Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 14 mei 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 18

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Corona en personenvervoer: Wat zijn de gevolgen van de vernieuwde maatregelen?
 2. Informatie over het opstellen van een 1,5m protocol of handreiking voor de passagiersvaart
 3. Noodfonds noodzakelijk voor zwaar getroffen passagiersvaart
 4. Opstarten beroepsexamens en toetsen
 5. Goedkeuring nieuwe Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders
 6. Poll over coulanceregeling beroepsvervoer en binnenvaart
 7. Vergaderingen van CESNI
 8. Samenvatting rapport economische impact laag water beschikbaar in het Engels
 9. Branche RI&E bijna klaar voor keuring
 10. Werkzaamheden kade Schiedam Hoofdplein
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Corona en personenvervoer: Wat zijn de gevolgen van de vernieuwde maatregelen?

Wij krijgen veel vragen van leden over wat de vernieuwde maatregelen, die op 6 mei aangekondigd zijn, voor hen betekenen. De volgende elementen zijn daarbij onder meer relevant: 
 • De passagiersvaart is actief op het raakvlak van vervoer – OV – toerisme – recreatie – horeca. 
 • De passagiersvaart is in beginsel een “open” sector. Dat wil zeggen dat deze sector niet dicht moest als gevolg van een kabinetsbesluit, maar eenvoudigweg stilgevallen is omdat de markt in één klap opdroogde. Dat betekent dat er nu ook geen overheidsbesluit benodigd is om de sector weer open te laten gaan.
 • De horeca is daarentegen een “gesloten” sector; deze sector is wél van overheidswege stilgelegd, en mag per 1 juni als gevolg van een nieuw kabinetsbesluit onder strikte voorwaarden weer opgestart worden.
 • Het overheidsdevies is veranderd van “blijf thuis” naar “vermijd drukte”. 
 • Definitie van “samenkomsten”. De activiteit waarbij individuele personen dan wel gezinnen een individueel ticket kopen voor een rondvaart / vaartocht / veerdienstovertocht valt niet onder de noemer “samenkomsten” (die vooralsnog verboden zijn). De activiteit waarbij een persoon / bedrijf een (niet-vergunningsplichtig) evenement organiseert op een schip waarvoor een groep mensen wordt uitgenodigd is wél te kwalificeren als “samenkomst”. Het “georganiseerde karakter” is hierbij een belangrijk criterium.
Omdat het personenvervoer over water actief is op het raakvlak van verschillende sectoren zijn er helaas weinig eenduidige conclusies te trekken. Wij zijn daarom intensief in overleg met andere brancheorganisaties, overheden en VNO-NCW over de interpretatie van de verschillende maatregelen en de vertaling daarvan naar het personenvervoer over water.
 
De volgende punten zijn inmiddels duidelijk:
 • Het vervoer van personen als zodanig was / is niet verboden en mag gewoon (blijven) plaatsvinden. De activiteit waarbij individuele personen dan wel gezinnen een individueel ticket kopen voor een rondvaart / vaartocht / veerdienstovertocht valt niet onder de noemer “samenkomsten” en is derhalve niet verboden. Er geldt dan ook geen maximumaantal personen. Uiteraard geldt wél de 1,5 m afstandseis en de overige algemene maatregelen. 
 • Het evenementensegment, dus waarbij een persoon / bedrijf een bijeenkomst organiseert op een schip, is wél te kwalificeren als “samenkomst”. Deze activiteit is vooralsnog niet toegestaan.
 • De horeca mag vanaf 1 juni weer open tot 30 personen, en vanaf 1 juli tot 100 personen. Dit betekent dat het verzorgen van horeca, waarbij aan tafel bediend wordt, tijdens vaartochten tot 1 juni niet toegestaan is. Vanaf 1 juni respectievelijk 1 juli mag dit wel, mits beperkt tot 30 respectievelijk 100 personen. 
 • Het opstellen van een protocol is niet verplicht en heeft geen juridische status. Hierover informeren wij u elders in deze nieuwsbrief.
De volgende punten zijn helaas nog onduidelijk:
 • Horeca is tot 1 juni verboden, maar afhalen van bestellingen van eet- en drinkgelegenheden is wél toegestaan (uiteraard met inachtneming van de RIVM-maatregelen). Wat zijn hiervoor de precieze voorschriften? Is het bestellen van eten en drankjes aan boord van een schip waarbij men het bestelde zelf aan de bar moet ophalen - en het dus niet aan tafel gebracht wordt - daarmee wél toegestaan? 
 • Wanneer het evenementensegment in de passagiersvaart, waarbij immers sprake is van “samenkomsten”, al dan niet in samenhang met de versoepelingen in de horeca of andere sectoren, weer wordt toegestaan is nog onbekend.
 • In de horeca geldt, dat er vanaf 1 juni gereserveerd moet worden / op terrassen moet men aan een tafeltje zitten / er moet triage plaatsvinden. Gelden deze voorwaarden ook voor de horeca-activiteiten in de passagiersvaart (waar behalve één of meerdere binnendekken ook vaak een buitendek is hetgeen te vergelijken is met een terras)? 
 • In het OV wordt geaccepteerd dat 1,5 meter afstand niet altijd haalbaar zal zijn en daarom moeten vanaf 1 juni in het OV mondkapjes gedragen worden. Is er een mogelijkheid om de 1,5 meter afstandseis daar waar dat écht niet gaat los te laten onder verplichting van het dragen van een mondkapje? De rederijen hebben echt zoveel mogelijk capaciteit nodig om nog enigszins rendabel te kunnen exploiteren zolang de maatregelen blijven gelden.
Inmiddels is bekend dat er een nieuwe noodverordening komt die meer duidelijkheid voor de horeca moet verschaffen. Zodra die beschikbaar is, hopen wij de bovenstaande vragen eenduidig te kunnen beantwoorden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Informatie over het opstellen van een 1,5m protocol of handreiking voor de passagiersvaart

Een protocol of handreiking bevat de praktische invulling van de RIVM-richtlijnen voor ondernemers, medewerkers, bezoekers en klanten in een bepaalde sector of branche. Het doel van een protocol is het verlagen van het risico tot de verspreiding van het COVID-19 virus en het verhogen van de veiligheid aan boord van schepen voor zowel de bemanning als de gasten aan boord.

Belangrijk om te weten is dat de overheid geen formele goed- of afkeuring geeft op de ingediende protocollen, maar dat de overheid deze beschouwt als een afspraak tussen de sector en/of branche en de aangesloten bedrijven en organisaties. Een protocol of handreiking wordt zonder verplichting, dus op een vrijwillige basis opgesteld en heeft geen juridische status. Dat wil zeggen dat een protocol of handreiking geen wettelijke basis of rechtsgevolgen heeft. Ze geven echter wel invulling aan de richtlijnen en maatregelen rondom COVID-19 die zijn afgegeven door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s. Indien de aanwijzingen van de minister van VWS en de noodverordeningen niet worden opgevolgd, kan er gehandhaafd worden door de politie, bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente (BOA’s) en toezichthouders. Een protocol is een vorm van zelfregulering.
 
Aan welke eisen moet een protocol of handreiking voldoen?
De overheid stelt de volgende eisen waaraan een protocol moet voldoen. Er dient voldoende aandacht besteed te zijn aan:
 • RIVM-richtlijnen:
  • 1,5m afstand tussen mensen
  • Bescherming
  • Aangescherpte hygiëne maatregelen
 • Naleving van de maatregelen door de betrokkenen, dus zowel door bemanning als de gasten.
 • Alle facetten/ruimtes van bedrijven.
 • Externe effecten zoals het vervoer van mensen en de drukte voor de deur.
 • Volledige en duidelijke communicatie naar stakeholders via toegankelijke tekst en/of beeld
 • Uitvoerbaarheid; is het protocol voldoende operationeel gemaakt?
 • Totstandkoming van het protocol; welke partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het protocol?
Praktische tips voor de invulling van een protocol of handreiking? Kijk op onze website.

De uitgewerkte maatregelen vormen uw protocol of handreiking waarmee u zorgdraagt voor een veilige en verantwoordelijke uitvoering van uw activiteiten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Noodfonds noodzakelijk voor zwaar getroffen passagiersvaart

In de nieuwsbrief van vorige week informeerden wij u over het noodfonds voor de passagiersvaart dat het CBRB en Koninklijke BLN-schuttevaer hebben gevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Een persbericht was de volgende stap om een groter publiek de ernst in te laten zien van de problemen in de passagiersvaart. Verschillende media hebben het bericht overgenomen:
 

Opstarten beroepsexamens en toetsen

Het CBR gaat vanaf 18 mei weer examens afnemen. In deze tijden uiteraard met de nodige aanpassingen. Op de website van het CBR is hier meer informatie over te vinden.

Gefaseerde opstart CCV examens
Het CBR start gefaseerd de CCV examens weer op. De examens ADN/gevaarlijke stoffen vallen onder deze noemer.  Examenkandidaten voor het beroepsvervoer krijgen voorrang bij het reserveren. Op de website van het CBR is er een aparte CCV pagina waar je de meeste info kunt vinden
 
Inschrijven Binnenvaart theorie examens, zoals groot vaarbewijs en rijnpatent
Vanaf 11 mei is het weer mogelijk om ook voor de binnenvaart theorie examens te reserveren. Reserveren voor het theorie examen kan met uw DigiD via de website van het CBR.

Na ruim 6 weken sluiting is het erg druk met aanmeldingen bij het CBR. Het kan zijn dat u bij het inschrijven geblokkeerd wordt of geen toegang kan krijgen tot de services van het CBR. Probeert u het in de avonduren of over enkele dagen opnieuw.
Meer informatie over de praktijkexamens volgt op korte termijn. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CBR.

Naar boven

 

Goedkeuring nieuwe Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders

De herziene Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders, zoals door het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart (CBRB) is voorgelegd aan de minister voor Medische Zorg, is goedgekeurd. Dit besluit is gepubliceerd in deze Staatscourant.

Een product vervoeren zonder de voeder- en voedselveiligheid in gevaar te brengen
Vanaf 1 januari 2006 zijn een aantal Europese Verordeningen van kracht (Verordening (EG) no. 852/2004 en Verordening (EG) no. 183/2005). In deze Verordeningen zijn onder meer de eisen opgenomen waaraan bedrijven moeten voldoen bij het vervoer van levensmiddelen en diervoeders. De genoemde verordeningen bepalen dat vertegenwoordigers van levensmiddelen- en diervoederbedrijven een Hygiënecode mogen opstellen. Het CBRB is beheerder van de ‘Hygiënecode Binnenvaart’. Het doel van Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders is: ‘Een product vervoeren zonder de voeder- en voedselveiligheid in gevaar te brengen'.

Voldoen aan Europese eisen bij vervoer door binnenvaart van levensmiddelen én diervoeders
Door de Hygiënecode toe te passen laten bedrijven zien dat zij voldoen aan de eisen van Europese Verordeningen (Verordening (EG) no. 852/2004, Verordening (EG) no. 853/2004 en Verordening (EG) no. 183/2005). In de herziening van de Hygiënecode binnenvaart zijn de eisen van de betrokken verordeningen volledig geïntegreerd. Hiermee is de werkingssfeer van de Hygiënecode uitgebreid van levensmiddelen naar levensmiddelen én diervoeders. De in deze Hygiënecode omschreven procedures zijn een uitwerking van de HACCP-beginselen. Deze beginselen zijn van toepassing op alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen. Het handelen in strijd met deze beginselen is verboden.

Deze Hygiënecode binnenvaart is opgesteld door het CBRB en afgestemd met het International Expert Committee (GMP+). Hierin zijn alle relevante geledingen van de diervoeder- en levensmiddelenkolom vertegenwoordigd. Daarnaast is de Hygiënecode binnenvaart afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en in het Regulier Overleg Warenwet (ROW).

De Hygiënecode binnenvaart bestaat uit twee delen. Als service bieden wij het u aan in Word, zodat u het desgewenst kunt invullen en vervolgens afdrukken.

Herziene Hygiënecode binnenvaart is geldig vanaf 1 juli 2020
Met de publicatie van de herziene Hygiënecode binnenvaart, vervalt de oude versie. Om de grote groep gebruikers de kans te geven kennis te nemen van deze herziene versie en deze te implementeren, zullen beide versies gedurende een overgangstermijn naast elkaar gebruikt mogen worden. De herziene Hygiënecode binnenvaart is geldig vanaf 1 juli 2020. De bestaande versie van de Hygiënecode binnenvaart vervalt per 1 januari 2021.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Poll over coulanceregeling beroepsvervoer en binnenvaart

Zoals wij u eerder hebben geïnformeerd in de CBRB Nieuwsbrief 2020 - 15 sluiten de Nederlandse verzekeraars op dit moment aan op de coulanceregeling voor beroepsvervoer en binnenvaart.

Kort gezegd komt dit op het volgende neer: wanneer u gebruik maakt van de coulanceregeling en sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is de verzekerbaarheid van uw schip een belangrijk aandachtspunt. Publiekrechtelijke coulance betekent niet automatisch dat alles privaatrechtelijk goed is geregeld.

Er heeft echter overleg plaatsgevonden met het Verbond van Verzekeraars omdat het hebben van een geldig bewijs of certificaat in sommige gevallen een voorwaarde is om aanspraak te kunnen maken op een uitkering van een verzekering. Het Verbond heeft aangegeven dat transporteurs en hun chauffeurs met een verlopen Code 95 en binnenvaartschippers met verlopen vaarbewijzen of certificaten bij hun leden verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel.

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft zoals gezegd de coulanceregeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten aanzien van onder andere de binnenvaart. Het Verbond wil echter graag weten hoeveel binnenvaartschippers gebruik maken of verwachten te gaan maken van deze coulanceregeling.
Daarom ons vriendelijke verzoek om deze poll in te vullen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vergaderingen van CESNI

In eerdere nieuwsbrieven informeerde wij u over de terugkoppeling van vergaderingen van CESNI/PT van 30 april (technische voorschriften voor binnenvaartschepen) en CESNI/QP van 22 april (beroepskwalificaties)

Er is op de website van CESNI nu meer informatie te vinden over deze vergaderingen en de besluiten die genomen zijn. 

ES-TRIN 2021
De ontwerptekst voor ES-TRIN 2021/1 is afgerond. De belangrijkste nieuwe regelingen in de editie 2021 hebben betrekking op:
 • draagbare brandblustoestellen;
 • lithium-ion-batterijen;
 • het ter beschikking stellen en gebruik van individuele beschermingsmiddelen;
 • de verlaging van de grenswaarden van het door stilliggende en varende schepen voortgebrachte geluid;
 • deuren van verblijfsruimten;
 • verduidelijkingen ten aanzien van de geldigheid van Uniecertificaten op de Rijn.
Uiteraard volgt later meer informatie over deze nieuwe versie van ES-TRIN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Samenvatting rapport economische impact laag water beschikbaar in het Engels

Het belang van de binnenvaart voor het vervoersysteem en de industrie blijkt overduidelijk bij langdurige perioden van laag water. In opdracht van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft het Erasmus centre for urban transport economics (Erasmus UPT) een onderzoek uitgevoerd naar de financiële en economische gevolgen van de periode van laagwater in de tweede helft van 2018.

Dit onderzoek gaat niet alleen over het effect voor de binnenvaartsector, maar analyseert ook de financiële en economische gevolgen voor de verladers en de maatschappij. Naast het effect op de tarieven is ook gekeken naar het effect op de productievolumes en transportbeslissingen van verladers op de korte en lange termijn. De analyse is uitgevoerd voor Nederland en Duitsland. In een eerdere CBRB-nieuwsbrief informeerden we u al over de onderzoeksresultaten. Inmiddels is zowel een samenvatting van het rapport van Erasmus UPT als de oplegnotitie ook beschikbaar in het Engels.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Branche RI&E bijna klaar voor keuring

Iedere drie jaar wordt de branche RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) opnieuw gekeurd. De werkgroep Arbo is de laatste hand aan het leggen aan het actueel maken van onze RI&E. Wij willen onze RI&E begin juni aanbieden aan het steunpunt RI&E. Binnenkort hierover meer informatie.

Naast het keuren van branche RI&E geeft het steunpunt ook veel praktische informatie. In de huidige tijd gaat dit over veilig werken met het COVID-19 virus.
Het coronavirus heeft gevolgen voor het werk. Mensen die dat kunnen werken thuis, maar voor essentiële functies is dat geen optie. Napo's video's (animaties zonder taalbarrières) zijn handig om medewerkers zonder woorden uit te leggen wat risico's zijn en hoe je daarmee om kunt gaan. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het RI&E Steunpunt.
 

Werkzaamheden kade Schiedam Hoofdplein

Aan de kade aan het Hoofdplein te Schiedam vinden vanaf 10 mei werkzaamheden plaats. De werkzaamheden vinden plaats aan de kademuurconstructie, het havenmeubilair en de achterliggende bestrating. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind juni afgerond.

De grenzen van de werkzaamheden zijn in het onderstaande afbeelding weergegeven. De projectlocatie zal worden afgezet met bouwhekken. In genoemde periode kan geen gebruik worden gemaakt van de kade om aan of af te meren of voor het gebruik voor het aan of van boord zetten van de auto.
Voor vragen voor meer locaties en of alternatieven voor het aan of van boord nemen van de auto kunt u contact opnemen met de havendienst van Schiedam, de heer Ron van der Velde 010- 63 153 00 of via nr. 14-010 en of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.