Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Voorwaarden

Vervoersvoorwaarden

 

Bevrachtingsvoorwaarden

Onder de naam ‘BV 2016’ hebben het toenmalige CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer samen met evofenedex de algemene voorwaarden betreffende het met één reis vervoeren van goederen over binnenwateren geïntroduceerd.

De BV 2016 bestaan uit algemene voorwaarden plus een charterformulier voor het vastleggen van de specifieke ladingen- en trajectgegevens en overige commerciële en operationele afspraken. Het ingevulde charterformulier en de algemene voorwaarden vormen samen de vervoersovereenkomst.

Het gebruik van de BV 2016 levert belangrijke voordelen op voor bevrachters, schippers en handelaren en producenten, omdat het charter en de voorwaarden samen een compleet model voor een vervoerovereenkomst voor binnenvaart bieden, waarin alle noodzakelijke elementen zijn opgenomen. De BV 2016 zijn zowel voor binnenlands als voor internationaal vervoer toepasbaar.

Met name het charterformulier zal de totstandkoming van een vervoerovereenkomst vereenvoudigen. Invullen van het (niet vormvast voorgeschreven) charterformulier werkt namelijk als een checklist.


De BV 2016 zijn in beheer gegeven bij de Stichting Vervoeradres (SVA) en zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. 

  • U kunt de BV 2016 downloaden op de website van SVA. Hier staan ook een digitaal charterformulier en een uitgebreide toelichting op de voorwaarden.

 

Opslagvoorwaarden

Op verzoek van marktpartijen heeft KBN met ondernemersvereniging evofenedex algemene ‘Opslagvoorwaarden voor de Binnenvaart’ opgesteld. Wanneer er sprake is van opslag van goederen, uitsluitend als opslag of in combinatie met een vervoerovereenkomst, kan er nu eenvoudig een opslagovereenkomst tussen vervoerder en afzender worden gesloten door de Opslagvoorwaarden binnenvaart te gebruiken.

Veel partijen in de binnenvaart gaan er vanuit dat opslag een onderdeel is van het vervoer en daarmee onder de gewone (P&I) schadeverzekering valt. Dit is niet altijd het geval.

Er is gekozen voor een gezamenlijke (tweezijdige) aanpak door binnenvaartorganisaties samen met evofenedex namens handels- en productiebedrijven, omdat draagvlak belangrijk is bij het vaststellen van algemene juridische voorwaarden voor de binnenvaartsector. Deze samenwerking vindt plaats in een neutraal overlegforum: Stichting Vervoeradres (SVA).

 

KBN Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en KBN Personenvervoercondities voor de binnenvaart

De Algemene Voorwaarden en Personenvervoercondities voor de binnenvaart bestaan al sinds de jaren ’90. Naar aanleiding van de fusie is er sinds april 2022 gewerkt aan een herziene versie van de Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en Personenvervoercondities voor de binnenvaart. De Voorwaarden Passagiersvaart en Personenvervoercondities zijn op 22 mei 2022 bij Rechtbank Rotterdam gedeponeerd als branchevoorwaarden en te gebruiken als zodanig.

De voorwaarden en de personenvervoercondities zijn in drie talen beschikbaar: 

 

 

 


KBN

KBN
Binnenvaartbrancheorganisatie

Contact:

Klik hier voor meer contactgegevens

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.