Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Verdragen

Akte van Mannheim / Herziene Rijnvaartakte

De Herziene Rijnvaartakte is op 17 oktober 1868 te Mannheim gesloten. Dit verdrag garandeert sindsdien de vrije vaart op de Rijn. 

Uitgangspunten van het verdrag

  • vrijheid van scheepvaart,
  • gelijke behandeling van alle schepen en schippers,
  • vrijstelling van belastingen die met de scheepvaart samenhangen,
  • vereenvoudiging van de douaneafhandeling,
  • verplichting voor de staten de rivier te verbeteren en te onderhouden,
  • uniforme voorschriften met betrekking tot de veiligheid van schip en scheepvaart,
  • gemeenschappelijke rechtspraak voor scheepvaartzaken en Rijnvaartrechtbanken,
  • bezwaarschriftprocedure bij de Centrale Commissie met betrekking tot het naleven van de Akte van Mannheim en de uitvoeringsbepalingen.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) ziet toe op de naleving van het verdrag. Die zetelt in het ‘Palais du Rhin’ in Straatsburg en telt vandaag de dag vijf leden: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Daarnaast hebben elf landen de status van waarnemer.

  • Klik hier voor de Akte van Mannheim / Herziene Rijnvaartakte

 

CDNI

Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn en Binnenvaart (Scheepsafvalstoffenverdrag)

Op 1 november 2009 is het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996 (CDNI) in werking getreden. Het CDNI is door zes landen aangenomen: Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het Verdrag is van toepassing op de hele Rijn en op alle binnenvaarwegen in Duitsland, Nederland en België, op de internationale Moezel in Luxemburg en in Frankrijk. Het Verdrag is in het nationale recht van elke staat omgezet om van kracht te kunnen zijn op het hele netwerk dat door het Verdrag wordt bestreken.

  • Klik hier voor meer informatie over het CDNI-verdrag


CLNI

Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart

Op 1 juli 2019 is het CLNI 2012 (al vastgelegd in 2012, vandaar CLNI 2012) van kracht geworden en vervangt het aansprakelijkheidsbeperkingsverdrag uit 1988. Het gaat om het ‘Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart’. Dat betekent een uitbreiding van het toepassingsgebied. Het CLNI-verdrag is van kracht in Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland en Servië. België en Frankrijk hebben de ratificatie aangekondigd en zullen het verdrag binnenkort ook gaan toepassen. Zwitserland onderzoekt nog of het ook zal aansluiten.

Het verdrag stelt de scheepseigenaren en hulpverleners in staat hun aansprakelijkheid te beperken door een fonds te vormen, waarvan de hoogte door het CLNI wordt bepaald. Het ingelegde bedrag vormt de maximale vergoeding die van de eigenaar geëist kan worden voor de totale schade als gevolg van een scheepvaartongeluk, op voorwaarde dat deze schade niet door een persoonlijke fout van de eigenaar is veroorzaakt.


CMNI

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren

Het CMNI-verdrag is op 22 juni 2001 te Boedapest ondertekend en is op 1 april 2005 in werking getreden. Het Verdrag is ondertekend door België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Moldavië, Nederland, Oekraïne, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek en Zwitserland. 

Het CMNI bevat een uitvoerige regeling voor tal van onderwerpen, waaronder het beschikkingsrecht, de aansprakelijkheid van de vervoerder en verjarings- en vervaltermijnen. Het CMNI regelt evenwel niet het retentierecht, laad- en lostijden, overligdagen of averij-grosse.

 


KBN

KBN
Binnenvaartbrancheorganisatie

Contact:

Klik hier voor meer contactgegevens

Frank Reijerse
Secretaris

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen:

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.