Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

ARBO en Branche RI&E

Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook heel specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel (verschillende) Arborisico’s zijn. Risico’s die in kaart moeten worden gebracht en terug gedrongen. Werkgevers willen in de binnenvaart veilige werkplekken bieden en hebben gezamenlijk een sectorale website voor arbo. Op deze website staan de branche instrumenten en praktische informatie over RI&E en Arbocatalogus.

Branche-Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Wettelijk is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen. Branches kunnen centraal een generieke RI&E op stellen voor de eigen sector. De sector binnenvaart heeft zo’n branche RI&E en deze is erkend door het Steunpunt RI&E. Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de RI&E gebruiken zonder toetsing van een gecertificeerde Arbodeskundige. 


Digitale RI&E tool

De leden van KBN kunnen de vragenlijsten met de gratis digitale RI&E tool gemakkelijker invullen. Ook kan met de tool een digitaal Plan van Aanpak worden gemaakt. Deze tool helpt om op eenvoudige wijze, voorzien van de juiste informatie, de acties die naar voren komen in te vullen. De tool is dynamisch, de persoon die aan de slag gaat met de RI&E kan op ieder gewenst moment het Plan van Aanpak aanpassen, bijvoorbeeld wanneer een actie is afgehandeld.

  • cbrb.voordebinnenvaart.nl
  • KBN leden kunnen een account aanvragen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Lees de handleiding om snel op gang te komen


Steunpunt RI&E

Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft de overheid het steunpunt RI&E ontwikkeld. Op deze website vindt u alle mogelijke informatie over de RI&E.

Ieder jaar in juni wordt de week van de RI&E georganiseerd. KBN is één van de partijen die deze week mee doet om de aandacht voor de RI&E te vergroten.

 

Arbo handreiking

In de Arbo handreiking worden verschillende veel voorkomende gevaarlijke situaties op een praktische wijze beschreven. De kern van de handreiking vormt de Arbocatalogus, de beschrijving hoe aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kan worden voldaan.

 

In de Arbo handreiking zijn de volgende zaken opgenomen:

  1. Europese regels
  2. De Arbocatalogus volgens de Nederlandse Arbowet
  3. Richtlijnen voor onze sector beschreven door sociale partners

De Arbo handreiking is bestemd voor iedere werkgever en werknemer in de binnenvaart en staat net als de branche RI&E gepubliceerd op de website www.arbo-binnenvaart.nl

 

Veiligheidsrisico’s bij gebruik alcohol, drugs en medicijnen

Op basis van de Arbowet draagt de werkgever zorg voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers bij het werk. Bij varen en werken met gevaarlijke stoffen zijn er, bij het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen, extra veiligheidsrisico’s voor medewerkers zelf, hun collega’s en/of de omgeving.

In drie stappen naar veiliger werken:

  1. In de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) worden de risico’s geïnventariseerd. Ook deze risico’s. Onze sector heeft een eigen branche RI&E met digitale tool.
  2. De aanpak van dit risico vergt nadere uitwerking met een ADM beleid en de uitvoering daarvan. Het Trimbos instituut heeft op verzoek van de minister een handreiking ADM beleid opgesteld. (handreiking onder de link plaatsen)
  3. Sluitstuk is de mogelijkheid om onder voorwaarden te kunnen testen. Het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer regelt ADM-tests voor personeel dat deelneemt aan o.a. scheepvaart. Het afnemen van de tests geschiedt in beginsel door bijzondere opsporingsambtenaren, omdat de tests zijn gekoppeld aan de strafbaarstelling van het onder invloed deelnemen aan het verkeer.

Werkgevers hebben de regering gevraagd om de wettelijke mogelijkheden om alcohol-, drugs- en medicijntests (ADM-tests) bij personeel te verruimen. De vaststelling of een werknemer onder invloed verkeert is van groot belang om aan de zorgplicht adequaat invulling te kunnen geven.  ADM-tests maken echter inbreuk op fundamentele rechten van werknemers en zijn slechts heel beperkt bij deelnemen aan het verkeer toegestaan. De handreiking van het Trimbos instituut is de eerste stap om alcohol- en drugstesten weer toe te mogen passen in risico beroepen. Wij blijven aandringen op verruiming van de wettelijke mogelijkheden.

 

Werkgroep Arbo

Onder voorzitterschap van Wim van Putten volgt de werkgroep dit onderwerp en adviseert het bestuur van KBN. De sociale partners, KBN en Nautilus International, werken voor de sector binnenvaart samen in deze werkgroep aan een erkende Arbocatalogus en Branche RI&E. Namens de werkgroep Arbo wordt de coördinatie van arbocatalogus en de Branche RI&E uitgevoerd door Maurits van der Linde, beleidsadviseur Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen van KBN.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.