Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

CESNI

Bij de totstandkoming van standaarden zoals ES-TRIN is een belangrijke rol is weggelegd voor het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI). Dit comité heeft onder andere de volgende taken:

  • goedkeuring van technische standaarden op diverse gebieden, vooral met betrekking tot de schepen, informatietechnologie en bemanningen;
  • overleg over de uniforme uitleg en toepassing van de bedoelde standaarden;
  • overleg over de afwijkingen en gelijkwaardigheid met betrekking tot de technische voorschriften voor bepaalde schepen, methoden voor toepassing en implementatie;
  • overleg over onderwerpen die belangrijk zijn voor de veiligheid van de scheepvaart, de bescherming van het milieu en andere belangrijke binnenvaartaspecten.

De activiteiten van CESNI betreffen met name technische voorschriften voor schepen (CESNI/PT), beroepskwalificaties voor varend personeel (CESNI/QP) en informatietechnologie voor de binnenvaart (CESNI/TI). Zie dit organogram.

Vertegenwoordiging

Het is de missie van het CBRB om proactief betrokken te zijn bij het werken aan de Europese standaard ES-TRIN. Dit werk verricht het CBRB vooral onder de vlag van het Europese Inland Waterway Platform (IWT Platform). Namens het CBRB neemt Lijdia Pater - de Groot deel aan bijeenkomsten van het CESNI comité en de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT). De leden van de Nautische en Technische Commissie van het IWT platform worden geïnformeerd en geconsulteerd over relevante onderwerpen.  

Terugkoppeling

Leden van deze Nautische en Technische Commissie en alle leden van het CBRB ontvangen na bijeenkomsten van CESNI een terugkoppeling. Zie bijvoorbeeld de volgende CBRB-nieuwsbrieven:


Lijdia Pater - de Groot
Adjunct Directeur

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen: