Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Doel: versterking van de positie van de aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart.

Werkgeversinformatie

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid en dicht bij de natuur. Je leeft en werkt op het water. Met een klein team heb je één doel, het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen. Werken in de binnenvaart betekent je voortdurend ontwikkelen. Werkgevers faciliteren dit.

Arbeidsmarkt

De sector heeft haar strategische visie op de arbeidsmarkt vastgelegd in: ‘Alle hens aan dek, een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart.’  Deze visie uitgewerkt in een agenda/actieprogramma. 

Wij zetten in op voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector. We kijken naar de urgentie van het personeelstekort nu, maar ook wat er in de toekomst op ons af komt en dan nodig is. Naast een imagocampagne om (toekomstige) werknemers naar onze sector te trekken, werken we ook aan het goed opleiden van onze mensen. We willen carrièremogelijkheden bieden en medewerkers boeien en binden.

Februari 2021 is het thematisch rapport over de arbeidsmarkt in de Europese binnenvaartsector uitgekomen. Dit rapport is opgesteld in partnerschap van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Europese Commissie.
 
Het volledige rapport (in het Engels) kan worden gedownload in pdf-formaat of online worden geraadpleegd op: www.inland-navigation-market.org

Onderwijs

In onze sector volgen de veranderingen en innovaties elkaar in hoog tempo op. Medewerkers hebben meer en vaker technische en logistieke opleiding nodig. Wij werken samen met het nationale binnenvaartonderwijs aan een goed opleidingspakket voor medewerkers in de binnenvaart; opleidings(modules) met erkende diploma’s of certificaten.

Naast nationaal is ons werkveld ook Europees. We hebben meegedacht en gesproken over Europese normen, de zogenoemde ES-QIN standaarden. De verordening 2020/473 legt de wettelijke basis onder de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart. Editie 2019 is beschikbaar op de website van CESNI. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Deel I: Competentiestandaarden
  • Deel II: Standaarden voor praktijkexamens
  • Deel III: Standaarden voor de goedkeuring van simulatoren
  • Deel IV: Standaarden inzake de medische geschiktheid
  • Deel V: standaarden voor modellen van documenten met betrekking tot de bemanning in de binnenvaart

In januari 2022 gaan Europa breed een aantal van deze ‘nieuwe’ standaarden in.

Project competing

Binnen Europa werken we in dit project samen aan de introductie van competentiegericht, toekomstbestendig onderwijs en training voor bemanningsleden overal in de Europese Unie. Duurzame oplossingen, automatisering, digitalisering en communicatie maken deel uit van de onderwijs- en opleidingsprogramma's.  Binnen competing ontwikkelen we lesplannen en lesmateriaal, evenals een kwaliteitsmanagementsysteem.

Sociale Zekerheid

In Europa heeft ieder land eigen regels voor sociale zekerheid. Werk je in de binnenvaart dan werk je vrijwel zeker in verschillende landen. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat mensen in verschillende Europese landen werken.

Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten in het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (het CASS) samen eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren. Twee keer per jaar vergaderen de zes CASS landen samen om een goede uitvoering van de regels te garanderen.

Bij sociale zekerheid speelt de A1-verklaring (ook wel een certificate of coverage) een belangrijke rol. Met deze verklaring bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald. U kunt de A1-verklaring opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Meer informatie over de A1 verklaring is te vinden op het ondernemersplein bij de Kamer van Koophandel. 

Vertegenwoordiging

Namens het CBRB neemt Ingrid Blom deel aan het Europees overleg; CESNI en CASS


Ingrid Blom-Meeusen

Ingrid Blom-Meeusen
Secretaris

Contact:

Dossiers:

  • Sociale Zaken
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Bemanningsvoorschriften
  • Pensioen