Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

 30 april 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 16

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Laagwaterperiode in 2018 heeft forse financiële en economische impact in Nederland en Duitsland
  2. Kabinet maakt € 79 miljoen beschikbaar voor retrofit van de binnenvaart
  3. De Europese Commissie publiceert een pakket maatregelen ter ondersteuning van de vervoerssector
  4. Beleid verlenen ontheffingen voor ligplaatsen Binnenvaartpolitiereglement Rotterdam-Rijnmond
  5. De CCR publiceert de Market Insight / April 2020
  6. Quickscan Aard en Omvang Bouwlogistiek
CBRB gesloten
Op dinsdag 5 mei is het CBRB gesloten in verband met Bevrijdingsdag.
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
 

Laagwaterperiode in 2018 heeft forse financiële en economische impact in Nederland en Duitsland

Het belang van de binnenvaart voor het vervoersysteem en de industrie blijkt overduidelijk bij langdurige perioden van laag water. Niet uit te sluiten is dat de perioden met lage waterstanden steeds langer gaan duren en steeds frequenter gaan voorkomen. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) hebben opdracht gegeven aan de Erasmus universiteit om de economische impact van laagwater in kaart te brengen. Het onderzoek toont het belang aan van broodnodige investeringen in een toekomstbestendige infrastructuur. Erasmus UPT concludeert in het onderzoek “Economische impact laagwater” dat de uitzonderlijke lange periode van laagwater in 2018 een forse financiële en economische impact in Nederland en Duitsland heeft gehad. Gezamenlijk is er een verlies van 2,8 miljard geleden!

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar het effect voor de binnenvaartsector, maar ook naar de financiële en economische impact voor verladers en de maatschappij. Een groot deel van het verlies (ca. 2,2 miljard) komt door productievermindering bij bedrijven die grondstoffen over water aangeleverd krijgen. Ook zijn er aanzienlijke kosten gemaakt, omdat er meer schepen ingezet moesten worden om minder lading te vervoeren en omdat er waar mogelijk ook gebruik gemaakt is van andere modaliteiten (ca. 0,5 miljard). Tenslotte zijn er na afloop van de laagwaterperiode nog aanvullende kosten gemaakt om de strategische voorraden weer aan te vullen (c.a. 0,1 miljard). Als de extra marge voor de binnenvaartsector in mindering gebracht wordt (ca. 0,1 miljard) bedraagt de totale pijn voor de Nederlandse en Duitse maatschappij gezamenlijk zo’n 2.7 miljard.

Lading structureel verplaatst naar andere modaliteiten
Verladers geven aan een deel van de lading structureel naar andere modaliteiten te gaan verplaatsen en verder in te gaan zetten op vergroting van de voorraadcapaciteit. De binnenvaart wil haar positie als betrouwbare vervoerspartner behouden. Ondernemers kijken hoe het draagvermogen van schepen tijdens laagwater vergroot kan worden, maar de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt omdat specifieke laagwaterschepen bij normale waterstanden veel minder kunnen vervoeren dan normale schepen. 

Toekomstbestendige infrastructuur
Laagwaterperioden zullen in de toekomst door klimaatverandering vaker voorkomen en langer duren. Nu, op dit moment, in 2020 zucht de binnenvaart al onder de droogte. Willen Nederland en Duitsland hun koppositie in de logistiek en als doorvoerland behouden, zullen rivieren zoals de Rijn en de Waal beter bestand gemaakt moeten worden tegen laag water en zijn infrastructurele maatregelen hard nodig. Vervoer over water zorgt voor minder files en is een klimaatgunstige vervoersvorm. Investeren in een toekomstbestendige en klimaatbestendige infrastructuur is daarom investeren in duurzaamheid en mobiliteit. Gesteund door het onderzoek “Economische impact laagwater” zetten BLN en CBRB actief in op het toekomstbestendig maken van de infrastructuur bij de overheid.
Bekijk hier de video van Martijn Streng,
hoofdonderzoeker van dit onderzoek van het Erasmus UPT
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Kabinet maakt € 79 miljoen beschikbaar voor retrofit van de binnenvaart

Op 24 april jl. heeft het kabinet bekend gemaakt € 79 miljoen beschikbaar te stellen voor retrofit van de binnenvaart. Het grootste deel van dit bedrag, € 63 miljoen, wordt in de periode 2021-2025 beschikbaar gesteld.

Dit bedrag voor de binnenvaart komt uit een groter pakket van € 5,1 miljard, dat wordt vrijgemaakt voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Het grootste deel wordt besteedt aan maatregelen voor de landbouw en natuur.

Het CBRB is blij met deze belangrijke financiële stap voorwaarts voor de vergroening van de binnenvaart. Steun die wij in de huidige markt hard nodig hebben. Aan de totstandkoming van de regeling hebben meerdere partijen waaronder het EICB hun medewerking verleend.

De maatregel voor de retrofit gaat uit van het plaatsen van SCR-katalysatoren op bestaande motoren van binnenvaartschepen om de stikstofuitstoot van de motor terug te brengen. Per schip kan hiermee een stikstofreductie van ruim 80% worden bereikt. Hiertoe wordt de subsidieregeling, die wordt opgesteld in het kader van de Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens, uitgebreid. De verwachte kosten voor de overheid bedragen € 79 miljoen. In 2030 wordt hiermee naar verwachting 4,2 mol/ha/jaar bespaard.

De voorwaarden voor het toekennen van de subsidies zijn nog niet bekend. Zodra de voorwaarden bekend zijn, zal het CBRB dit aan u communiceren. Voor meer informatie zie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De Europese Commissie publiceert een pakket maatregelen ter ondersteuning van de vervoerssector

De Europese Commissie heeft op 29 april 2020 dit pakket met maatregelen goedgekeurd. Het pakket bevat specifieke en tijdelijke maatregelen in verband met de uitbraak van COVID-19 ter ondersteuning van de luchtvaart-, spoorweg-, zee-, binnenvaart- en wegensector. In de komende weken kunnen aanvullende voorstellen volgen.

Doel is een verlichting voor de vervoerssector door praktische problemen op te lossen, de administratieve lasten af te schaffen en de flexibiliteit te vergroten. Een onderdeel van het pakket betreft de mogelijkheid van overschrijding van de geldigheid van bepaalde certificaten, vergunningen en machtigingen en het uitstel van bepaalde periodieke controles en opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Het CBRB zal u de komende tijd verder informeren over deze Europese besluiten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Beleid verlenen ontheffingen voor ligplaatsen Binnenvaartpolitiereglement Rotterdam-Rijnmond

Gezien de ambitie van de gemeente Rotterdam om de Nieuwe Maas een centraal onderdeel te laten worden van de openbare ruimte van de stad en in het verlengde daarvan het groeiend aantal aanvragen voor een ligplaats langs de rivier, is nogmaals scherp gekeken naar het huidige ligplaatsbeleid en is dit beleid op 6 april 2020 herijkt.

Er worden geen ontheffingen op grond van artikel 9.03, zesde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) verleend voor ligplaatsen op vaarwegen opgenomen in bijlage 14 van het BPR, voor zover het betreft de vaarwegen in beheer bij het rijk, benedenstrooms van kilometerraai 991,7 van de Nieuwe Maas en benedenstrooms van kilometerraai 998 van de Oude Maas. Ingevolge artikel 9.03, zesde lid, van het BPR kan de bevoegde autoriteit ontheffing verlenen van dit ligplaatsverbod. Het betreft hier de volgende vaarwegen: Oude Maas, Het Scheur, Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Maasmond.

Het gaat hier nadrukkelijk over ligplaats nemen, niet over bouwen in de rivier. Hiervoor geldt andere regelgeving. Het beleid voor het verlenen van ontheffingen voor ligplaatsen Binnenvaartpolitiereglement Rotterdam-Rijnmond kunt u lezen in deze publicatie in de Staatscourant.

Naar boven

 

De CCR publiceert de Market Insight / April 2020

Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is onlangs verschenen.

De Market Insight van april 2020 geeft informatie over vrachtvervoer door de binnenvaart, bedrijfsomstandigheden en een focus hoofdstuk over Hongarije. Klik hier om dit rapport te lezen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.inland-navigation-market.org, ook voor de rapporten in andere talen.

Naar boven

 

Quickscan Aard en Omvang Bouwlogistiek

Bij overheden en de Topsector Logistiek is behoefte aan meer inzicht in bouwlogistieke stromen in Nederland, zowel qua omvang, modaliteiten, emissies als herkomst en bestemming. Inzichten hierin dragen bij aan gefundeerde beleidsontwikkeling op het gebied van bouwlogistiek en vormen input voor verschillende berekeningen. 

Deze quickscan bouwt in eerste instantie voort op bestaande rapporten en statistieken. Daarnaast is op basis van maatwerkdata van het CBS een verdieping aangebracht op o.a. modaliteiten en herkomst en bestemming van bouwlogistieke stromen. Hiermee wordt een regionaal perspectief geboden op de bouwlogistiek. Ook het bouwlogistieke transport via de binnenvaart komt in deze quickscan aan de orde.

Conclusies en aanbevelingen

Bouwlogistiek is één van de belangrijkste logistieke stromen in Nederland. Grootste bouwlogistieke stromen vormen grondstoffen in de vorm van steen, zand en grind. Voor dit segment valt op dat, zeker voor transport over langere afstand, in veel gevallen gekozen voor de binnenvaart. Voor het behouden van deze modal split is het ruimtelijke beleid relevant. Kades voor overslag en ‘natte kavels’ op bedrijventerreinen als vestigingslocatie voor de grond-, weg- en waterbouw en beton industrie zijn hiervoor essentieel. Het is daarnaast denkbaar om bij grote projecten tijdelijke loswallen/ kades in te zetten, zodat de binnenvaart dichter bij de bouw kan lossen en minder wegkilometers nodig zijn. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Topsector Logistiek

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.