Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Technische voorschriften

ES-TRIN, ROSR, EU-Richtlijnen met technische voorschriften voor binnenschepen, Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling. Zelfs voor de doorgewinterde technische diensten van binnenvaartondernemingen is de binnenvaartregelgeving complex. CESNI, CCR, EU, NL. Wie bepaalt wat en hoe verhouden de Straatsburgse, Brusselse en nationale regels zich tot elkaar?  Binnenvaartbedrijven zien bij de complexe en vaak gedetailleerde regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer.

Kennis delen

De regelgeving waaraan moet worden voldaan door binnenvaartondernemers is omvangrijk, gedetailleerd en complex. KBN informeert haar leden regelmatig over deze materie, zoals

Kennis van regelgeving is nuttig. Binnenvaartondernemers kunnen hier rekening mee houden bij hun bedrijfsvoering. Kennis is macht, kennis delen is kracht.

Geharmoniseerde technische voorschriften

De technische voorschriften voor binnenschepen worden iedere twee jaar aangepast. Dat is nodig vanwege ontwikkelingen en om innovaties in de binnenvaart te faciliteren. Voor bestaande schepen kan dit echter in potentie een flinke kostenpost opleveren. Nut en noodzaak moeten dan wel duidelijk zijn. Het is de missie van KBN om proactief betrokken te zijn bij de totstandkoming van de technische voorschriften voor binnenschepen.

Het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) is bevoegd om te besluiten over een aantal standaarden, zoals de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN. De technische voorschriften voor Europese vaartuigen zijn vanaf oktober 2018 volledig geharmoniseerd. Alle regelgevende kaders komen uit bij ES-TRIN. Deze standaard bevat ruim 500 pagina’s met technische eisen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen.

Vertegenwoordiging

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van Europese harmonisatie van technische voorschriften voor binnenschepen. Zo is besloten tot de instelling van het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart. Het CESNI comité bestaat uit deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van internationale organisaties die zich bezighouden met de binnenvaart.

Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vertegenwoordigers van het Europese binnenvaartbedrijfsleven. KBN is onder de vlag van de European Barge Union (EBU) proactief betrokken bij CESNI. Namens KBN neemt Leendert Korvink deel aan bijeenkomsten van de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT).


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.