zullen wij deze met u delen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ontwerp van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen ES-TRIN 2021

Om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en technologische ontwikkelingen te volgen wordt de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) regelmatig herzien. Recent heeft het CESNI-comité besloten tot ES-TRIN 2021. In document CESNI/PT (19) 1 rev. 4 vindt u een overzicht van de wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen met name de volgende gebieden:
 • Veiligheidsafstand, vrijboord en diepgangsschalen (hoofdstuk 4);
 • Verlaging van de grenswaarden voor het door varende en stilliggende schepen voortgebrachte geluid (artikel 8.10);
 • Draagbare blustoestellen (artikel 13.03, tweede tot en met vierde lid);
 • Lithium-ion-batterijen (artikel 10.11);
 • Ter beschikking stellen en het gebruik van individuele gehoorbeschermingsmiddelen (artikel 14.09, derde lid);
 • Deuren in verblijven (artikel 15.02, elfde lid);
 • Elektrische bedrijfsruimte aan boord van passagiersschepen (artikel 19.07);
 • Uitrusting van pleziervaartuigen (artikel 26.01, eerste lid, onderdeel h);
 • Overgangsbepalingen met betrekking tot:
  • vast ingebouwde brandblusinstallaties;
  • de voorstuwingsinstallaties van passagiersschepen;
  • de Europese en internationale normen voor schepen die uitsluitend op waterwegen buiten de Rijn geëxploiteerd worden;
 • Bunkering van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) (bijlage 8, lid 2.8);
 • Verduidelijking ten aanzien van de geldigheid van het Uniecertificaat op de Rijn (ESI-1-1);
 • Toelating van bijzondere ankers met verminderde massa (ESI-II-9);
 • Actualisering van de verwijzingen naar Europese en internationale normen;
 • Diverse redactionele correcties in de verschillende talenversies.
ES-TRIN 2021 zal vanaf 1 januari 2022 gelden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verzekeraars en verzekeringsmakelaar bieden stilligregeling voor passagiersschepen

De ondernemingen binnen de CBRB ledengroep Personenvervoer liggen vooralsnog stil als gevolg van de RIVM-maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het Corona-virus onder controle te krijgen. Wij willen u er graag op attenderen dat veel verzekeraars en verzekeringsmakelaars hun cliënten willen helpen door een tijdelijke stilligregeling aan te bieden voor het schip.
Met deze tijdelijke stilligregeling ontvangt u als cliënt over de betreffende periode, tegen aanvullende voorwaarden, een korting op de cascopremie en korting op de P&I premie.
Wij adviseren u om contact op te nemen met de desbetreffende verzekeraar om de voorwaarden te bespreken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

The inland waterway transport sector and its mission

Als uitvoerend orgaan van EBU en ESO zet het European Inland Waterway Platform in op een sterkere positionering van de binnenvaart in het Europese en nationale transportbeleid. In deze flyer Inland Waterway Transport Rivers of opportunities to deliver kunt u meer lezen over de visie van het IWT Platform, de potentie van de binnenvaart en een visie op de toekomst.
Voor meer informatie kun u terecht bij de coördinator va het IWT platform Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

MBO-Binnenvaartopleidingen nog steeds op schema

Afgelopen vrijdag is de Bedrijfstakcommissie Binnenvaart virtueel bijeengekomen. In deze commissie komen alle MBO-binnenvaartopleiders én diverse werkgevers en branchevertegenwoordigers bij elkaar.
 
Het belangrijkste onderwerp van dit overleg was vanzelfsprekend de voortgang van de opleidingen tijdens de Corona-crisis. Het is bijzonder fijn om te kunnen melden dat alle opleidingen, in aangepaste vorm, door zijn gegaan. Het lesgeven op afstand is in korte tijd doorontwikkeld. De verwachting van de opleiders is dat alle leerlingen de kans krijgen dit schooljaar volledig af te ronden. Bij de examenklassen is dit dan met een diploma.
 
Ook heeft de Corona-crisis geen invloed gehad op de beschikbaarheid van stageplaatsen. Iedereen heeft een leerplek kunnen houden of vinden. Door het aanpassen van lesplannen, bijvoorbeeld voor de cursus Radar en ADN, en de flexibiliteit van de werkgevers konden leerlingen eerder aan hun stage beginnen.
Er is dus geen sprake van studievertraging.
 
Een mooi resultaat dat voor elkaar is gekomen met een maximale inzet van docenten, veel flexibiliteit van leerlingen én leermeesters.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Voorschot Subsidieregeling praktijkleren 2019-2020 aanvragen

Heeft u voor 16 maart van dit schooljaar een leerling BBL-Matroos of BBL-Schipper aan boord gehad? In de vierde week van mei opent het loket voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo.

Erkend leerbedrijf
Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer BBL-studenten heeft begeleid.

U kunt alleen een voorschot aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020. Door het voorschot alleen uit te keren over de periode waarin de begeleiding van de BBL-student al heeft plaatsgevonden, is er minder risico op terugvordering.

Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Definitieve aanvraag indienen
Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot verrekenen we met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.
Voor meer informatie kunt kijken op website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Naar boven

 

Poll over coulanceregeling beroepsvervoer en binnenvaart

Zoals wij u eerder hebben geïnformeerd in de CBRB Nieuwsbrief 2020 - 15 sluiten de Nederlandse verzekeraars op dit moment aan op de coulanceregeling voor beroepsvervoer en binnenvaart.

Kort gezegd komt dit op het volgende neer: wanneer u gebruik maakt van de coulanceregeling en sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is de verzekerbaarheid van uw schip een belangrijk aandachtspunt. Publiekrechtelijke coulance betekent niet automatisch dat alles privaatrechtelijk goed is geregeld.

Er heeft echter overleg plaatsgevonden met het Verbond van Verzekeraars omdat het hebben van een geldig bewijs of certificaat in sommige gevallen een voorwaarde is om aanspraak te kunnen maken op een uitkering van een verzekering. Het Verbond heeft aangegeven dat transporteurs en hun chauffeurs met een verlopen Code 95 en binnenvaartschippers met verlopen vaarbewijzen of certificaten bij hun leden verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel.

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft zoals gezegd de coulanceregeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten aanzien van onder andere de binnenvaart. Het Verbond wil echter graag weten hoeveel binnenvaartschippers gebruik maken of verwachten te gaan maken van deze coulanceregeling.
Daarom ons vriendelijke verzoek om deze poll in te vullen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Thema-inspecties ILT sjorren zeecontainers afgerond

Uit een thema-inspectie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2019 blijkt dat 67% van de gecontroleerde schepen 1 of meer regels voor het laden en vastzetten van containers en de toepassing van sjormateriaal overtreedt. Aanleiding voor de inspecties vormde het incident met de MSC Zoë, dat begin 2019 342 containers verloor ten noorden van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden.

In totaal zijn 69 schepen bezocht en geïnspecteerd die in het voorjaar van 2019 het Rotterdamse havencomplex hebben aangedaan. Hierbij is onder andere gekeken naar het correct stuwen en sjorren van de containers aan boord en de controle op het Verified Gross Mass (VGM) van elke container. De VGM regelgeving, van kracht sinds 2016, bepaalt dat het geverifieerde bruto gewicht van elke container voor belading aan boord van een zeeschip door de verlader aan de reder bekend moet zijn gemaakt. Het vervoer via achterlandmodaliteiten valt niet onder deze regelgeving.

Vergeleken met een eerder onderzoek uit 2009 zijn er verbeteringen zichtbaar bij het sjorren van containers. Echter zijn er ook nieuwe aandachtspunten die vooral te maken hebben met de groei van het containervervoer en de omvang van de containerschepen zelf, zo stelt de minister in haar begeleidende kamerbrief.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.