Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Instrumenten voor veilig werken

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid en dicht bij de natuur. Met een klein team heb je één doel, het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen. Om veilig werken te ondersteunen ontwikkelen wij instrumenten/hulpmiddelen.

Communiceren in 4 talen

De binnenvaart is een internationale wereld. Een goede talenkennis maakt communicatie makkelijker. Elkaar begrijpen is essentieel voor veilig werken. Ook externe communicatie, bijvoorbeeld via de marifoon wordt beter als nautische uitdrukkingen in meerdere talen worden gekend. Om bemanningsleden te helpen om werk afspraken te maken en elkaar op nautisch vlak te begrijpen is door en in opdracht van CESNI de app LE SINCP ontwikkeld. 

Veel voorkomende maritieme uitdrukkingen zijn in deze app direct in het Nederlands, Duits, Engels en Frans beschikbaar en kunnen direct in het werk worden toegepast. De app is gratis te downloaden:

 

In gesprek over veilig werken

Veilig werken willen we allemaal. Toch slijten niet altijd even veilige gewoontes in, veranderen regels en hebben we soms nieuwe kennis nodig. Regelmatig samen in gesprek over veilig werken lijkt zo vanzelfsprekend. De werkgroep Arbo heeft een handig instrument gemaakt om dit gesprek ook daadwerkelijk mee te gaan uitvoeren: In gesprek over veilig werken (Pdf).

 

Reddingsvesten gebruik ze goed

Reddingsvesten zijn niet voor niets verplicht, zij spelen een cruciale rol in de veiligheid van opvarenden wanneer zij overboord raken. Onderkoeling en het stoten van het hoofd kunnen voor levensbedreigende situaties zorgen. Een reddingsvest zorgt er onder andere voor dat het hoofd boven water blijft en de drenkeling makkelijker te vinden is in het (vaak koude en donkere) water. In deze publicatie vindt u informatie over correct gebruik en onderhoud van reddingsvesten aan boord.  

Er is een speciale publicatie over het correct gebruik en onderhoud van reddingvesten aan boord:

Nieuwsbrief Special

In december 2020 hebben wij een nieuwsbriefspecial uitgegeven met verschillende handreikingen met betrekking tot "man overboord en reddingsvesten" in samenwerking met PZI en Koninklijke BLN-Schuttevaer.

 

Basis veiligheidstraining

Werken aan boord van een schip brengt specifieke risico’s met zich mee. Vóór de eerste werkdag aan boord moet iedere werknemer een basis training veiligheid volgen. Leerlingen volgen de opleiding via school. Stromen medewerkers op een andere manier door naar onze sector, dan is het verplicht om eerst te trainen op veiligheid en dan pas te gaan werken. De eisen die aan deze training gesteld worden zijn op Europees niveau vastgelegd.

 

Houd je kennis bij

 • BHV en EHBO
  Sinds 1994 eist de Arbowet dat elke werkgever voor de veiligheid van werknemers en klanten een BHV’er aanstelt. Voor veiligheidsopleidingen, zoals EHBO en BHV geldt in het algemeen een geldigheidsduur van twee jaar. Daarna dient de medewerker op herhalingscursus te gaan om de kennis op te frissen. Er zijn in de binnenvaart gespecialiseerde bedrijven die deze trainingen geven, zoals Veilig aan Boord.

 • ADN
  Het ADN is een Europese overeenkomst voor het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor het halen van het ADN-diploma moet de schipper een opleiding volgen, de ADN basis opleiding, die na vijf jaar moet worden verlengd met de de ADN-herhalingsopleiding. Deze opleiding moet bij een erkende opleider worden gevolgd. Op de website van het CBR vindt u een overzicht van erkende opleiders, waaronder ook ons lid Transafe.
  De ADN 1.3-Training is verplicht voor alle bemanningsleden. Deze training moet op maat gesneden zijn en mag door een bedrijf of opleider worden gegeven.

 • LNG-deskundige
  Schippers en de bij bunkerprocedure betrokken bemanningsleden van schepen die LNG als brandstof gebruiken, moeten vanaf 1 juli 2016 in het bezit zijn van een LNG-verklaring. Door het volgen van een cursus die wordt afgesloten met een officieel examen kan deze LNG-verklaring worden verkregen. De verklaring moet elke vijf jaar worden vernieuwd. U kunt een LNG cursus volgen bij een door het CBR erkende opleider. Onze leden Transafe en STC zijn erkend opleider LNG-trainingen.

 

Vertrouwenspersoon

Geweld, pesterijen en ongewenst (seksueel) gedrag op het werk worden samen ook aangeduid als grensoverschrijdend gedrag. Het zijn specifieke vormen van psychosociale belasting die schadelijke gevolgen hebben voor de lichamelijke en/of psychische gezondheid van de betreffende medewerker. Hoe spijtig ook, dit gedrag komt overal voor.

In de Arbo handreiking, hoofdstuk organisatie van de arbeid wordt gesproken over psychosociale arbeidsbelasting. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. In de Arbo wet is opgenomen dat er beleid moet zijn om dit terug te dringen.

Veilig en prettig werken willen we allemaal. Toch zal niet iedere onderneming een heel beleid hebben. De volgende basisvoorzieningen en mogelijkheden voor een vertrouwelijk gesprek zijn er wel, een ingang om te praten bij grensoverschrijdend gedrag:
Werknemers kunnen contact opnemen met de onafhankelijke arbodienst. Iedere werkgever is verplicht een contract met een arbodienst te hebben.

Voor ondernemers kennen we het steunpunt binnenvaart https://steunpuntbinnenvaart.nl/

 

Medisch keuren

Met medische keuringen beantwoorden we de vraag of iemand medisch geschikt is voor het werk, voor varen. Als branche vinden we het belangrijk dat deze eisen voor het vaststellen van de medische geschiktheid Europa breed dezelfde zijn. CESNI legt de Europese standaarden vast.

 

Platform Zéro Incidents (PZI)

Via PZI, begonnen vanuit en met focus op de tankvaart, wordt in de binnenvaartindustrie kennis over incidenten gebundeld om herhaling te voorkomen. Leren voor een toekomst zonder incidenten. Bezoek dit platform om te leren uit ervaring van anderen.

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.