Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen

ADN

Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn veel regels gesteld. Dat is belangrijk, om te borgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen veilig plaats kan vinden.

De regelgeving van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren is ondergebracht in het internationale verdrag ‘ADN’, dat door 18 Europese landen is ondertekend. In Nederland is het ADN verankerd onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en hiermee opgenomen in nationale wetgeving.

ADN 2021

Het ADN wordt internationaal vastgesteld en wordt elke twee jaar gewijzigd. Na ADN-2017, ADN-2019 volgt nu ADN-2021. Op basis van de reeds beschikbare documenten op de website van het UNECE en tijdens de vergaderingen in Geneve genoteerde context is er door het CBRB een document gemaakt waarin een selectie weergegeven van in de relevante inhoudelijke wijzigingen voor het ADN-2021.

Invloed hebben op het maken van wetgeving

Bij het UNECE in Genève vinden de vergaderingen plaats van het ADN Safety Committee, waar wijzigingen aan het ADN worden besproken. Het is belangrijk om het verdrag te blijven actualiseren en bij te blijven schaven. Alleen de genoemde 18 landen hebben stemrecht. De internationale vertegenwoordiging van zowel vervoerders als verladers evenals de Klassebureaus zitten aan tafel in Genève, weliswaar zonder stemrecht, maar wel met inbreng van en ter verdediging van de belangen van onze leden voor het vervoer in de praktijk. Onder de vlag van het IWT-Platform zit KBN hier namens EBU (European Barge Union) aan tafel, met de collega’s van ESO (European Skippers' Organisation).

Cyclus van (inter-) nationale overlegstructuur en invloed van KBN-leden

Om de branche goed te vertegenwoordigen is de feedback van onze leden heel belangrijk. De voorstellen die al op de agenda van Genève staan, maar ook de voorstellen die we als sector zelf maken, worden besproken in het vooroverleg van de halfjaarlijkse gevaarlijke stoffenvergadering met de leden van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Na deze afstemming vindt er de Nationale ADN Voorbespreking plaats, waarbij met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt afgestemd.

Vervolgens vindt er op internationaal niveau overleg plaats vanuit de EBU en ESO leden, waarna de branchevertegenwoordigers gewapend op pad gaan naar Genève. Dit betekent discussie op inhoudelijke kennis, afstemming met verschillende partijen en lobby. Soms moet je je gelijk zien te halen over een periode van twee jaar en blij zijn dat een onderwerp nog op de agenda staat. Dit is de weg van de lange adem!

Na iedere vergadering vindt de terugkoppeling plaats met de KBN-leden middels de nieuwsbrief:

Nut en noodzaak van ons werk.

Wat zou er gebeuren als we ons werk niet goed zouden doen?

Om de belangen voor de binnenvaart goed te behartigen, is afstemming met derden noodzakelijk. Naast genoemde lobby moet ook geschakeld worden met externe experts. De kracht om doelen te bereiken zit in een combinatie van de juiste kennis, het enthousiasme om iets over te brengen en draagvlak.

Als wij onze stempel niet goed weten te drukken in de arena van de genoemde delegaties kan het ons als sector zonder het behalen van veiligheidswinst geld kosten, kunnen voorschriften onpraktisch worden, onuitvoerbaar blijken in de praktijk en zou ons het vervoer van gevaarlijke stoffen moeilijker kunnen worden gemaakt. Er zouden besluiten genomen kunnen worden die een moeilijk werkbaar ADN-Reglement opleveren waardoor er fouten worden gemaakt in de praktijk.
Ook de leesbaarheid van het ADN en goede opleidingen en examens zijn hierbij van groot belang.

Belangen voor de Binnenvaart – een voorbeeld

Het is van belang dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. In de periode rond 2015-2016 zijn ter vereenvoudiging van het ADN Reglement bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in tankschepen sub-explosiegroepen toegekend als eis, behorend bij het vervoer van de stof. Bij veel (chemische) stoffen leverde ons dit geen enkel probleem op, omdat de huidige tankvloot hiervoor is ingericht.

De eisen die aan het schip worden gesteld ten aanzien van de explosiegroep zijn veelal lager dan het uitrustingsniveau van de schepen. Echter bij veel mengsels (koolwaterstoffen en afgeleiden) zoals nafta’s, is dit geen vast gegeven omdat de exacte samenstelling kan deze stof varieert. Om deze reden was in Genève besloten dat, omdat er geen data voorhanden zijn, een worstcasescenario toegepast moest worden. Dit principe is te begrijpen, maar verre van de realiteit gezien de aard van deze producten.

Dit zou betekenen dat deze stoffen niet meer vervoerd kunnen worden, óf er per schip enorme investeringen gedaan zouden moeten worden (ca. € 3000,- per ladingtank, per schip). Door te studeren op deze materie, onafhankelijke expertise in te huren en samen te werken met de opdrachtgevers van de tankvaart en met Klassebureaus is het gelukt om aan te tonen dat de schepen niet verbouwd hoefden te worden om de meeste stoffen te kunnen blijven vervoeren. Dit betekent dat wij een totale investering van 30 miljoen euro zonder veiligheidswinst hebben kunnen afweren.

Hiervoor is het ADN gewijzigd in Tabel C en zijn er multilaterale overeenkomsten afgesloten.

Onderwerpen waar KBN zich o.a. voor inzet:

 • ADN opleidingen en vragencatalogus
 • Leesbaarheid van het ADN
 • Veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan boord
 • Verbeteren rafels van wijzigingen Explosieveiligheid ADN-2019
 • Membraantanks in de binnenvaart
 • Veiligheid rond ontgassen naar een ontvangstinstallatie
 • Materialen aan boord van schepen
 • Digitale documenten
 • Loading on top (blenden)
 • Stoffen die niet te meten zijn met toximeters;
 • Verzwaring van eisen aan gasdetectiesystemen
 • Juiste indeling van stoffen en bijpassende vervoersvoorwaarden
 • Pleiten voor overgangsbepalingen voor bestaande schepen bij wijzigingen
 • Praktische voorschriften voor het openen van openingen
 • Een goede Nederlandse vertaling van het ADN
 • Examinering van het ADN in meerdere talen (Engels)
 • Vereenvoudiging van regelgeving en duidelijkheid ter voorkoming van interpretatie


Oproep

Aan alle leden in de droge lading en/of tankvaart de oproep om een bijdrage te leveren aan de halfjaarlijkse gevaarlijke stoffenvergadering. Uw feedback, uw input, uw betrokkenheid is zo essentieel om goed beslagen ten ijs te komen in Genève! Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.