Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 7 mei 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 17

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven
 2. CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer vragen om noodfonds passagiersvaartsector
 3. Nachtsluiting sluizen Bovenrijn, beëindigd per 11 mei
 4. Ondersteunende belastingmaatregelen
 5. Terugkoppeling CESNI april 2020 – door schepen voortgebracht geluid 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven

Tijdens de persconferentie van gisteren (6 mei) zijn versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Deze versoepeling geeft ons als persoon, maar ook het bedrijfsleven, een klein beetje meer ruimte in het openbare leven met in acht neming van de afspraken, zoals de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Het is positief dat er een versoepeling mogelijk is en dat er een routekaart is met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Echter zijn er ook veel onduidelijkheden over de versoepeling en hebben nog niet alle maatregelen een einddatum. Iedere versoepeling roept weer 10 nieuwe vragen op.

Er blijven bedrijfstakken en branches buitengewoon hard geraakt door deze crisis. Wij realiseren ons dat voor een grote groep leden, vooral in de passagiersvaart, nog weinig positief nieuws te melden is naar aanleiding van de persconferentie. Dat is en blijft voor u ontzettend vervelend en dat is nog zeer zacht uitgedrukt.

Er zijn nog veel onduidelijkheden, welke wij eerst goed willen uitzoeken wat het verder zal betekenen. Wij zetten ons in voor alle lopende en openstaande zaken, zoals steunpakket, noodfonds, ondersteunende maatregelen en meer duidelijkheid over de versoepeling. We zijn hierover in gesprek met de verschillende ministeries en instanties.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer vragen om noodfonds passagiersvaartsector

Als gevolg van de getroffen maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken liggen de passagiersvaart stil sinds 16 maart jl. De COVID-19 uitbraak komt om deze reden dan ook op het slechts denkbare moment voor de passagiersvaartsector. Met de verwachte aanpak en de handhaving van een 1,5m samenleving heeft deze groep ondernemers niet of nauwelijks mogelijkheden tot het exploiteren van hun onderneming.

De ondernemers uit de passagiersvaartsector maken dankbaar gebruik van de generieke maatregelen die geboden worden door de overheid. Deze maatregelen bieden ondersteuning bij de eerste noden, maar zullen op de langere termijn helaas niet toereikend zijn. Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om een noodfonds.
 
Uit de brief van voorzitter Paul Goris, CBRB en voorzitter Dominic Schrijer, Koninklijke BLN-Schuttevaer naar de minister van Economische Zaken en Klimaat;
 • Een noodfonds is noodzakelijk omdat de sector de schade niet alleen kan dragen. Met ondersteuning van een noodfonds kan snel hulp geboden worden en kunnen faillissementen mogelijk voorkomen worden en banen behouden worden. Alleen met een noodfonds kunnen ondernemers overleven, zich voorbereiden op het nieuwe vaarseizoen en kunnen schepen behouden blijven. De werking van het fonds stemmen wij graag met u af.
 • De bestaande generieke maatregelen moeten doorlopen zolang de maatregel tot het 1,5m afstand houden blijft gelden. Het is om eerdergenoemde redenen niet haalbaar om de schepen te exploiteren zolang de 1,5m afstandseis gehandhaafd wordt.
 • De bestaande maatregelen, met name de NOW-regeling moet beter bereikbaar gemaakt worden voor kleine ondernemers en seizoen gerelateerde ondernemingen
In de brief wordt tevens toelichting gegeven dat de kredietverlening van banken voor veel ondernemers niet werkt. Banken lijken slechts in uitzonderingsgevallen te willen bijspringen. Sinds de vorige financiële crisis lijken veel banken de interesse in de passagiersvloot verloren te hebben (als een te marginale sector). Het ministerie zegt beperkt invloed uit te kunnen oefenen op banken die een eigen beoordelingsvrijheid hebben. De gebrekkige toegang tot krediet maakt een noodfonds noodzakelijk.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nachtsluiting sluizen Bovenrijn, beëindigd per 11 mei

De bediening van de sluizen in de Bovenrijn (traject Kembs – Iffezheim) zal, naar verwachting, met ingang van maandag 11 mei weer 24/7 worden uitgevoerd. De Duitse autoriteiten hebben beëindiging van de nachtsluiting reeds bevestigd voor de door hen bediende sluis. Ook vanuit de Franse zijde (EDF en VNF) is toegezegd de bediening te hervatten. Dit besluit is gebaseerd op de verwachte verklaring van de Franse autoriteiten (formele uitspraak later vandaag) om per 11 mei de economische activiteiten in het land weer op te gaan starten.

Het CBRB heeft de afgelopen weken bij diverse partijen een intensieve lobby gevoerd en aangedrongen om de bediening van de sluizen binnen een redelijke termijn te herstellen naar normaal niveau. We zijn dan ook tevreden met de berichtgeving van de operators over de aanstaande normale bedieningstijden. Tegelijkertijd blijven we kritisch over de snelheid, eenzijdigheid en argumentatie om begin april jl. over te gaan tot nachtelijke sluiting op deze belangrijke Europese transportas.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ondersteunende belastingmaatregelen

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen.

De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.

De maatregelen worden nog verder uitgewerkt, zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Zodra de maatregelen uitgewerkt zijn, zal het CBRB hierover weer een update plaatsen.
 1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
 2. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
 3. Werkkostenregeling
 4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
 5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel
 6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid

Naar boven

 

Terugkoppeling CESNI april 2020 – door schepen voortgebracht geluid 

Op 30 april 2020 vergaderde het CESNI comité. In dit artikel kunt u een korte terugkoppeling lezen over één van de besproken onderwerpen: het door schepen voortgebrachte geluid. Informatie over de overige besluitvorming van het CESNI comité volgt binnenkort. CESNI heeft in april 2019 een routekaart aangenomen voor haalbare en tastbare resultaten op het gebied van geluid en trillingen van binnenvaartschepen. Het eerste punt van deze routekaart betreft de geluidshinder in de omgeving (van varende of stilliggende schepen) 

Regelgeving
Het gaat hier om het artikel 8.10 ES-TRIN (door schepen voortgebracht geluid): 
 1. Het door een varend schip voortgebrachte geluid, in het bijzonder de door het aanzuigen van lucht en door de uitlaat van de motoren veroorzaakte geluiden, moet met daartoe geschikte middelen worden gedempt.
 2. Het door een varend schip voortgebrachte geluid mag op 25 m afstand zijdelings van de scheepswand niet meer bedragen dan 75 dB(A).
 3. Bij stilliggende schepen mag het geluid, behalve tijdens het laden en lossen, op 25 m afstand zijdelings van de scheepswand niet meer bedragen dan 65 dB(A). 
Vergaarde gegevens over geluidsmetingen en eerste analyse
Het CESNI-secretariaat heeft met ondersteuning van klassebureaus en enkele lidstaten gegevens vergaard van geluidsmetingen die verricht werden aan boord van nieuwe of in de afgelopen jaren gehermotoriseerde schepen. Deze steekproef bij een aantal schepen en analyse van geluidsmetingen bevestigd de problematiek voor de bestaande vloot. Het binnenvaartbedrijfsleven vindt een aanscherping van de eisen voor de bestaande vloot dan ook ongewenst.  
 
Besluit CESNI comité, nieuwe eisen alleen voor nieuwbouwschepen
Het CESNI comité heeft besloten  tot aanpassing van artikel 8.10 ES-TRIN. Het door een varend schip voortgebrachte geluid mag op 25 m afstand zijdelings van de scheepswand niet meer bedragen dan 70 dB(A). Bij stilliggende schepen mag het geluid, behalve tijdens het laden en lossen, op 25 m afstand zijdelings van de scheepswand niet meer bedragen dan 60 dB(A). Deze aanscherping van de eisen geldt alleen voor nieuwbouw schepen. De wijziging zal worden opgenomen in ES-TRIN 2021, van kracht vanaf 1 januari 2022. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.