Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

CESNI

Bij de totstandkoming van standaarden zoals ES-TRIN is een belangrijke rol is weggelegd voor het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI). Dit comité heeft onder andere de volgende taken:

  • goedkeuring van technische standaarden op diverse gebieden, vooral met betrekking tot de schepen, informatietechnologie en bemanningen;
  • overleg over de uniforme uitleg en toepassing van de bedoelde standaarden;
  • overleg over de afwijkingen en gelijkwaardigheid met betrekking tot de technische voorschriften voor bepaalde schepen, methoden voor toepassing en implementatie;
  • overleg over onderwerpen die belangrijk zijn voor de veiligheid van de scheepvaart, de bescherming van het milieu en andere belangrijke binnenvaartaspecten.

De activiteiten van CESNI betreffen met name technische voorschriften voor schepen (CESNI/PT), beroepskwalificaties voor varend personeel (CESNI/QP) en informatietechnologie voor de binnenvaart (CESNI/TI). Zie dit organogram.

Vertegenwoordiging

Het is de missie van KBN om proactief betrokken te zijn bij het werken aan de Europese standaard ES-TRIN. Dit werk verricht KBN vooral onder de vlag van het Europese Inland Waterway Platform (IWT Platform). Namens KBN neemt Leendert Korvink deel aan bijeenkomsten van de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT). De leden van de Nautische en Technische Commissie van het IWT platform worden geïnformeerd en geconsulteerd over relevante onderwerpen.  

Terugkoppeling

Leden van deze Nautische en Technische Commissie en alle leden van KBN ontvangen na bijeenkomsten van CESNI een terugkoppeling. Zie bijvoorbeeld de volgende KBN-nieuwsbrieven:


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.