Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Doel: versterking van de positie van de aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart.

Arbeidsvoorwaarden

De werkzaamheden van bemanningsleden aan boord van binnenschepen hebben bijzondere kenmerken, die om specifieke afspraken vragen in de arbeidsvoorwaarden.

Model Arbeidsvoorwaarden

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer namens werkgevers en Nautilus International namens de werknemers hebben samen een Model Arbeidsvoorwaardenregeling voor de Binnenscheepvaart opgesteld. voor de Binnenscheepvaart. Met de model arbeidsvoorwaarden als uitgangspunt kunnen individuele arbeidsovereenkomsten worden opgesteld of een ondernemingscao worden uit onderhandeld.

De sociale partners hebben voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst een instrument ontwikkeld in verschillende talen en bieden dit in het Nederlands, Engels en Duits aan.

Loontabel

Bij de Model Arbeidsvoorwaarden hoort een loontabel. De loontabel wordt ieder half jaar aangepast aan de prijsstijging. 
Klik hier voor de loontabel van januari 2021

Pensioen

Deelname aan de pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart is verplicht voor werknemers die in de vrachtvaart werkzaam zijn. Werkgevers die in de vrachtvaart actief zijn, moeten zich voor hun werknemers verplicht bij het fonds aansluiten; werkgevers in andere deelsectoren, zoals de passagiersvaart, kunnen zich vrijwillig aansluiten. Alle informatie is te vinden op de website van het fonds (www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl).

Vertegenwoordiging

Namens het CBRB nemen Jacques Naaborgh en Robert Kasteel deel aan het overleg met vakbond Nautilus en het pensioenbestuur van het pensioenfonds Rijn en Binnenvaart.


Ingrid Blom-Meeusen

Ingrid Blom-Meeusen
Secretaris

Contact:

Dossiers:

  • Sociale Zaken
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Bemanningsvoorschriften
  • Pensioen