Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Hygiënecode

De herziene Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders, zoals door het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart (CBRB) is voorgelegd aan de minister voor Medische Zorg, is goedgekeurd. Dit besluit is gepubliceerd in deze Staatscourant.

Een product vervoeren zonder de voeder- en voedselveiligheid in gevaar te brengen

Vanaf 1 januari 2006 zijn een aantal Europese Verordeningen van kracht. In deze Verordeningen zijn onder meer de eisen opgenomen waaraan bedrijven moeten voldoen bij het vervoer van levensmiddelen en diervoeders. De genoemde verordeningen bepalen dat vertegenwoordigers van levensmiddelen- en diervoederbedrijven een Hygiënecode mogen opstellen. Het CBRB is beheerder van de ‘Hygiënecode Binnenvaart’. Het doel van Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders is: ‘Een product vervoeren zonder de voeder- en voedselveiligheid in gevaar te brengen'.

Voldoen aan Europese eisen bij vervoer door binnenvaart van levensmiddelen én diervoeders

Door de Hygiënecode toe te passen laten bedrijven zien dat zij voldoen aan de eisen van Europese Verordeningen. In de herziening van de Hygiënecode binnenvaart zijn de eisen van de betrokken verordeningen volledig geïntegreerd. Hiermee is de werkingssfeer van de Hygiënecode uitgebreid van levensmiddelen naar levensmiddelen én diervoeders. De in deze Hygiënecode omschreven procedures zijn een uitwerking van de HACCP-beginselen. Deze beginselen zijn van toepassing op alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen. Het handelen in strijd met deze beginselen is verboden.

Deze Hygiënecode binnenvaart is opgesteld door het CBRB en afgestemd met het International Expert Committee (GMP+). Hierin zijn alle relevante geledingen van de diervoeder- en levensmiddelenkolom vertegenwoordigd. Daarnaast is de Hygiënecode binnenvaart afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en in het Regulier Overleg Warenwet (ROW).

De Hygiënecode binnenvaart bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de uitgewerkte wettelijke voorwaarden. Het tweede deel is een werkboek dat de vervrachter in praktijk kan gebruiken bij het toepassen van de voorwaarden uit de Hygiënecode. Hier vindt u de twee delen van de herziene Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders:

Als service bieden we het u aan in Word, zodat u het desgewenst kunt invullen op een computer en vervolgens afdrukken.

Herziene Hygiënecode binnenvaart is geldig vanaf 1 juni 2020

Met de publicatie van de herziene Hygiënecode binnenvaart, vervalt de oude versie. Om de grote groep gebruikers de kans te geven kennis te nemen van deze herziene versie en deze te implementeren, zullen beide versies gedurende een overgangstermijn naast elkaar gebruikt mogen worden. De herziene Hygiënecode binnenvaart is geldig vanaf 1 juli 2020. De bestaande versie van de Hygiënecode binnenvaart vervalt per 1 januari 2021.
 

 

KBN

KBN
Binnenvaartbrancheorganisatie

Contact:

Klik hier voor meer contactgegevens

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.