Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Bemanningsvoorschriften en werktijden

In de binnenvaart zijn er eigen belangrijke voorschriften voor de bemanning en natuurlijk zijn er regels voor werktijden van werknemers. Arbeidstijd, dienstroosters en arbeidstijdregistratie blijven in ontwikkeling.

Werktijden

In Nederland zijn de wettelijke regels voor werktijden in de binnenvaart geregeld in de arbeidstijdenrichtlijn 2014-112. De Rijksoverheid heeft een brochure uitgebracht met specifieke regels voor de binnenvaart, zeescheepvaart en visserij.

 

Bemanningsregeling

In het belang van de veiligheid van de vaart stelt de overheid ook regels voor de deskundigheid van de bemanning en de samenstelling van de minimumbemanning. Dit is terug te vinden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Op Europees niveau legt het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (afgekort het RSP) belangrijke voorschriften voor de bemanning op. Inmiddels wordt vernieuwing van deze bemanningsvoorschriften gewenst. Een belangrijke eerste stap is gezet, het begin 2019 uitgekomen onderzoeksrapport van sociale partners naar een duurzaam bemensingssysteem (TASCS/to a sustainable crew system). 
 
De onderzoeksresultaten uit TASCS worden nu in een werkgroep (CESNI/QP/crew) besproken. De vraag of opdracht is om deze onderzoeksresultaten te analyseren en te kijken/adviseren hoe hier op Europees niveau stappen kunnen worden gezet om tot nieuwe wetgeving te komen.

Najaar 2020 presenteerden wij in een nieuwsbrief special onze kijk op een nieuwe Europese bemanningsregeling. Najaar 2021 bracht CESNI/QP/crew een ontwerp routekaart op weg naar een nieuwe bemanningsregeling uit. In een nieuwsbrief special hebben wij de highlights uit de concept routekaart samengevat. December 2021 heeft een sector consultatie plaatsgevonden. Ondernemers, werkgevers en werknemers hebben meegesproken over de nieuwe Europese regeling. Meer over deze bijeenkomst is te lezen in het persbericht van CESNI

 

Europa

De CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) heeft in 2015 met steun van de Europese Commissie besloten een Europees Comité op te richten om standaarden in de binnenvaart op te stellen, CESNI. CESNI helpt/ondersteunt de ontwikkeling van uniforme, moderne en gebruiksvriendelijke voorschriften voor de gebruikers van de vaarwegen en geharmoniseerde handhaving en daarmee een Europees gelijk speelveld.

Ook spelen handhaving, het vaartijdenboek en dienstboekje een belangrijke rol in de gesprekken op Europees niveau. Vanuit CBRB doen we mee in de werkgroep. We vinden het belangrijk dat er nieuwe wetgeving komt, die flexibiliteit biedt voor rederijen en particulieren. Ook vinden we het belangrijk dat de nieuwe regels werkbaar en controleerbaar zijn. Deze Europese standaard wordt vastgelegd in ES-QIN.

 

Vertegenwoordiging

Namens het CBRB neemt Jacques Naaborgh deel aan het Europees overleg met vakbonden.

 

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.