Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 2 april 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 12

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Coronadossier op de website van het CBRB


Sinds de laatste nieuwsbrief van vorige week is er weer nieuwe informatie geplaatst op de website van het CBRB. Houd dan ook onze website en het coronadossier in de gaten voor alle laatste ontwikkelingen. Enkele berichten worden in deze nieuwsbrief apart uitgelicht.  

Inhoudsopgave:

 1. De minister van IenW: gehele logistieke keten - inclusief binnenvaart - is van essentieel belang!
 2. Overzicht steunmaatregelen overheid
 3. TOGS Regeling en SBI-codes Personenvervoer
 4. Nachtelijke sluiting sluizen Bovenrijn
 5. Overzicht situatie binnenvaartsector en vereiste maatregelen
 6. COVID-19 Verklaring Inspectie Leefomgeving en Transport
 7. Q&A - Vraag en antwoord
Overig nieuws
 1. Ministerie van SZW, de representativiteitstoets pensioen wordt uitgesteld
 2. ES-QIN 2019 - Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart
 3. Opvaarverboden haven van Vlissingen
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Minister: gehele logistieke keten - inclusief binnenvaart - is van essentieel belang!

De COVID-19-pandemie heeft zeer grote gevolgen voor de ladingstromen via de binnenvaart, zowel in de droge lading-, de container- als de tankvaart. In het personenvervoer is zelfs sprake van een totale terugval. De minister van Infrastructuur en Waterstaat vindt de gehele logistieke keten - inclusief de binnenvaart - van essentieel belang. Daarom wil minister Van Nieuwenhuizen wekelijks in gesprek met maritieme organisaties, zoals het CBRB.

Om gedurende de corona-crisis de continuïteit van de bedrijfsvoering van binnenvaartondernemingen te waarborgen heeft het CBRB dagelijks intensief overleg, zowel nationaal als internationaal; met ministeries, de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Commissie. Deze week heeft een overleg plaats gevonden tussen het CBRB en andere partijen uit de maritieme sector met minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Afnemend ladingaanbod, grote problemen bij personenvervoer
Tijdens het gesprek met de minister zijn door het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer een aantal belangrijke zaken onder de aandacht gebracht. Uiteraard is gewezen op het afnemende ladingaanbod van 40 tot 100%. In de deelsector personenvervoer liggen hotel- en dagpassagiersschepen stil. Veerdiensten leiden zeer grote omzetverliezen; dit terwijl ze een essentiële taak hebben als onderdeel van de vitale infrastructuur. We hebben dan ook gepleit dat lokale en provinciale overheden hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor adequate steunmaatregelen, naast de nationale steunmaatregelen. Verder hebben we aangegeven dat onderzoek gewenst is om een samenhangend beeld te krijgen van de impact van de coronacrisis en ontwikkelingen in de diverse deelsectoren van de binnenvaart.

Noodzaak continuïteit bedrijfsvoering
De problematiek ten gevolge van de corona-perikelen zijn zeer divers. Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van binnenvaartondernemingen zijn aspecten rondom het schip en de bemanning relevant. Zo hebben we benadrukt dat er sprake is van operationele problemen bij het van en naar het schip reizen door bemanningsleden afkomstig uit niet-CCR landen, al dan niet in combinatie met quarantainevoorschriften.

Duidelijkheid steunmaatregelen
Binnenvaartbedrijven hebben grote behoefte aan duidelijkheid over het pakket steunmaatregelen van de Nederlandse overheid. Met name de toepasselijkheid ervan voor sommige deelsectoren kent nog de nodige knelpunten. Zo is gebleken dat deelsectoren (personenvervoer) van de binnenvaart buiten de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)-regeling valt omdat hun SBI-code niet in de regeling is opgenomen. Ook is aandacht gevraagd voor de gezinsbedrijven zonder personeel die ook van de verschillende regelingen gebruik moeten kunnen maken.

Logistieke keten = vitale sector
Er is een pleidooi gehouden om de logistieke sector tot vitale sector te bestempelen, ook in het post-corona tijdperk. De minister heeft hierop uitdrukkelijk aangegeven dat de regering de gehele logistiek keten draaiende wil houden. Immers is de logistieke keten – inclusief de binnenvaart - van essentieel belang, aldus minister Van Nieuwenhuizen. De minister wil dan ook direct aan de slag met de door ons aangedragen knelpunten.
 
Post-corona: faciliteren van vergroening en ruimte voor ondernemen
Veel bedrijven zijn in deze situatie niet meer in staat tot het financieren van de gewenste en noodzakelijke vergroeningsmaatregelen. De sector wil, wanneer de markt weer aantrekt, ook in staat zijn de door Nederland gewenste groei en modal-shift verantwoord op te pakken. We hebben dan ook verzocht om een versnelling van de financieringsmaatregelen uit de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. De maritieme organisaties hebben een pleidooi gehouden om investeringen in infrastructuurprojecten naar voren te halen en ervoor te zorgen dat na de corona-crisis de stikstof- en PFAS-problematiek geen belemmering meer is.

Naar boven

 

Overzicht steunmaatregelen overheid

De COVID-19 pandemie bepaalt in hoge mate ons dagelijkse leven. De impact is voor veel ondernemers enorm. Vanwege de grote behoefte aan duidelijkheid over het pakket steunmaatregelen van de Nederlandse overheid, heeft het CBRB een aantal zaken voor u uitgezocht en samengevat. Indien het nodig is voor uw bedrijfsvoering kunt u anticiperen op de diverse mogelijkheden die geopend zijn of worden.

Overzicht steunmaatregelen overheid

Uiteraard zal het CBRB adequaat reageren op mogelijke wijzigingen en u daarover informeren.

Disclaimer
Het CBRB spant zich in om u te voorzien van informatie die behulpzaam kan zijn bij uw bedrijfsvoering. Een aantal regelingen is onder “stoom en kokend water” tot stand gebracht en hebben mogelijk verdere aanpassing nodig om in alle gevallen effectief en werkbaar te zijn. Houdt u hier a.u.b. rekening mee en vergewist u zich zelf ook van de actuele stand van zaken. Aan de verstrekte informatie door het CBRB kunnen geen rechten worden ontleend.  

Naar boven

 

TOGS Regeling en SBI-codes Personenvervoer

Op vrijdag 27 maart is het Noodloket voor de coronacrisis geopend. Ondernemers in een aantal sectoren kunnen vanaf deze dag tot en met vrijdag 26 juni 2020 gebruikmaken van het Noodloket oftewel de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Iets extra's aan de hoge nood

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Voor deze ondernemers doet het kabinet binnen het noodpakket via een gift (TOGS) nog iets extra aan de hoge nood naast andere maatregelen als tegemoetkoming loonkosten en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Om de regeling snel te kunnen uitvoeren wordt bij de toets op recht van deze tegemoetkoming gewerkt met de SBI-code.  

Personenvervoer: Ontbreken SBI-codes 5030 en 5010 – ook uw hulp nodig

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet uw bedrijf ook geregistreerd staan onder een juiste SBI-code. Helaas is gebleken dat een aantal belangrijke SBI-codes waaronder de diverse bedrijven binnen de Ledengroep Personenvervoer vallen, niet in aanmerking komen voor deze TOGS-regeling. Het gros van de CBRB leden valt onder de code 5030 - Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) en onder de code 5010 - Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten). Enkele andere leden vallen onder andere SBI-codes, daar nemen we individueel contact mee op.

Wat ons betreft is dit onterecht en daarom hebben we dan ook aan de bel getrokken via onze diverse contacten en wegen die wij hebben via onder andere het gesprek met de minister van Infrastructuur en Waterstaat en VNO-NCW.

U kunt ook helpen druk uit te oefenen! De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de regeling uitvoert, krijgt veel signalen binnen dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst. Door middel van het invullen van dit formulier kan individueel worden aangekaart dat wij denken recht te hebben op deze regeling. De codes zullen dan voorgelegd worden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wij roepen u op dit formulier in te vullen, om zo via de diverse kanalen druk uit oefenen.

Andere noodmaatregelen
Mocht u naast het noodpakket ook behoefte hebben aan andere steunmaatregelen, dan horen we het graag. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ook aan ons gevraagd dit kenbaar te maken, zodra wij hier signalen over ontvangen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nachtelijke sluiting sluizen Bovenrijn

Met ingang van de nacht van 1 op 2 april zullen de sluizen op de Duits-Franse Bovenrijn in de nachtelijke uren gesloten worden. Ondanks strikte voorzorgmaatregelen zijn medewerkers van de exploitanten van de sluizen in de Duits-Franse Bovenrijn ziek geworden en momenteel niet beschikbaar voor de bediening van de sluizen. De onderbreking duurt steeds van 21:00u tot 05:00u en geldt voor alle sluizen tussen Kembs en Iffezheim.

Het nachtelijke sluisbedrijf zal worden hervat zodra de bijzondere beschermende maatregelen voor het sluispersoneel overbodig zijn geworden en weer voldoende personeel beschikbaar is. De districtscentrales en de meldpunten langs de Rijn blijven echter overal in bedrijf. De exploitanten van de sluizen zullen ervoor zorgen dat voldoende ligplaatsen beschikbaar zijn voor de schepen die in de nacht bij deze sluizen aankomen. 

De CCR schrijft in haar persbericht dat de onderbreking van het schutbedrijf tijdens de nachtelijke uren de reistijden voor een beperkt aantal schepen zal verlengen. De logistieke ketens worden hierdoor niet in gevaar gebracht en de bevoorrading van de bevolking blijft gewaarborgd aangezien de sluizen 16 uur overdag en dus vooral tijdens de drukke periodes in bedrijf zullen blijven.

Bijgevoegd tevens de officiële mededeling van VNF en WSV over deze maatregel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overzicht situatie binnenvaartsector en vereiste maatregelen

Naar aanleiding van een overleg met de Europese Commissie (DG MOVE), de CCR en de Donaucommissie heeft de EBU dit document opgesteld.
 
Dit document bevat een overzicht van de situatie van de binnenvaartsector in verschillende EU-lidstaten, evenals een lijst van maatregelen die de sector nodig heeft van de Europese Commissie, CCR en Donaucommissie, individuele lidstaten, of van lokale autoriteiten.
 
Mocht u tegen praktische belemmeringen aanlopen die met de Europese maatregelen opgelost zouden moeten zijn, gelieve deze dan aan ons door te geven. Wij nemen dit, via de EBU, op met de Europese Commissie, CCR of Donaucommissie ter verdere behandeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Frank Reijerse

Naar boven

 

COVID-19 Verklaring Inspectie Leefomgeving en Transport

In navolging van eerdere besluitvorming door de CCR - en het toestaan van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten - heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van vergelijkbare strekking afgegeven.

Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.
 
Let op verzekerbaarheid schip!
Wanneer u gebruik maakt van deze bijzondere maatregel en er sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is het buitengewoon belangrijk dit te melden bij uw verzekeraar! Dat er niet wordt vervolgd door de overheid in verband met verlopen certificaten, betekent niet automatisch dat u bij uw scheepsverzekering de volledige dekking blijft behouden. Het CBRB heeft contact opgenomen met IVR om e.e.a. zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Het IVR heeft inmiddels ook een algemene leaflet uitgebracht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Q&A - Vraag en Antwoord

Zoekt u naar een antwoord op een vraag m.b.t. de coronacrisis? Er staan weer nieuwe vragen en antwoorden op de website van het CBRB in de volgende categorieën: De Q&A pagina is in ontwikkeling en er kunnen op regelmatige basis nieuwe vragen en antwoorden bij komen, dus neem af en toe een kijkje. Mocht u een vraag en antwoord missen, dan horen wij het uiteraard graag.
 
 

Ministerie van SZW, de representativiteitstoets pensioen wordt uitgesteld

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had ons gevraagd uiterlijk 9 mei 2020 op te geven welk percentage van de varende werknemers bij leden van CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer in dienst is. Dit percentage moet meer dan 60% zijn om het pensioen voor iedereen verplicht te houden.

Samen het pensioenfonds waren wij dit aan het inventariseren toen COVID-19 uitbrak. We hebben samen verzocht om uitstel. De minister heeft hier gehoor aan gegeven. We hebben voor 4 maanden uitstel van het inleveren van de cijfers gekregen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ES-QIN 2019 - Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart

De geconsolideerde versie van de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN), editie 2019, is nu beschikbaar op de website van CESNI. ES-QIN is een hoeksteen voor een moderne en hooggekwalificeerde binnenvaartsector.

De editie 2019 van ES-QIN omvat:
 
1. Een eerste reeks standaarden, de zogenaamde “Praagse standaarden”, die in 2018 zijn aangenomen (zie het persbericht) en uit 4 hoofddelen bestaan

 • Deel I: Competentiestandaarden
 • Deel II: Standaarden voor praktijkexamens
 • Deel III: Standaarden voor de goedkeuring van simulatoren
 • Deel IV: Standaarden inzake de medische geschiktheid

 
2. Een tweede reeks van vijf standaarden voor modellen, die in 2019 zijn aangenomen en ondergebracht in:

 • Deel V: standaarden voor modellen van documenten met betrekking tot de bemanning in de binnenvaart
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Opvaarverboden haven van Vlissingen

Opvaarverboden zullen niet langer gemeld cq. gehandhaafd worden door de verschillende verkeersposten van Rijkswaterstaat. In het geval dat North Sea Port een opvaarverbod instelt voor kegel- en/of niet kegelschepen met bestemming haven Vlissingen-Oost, maakt Zeeland Refinery daar direct melding van op hun website.

Ook ontvangt u automatisch een e-mail van hen, bij een UAB melding, met de mededeling dat er een opvaarverbod is ingesteld voor kegel- en/of niet kegelschepen. U bent vanaf donderdag 26 maart, zelf verantwoordelijk om dan een ligplaats te kiezen op een geschikte wachtplaats langs de route naar de haven van Vlissingen.
 
North Sea Port heeft aangegeven dat u de toegang tot de haven van Vlissingen-Oost ontzegt zal worden indien u besluit om zonder toestemming door te varen.
 
De verdere procedure bij opvaarverboden, zoals melden en opvaren, blijft hetzelfde
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zeeland Refinery

Naar boven

 
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.